Készült: 2019.10.22.06:52:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

5. ülésnap (2018.06.04.),  35-36. felszólalás
Felszólalás oka Az ülés napirendjének megállapítása
Felszólalás ideje 3:44


Felszólalások:   35   35-36   37      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak az államtitkár asszonyoknak és uraknak, és sok sikert kívánjak munkájukhoz.Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről, az ülés időtartamáról, a felszólalási időkeretekről a Házbizottság javaslata alapján döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Elsőként házszabálytól való eltérésre tett javaslatokról határozunk.

A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló H/359. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a határozati javaslat külön döntés nélkül az Országgyűlés tárgysorozatára kerüljön; a határozati házszabály 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni; a határozati javaslathoz módosító javaslat és bizottsági jelentés benyújtására ne legyen lehetőség; a határozati javaslat elfogadására vita nélkül, 2018. június 4-én kerüljön sor. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot H/359/1. számon a honlapon megismerhetik.

Most szavazásra kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház egyhangúlag, 170 igen szavazattal a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult.

Tisztelt Országgyűlés! A Házbizottság azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerének - rövidítve ParLex - használatával benyújtandó törvényjavaslatok és határozati javaslatok tárgyalása során házszabálytól eltérést fogadjon el. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot H/371. számon a honlapon megismerhetik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház egyhangúlag, 171 igen szavazattal a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Házbizottság napirendi javaslatáról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirendet elfogadta.

(Jelzésre:) Szél Bernadett frakcióvezető asszony gépe ügyrendi felszólalást jelez nekem, úgyhogy parancsoljon, egy perce van a képviselő asszonynak.

(14.40)

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. A következő kérdésem van: a mai ülés napirendjén szerepelnek eskütételek, méghozzá Hohn Krisztina és Cake Olivio eskütétele. Szeretném kérdezni, hogy miért hiúsulnak meg ezek az eskütételek. A Mentelmi bizottság miért nem tudta biztosítani azt, hogy a mandátumukat igazolják, és ahogy a kiküldött napirendben is szerepel, az eskütételek itt most megtörténhessenek?Másrészt szeretném kérdezni, hogy Hadházy Ákos eskütételével kapcsolatban hasonló akcióra számíthatunk-e, vagy az rendben meg lesz tartva az előre jelzett időpontban.

A harmadik kérdésem és kérésem pedig az, hogy a Házbizottságban tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Szeretnének a képviselőjelöltek megesküdni. Köszönöm.
Felszólalások:   35   35-36   37      Ülésnap adatai