Készült: 2020.11.27.13:04:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

244. ülésnap (2001.11.29.), 66. felszólalás
Felszólaló Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP)
Beosztás környezetvédelmi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:58


Felszólalások:  Előző  66  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA környezetvédelmi miniszter: Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Az idő rövidségére való tekintettel, azt hiszem, legfeljebb két dologra tudnék itt reflektálni, illetve két dolgot tudnék ismertetni.

Az első, talán azzal kezdeném, hogy elhangzott Szent-Iványi frakcióvezető úr részéről, hogy egy év alatt a környezetvédelem területén nem történt semmi. Én azt gondolom, ez a félreértés abból adódhat, hogy Szent-Iványi frakcióvezető úr gondosan elolvasta az országjelentést, kivéve a környezetvédelemre vonatkozó fejezetrészt, mert az úgy kezdődik, hogy Magyarország az utóbbi éves jelentés óta jelentős előrehaladást ért el. Azt gondolom, e két állítás egymással szöges ellentétben van; minthogy számomra mégiscsak az országjelentés az autentikus, valószínűleg ezt kell elfogadnunk olyannak, mint ami a valóságnak megfelel.

A tények azt mutatják, hogy 2000. november 8-án az akkori országjelentés ezzel az ágazattal, a környezetvédelemmel kapcsolatban valóban komoly megállapításokat tett. Ezzel szemben 2001 júliusában ezt a fejezetet sikerrel, eredményesen lezártuk. Azt nem állítom, hogy ennek a fejezetnek a lezárása azt jelenti, hogy a környezetvédelem területén megszűntek a gondok, megszűntek a problémák, nincsenek új feladatok, sőt ellenkezőleg: úgy gondolom, súlyos feladatok vannak. Ugyanakkor azt is ki kell jelentenem, hogy mindaz, ami itt sokszor elhangzik, hogy túl sokba kerül, mondjuk, a csatornázás, hogy túl sokba kerül a hulladékgazdálkodás, hogy nagyon sok pénzt kell fordítani, mondjuk, a levegő tisztaságának a védelmére, ezek mind igazak, de szeretném nyomatékkal hangsúlyozni, hogy szó nincs arról, hogy ezt azért kell teljesíteni, mert az Európai Unió igényli. Ezt azért kell teljesíteni, mert a magyar polgárok életnívójához hozzá kell hogy tartozzon 2001-ben az, hogy ezek a lehetőségek biztosítottak legyenek. Éppen ezért mi ezen dolgozunk, hogy ez minél előbb megvalósuljon.

A második rész, amiről szeretnék nyilatkozni: itt már elhangzott az ISPA-val kapcsolatban néhány előadás. Csak a kollégáim érdekében és védelmében mondom el, hiszen az ő érdemük, hogy az az ISPA-program, amely a 44 millió eurós lehetőséget - most már másodízben - teljes egészében kimerítette, el kell mondjam, a tárcánknál készült, kiváló szakemberekkel. Ott készült el a szennyvízre vonatkozó rész is, és mindig, mindenképpen ott készül a hulladékra vonatkozó rész is, hiszen ezért első helyen vagyunk felelősek. Tehát nyomatékkal mondanám, hogy Magyarország kimeríti ezeket a lehetőségeket, a környezetvédelem pedig számít ezekre a támogatási forrásokra.

Szeretném azt is megerősíteni - minden ellenkező híreszteléssel szemben -, hiszen felmerült már az előző ülésen is az egyik képviselőtársam részéről, hogy vajon biztosítva lesznek-e a magyar források. Úgy gondolom, a kormány eddig is biztosította és a jövőben is biztosítja mindazokat a hazai forrásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy felhasználjuk ezeket a támogatásokat.

A környezetvédelem területén hiányosságok is vannak, ez vitathatatlan, de ez nem egyévi időszakra számítható, és nem egy év alatt lehet felszámolni. Itt arról van szó, hogy az intézményrendszeren nyilvánvalóan változtatni kell, a hatósági ügyek területén nyilvánvalóan lényegileg kell változtatni; mindezen területek tehát azt igazolják, hogy komoly lépéseket kell a továbbiakban tennünk. 2001-ben száz fővel növeljük a létszámot, ezzel erősítjük a szakembergárdánkat, és azt gondolom, mi a magunk részéről készen állunk a csatlakozásra.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  66  Következő    Ülésnap adatai