Készült: 2020.06.01.05:41:54 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
213 199 2009.05.25. 8:33  198-218

HAGYÓ MIKLÓS (MSZP), a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Azt gondolom, hogy nem kell indokolnom, hiszen az elmúlt években szinte valamennyien szembesülhettünk avval, hogy a mozgáskorlátozott-igazolványokkal kapcsolatos, vélt vagy valós visszaélések... (Ékes József: A mikrofont tedd fel...) Feltettem. Ja, még közelebb. Akkor fogom inkább, jó?

Még egyszer kezdeném. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A mozgáskorlátozott-engedélyek kiadásával kapcsolatos szabályozás szigorítására nyújtottam be országgyűlési határozati javaslatot. Azt gondolom, hogy hosszasan nem kell indokolnom, hogy miért is van erre szükség, hiszen valamennyien szembesülhettünk az elmúlt években azzal, hogy ezen a területen vélt vagy valós visszaélések sokaságát tapasztalhattuk. Miért mondom, hogy vélt vagy valós? Igazából pontosan az egyeztetések során kiderült az, hogy senki nem tudta megmondani, hogy a jelenleg kiadott engedélyeken belül mennyi a lopott vagy esetleg a nem lopott, hiszen az egyeztetéseken kiderült, hogy számtalan esetben feltörik az autókat, és így használják a jelenleg érvényben lévő és a jelenleg hatályos igazolványokat visszaélés tekintetében. Illetve, mivel eddig a háziorvosok adták ki ezeket az engedélyeket, pontosan nem lehet tudni, hogy a szükséges szigorítások után hányan lesznek jogosultak ezen engedély használatára.

Nagyon fontos volt az, hogy az előkészítő munka során következetesen ragaszkodtunk és ragaszkodtam ahhoz - és itt szeretném megköszönni valamennyi kollégának, kerületi képviselőknek, civil szervezeteknek, akik elmondták véleményüket, javaslataikat -, hogy a valóban rászorultak, azaz a mozgáskorlátozottak országos egyesületeinek, illetve fővárosi egyesületeinek képviselőivel folyamatosan egyeztessük ezt az előterjesztési javaslatot, illetve ezt az országgyűlési határozati javaslatot, hiszen értük és nem ellenük van. Épp ezért azt gondoltam, és azt gondolom most is, hogy nagyon fontos volt, hogy már az előkészítési munkába bevontuk őket.

Engedjék meg, hogy röviden ismertessem a legfontosabb pontokat, hogy április 9-én milyen országgyűlési határozati javaslatot nyújtottam be, és ha megengedik, akkor három gondolatban elmondanám, hogy mi történt azóta. A legfontosabb elemek: mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy az ezen engedélyekhez szükséges orvosi igazolás kiadásának szigorítása megtörténjen. Jelen pillanatban a háziorvosoktól szakorvosokhoz kerülne, az országgyűlési határozati javaslatomban egyébként az ORSZSZI-t nevesítettem, hiszen az ORSZSZI-nak nemcsak a fővárosban, hanem szinte valamennyi megyében, illetve megyeszékhelyen megvan a szükséges apparátusa ahhoz, hogy ezeket a szükséges vizsgálatokat el tudja végezni. Tehát szeretnénk az engedélyek kiadásában mindenképpen, ha e tekintetben előrelépnénk és szigorítanánk, és szakorvosok kezébe adnánk a jogosultság megállapítását.

Nagyon fontos, hogy szeretnénk differenciálni, tehát szeretnénk egy saját jogú, illetve egy szállítási jogú mozgáskorlátozott-igazolványt kiállítani a jövőben. Az eredeti országgyűlési határozati javaslatban még csak az van, hogy azoknak adnánk saját jogú mozgáskorlátozott-engedélyt, akik érvényes vezetői engedéllyel rendelkeznek, szállítási jogút pedig a többi mozgásában korlátozott kapott volna. De azóta voltak egyeztetések, az Országos Fogyatékosügyi Tanács szinte valamennyi tagjával leültünk és egyeztettünk, személyesen is részt vettem az egyeztetéseken. A bizottság módosító javaslatában egyébként bővítettük a saját jogú igazolványra jogosultak körét, és az egy órát, amit egyébként a szállítási jogúnál mondtunk, két órára emeltük, tehát kétórás ingyenes várakozásra ad majd lehetőséget ez az igazolvány. Nagyon fontos itt megemlítenem azt is, hogy természetesen, akik a jövőben, teljesen mindegy, hogy szállítási vagy saját jogú igazolvánnyal, de mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen fognak megállni, mindkét igazolvánnyal korlátlan ideig ingyenesen vehetik igénybe ezt a típusú szolgáltatást.

