Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Bibliatörténeti munka a 17. századból

A De historien des Ouden en Nieuwen Testaments…, (továbbiakban: De historien)[1], azaz az Ó- és Újszövetség története című, holland nyelvű kötet 1695-ben jelent meg Amszterdamban, Joannes Stichter könyvkereskedő, illetve könyvkiadó kiadásában. A terjedelmes, 613 oldal hosszúságú mű a Biblia történetével, továbbá keresztény vallástörténettel, teológiával, az Ó-, illetve az Újszövetség magyarázatával foglalkozik.

A mű szerzője Nicolas Fontaine (1625-1709), francia janzenista[2] (a kálvinizmus elveihez közelálló, Cornelius Jansen németalföldi teológusról elnevezett reformmozgalom a katolikus egyházon belül a 17–18. században, amely főleg Franciaországban terjedt el) teológus, költő és műfordító volt. Az első kiadás 1670-ben jelent meg Párizsban, L'histoire du Vieux et du Nouveau Testament címmel.[3] A munkát egy barátja, Louis-Isaac Lemaistre de Sacy segítségével[4] írta meg, mégpedig a Bastille-ban való raboskodásuk során.[5] A címlapon mégsem az ő nevük szerepel, hanem egy bizonyos Sieur de Royaumont van szerzőként feltüntetve. Ő nem valós személy volt: a neve egy Fontaine és de Sacy által is használt írói álnév.[6]

Később más nyelveken is megjelent Fontaine és de Sacy műve. Külön említést érdemel a mű angol kiadása, amely 1688-ban (az Újszövetségről szóló rész), illetve 1690-ben (az Ószövetségről szóló fejezetek) jelent meg[7], számos rézmetszettel illusztrálva. A korszak egyik legnevesebb londoni térképkészítője és könyvkiadója, Richard Blome[8] jelentette meg, így a mai napig Blome’s History of the Bible néven ismerik a műnek ezt az angol nyelvű, illusztrált változatát.[9] Könyvtárunk állományában a mű holland nyelvű kiadása található meg, amely – ellentétben a fentebb említett angol, illetve az eredeti francia nyelvű változattal – nem tartalmaz illusztrációkat. A mű jelentős részét – leszámítva a bevezető fejezetet, a kötet végén található kronológiát, illetve a Szentírásból vett idézeteket – úgynevezett „gót betűkkel”, azon belül textura betűtípussal nyomtatták.

A De historien egy rövid bevezetőből, 84 fejezetből, illetve egy kronológiából és egy részletes tematikus mutatóból áll. A bevezető leszögezi, hogy a keresztények számára nincsen fontosabb a Szentírás, azaz Isten szava iránt mutatott tiszteletnél és odaadásnál.[10] Az egyes fejezetek a Biblia egyes részeit, illetve személyeit mutatják be röviden – például a zsidók Egyiptomból való kivonulását, Jézus Krisztus születését vagy az egyes evangélisták életútját. Továbbá, a szerző(k) adott esetekben rövid kommentárokat is fűz(nek) az adott bibliai szövegrészekhez.

Az Országgyűlési Könyvtár állományában lévő példány Ghyczy Ignác hagyatékából[11] származik. A De historien című kötet az Országgyűlési Könyvtár Muzeális Gyűjteményében található meg, mégpedig 335.651-as jelzet alatt.

Bibliográfia

 

[1] De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelijke Toepassingen, getrocken uyt de heylige Vaderen, om de Zeden in allerhande staeten van Menschente regelen. In't Frans beschreven door den Heere de Royaumond. / Fontaine, Nicolas. [Amsterdam] Tot Amsterdam: [Stichter] By Joannes Stichter, 1695. [8], 613, [3] p.
[2] Jansenisme – Augustinistische stroming in het katholicisme. Historiek.nl, 2019.12.06. https://historiek.net/jansenisme-augustinistische-stroming-katholicisme/128675/
[3] Ruth B. Bottigheimer: Bible Reading, "Bibles" and the Bible for Children in Early Modern Germany. In: Past & Present , May, 1993, No. 139 (May, 1993), p. 86-87.
[4] Az Izraeli Nemzeti Könyvtár katalógusa szerint. https://www.nli.org.il/en/books/NNL_ALEPH002586579/NLI Letöltés ideje: 2022.07.22.
[5] https://historical.ha.com/itm/books/religion-and-theology/nicolas-fontaine-the-history-of-the-old-and-new-testament-extracted-from-the-sacred-scriptures-the-holy-fathers-and/a/201527-91132.s Továbbá: British Museum honlapja https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG168384 Letöltés ideje: 2022.07.21. Más források szerint Fontaine volt az egyedüli szerző és de Sacy nem vett részt a kötet megírásában (Bottigheimer 11993).
[6] Sieur de Royaumont- In: British Museum honlapja. https://www.britishmuseum.org/collection/term/AUTH225773 Letöltés ideje: 2022.07.22.
[7] Ian Green: Print and Protestantism in Early Modern England. Oxford University Press, 2000. p. 161.
Online: https://books.google.hu/books?id=LBRREAAAQBAJ&pg=PA161&lpg=PA161&dq=fontaine+the+history+of+the+old+and+new+testament+full&source=bl&ots=HTEE-7PJeg&sig=ACfU3U1rfftUbopYr0kZ84j-1WBNTpWbjw&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwj5367c4pP5AhXjgv0HHfgjAasQ6AF6BAgkEAM#v=onepage&q=fontaine%20the%20history%20of%20the%20old%20and%20new%20testament%20full&f=false Letöltés ideje: 2022.07.25.
[8] Blome, Richard. In: Dictionary of National Biography, 1885-1900 https://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-1900/Blome,_Richard Letöltés ideje: 2022.07.22.
[9] https://historical.ha.com/itm/books/religion-and-theology/nicolas-fontaine-the-history-of-the-old-and-new-testament-extracted-from-the-sacred-scriptures-the-holy-fathers-and/a/201527-91132.s Továbbá: HISTORY OF THE OLD AND NEW TESTAMENT. In: Bauman Rare Books honlapja https://www.baumanrarebooks.com/rare-books/blome-richard-royaumont-sieur-de/history-of-the-old-and-new-testament/82837.aspx Letöltés ideje: 2022.07.22.
[10] Nicolas Fontaine: De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelijke Toepassingen, getrocken uyt de heylige Vaderen, om de Zeden in allerhande staeten van Menschente regelen. In't Frans beschreven door den Heere de Royaumond. [Amsterdam] Tot Amsterdam: [Stichter] By Joannes Stichter, 1695. p. 2.
[11] Villám Judit: Ghyczy Ignácz hagyatéka. In: Országgyűlési Könyvtár honlapja, 2018.04.11. https://www.ogyk.hu/hu/blog/posts/ghyczy-ignacz-hagyateka Letöltés ideje: 2022.04.22.

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo