Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

175 éves a Szent István Társulat

A Szent István Társulat ebben az évben ünnepli fennállásának 175. évfordulóját. E jeles alkalomból az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményében található, a Szent István Társulathoz kapcsolódó kötetekkel kívánunk megemlékezni. Egy egészségtani ismeretterjesztő művet és három társulati közgyűlési jegyzőkönyvet őriz könyvtárunk. Mind a négy kötet Gyhczy Ignácz és családja jóvoltából került könyvtárunk állományába.

A Népszerü egészségtan (Piszling Vilmos Ferencz után magyaritá Navratil Imre ... ; kiadja a Szent-István-Társulat; [Pest] Pesten: Emich Gusztáv könyvnyomdája, 1858; raktári jelzet: 334.246) Wilhelm Franz Pissling egészségtudományi ismeretterjesztő művének Navratil Imre orvos és sebész általi fordítása. A mű két részből áll. A „Lég – Lélekzés – Vér” címet viselő első fejezet a légzést és a vérkeringést mutatja be, de a növények és az állatok légzésére is kitér. Az „Emésztés és táplálás” című második fejezet étkezési, tisztálkodási és öltözködési tanácsokat ad, egyszersmind a szellemi-erkölcsi élet rendezettségének fontosságára is felhívja a figyelmet. A kötetben egy kézzel írt, korabeli katalóguscédulát találtunk.

A legrégebbi társulati jegyzőkönyvünk A Szent-István-Társulat 1854-diki évi october 8-ik napján, Pesten, a Papnöveldei Könyvtár teremében megtartott V. közgyülésének történeti vázlata címet viseli ([Pest] Pesten: nyomatott Herz János nyomdájában, 1854; raktári jelzet: 334.142). A jegyzőkönyvön kívül a kötet tartalmazza Fekete Mihály püspök, kanonok megbízólevelét Scitovszky János bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek közgyűlésen való helyettesítésére, a cs. kir. helytartóság közgyűlés tartását engedélyező és Bujanovics Ernő országfejedelmi biztost kinevező dokumentumát. A kötetben megtalálható a közgyűlésen tett elnöki jelentés szövege, a Szent István Társulatot megerősítő kormányzati leirat (1854. február 18.), a társulat 1854. május 4-én felterjesztett alapszabálya, a társulat 1853-as állása magyar és német nyelven, a társulati igazgató jelentése, a társulati kiadványokból származó bevételek jegyzéke, Novákovics János pénztárnoki jelentése, az 1853. augusztus 27. és 1854. szeptember 30. között a Szent István Társulathoz beadott kéziratok jegyzéke, Szabóky Antal és Lonkay Antal szerkesztők magyar Olvasó-könyvről szóló jelentése, valamint a társulati névkönyv.

A Szent-István-Társulat jegyző- és névkönyve 1855-re ([Pest] Pesten: Emich Gusztáv könyvnyomdája, 1856; raktári jelzet: 549.316) tartalmazza a társulat 1855. október 11-én megtartott VI. közgyűlésének vázlatát, a közgyűlésen tett elnöki, igazgatói és titoknoki jelentést, az 1854. október 1. és 1855. október 8. közötti pénztári állapotot, a társulati kiadványokból származó bevételek jegyzékét, Majer István Pázmány-füzetekről szóló szerkesztői jelentését, a Magyarországon és Erdélyben található latin, magyar, német és szláv nyelvű imakönyvek jegyzékét, az énekgyűjtő bizottmány jelentését a beérkezett küldeményekről, valamint a társulati névkönyvet.

A Szent-István-Társulat 1869. május 11-én tartott XVIII. közgyülésének jegyzőkönyve (Pest: nyomatott az "Athenaeum" Nyomdájában, 1869; raktári jelzet: 334.032) című kötet a közgyűlés jegyzőkönyvével kezdődik Ágoston Antal titkár tollából. A kötetben olvasható Simor János hercegprímás megnyitó beszéde, Pollák János kanonok alelnöki előadása, az igazgatói, pénztári, titkári és ügynökségi jelentés, az adakozásokra és végrendeleti hagyatékokra vonatkozó titkári kimutatások, valamint a társulati névkönyv.

​​​​​

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo