Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm az Országgyűlés Külügyi bizottsága honlapján! Köszönöm, hogy érdeklődik bizottságunk munkája iránt.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény alapján kötelező létrehozni - egyebek mellett - a külügyekkel foglalkozó bizottságot.   A Külügyi bizottság e rendelkezésnek megfelelően létrehozott állandó bizottságként az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, - törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben - ügydöntő és a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve.  A bizottság az Alaptörvényben, törvényben, a határozati házszabályi rendelkezésekben, továbbá az Országgyűlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja.

Bizottságunk munkájára mindig jellemző volt az indulatos politikai vitáktól mentes, nyugodt, komoly szakmai munka. Törvényalkotási feladataink keretében megvitatjuk a bizottság feladatkörébe tartozó törvényjavaslatokat, határozati javaslatokat, megtárgyaljuk a módosító javaslatokat, a különböző jelentéseket, beszámolókat.

A legtöbb országgyűlési bizottságtól eltérően azonban munkánk döntő részét nem a fönt vázolt törvényalkotási feladatok alkotják. A Külügyi bizottság tevékenységének egyik fontos része a végrehajtó hatalom feletti ellenőrző feladatból fakad.  Kiemelt feladatunk a külügyminiszter rendszeres meghallgatása a külügy területén végzett kormányzati munkáról.  Rendszeresen szerepelnek napirendünkön aktuális külpolitikai kérdések, amelyek vitájára a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetőin kívül nemcsak egyéb állami intézmények vagy szakszolgálatok képviselőit, hanem független szakértőket is hívunk. Bár zárt ülésen zajlik, mégis hagyományosan nagy figyelemmel kísért része munkánknak a nagykövetjelöltek kinevezésük előtti meghallgatása. 

Tevékenységünk másik fontos területe a parlamenti diplomácia.  Szoros kapcsolatot tartunk fönt a hazánkba akkreditált nagykövetekkel, és rendszeresen fogadunk külföldről érkező parlamenti és egyéb delegációkat. Az Országgyűlés elnökének engedélyével a Külügyi bizottság küldöttsége egyrészt kétoldalú kapcsolatok keretében vesz részt külföldi tárgyalásokon, másrészt a bizottság vezetői illetve tagjai gyakori vendégei különböző belföldi és külföldi szakmai konferenciáknak is.  Szoros és rendszeres kapcsolat alakult ki a visegrádi országok partnerbizottságaival.

A bizottság elnevezése és feladatköre korábban még tágabb volt, és hivatalosan is magában foglalta a nemzetpolitikai kérdéseket. Bár ezzel a területtel 2011 óta külön bizottság foglalkozik, meggyőződésem, hogy ez a terület szomszédságpolitikánk szempontjából megkerülhetetlen, ezért a kérdés külpolitikai vetületével továbbra is foglalkozunk, és a határon túli magyarokkal fennálló kiváló kapcsolatot a jövőben is ápoljuk, fenntartjuk.

Honlapunkat böngészve a Külügyi bizottság munkájába nyerhet betekintést.

 

 

Németh Zsolt
elnök