Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból - külföldi parlamentek

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére.

Rovatunkban szeretnénk az olvasók, a kutatók figyelmébe ajánlani a 2019-ben beszerzett külföldi könyveink közül néhány olyat, amelyek minden bizonnyal számot tarthatnak az e tudományterületekkel foglalkozók érdeklődésére. Ezúttal a külföldi parlamentekkel foglalkozó köteteink közül ismerhetnek meg néhányat. A könyvek bibliográfiai adatait a borítóképre kattintva tekinthetik meg.


Learning the Commons Knowledge

Paul Flynn: How to Be an MP: Learning the Commons Knowledge. London, Biteback Publishing, 2012. 272 p.

Paul Flynn több mint három évtizeden keresztül, egészen tavaly bekövetkezett haláláig volt a brit alsóház tagja. 1996-ban a The Spectator c. hetilap az év hivatalt nem vállaló képviselőjévé (ún. backbencher) választotta. Az egyik első honatya volt, aki az internetet felhasználva kommunikált választóival. Többek között a Brit Számítógépes Társaság is a legjobb képviselői honlapnak választotta Flynn weboldalát. Tízévnyi képviselőség után, 1997-ben könyvet írt a backbencher, a „mezei képviselő” lét mindennapjairól. Másfél évtizeddel később, 2012-ben megjelent a mű frissített, átdolgozott kiadása. John Bercow, az alsóház 2009 és 2019 közötti elnöke írt hozzá előszót. A 2010 és 2015 közötti parlamenti ciklusban az alsóház könyvtárának képviselők által legtöbbet keresett könyve volt a How to Be an MP.

A kötet a „képviselők tízparancsolatával” kezdődik, köztük olyan tanácsokkal, mint: keress új megoldásokat és kérdőjelezd meg a közkeletű bölcsességeket, a bátorság előbbre való a népszerűségnél, humoros, színes beszéddel tégy érthetővé bonyolult kérdéseket, ne foglalkozz a fent lévők és a média véleményével, hanem keresd a kapcsolatot azokkal, akiknek nincs hangjuk.

A könyv részletekbe menően foglalkozik olyan kérdésekkel, mint: hogyan tegyünk fel parlamenti kérdéseket szóban és írásban, hogyan legyünk sikeresek a parlamenti bizottságokban, hogy osszuk be az időnket, hogy használjuk a parlamenti könyvtárat, hogyan blogoljunk és tweet-eljünk, hogy öltözködjünk, és hogy kezeljük a médiát. Flynn még arra is kitér, hogy mi a képviselő lemondásának legjobb módja. A kötet utolsó fejezetében pedig javaslatokat fogalmaz meg a választók politikába vetett bizalmának helyreállítására.


Parlamentarische Opposition

David Kuhn: Der Verfassungsgrundsatz effektiver parlamentarischer Opposition. Tübingen, Mohr Siebeck, 2019. XXVI, [1], 348 p. (Beiträge zum Organisationsverfassungsrecht 2.)

„Eine Demokratie ohne Opposition ist kaum vorstellbar.” (David Kuhn)

David Kuhn német jogász könyve a parlamenti ellenzék szerepét elemzi a német Bundestagban: tézise szerint a hatékonyan működő ellenzék létezése egy alkotmányos alapelv, amely betartását a német alkotmány biztosítja.

A parlamenti ellenzék léte és működése minden demokratikus rendszer alapvető ismérve. Jóllehet természetesen nincs ez másképp Németországban sem, a német jogtudományban mégis vannak viták az ellenzéki szereplők speciális státuszának ismérveit és hátterét illetően. David Kuhn könyvében a témát alaposan körbejárva amellett teszi le a voksát, hogy a parlamenti ellenzéknek nem csupán a léte, de a hatékony működésének feltételei is alapvető elvként vannak biztosítva a német alaptörvény által. A kötet négy nagy – például „Az ellenzék mint fogalom” vagy „A hatékonyan működő parlamenti ellenzék normatív alapjai” –, illetve számos alfejezetből áll, mindezeken túl pedig egy részletes fogalomtárat, név- és tárgymutatót, továbbá egy alapos bibliográfiát is tartalmaz.

A Mohr Siebeck Kiadó gondozásában megjelent mű az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermében, a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény kézikönyvtárában található meg.


Parliamentary researcher

Robert Dale: How to be a parliamentary researcher. London, Biteback Publishing, 2015. XXI, 260 p.

„(…) parliamentary researchers do the dirty work behind the scenes, allowing their bosses to focus on their main job – performing.” (Robert Dale)

Robert Dale könyve a „parliamentary researcher” elnevezésű pozícióban dolgozók sűrű mindennapjait mutatja be, egyben pedig egyfajta használati útmutatóként is szolgál: tizenkét tematikus fejezetben ad hasznos tanácsokat azoknak, akik a brit parlamenti képviselők munkatársaiként kívánnak dolgozni.