Fontosnak tartom azt is - és ez is egy külön pont az országgyűlési határozati javaslatban -, hogy lehetőleg belátható időn belül, hat hónapon belül szükséges legyen mindenkinek kiváltani az új igazolványokat, hiszen csak a következő fél évben 136 ezer, tehát közel 140 ezer, jelenleg érvényben lévő igazolványnak fog lejárni a határideje, s rendkívül fontosnak tartom, hogy a megújításnál már ezeket a szigorú feltételeket vegyék figyelembe majd.

Természetesen szerettünk volna könnyíteni. Szerettünk volna könnyíteni, hiszen azt mondtuk, hogy akik már ORSZSZI-engedéllyel rendelkeznek, minden további nélkül besétálhatnak majd az okmányirodába, és jogosultságukat bizonyítva minden különösebb procedúra nélkül kiválthatják az új igazolványokat. Szerettük volna, illetve szeretném az ellenőrzést is szigorítani, hiszen minden rendeletünk, minden törvény annyit ér, amit be tudunk tartatni ebből. E tekintetben azt a javaslatot tettem, hogy természetesen az adatvédelmi szempontokat maximálisan betartva, a parkolóőrök is kapjanak korlátozott hozzáférési lehetőséget az ellenőrzésnél, magyarul a leendő, új típusú igazolványok számát beütve azt a jogosultságot megkapják, hogy érvényes vagy nem érvényes, és így egy sokkal praktikusabb, sokkal gyorsabb kiszűrési lehetősége van az esetleges visszaéléseknek.

Nagyon röviden ennyit szerettem volna nagy tisztelettel elmondani, hiszen jó pár olyan kérdés van még, amit mi egyébként fővárosi közgyűlési rendeleti szinten tudtunk szabályozni. Itt engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy a rendeletünket módosítottuk a fővárosban: minden ötvenedik parkolóhely - természetesen az európai uniós szabványoknak megfelelően - a mozgáskorlátozottak számára, illetve a jogosultak számára európai normák szerint kerül kialakítása. Illetve az azóta történt egyeztetések során még azt vállaltam be, hogy a megfelelő intézmények, tehát iskolák, egészségügyi intézmények környékén minden huszonötödik parkolóhely itt, a fővárosban az arra jogosultak, azaz a mozgáskorlátozottak, a fogyatékkal élők számára kerül kialakításra majd, illetve a fővárosban a megfelelő szankcionálás is megtörtént. Az országgyűlési határozati javaslatomban egyébként kértem azt a kormánytól tisztelettel, hogy vizsgálja felül a szankciók szigorítását a tekintetben, hogy ha valaki nem tartja be a törvényeket, nem tartja be a megfelelő rendelkezéseket, akkor a megfelelő jogi és törvényi szabályozásban a tekintetben is lépjenek életbe szigorítások, hogy mit kapnak a visszaélők.

Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Én tisztelettel köszönöm államtitkár úrnak, a kormány valamennyi tagjának, a bizottság valamennyi tagjának az egyeztetéseket, a támogatást. Én úgy látom most, a múlt hét pénteki egyeztetések után, hogy egy olyan lehetőség előtt állunk, ahol - mint említettem - a Fogyatékosügyi Tanács valamennyi tagja, a minisztérium, államtitkár úr, valamennyi szervezet álláspontja, úgy néz ki, hogy kikristályosodott. Bízom abban, hogy a mozgáskorlátozottak, a valódi rászorultak számára a társadalmi igazságosság elve alapján egy olyan országgyűlési határozatot fogunk tudni hozni, amit pártszimpátiától függetlenül a patkó valamennyi részében ülő képviselő hölgy és úr, azaz képviselőtársam meg fog tudni szavazni. Külön köszönöm még Bárándy Gergőnek is, aki segített az országgyűlési határozattervezet előkészítésében.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
213 217 2009.05.25. 12:41  198-218

HAGYÓ MIKLÓS (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengedik, akkor udvariassági elv alapján - és úgy gondolom, nemcsak azért, merthogy hátulról visszafelé - először Béki Gabriella képviselő asszony felvetésére pár gondolatot mondanék.

Tisztelt Képviselő Asszony! Szeretném a képviselőtársaimnak is elmondani, hogy fél éve dolgozunk, nem én dolgozom, hanem nagyon-nagyon sokan. Ez alatt az egyeztetés alatt, szerettem volna hangsúlyozni az elején: nekem az első pillanattól az volt az alapkő, a bázis, hogy csak olyan országgyűlési határozati javaslatot vagyok ide hajlandó behozni, amelyet a társadalmi igazságosság elve alapján a valódi jogosultak, a valódi rászorultak támogatnak.

