Az Országgyűlés tanácskozási rendje (a vita és a szavazás)

A plenáris ülés az Országgyűlés működésének fontos színtere. Az Országgyűlés fő hatáskörei a plenáris üléshez kapcsolódnak. Ennek keretében folytatják le a képviselők az előterjesztések általános vitáit, illetve a második olvasat során vitatják meg a bizottsági jelentéseket, módosító javaslatokat. Ügydöntő határozatot (csekély kivételtől eltekintve) csak a plénum hozhat.

Az Országgyűlés működésének szabályait, tárgyalási rendjét az Országgyűlésről szóló törvény és a határozati házszabályi rendelkezések állapítják meg. A működési szabályok közül különösen fontosak a törvényjavaslatok tárgyalására és elfogadására vonatkozó rendelkezések, mivel azok a parlament egyik alapvető feladatának kereteit jelölik ki.

A 2014-ben elfogadott határozati házszabályi rendelkezések új törvényalkotási eljárást vezettek be, amely lényegesen eltér a korábbiaktól. A legfontosabb változás, hogy a részletes vitát a képviselők módosító javaslatairól nem a plenáris ülésen, hanem az állandó bizottságokban folytatják le. A bizottságok a támogatott képviselői módosító javaslatokat, valamint a bizottság saját módosításai szándékait részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban nyújtják be a bizottsági jelentésekkel együtt. Előbbieket a Törvényalkotási Bizottság tárgyalja meg és a támogatott bizottsági módosítási szándékokat valamint a további változtatásra irányuló saját szándékait egy indítványba, az összegző módosító javaslatba foglalva terjeszti elő. A bizottságok jelentéseiről továbbá az összegző módosító javaslatról a plenáris ülésen egy kötött tárgyalási rendű (limitált képviselői felszólalást tartalmazó) vitát folytatnak a képviselők, szavaznak az összegző módosító javaslatról, majd a zárószavazás során döntenek az ezzel módosított törvényjavaslat egészéről. Ha jogszabályi koherenciazavar kiküszöbölése miatt szükséges, a Törvényalkotási Bizottság újabb eljárásának lefolytatására időt biztosítva az Országgyűlés – az előterjesztő javaslatára –a zárószavazást a későbbi ülésre halaszthatja.

A főbb vita- és a szavazási szakaszok a következők:

Tárgyalási szakaszok  

Helyszíne

általános vita

plenáris ülésen

részletes vita

az állandó bizottságok és a nemzetiségi bizottság ülésein

a Törvényalkotási Bizottság eljárása

 

a Törvényalkotási Bizottság ülésén

vita a bizottsági jelentésekről,

az összegző jelentésről

és az összegző módosító javaslatról

plenáris ülésen

szavazás az összegző módosítóról, zárószavazás

plenáris ülésen