A szerző maga is három évig, 2012-2015 között dolgozott a fent említet munkakörben – amelyet magyar terminológiával élve képviselői munkatársnak mondanánk – az Egyesült Királyság parlamentjében, mégpedig Andy Sawford Munkáspárti képviselő mellett. A képviselői munkatársak feladatai Londonban is meglehetősen sokrétűek: többek között beszédeket írnak, sajtóközleményeket fogalmaznak meg, rendezvényeket szerveznek, kapcsolatot tartanak az adott képviselő választókerületéből hozzá fordulókkal, továbbá kezelik a képviselő közösségi médiás felületeit. A brit parlamentarizmus több évszázados múltjához viszonyítva viszonylag új keletű jelenség a képviselői munkatársak alkalmazása: 1969 óta van erre mód, ezt megelőzően a törvényhozóknak nem volt stábjuk. Napjainkban azonban közel 3000 ember segíti a honatyák mindennapi munkáját Londonban, a parlament falai között.

A How to Be a Parliamentary Researcher című könyv az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermében, a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény kézikönyvtárában található meg.


New House of Commons 2017

The politicos guide to the new House of Commons 2017: profiles of the new MPs and analysis of the 2017 general election results. London, Biteback Publishing, 2017. X, 515 p.

A Tim Carr, Iain Dale és Robert Waller által szerkesztett kötet a 2017-es, előrehozott brit választások lefolyását és eredményeit elemzi, illetve az annak révén felálló House of Commons (alsóház) új tagjait mutatja be.

Mint az közismert, 2017-ben az akkori brit miniszterelnök, Theresa May kezdeményezésére előrehozott választást tartottak az Egyesült Királyságban. A közvéleménykutatások szerint egy előrehozott választás esetén az addiginál is nagyobb többségre számíthatott a Konzervatív Párt, amellyel stabilabbá válhatott volna a kormány pozíciója a Brexittel kapcsolatos tárgyalásokkal és szavazásokkal kapcsolatban (is). Ezeket az elképzeléseket végül egyértelműen megcáfolta a valóság: az előrehozott választás eredményeképpen a Munkáspárt megnövelte képviselőinek számát, az addig is kormányzó Konzervatív Párt elveszítette többségét és végül csak egy északír unionista párt, a DUP (Democratic Unionist Party) segítségével tudott újra kormányt alakítani.

A könyvben található tanulmányok az előrehozott választás különböző aspektusait – például a média szerepe vagy skót politikai helyzetkép – fejtik ki, továbbá részletesen, almanach-szerűen bemutatják az új, először mandátumot szerző parlamenti képviselőket („The Class of 2017”).

A Biteback Publishing gondozásában megjelent kötet az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermében, a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény kézikönyvtárában található meg.


Impeachment

Charles Lund Black: Impeachment: a handbook. New Haven; London, Yale University Press, 2018. xiii, [3], 165 p.

Charles L. Black, Jr., a Yale Egyetem néhai professzorának könyve eredetileg 1974-ben jelent meg a Watergate-botrány idején, és hamar a kor egyik legfontosabb útmutatója lett Richard Nixon, amerikai elnök elleni alkotmányos vádemelési eljárással (impeachment) kapcsolatban.

2018 szeptemberében a Yale University Press újra megjelentette Black professzor művét, kiegészítve Philip Bobbitt jogtudós új előszavával, illetve közel nyolcvan oldalas elemzésével. Az utóbbi rész a jelenleg hivatalban lévő elnök, Donald J. Trump ellen indított alkotmányos vádemelési eljárással kapcsolatos kérdéseket feszeget. Bobbitt többek között arra keresi a választ, hogy a 2016-os elnökválasztás során a Republikánus Párt beszélt-e orosz diplomatákkal, ami felveti az amerikai választásokba való külföldi beavatkozás lehetőségét, és hogy ez az ügy hasonlítható-e ahhoz, mint amikor Nixon elnök kampánya során felvette a kapcsolatot dél-vietnami diplomatákkal 1968-ban? Több olyam témát is érint, amelyekkel Charles L. Black nem foglalkozott. Például az amerikai alkotmány 25. módosítása és az impeachment viszonya, vagy az alkotmány azon záradéka, amely szerint a hivatalban lévő vezetők nem fogadhatnak el külföldi országokból pénzt, amely a vádemelés lehetséges alapjaként szolgálhat.

Az Impeachment: a Handbook című kötet az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermében, a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény kézikönyvtárában található meg.


Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo