Társadalmi szervezetek munkacsoport

A munkacsoport tematikus szempontok szerint kívánja összefogni a magyar közösségeket. A hatékony működés érdekében éves rendszerességgel egy-egy szakterületen – például oktatás, kultúra stb. – tevékenykedő külhoni magyar civil szervezetek képviselőivel kiegészülve ülésezik. A társadalmi szervezetek kiválasztásának kritériuma az identitás-megőrzés, a megmaradás ügyének szolgálatában végzett munka. Ilyen módon az oktatás, kultúra, nyelvvédelem, családvédelem, ifjúság témájában tevékenykedő szervezetek, valamint vallási szervezetek és egyes szakmai kamarák képviselői vesznek részt a munkacsoport ülésein.

Felépítése

A munkacsoportba a KMKF szavazati joggal rendelkező tagjai szervezetenként egy-egy képviselőt delegálnak, valamint egy független képviselő vesz részt. (14 fő).  A létszám a 4 tiszteletbeli taggal, és a külhoni szervezetek által a napirendhez kapcsolódóan meghívott szervezet 1-1 képviselőjével (8), továbbá a KMKF elnöke által esetenként meghívandó további 2 szervezet képviselőjével egészül ki. Összlétszáma így 28 fő. A döntéshozatalban a szavazati joggal rendelkező tagok vesznek részt.

Ülések

A 2011. december 1-jei alakuló ülés napirendje:

1. A civil szféra szerepe a népszámlálásban.

2. A lezajlott népszámlálások tapasztalatainak összegzése.

 

A 2012. július 4-i munkacsoport ülés napirendje:

1. Tájékoztatás a külhoni magyar civil szervezetek regisztrációjának ügyéről a Civil Információs Portálon.

2. A beiskolázás és beiratkozás helyzete a külhoni magyar oktatási intézményekben.

 

A 2013. december 12-i ülés napirendje:

1. Az ifjúság helyzete a Kárpát-medencében.

 

A 2014. november 27-i ülés napirendje: 

Külhoni Magyar Ifjúságkutatás - 2014

1. A kutatási folyamat bemutatása.

2. A külhoni magyar fiatalok nemzettudata a kutatás tükrében.

3. Trendek és folyamatok a külhoni magyar ifjúság körében végzett kutatások alapján.

4. Hozzászólások, kérdések.