Bibliográfia - parallax

Parlamenti bibliográfia

"Soltész-bibliográfia"

Soltész István (összeáll.): Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről, Szerző, Budapest, 2018.

Dr. Soltész István, az Országgyűlés volt főtitkárának összeállításában ezidáig öt nyomtatott kiadást megért bibliográfia elektronikus változatban is épül tovább, amelynek gondozását és bővítését a főtitkár úr iránymutatásával és közreműködésével, vele együttműködésben az Országgyűlési Könyvtár munkatársai végzik.

A nyomtatott formátum legújabb kiadása a könyvtár honlapján is megtalálható digitalizált változatban.

A Digitalizált Törvényhozási Tudástár 2. projekt keretében elkészült digitalizálás során a kötetben szereplő tételek összevetésre kerültek a könyvtár által épített adatbázisok rekordjaival, mely folyamat során a rekordok a bibliográfiában való előfordulás alapján meg lettek jelölve, biztosítva ezzel a "Soltész-bibliográfia” egységes kezelését, elkülöníthető "brandként" való megjelenítését. Az adatbázisainkba frissen bekerülő tételek adatbázisrészbe rendezhetőségét szintén a rekordok megjelölése biztosítja, maximálisan szem előtt tartva a bibliográfiát összeállító jogtudós főtitkár válogatási és rendezési alapelveit.

A bibliográfiában feldolgozott dokumentumok köre: monográfiák, tanulmánykötetek tanulmányai, szakfolyóiratok cikkei, heti- és napilapok cikkei.

A bibliográfia tematikailag az államra vonatkozóan az államalapítástól, a törvényhozó intézményt illetően a törvényhozás kezdeteitől, míg az országgyűlési képviselőkkel és a választásokkal kapcsolatban 1848─49-től, a modern polgári népképviselet megteremtésétől napjainkig tartalmaz tételeket. A válogatás tematikai szempontrendszere az Országgyűlést érintő aktualitásoknak megfelelően, valamint egy-egy korszak feldolgozottságának mélységét tekintve is, időről időre bővül.

A bibliográfia elsősorban a Magyarországon megjelenő, magyar vonatkozású dokumentumok alapján épül, de kitekint a közép-kelet-európai régióra is, valamint válogatva feldolgozza a Magyarországra vonatkozó külföldi, idegen nyelvű szakirodalmat is (különös tekintettel az összehasonlító elemzésekre).

Bannerek

Olvasói fiók

Hungaricana

Országház Könyvkiadó

MPGY

DTT

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo

Vr séta - v1