Készült: 2023.01.29.19:25:08 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2022-

Bizottság: Külügyi Bizottság
Külügyi Bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/1877 A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) tárgyalás lezárva  
2 H/1851 Az iráni nők elleni jogsértések és jogfosztások elítéléséről Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Oláh Lajos (DK) tárgyalását befejezte 2022.11.04.
3 T/1835 A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya módosításának kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva  
4 B/1820 A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. 2021. évi tevékenységéről és működéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalását befejezte 2022.11.03.
5 T/1790 Az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva  
6 H/1662 A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolításáról Dr. Lukács László György (Jobbik)
2022.10.20.: Dr. Brenner Koloman (Jobbik)
tárgyalását befejezte 2022.10.21.
7 T/1615 A Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva  
8 T/1613 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/1132] szóló, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről kormány (technológiai és ipari miniszter) részletes vitára vár  
9 T/1612 Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/2042] szóló, az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről kormány (technológiai és ipari miniszter) részletes vitára vár  
10 T/1609 Egyes igazságügyi együttműködési tárgyú nemzetközi szerződések kihirdetéséről szóló törvények módosításáról kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva  
11 H/1325 A Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozása érdekében szükséges intézkedésekről Dr. Vadai Ágnes (DK) tárgyalását befejezte 2022.09.28.
12 T/1306 Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt módosítása és Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről kormány (gazdaságfejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva  
13 T/1207 Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva  
14 T/1206 Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva  
15 T/1205 Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva  
16 T/1204 A Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva  
17 T/1201 A Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) tárgyalás lezárva  
18 T/638 A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) részletes vitára vár  
19 T/637 A Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) részletes vitára vár  
20 T/519 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva  
21 T/447 A 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (technológiai és ipari miniszter) tárgyalás lezárva  
22 T/287 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről kormány (technológiai és ipari miniszter) tárgyalás lezárva  
23 T/286 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (technológiai és ipari miniszter) tárgyalás lezárva  
24 T/210 Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva  
25 T/209 A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva  
26 T/208 A Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről kormány (kultúráért és innovációért felelős miniszter) tárgyalás lezárva  
27 T/152 Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) tárgyalás lezárva  
28 T/145 Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) részletes vitára vár  
29 T/141 A Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva  
30 T/119 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva