Számítógépek és hozzátartozó szoftverek, Wifi routerek valamint nyomtatók és egyéb informatikai eszközök beszerzése, és irodai, informatikai támogatási szolgáltatás nyújtása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

2017/S 225-468108.
KÉ-16982/2017.

közbeszerzési dokumentumok

dokumentáció
kiegészítő tájékoztatás
2. kiegészítő tájékoztatás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés az ajánlatok elbírálásáról

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények