Készült: 2016.10.28.06:22:13 Dinamikus lap

Iromány lekérdezés 2014-

T/12699 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (külgazdasági és külügyminiszter)
T/12698 A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/12697 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/12696 A Honvédelmi Sportszövetségről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (honvédelmi miniszter)
T/12695 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (honvédelmi miniszter)
T/12694 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (honvédelmi miniszter)
T/12669 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
T/12626 Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.10.25.:
Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP)
T/12623 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező bölcsődei, gyermekvédelmi intézményi és javítóintézeti pedagógusok bérrendezéséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/12618 A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Szabó Sándor (MSZP)
T/12615 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/12612 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
T/12591 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/12590 Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) kormány (földművelésügyi miniszter)
T/12588 A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvénynek az adósságcsapdába került családok hatékonyabb megsegítéséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Schmuck Erzsébet (LMP)
T/12481 Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/12475 A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/12465 Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a növeléséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dúró Dóra (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/12459 A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/12458 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (miniszterelnök)
T/12386 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a gyepterületek védelme érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Sallai R. Benedek (LMP)
T/12371 A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/12370 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)
T/12367 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) kormány (földművelésügyi miniszter)
T/12366 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
T/12365 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/12349 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a pedagógusok illetményrendezése diszkriminációmentes lebonyolításához szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Ikotity István (LMP)
T/12348 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) Költségvetési bizottság
T/12291 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a gyermekvédelem megerősítéséhez szükséges források megteremtésének biztosítása érdekében történő módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
T/12284 A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/12273 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Apáti István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/12234 A közigazgatási perrendtartásról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
T/12233 Az általános közigazgatási rendtartásról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
T/12174 Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)
T/12173 Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)
T/12157 A titkosított közpénzkezelés felszámolása érdekében az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Lukács Zoltán (MSZP)
2016.10.18.:
Korózs Lajos (MSZP)
T/12141 A bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
T/12140 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
T/12139 A korrupcióellenes ügyészségről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
T/12070 A gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
T/12069 Egyes törvényeknek a közpénzek és a közvagyon hatékonyabb védelme érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/11991 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Gyurcsány Ferenc (független), Varju László (független), Dr. Vadai Ágnes (független)
T/11911 A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Oláh Lajos (független)
T/11901 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/11900 A polgári perrendtartásról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakaszban
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
T/11855 A környezethasználók által környezetkárosítás esetén biztosítandó kötelező garanciáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Szabó Szabolcs (független)
T/11847 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)
T/11846 Az üzemanyagárak indokolatlan áremelésének megakadályozása érdekében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP)
2016.09.30.:
Dr. Szakács László (MSZP)
T/11821 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
T/11776 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítési tilalmának kimondásához szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Sallai R. Benedek (LMP)
T/11762 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/11721 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek a hírközlési tornyok és antennák telepítésérének korlátozására irányuló módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP)
T/11708 Az Országos Mentőszolgálat megfelelő működéséhez szükséges törvénymódosításokról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Varga László (MSZP)
2016.09.30.:
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/11699 A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvénynek a bankok által tisztességtelenül felszámított összeggel összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
2016.09.30.:
Dr. Szakács László (MSZP)
T/11685 Az országgyűlési képviselők vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatának kiegészítéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Szabó Szabolcs (független)
T/11665 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/11654 A gyermekhospice ellátást nyújtó intézmények zavartalan működéséhez szükséges törvénymódosításokról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/11611 A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/11610 Egyes törvényeknek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/11372 A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/11328 A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény hatályon kívül helyezéséről valamint a 2006. évi nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításáról szóló törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
T/11326 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvénynek a biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Sallai R. Benedek (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/11321 Egyes törvényeknek a városi közparkok és települési zöldterületek védelme érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Sallai R. Benedek (LMP)
T/11281 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Sneider Tamás (Jobbik)
T/11278 A klubkártya és a vénaszkenner megszüntetése érdekében a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Szilágyi György (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
T/11245 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/11158 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Varju László (független)
T/11055 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/11024 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Schiffer András (LMP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
T/10903 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) Költségvetési bizottság
T/10832 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Sneider Tamás (Jobbik)
T/10722 A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakaszban
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
T/10715 Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakaszban
Benyújtó(k) Révész Máriusz (Fidesz)
T/10533 A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) Boldog István (Fidesz)
T/9378 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/7832 A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájára vár
Benyújtó(k) Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7119 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) Szabó Szabolcs (független)
T/5137 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
T/3114 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) Igazságügyi bizottság
T/794 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) Igazságügyi bizottság
T/463 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakaszban
Benyújtó(k) Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/54 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakaszban
Benyújtó(k) kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)
Találatok száma : 88