Előfizetett adatbázisok - parallax

 

 

Előfizetett adatbázisok

Távoli eléréssel használható elektronikus források Távoli eléréssel használható

A könyvtár beiratkozott olvasói számára távoli elérés segítségével akár otthonról is hozzá lehet férni az Országgyűlési Könyvtár által előfizetett adatbázisokhoz. Az eduID azonosítás használatáról itt olvashat.

A könyvtár területén hozzáférhető elektronikus források

Parlamenti felhasználók (képviselők, szakértők, a Hivatal munkatársai) számára az Országgyűlési Könyvtárban hozzáférhető adatbázisok a hivatali számítógépes munkaállomásokról is elérhetőek.

A nyilvános olvasói kör beiratkozást követően (térítéses és kedvezményes olvasójeggyel) férhet hozzá az alábbi adatbázisokhoz az Országgyűlési Könyvtár területén található számítógépeken (kivételt képez az Új Jogtár® és a Jogkódex "Szakcikk Adatbázis Plusz", amely térítésmentes látogatójeggyel is használható).

 

Angol nyelvű adatbázisok

Cambridge Journals Online - Humanities and Social Sciences (EISZ*) Távoli eléréssel használható

A Cambridge University Press (CUP) folyóiratok széles tárgyköri spektrumban jelennek meg, beleértve a humán-, a társadalom- és a természettudományokat. Valamennyi folyóirat a CUP saját platformján, a Cambridge Journals Online (CJO) érhető el. Jelenleg 1 milliónál több cikket, több mint 6 millió oldalt tartalmaz.

De Gruyter - Social Sciences and Humanities Package (EISZ*) Távoli eléréssel használható

A nagy múltú német tudományos kiadó, a De Gruyter bölcsészet- és társadalomtudományi tárgykörben megjelent kiadványait tartalmazó adatbázis, melyben közel 2500 könyv és közel 180 jogi, politikatudományi és történelmi tematikájú folyóirat érhető el teljes szöveggel. A folyóiratok jellemzően már az első évfolyamtól kezdődően kereshetők.

EBSCO adatbáziscsomag-rendszer (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Multidiszciplináris folyóirat-adatbázis gyűjtemény. Több ezer angol nyelvű amerikai és európai, főként társadalomtudományi folyóirat, napi- és hetilap (a legtöbb teljes szöveggel). Folyamatosan bővül az adatbázis német, francia és magyar nyelvű cikkekkel is.

 • Academic Search Complete
  Az EBSCO átfogó, teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa, amely több mint 8500 teljes szövegű periodikát, köztük több mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz. A teljes szövegű tartalom mellett több mint 12.500 monográfia, beszámoló, konferencia-előadás, szakmai anyag indexelését és kivonatát is kínálja.
 • eBook Collection (EBSCOhost)
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750
 • GreenFILE
 • Library, Information Science & Technology Abstracts

Gale Research Complete (EISZ*) Távoli eléréssel használható - 2024-től ÚJ!

A GALE Research Complete (korábbi nevén GALE Reference Complete) a szolgáltató legnagyobb, elsődleges forrásokat és periodikákat (folyóiratokat, napilapokat, magazinokat) tartalmazó multidiszciplináris gyűjteménye, amely az irodalomtól a műszaki tudományokig csaknem minden szakterületet lefed. Tartalmazza az Academic OneFile, a General OneFile, a Gale Literature és a Gale Business Insights adatbázisokat, 1700 e-könyvet és a különböző tárgykörű, elsődleges forrásokat tartalmazó Archives Unbound Collectiont. Az adatbázis 28 000 periodikát, sok millió cikket, 1,5 millió irodalmi tételt, 13 millió oldal elsődleges dokumentumot foglal magában.

HeinOnline Távoli eléréssel használható

Angol nyelvű jogi dokumentumok teljes szövegű kurrens és történeti adatbázisa. Az adatbázis több önálló részből áll, tartalmazza többek között:

 • több mint 1900 jogi szakfolyóirat gyűjteménye,
 • az amerikai hivatalos lap, a Federal Register 1936-tól,
 • egyéb amerikai jogszabálygyűjtemények (Code of Federal Regulations, U. S. Statutes at Large, United States Code),
 • az Egyesült Államok valamennyi szerződése,
 • az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntéseinek hivatalos közzétételi forrása, a U. S. Reports című kiadvány 1754-től,
 • a kanadai Legfelsőbb Bíróság döntései 1876-tól,
 • a klasszikus jogi szakirodalom több mint 4500 alapműve,
 • az English Reports, Full Reprint (1220─1867) című, 178 kötetben megjelent kiadvány digitális változata,
 • valamint a világ valamennyi országának alkotmánya eredeti nyelven és fordításban.

JSTOR (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Teljes szövegű, retrospektív, folyóirat-archívum gyűjtemény, amely negyvennél több tudományterületről több mint 1000 tudományos folyóirat teljes évfolyamait kínálja. A JSTOR több multidiszciplináris gyűjteményhez biztosít hozzáférést, amelyek közül a könyvtár által előfizetett három adatbázisrész mintegy 360 angol nyelvű szakfolyóirat digitalizált állományát tartalmazza többek között a jog, a történelem, a politikatudomány, a szociológia és a statisztika területéről.

Oxford Journals – Law Collections (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Az Oxford University Press Journals online folyóirat-adatbázis jogi gyűjteménye, amely 56 nemzetközileg magasan jegyzett jogi folyóirat évfolyamainak teljes szöveggel olvasható változatát tartalmazza, legkorábban 1996-ig visszamenőleg. Olvasóink számára a jogtudomány minden ágát lefedő előfizetett folyóiratok cikkei szabadon letölthetők. Folyamatosan bővül az Open Access folyóiratok száma is.

ProQuest Central (EISZ*) Távoli eléréssel használható

A teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisrendszer 47 önállóan is használható gyűjteményében 12 ezer teljes szövegű kurrens periodikát dolgoz fel, üzleti, orvostudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, pedagógiai, természet- és műszaki tudományi és interdiszciplináris területeken. A tudományos folyóiratok mellett szakmai folyóirat, napilapok, műhelytanulmányok, doktori értekezések, videók és más dokumentumok is elérhetők az 1970-es évektől napjainkig.

World Biographical Information System (WBIS) Online (EISZ*)

30 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye, több mint 6 millió személy életrajzát tartalmazó rendszer. A rövid életrajzi adatokat Kr.e. 8. századtól napjainkig dolgozza fel, és mintegy 8,5 millió digitális cikket tartalmaz életrajzi kézikönyvekből. Hat különböző nyelven kereshetünk benne.

Statista

A portál több mint 1 millió statisztikát tartalmaz mintegy 80 000 témában, melyek 170 multidiszciplináris kategóriába rendezve érhetők el angol, német és francia nyelven. Nem csak egy adott témában kereshetünk, hanem átfogó képet kaphatunk egy adott ország legfontosabb gazdasági, pénzügyi mutatóiról, a társadalmi folyamatok statisztikai adatairól.

A statisztikai számadatok mellett tanulmányok, elemzések, előrejelzések is elérhetők, egy-egy témához infografikák is kapcsolódhatnak.

A Statista adatbázis csak az Országgyűlési Könyvtár területéről érhető el intézményi felhasználónév és jelszó megadásával. A belépéshez kérje az olvasótermi ügyeletes szakreferens segítségét!

Magyar nyelvű adatbázisok


Akadémiai Kiadó MeRSZ (EISZ*) Távoli eléréssel használható - 2024-től ÚJ!

Az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatása több mint 850, zömmel magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat 2017 óta megjelent számait tartalmazza teljes szöveggel. A művek választéka évente 100-200 címmel bővül. A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható formában szerepelnek.

Akadémiai Szótárcsomag (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő klasszikus nagyszótárak, szakszótárak 6 nyelven, egynyelvű értelmező szótárak, lexikonok, EU-s terminológiai szótár.

Argumentum Kiadó (EISZ*) Távoli eléréssel használható - 2024-től ÚJ!

A kiadó az elmúlt 30 évben mintegy 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetudomány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építészet témakörében. Társkiadói közé tartozik az ELTE, az MTA intézményei, múzeumok, az OSZK, könyvtárak, levéltárak, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, archívumok és egyéb tudományos szellemi műhelyek.

Gondolat Kiadó (EISZ*) Távoli eléréssel használható

A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A kiadó átlagosan évi 80 kiadványt jelentet meg, melyek túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki. Az adatbázis használatával közel 800 kötethez férhetünk hozzá.

L’Harmattan Archívum (EISZ*) Távoli eléréssel használható

(L’Harmattan Digitális Adatbázis). A kiadó digitális gyűjteményében közel 1500 könyvhöz, mintegy 10.000 könyvfejezethez, 390.000 teljes körűen kereshető, digitalizált könyvoldalhoz férhetünk hozzá a társadalom- és bölcsészettudományok területén.

Kalligram Kiadó (EISZ*) Távoli eléréssel használható

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a több mint 900 könyvet felsorakoztató adatbázisában.

Napvilág Kiadó (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Politikus-életrajzaik, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatuk kötetei, forráskiadványaik, nagymonográfiáik és kézikönyveik széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveik között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek. Adatbázisukban több mint 400 kötet található meg.

Osiris Kiadó digitális gyűjteménye (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. A digitális adatbázisban jelenleg a kiadó által gondozott kötetek közül mintegy 1750 olvasható teljes szöveggel.

Akadémiai Digitális Archívum (EISZ*) Távoli eléréssel használható

A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

Arcanum Digitális Tudománytár

Folyamatosan bővülő adatbázis, amelyben szerző, cím alapján és teljes szöveggel egyaránt kereshetők a folyóiratok, napilapok cikkei, illetve lexikonok, monográfiák, évkönyvek tartalma. A kereső témakörre, időszakra és címekre történő szűkítési lehetőséget is kínál a felhasználóknak. Az adatbázisban több mint 20 millió oldal digitalizált tartalom érhető el.

Új Jogtár®

Magyarország legrégebbi és legnagyobb jogi információs rendszere, a Complex új online platformja, amely öt egyidejű felhasználási lehetőséget biztosít az olvasók számára a könyvtári számítógépes munkaállomásokon és saját informatikai eszközön egyaránt. Az új Jogtáron a jogi tartalmakat egy modern, felhasználóbarát online felületen érhetik el az olvasók, ahol számos korszerű keresési funkció segíti a különféle joganyagokhoz történő gyors hozzáférést.

Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz

A Szakcikk Adatbázis Plusz segítségével az ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratait a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejűleg, archívumukkal együtt érheti el – két egyidejű felhasználási lehetőség biztosított olvasóink számára a könyvtári számítógépes munkaállomásokon és saját informatikai eszközön egyaránt, de kizárólag a könyvtári hálózat IP-tartományából.

Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)

A NAVA a magyarországi műsorszolgáltatók által sugárzott műsorokat rendszeresen és üzemszerűen gyűjti és tárolja, metaadatokkal látja el, és a nyilvánosság számára oktatási és kutatási célra hozzáférhetővé teszi. A NAVA törvényileg előírt feladata a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum működtetése is. A NAVA megőriz és a Különgyűjteményekben hozzáférhetővé tesz további audiovizuális anyagokat is, köztük száz magyar játékfilmet.


* Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ): Az EISZ Alapprogram és a TÁMOP keretéből, illetve az egyes intézmények egyedi tagi hozzájárulásából tesz elérhetővé online adatbázisokat, főként külföldi szolgáltatóktól (ld. még COMPASS).

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo