Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm az Országgyűlés Külügyi Bizottsága honlapján! Köszönöm, hogy érdeklődik bizottságunk munkája iránt.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény alapján kötelező létrehozni – egyebek mellett – a külügyekkel foglalkozó bizottságot. A Külügyi Bizottság e rendelkezésnek megfelelően létrehozott állandó bizottságként az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, – törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben – ügydöntő és a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve. A bizottság az Alaptörvényben, törvényben, a határozati házszabályi rendelkezésekben, továbbá az Országgyűlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja.

Bizottságunk munkáját mindig az indulatos politikai vitáktól és feszültségektől mentes, nyugodt, komoly szakmai munka jellemezte. Törvényalkotási feladataink keretében megvitatjuk a bizottság feladatkörébe tartozó törvényjavaslatokat, határozati javaslatokat, megtárgyaljuk a módosító javaslatokat, a különböző jelentéseket, beszámolókat.

A legtöbb országgyűlési bizottságtól eltérően azonban munkánk döntő részét nem a fönt vázolt törvényalkotási feladatok alkotják. A Külügyi Bizottság tevékenységének egyik fontos része a végrehajtó hatalom feletti ellenőrző feladatból fakad. Kiemelt feladatunk a mindenkori kormánytagok közül a külpolitikáért felelős miniszter (a jelenlegi kormányzati struktúrában a külgazdasági és külügyminiszter) rendszeres, évenkénti meghallgatása a külügyek területén végzett kormányzati munkáról, prioritásokról, diplomáciai tervekről, az elért eredményekről.

Rendszeresen szerepelnek a bizottság napirendjén nemzetközi szerződések, továbbá aktuális kül- és biztonságpolitikai témák, kérdések, amelyek vitájára a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetőin kívül nemcsak egyéb állami intézmények vagy szakszolgálatok képviselőit, hanem független szakértőket is meghívunk. Bár zárt ülésen zajlik, mégis hagyományosan nagy figyelemmel kísért része munkánknak a nagykövetjelöltek kinevezésük előtti meghallgatása.

Tevékenységünk másik fontos területe a parlamenti diplomácia. Szoros és rendszeres kapcsolatot tartunk fönt a hazánkban akkreditált nagykövetekkel, és rendszeresen fogadunk külföldről érkező parlamenti, kormányzati és egyéb, pl. nemzetközi szervezetektől érkező vendégeket, delegációkat.

Az Országgyűlés elnökének engedélyével a Külügyi Bizottság delegációja egyrészt kétoldalú kapcsolatok keretében, másrészt multilaterális keretek között rendszeres résztvevője külföldön különböző tárgyalásoknak, találkozóknak. A bizottság elnöke, alelnökei, illetve tagjai gyakori vendégei különböző belföldi és külföldi (európai uniós és azon kívüli) szakmai konferenciáknak is. Fontos megemlítenem, hogy az évek során szoros és rendszeres kapcsolat alakult ki a visegrádi országok és a balti államok parlamenti partnerbizottságaival.

A bizottság elnevezése és feladatköre korábban még tágabb volt, és hivatalosan is magában foglalta a nemzetpolitikai kérdéseket. Bár ezzel a területtel 2011 óta külön bizottság foglalkozik, meggyőződésem, hogy ez a terület szomszédságpolitikánk szempontjából megkerülhetetlen, ezért a kérdés külpolitikai vetületével továbbra is foglalkozunk, és a határon túli magyarokkal fennálló kiváló kapcsolatot a jövőben is ápoljuk, fenntartjuk.

Honlapunkat böngészve a Külügyi Bizottság munkájába nyerhet betekintést.

Németh Zsolt
elnök