Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

125 éve hunyt el Csemegi Károly, az első magyar büntető törvénykönyv megalkotója

125 éve, 1899. március 18-án hunyt el Csemegi Károly ügyvéd, igazságügyi államtitkár, kúriai tanácselnök, az első magyar büntető törvénykönyv, azaz a bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi V. törvénycikk megalkotója. A róla elnevezett Csemegi-kódex a francia, az olasz és a német büntetőjog alapos tanulmányozása során szerzett ismereteinek felhasználásával öt évig készült, és a törvényjavaslathoz kapcsolódó, a kor büntetőjog-tudományának eszméit érvényre juttató 700 oldalas indokolást a hazai jogászság napjainkig a jogtudományi szakirodalom egyik legkiválóbb szellemi termékeként tartja számon.

Csemegi Károly portréja
Forrás: Magyar Jogi Portál (https://konyvtar.parlament.hu/csemegi-karoly)

​​​​A magyar jogalkotás és a büntetőjogi kodifikáció elismert egyéniségének legnagyobb alkotása másfél éves országgyűlési vita után 1878. május 29-én került kihirdetésre és 1880-ban lépett hatályba. A Csemegi-kódex egyike a hazai jogalkotás legjelesebb alkotásainak, melyet az adott kor modern jogszabályaként ítélhetünk meg. Módosításokkal ugyan, de a kódex általános része 1951-ig, az egyes bűncselekményeket és az azokhoz tartozó büntetési tételeket tartalmazó különös része pedig 1961-ig volt hatályban.
A kihágásokról szóló 1879. évi XL. törvénycikk szerkesztését is Csemegi Károly végezte. A két törvény együtt alkotja az első magyar törvénnyé lett teljes büntető kódexet.

A kihirdetett törvény szövege az Országos Törvénytárban (1878. május 31.)
Forrás: Országgyűlési Könyvtár

Csemegi 1878-ban kezdeményezte és megalapította a Magyar Jogász Egyletet, amelynek első elnöki funkcióját 1898 májusáig ő töltötte be.

A büntető jogtudomány kiemelkedő alakjának részletes életrajzát elolvashatják az Országgyűlési Könyvtár repozitóriumában, a Magyar Jogi Portálon (https://konyvtar.parlament.hu/csemegi-karoly), ahol teljes szöveggel elérhetők a szerző digitalizált könyvei is. A portálon Csemegi Károly művei mellett, több mint 120 hazai jogtudós szerzői jogilag nem védett könyvét böngészhetjük szabadon (https://konyvtar.parlament.hu/jogtudosok).

Lőw Tóbiás tevékeny részt vállalt a Csemegi-kódex előkészítésében és szerkesztésében. Fő műve a magyar büntetőtörvénykönyv és teljes anyaggyűjteményének sajtó alá rendezése, összeállítása. A két kötetes mű 1880-ban látott napvilágot.
Forrás: Országgyűlési Könyvtár

Az első büntető törvénykönyvről további részleteket, érdekességeket tudhatnak meg egy korábbi honlapcikkünkből, mely a kódex elfogadásának 140. évfordulójára emlékezik: https://go.ogyk.hu/qnaxw

Mindemellett szeretettel ajánljuk figyelmünkbe a könyvtár Nagy olvasótermében található tárlóban berendezett kiállításunkat, mely Csemegi Károly életművének állít emléket a jogtudós halálának 125. évfordulója alkalmából.

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo