Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

A jogrendszerek és a jogi kultúrák színes világa az olvasóterem polcain

Mi az equity helye és szerepe az angol jogban? Mit tartalmaz a „Nagy Ming Törvénykönyv”? Mik a skandináv jogok jellegzetességei? Melyek a francia jog főbb intézményei? Többek között ezekre az izgalmas kérdésekre is választ kapunk azokból a magyar és idegen nyelvű kötetekből, amelyek a könyvtár Nagy olvasótermének jogi kézikönyvtárában kialakított, a világ jogrendszereit, jogi kultúráit bemutató szekcióban kaptak helyet.

A közel 200 kiadványt felvonultató részleg a híres francia összehasonlító jogász, René David A jelenkor nagy jogrendszerei című művével indul, majd a jogrendszereket, a jogi kultúrákat átfogó és összehasonlító jelleggel tárgyaló kötetek után a jogi kultúra jelképeit, szimbólumait bemutató könyvek következnek. A színek jogtörténeti jelentősége, az ítélkezés szimbólumai, hatalmi jelképek a jogban, a jog épített környezete – csak néhány a kötetekben megbúvó megannyi érdekes tematika közül.

A polcokon bőséggel válogathatunk azon kiadványokból is, amelyek az egyes országok jogrendszerébe kalauzolnak el bennünket. Az angol jog történetét, rendszerét bemutató művek sorában találjuk az angol jog első összefoglalásaként számon tartott, Sir William Blackstone által írt Commentaries on the laws of Englad című, először 1765 és 1769 között megjelent, négykötetes mű 2016-os kiadását. Az amerikai jogrendszerrel foglalkozó kiadványok sorát gazdagítja a szövetségi bíróságok szervezetét, működését, valamint azok történetét bemutató, az Oxford University Press gondozásában kiadott The federal courts. An essential history című könyv. A francia, a német vagy osztrák jogrendszert tárgyaló kötetek mellett találunk forrásokat a szláv államok és a skandináv országok jogának felfedezéséhez is. Az orosz jogrendszert átfogóan bemutató kötetek mellett a The Operation of International Law in the Russian Legal System című monográfia a bírósági joggyakorlat elemzésén keresztül vizsgálja azt, hogy az 1993-as orosz alkotmány elfogadása óta hogyan erősödött meg a nemzetközi jog szerepe az orosz jogrendszerben.

Belgium, Spanyolország vagy Törökország jogi kultúrájának megismerése mellett betekintést nyerhetünk többek között Írország jogrendszerébe és a The Law of Scotland című összeállítás segítségével tájékozódhatunk a skót jog jellegzetességeiről is. Az ázsiai jogi kultúrák világába viszi el az érdeklődőt Jany János Jogi kultúrák Ázsiában: kultúrtörténet, jogtudomány, mindennapok című műve, de több olyan önálló kiadványt is találunk a polcon, amelyek részletesen tárgyalják az indiai, a kínai vagy a japán jog sajátosságait. Az ázsiai és az afrikai jogrendszerek érdekes összehasonlító elemzését tárja az olvasó elé a Comparative Law in a Global Context című könyv, és nem maradnak források nélkül a klasszikus iszlám jog iránt érdeklődők sem.

​​​​​A világ jogrendszereivel foglalkozó művek a III jelöléssel ellátott jogi kézikönyvtáron belül a 381-500 számtartományban érhetők el. A magyar jogrendszert bemutató kötetek pedig egy másik szekcióban, az alkotmányjogon belül a 2701-2730 számtartományban találhatók.

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo