Működés, feladatok

Az Országgyűlés Házbizottsága

A Házbizottság az Országgyűlés döntés-előkészítő testülete, melynek elnöke az Országgyűlés elnöke, tagjai az Országgyűlés alelnökei, a képviselőcsoportok (frakciók) vezetői és a háznagy. A Házbizottság ülésein részt vesz a Kormány képviselője is.

Legfontosabb feladatai:

  • biztosítja az Országgyűlés folyamatos, zavartalan működését,
  • javaslatot tesz az Országgyűlés üléseinek napirendjére,
  • állást foglal az Országgyűlés ülésszakonkénti munkarendjéről,
  • előkészíti az Országgyűlés személyi döntéseit.
A Házbizottság döntéseit egyhangúlag hozza meg. Szavazati joguk csak a frakcióvezetőknek van. Ha nincs konszenzus, az Országgyűlés napirendje tárgyában, a napirendi javaslatot az Országgyűlés elnöke készíti el, és terjeszti az Országgyűlés elé szavazásra.