A Házbizottság (az Országgyűlés elnökének) beszámolókkal kapcsolatos javaslatai (2020)

2020. június 2.

B/8959/2. Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről 2019

B/9165/2. Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019. évi tevékenységéről

B/9742/2. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2019

 

2020. május 18.

B/10305/2. Gazdasági Versenyhivatal 2019. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról

B/10504/2. A Közbeszerzési Hatóság 2019. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről

 

2020. április 6.

B/8988/2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2019. évi tevékenységéről
 

2020. március 9.

B/8894/2. A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2017-2018

B/9468/2. Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2018. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól

B/9470/2. Az agrárgazdaság 2018. évi helyzetéről


2020. február 17.

B/8428/2. A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-án megtartott választásán végzett tevékenységéről

B/8429/2. A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásán végzett tevékenységéről

B/8528/2. A honvédelmi feladatok 2018. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS)

B/8551/2. Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2018. évi tevékenységéről