Életrajz

Ghyczy Ignácz (ghiczi, assakürthi és ablanczkürthi), (Tata, 1799. február 13. – Tata, 1870. május 5.) uradalmi jószágigazgató, mezőgazda, országgyűlési képviselő, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) egyik szervezője, híres könyvgyűjtő.

Apja Ghyczy Ferenc (1756-1838) Komárom megye első alispánja és országgyűlési követe volt. A Ghyczy családnak döntő befolyása volt Komárom vármegye életére, hatalmi-politikai viszonyaira. Testvére: Ghyczy Kálmán politikus, országgyűlési képviselő, a képviselőház négyszer megválasztott elnöke. Ghyczy Ignácz felesége Laszlovszky Borbála (1803–1881). Fiaik: Ghyczy Géza (mérnök, műegyetemi tanár), Béla (császári és királyi altábornagy, főrendiházi tag), Imre (magyar nemes testőr, 1848-1849-es huszárkapitány), Gyula (a budapesti Ügyvédi Kamara elnöke), Dénes (m. kir. udvari tanácsos, országgyűlési képviselő, Komárom vármegye alispánja) és leányuk: Ida.

Az ügyvédi pályára készült és 1822-ben tette le vizsgáit. Ezek után a bábolnai kincstári uradalom ügyésze, majd 1827-től az Esterházy grófok tatai és gesztesi uradalmában gazdatiszt 1848-ig, mikor is a tatai nemzetőrök kapitánya lett, s mint ilyen részt vett a schwechati csatában. 1849 őszén István és József főhercegek gazdaságainak vezetését vette át. 1864-ben vonult nyugalomba. 1865-től haláláig a tatai kerület országgyűlési képviselője volt. Eredményeket ért el a vetőmagtermelés, takarmánytermesztés növelésével, valamint az állattenyésztés terén is. Szorgalmazta az erdőgazdaság korszerűsítését, elsősorban az erdőközösségek megszüntetését. Nagy része volt a Magyar Gazdasági Egylet felvirágoztatásában. Tatán szeszfőzdét és sörgyárat alapított.

Ghyczy Ignácz híres magyar könyvgyűjtő volt. Halála után gyermekei a kb. 14.500 kötetből álló könyvtárát az akkor alakult Képviselőházi Könyvtárnak (ma: Országgyűlési Könyvtár) adományozták.

A Pallas nagy lexikona szerint "a korabeli társadalom egyik legtiszteltebb alakjai közé tartozott".

Az Igazmondó című lap így méltatta halálhírének közlésekor: "A haza egy hű fiát, a szabad eszmék egy megedzett harczost, övéi egy gondos családapát vesztettek benne."

Vasárnapi Újság: „Az ellenzék egyik átalánosan tisztelt vezérének idősb fivére, a képviselőháznak egyik legidősb és tiszteletreméltóbb tagja Ghyczy Ignácz, ugy is mint a régibb magyar világ egyik typicus alakja, valódi patriárchája, ugy is mint buzgó hazafi és kitűnő gazda méltán megérdemli, hogy lapunk hasábjain néhány kegyeletes sort szenteljünk emlékének.”