Működés, feladatok

Felszólalási lehetőségek a plenáris ülésen

Típus

Feltétel/típus

Jogosult

Időkeret

döntés a munkarendről, a távolmaradás igazolásának valamint a tiszteletdíj csökkentése végrehajtásának rendjéről

(Ogytv. 13.§(7))

Házbizottsági egyetértés hiánya

frakciónként egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő

3 perc

napirend előtti felszólalás
(HHSZ 18.§ (1))

országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügy

köztársasági elnök, miniszterelnök

A Házbizottság állapítja meg

kormány tagja

5 perc

képviselőcsoport vezetője vagy tagja

5 perc

akinek mentelmi jogát felfüggesztették

képviselő vagy szószóló

2 perc

reagálás napirend előtti felszólalásra (HHSZ 18. § (3), (10))

köztársasági elnök, miniszterelnök
felszólalása

frakcióvezető

Házbizottság állapítja meg

kormány tagjának felszólalása

képviselőcsoport vezetője vagy tagja

2 perc

képviselőcsoport vezetőjének vagy tagjának felszólalása

kormány képviselője

5 perc

napirend utáni felszólalás
(HHSZ 18. § (5))

országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügy

képviselő vagy szószóló

5 perc

tájékoztatás mentelmi üggyel érintett eljárás befejezéséről
(HHSZ 18. § (8))

napirend előtt, ha az eljárás
jogerősen befejeződött

mentelmi jogában felfüggesztett képviselő

2 perc

reagálás napirend utáni felszólalásra (HHSZ 18. § (10))

képviselő felszólalása

kormány tagja

5 perc

 ügyrendi javaslat
(HHSZ 19. § (1))

 napirendet v. napirendi pontot
érintően

bármely képviselő vagy nemzetiségi napirendi pont esetén szószóló

1 perc

reagálás ügyrendi javaslatra
(HHSZ 19. § (2))

elhangzott ügyrendi javaslat

frakciónként egy képviselő

1 perc

felszólalás személyes érintettség miatt

(HHSZ 20.§ (1))

napirenden kívüli felszólalásnál és más viták során, ahol a HHSZ konkrétan meghatározza a felszólalási rendet (un. limitált viták)

személyében érintett képviselő vagy szószóló

2 perc

időkeretes tárgyalás
(HHSZ 37. §)

házbizottsági javaslat

napirendi pont előadója,
a Kormány képviselője

30 perc

nemzetiségi napirend esetén nemzetiségi bizottság nevében felszólaló képviselő vagy szószóló

legkevesebb 20 perc (nem számít bele az időkeretbe)

képviselői felszólalások a frakciók és a független képviselők részére megállapított időkeret szerint

Az egyes felszólalások időtartama nem korlátozott

általános vita (HHSZ 38. §)

nyitóbeszéd, zárszó

előterjesztő

30 perc

vita közben

napirendi pont előterjesztője,
Kormány képviselője

15 perc

írásban vagy gombnyomással történt jelentkezés,

vezérszónok(ok)

15 perc

(Alaptörvény, központi költségvetés, központi költségvetés végrehajtása, valamint több döntési javaslat együttes tárgyalásakor legalább 30 perc)

bármely képviselő

15 perc

 

kétperces felszólalás
(HHSZ 38. § (4))

 vita közben korábbi felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából, elnöki engedély alapján; vezérszónoki felszólalások között nem
engedélyezhető;
 bele kell számítani az időkeretbe; a „második olvasat” során nem kerülhet rá sor

bármely képviselő vagy nemzetiségi napirend esetén nemzetiségi képviselő vagy szószóló

2 perc

vita "kényszerített" lezárása
(HHSZ 39. § (1))

előterjesztő v. 5 képviselő írásbeli javaslata, ha minden frakcióból egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő is kifejthette álláspontját

frakciónként egy képviselő és az elsőként jelentkező független képviselő, kijelölt bizottság előadója; nemzetiségi napirend esetén elsőként jelentkező szószóló

5 perc

bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája (HHSZ 47. §)

részletes vitáról szóló bizottsági jelentések, összegző jelentés, továbbá összegző módosító javaslat

törvényalkotási bizottság előadója

15 perc,
ebből kisebbségi vélemény 7 perc

előterjesztő, Kormány

10 perc

kijelölt bizottság ill. vitához kapcsolódó bizottság előadója

6 perc,
ebből kisebbségi vélemény 3 perc

bármely képviselő

frakciónként legkevesebb 5 perc

zárószavazás
elhalasztása

(HHSZ 51. § (4))

az előterjesztő vagy a kormány zárószavazást előkészítő módosító javaslatot kíván benyújtani

a zárószavazás elhalasztását kezdeményező

döntés előtt 5 perc

elhalasztás és új időpont megjelölés esetén további 2 perc

zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája
(HHSZ 54. §)

írásban történt bejelentkezés,
gombnyomás

törvényalkotási bizottság előadója

15 perc,
ebből kisebbségi vélemény 7 perc

képviselők

frakciónként 5-5 perc, független képviselők összesen 3 perc

nemzetiségi napirend esetén a bizottság által felkért képviselő vagy szószóló

5 perc

tárgysorozatba vétel
(HHSZ 58. § (6))

törvényjavaslat tárgysorozatba vételét a tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság elutasította és tárgysorozatba vételi kérelem érkezett

előterjesztő

5 perc

frakciónként egy képviselő és az elsőként jelentkező független képviselő, előterjesztői válasz; nemzetiségi napirend esetén a bizottság által felkért képviselő vagy szószóló

2 perc

kivételes eljárás, összevont vita
(HHSZ 63. §)

A kivételes eljáráshoz a képviselők több mint felének „igen" szavazata szükséges

az előterjesztő,
 a Kormány

15 perc

törvényalkotási bizottság előadója

15 perc,
ebből kisebbségi vélemény 7 perc

bármely képviselő

15 perc (frakciónként 30-30 perc)

normakontroll-javaslat

(HHSZ 76. §)

elfogadott törvénnyel kapcsolatos normakontroll-javaslat előterjesztése

Előterjesztő, kormány, törvényalkotási bizottság

10-10 perc,
ebből a törvényalkotási bizottság kisebbségi előadója 5 perc

frakciónként egy képviselő és nemzetiségi napirend esetén a bizottság által felkért képviselő vagy szószóló

10 perc

az elsőként jelentkező független képviselő

5 perc

viszonválasz

10 perc

interpelláció

(HHSZ 123. §)

interpelláció benyújtása az Országgyűlés ülésének napirendjén feltüntetett – interpellációkat tárgyaló – ülésnapot megelőző harmadik munkanapon 12 óráig

bármely képviselő

3 perc - előterjesztés,
4 perc - válasz,
1 perc - válasz elfogadásával
kapcsolatos nyilatkozattétel

kérdés
(HHSZ 124. §)

ülésnapot megelőző munkanapon déli 12 óráig benyújtva

bármely képviselő

2-2 perc (kérdés és válasz)
 

azonnali kérdés
(HHSZ 126. §)

ülésnap megnyitása előtt egy órával benyújtva

bármely képviselő 

 2-2 perc (kérdés és válasz)
1-1 perc (viszonválasz)

A házszabályi rendelkezések értelmezéséről hozott bizottsági
állásfoglalás tárgyalása
(HHSZ 138. § (1))

kérelem az állásfoglalás
megerősítésére vagy elutasítására

indítványozó képviselő és a bizottság előadója

5-5 perc

bármely képviselő

2 perc (frakciónként egy képviselő)

indítványozó képviselő és a bizottság előadójának válasza

2-2 perc

mentelmi ügy

(HHSZ 147. § (2))

határozathozatal előtt

mentelmi bizottság előadója és az érintett képviselő

5-5 perc

összeférhetetlenségi eljárás
(HHSZ 152. § (3))

határozathozatal előtt

mentelmi bizottság előadója és az érintett képviselő

5-5 perc