Nagyon-nagyon sajnálom, képviselő asszony ott ült mellettem a bizottsági meghallgatáson, ott ültek a szakértők, én bíztam képviselő asszony támogatásában, hiszen ott feltette a képviselő asszony a kezét, támogatta ezt, utólag is köszönöm, és ott semmilyen ilyen szakmai kérdés nem merült föl. Úgy gondoltam, hogy ott is jó pár kérdésre, amit képviselő asszony megkérdezett, megadtuk a választ. Ha megengedi, akkor most is megismételném ezeket. Úgyhogy kicsit ezért álltam a kérdéssor előtt furcsán.

Engedje meg, képviselő asszony, hogy elmondjam azt, hogy amikor beadtam április 9-én ezt az országgyűlési határozati javaslatot, akkor úgy adtam be, hogy a sajtótájékoztatón egyébként az országos mozgáskorlátozottak egyesületének budapesti vezető asszonya ott állt mellettem, és együtt jelentettük ezt be, de azóta is voltak egyeztetések, sőt, a bizottsági ülés óta is. Mint említettem, az Országos Fogyatékosügyi Tanács valamennyi tagjával volt egyeztetés. Ha megengedné képviselő asszony és a képviselő urak is, tájékozatnám önöket, hogy hogyan bővült az arra jogosultak köre.

(19.40)

Tisztelettel szeretném önöket megkérni, képviselőtársaim, hogy legyenek kedvesek elolvasni a bizottsági módosítót, hiszen az a bizottsági módosító már valamennyi képviselettel, civil szervezettel egyeztetve van. Ahogy mondta a képviselő asszony, például az Autisták Országos Szövetségének képviselőivel is személyesen tárgyaltam, és a kollégáim is több alkalommal. Úgyhogy nem biztos, hogy teljességgel fogom elmondani, de például a saját jogú igazolványokra jogosultak köre, például akik kiskorú fogyatékos gyermekeket vagy nagykorú, önálló képességét teljesen elvesztett, cselekvőképességében korlátozott személyt gondoznak, vele közös háztartásban élnek, valamint a fogyatékossági támogatásra jogosultak köre. Tehát ők lennének azok, akik saját jogon kapnák.

Így azt gondolom, hogy amit Iván képviselő úr is felvetett, akkor gondolom, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve kiskorú gyermekek tekintetében is ez kellően megnyugtató választ ad arra, hogy isten őrizz, hogy arról lenne szó, hogy bárki is, aki életvitele szempontjából a saját jogú igazolványát, tehát azt, hogy minden időkorlátozás nélkül ingyenesen vehessék igénybe ezt a szolgáltatást, nemcsak a kijelölt parkolóhelyeken, hanem más parkolóhelyen is a városban, isten őrizz, hogy korlátozzuk az ő jogosultságukat.

Az egy órát is két órára bővítettük. És akkor itt szeretnék nemzetközi tapasztalatokat mondani, hogy hogyan lehet ezt ellenőrizni, hiszen más európai nagyvárosokból vettük a példát. Ez nagyon egyszerű, ezt úgy hívják, hogy parkolótárcsa. Amikor elhagyja a gépjárművet, akkor beállítja az időt, és ahhoz képest két óráig, illetve az öt perc türelmi idővel két óra plusz öt percig biztosítja ingyenes használatra.

A kutatások, a felmérések alapján, és hogy milyen volumenű a probléma, talán megengedi a képviselő asszony: itt a fővárosban közel 50 ezer felszíni parkolóhely van. A nagyságrendjét mondanám, hogy minden ötödik autó, tehát a gépjárművek közel 20 százaléka jelen pillanatban is ilyen mozgáskorlátozott-engedéllyel parkol ebben a városban. Tehát a szolgáltatást igénybe vevők 20 százaléka ingyenesen, ilyen engedéllyel parkol. Ezek a Parking Kft. kutatásai, nagyon szívesen átküldöm a képviselő asszonynak. A probléma volumenét szerettem volna ezzel tisztelettel érzékeltetni.

Egyébként úgy gondolom, hogy az országgyűlési határozati javaslat az ellenőrzés tekintetében is - merthogy minden rendelet annyit ér, minden törvény annyit ér, amennyit be tudunk tartatni belőle -, én tisztelettel jeleztem, hogy minden... (A képviselő mikrofonja leesik. - Dr. Iván László: Csak a baj van ezzel a mikrofonnal! - A képviselő visszateszi a mikrofonját.) Bocsánat!

Tisztelt Képviselő Asszony! Tetszett mondani, hogy a jelen pillanatban a közterület-felügyelőknek és a rendőröknek van jogosultsága ellenőrizni ezeket az igazolványokat, de már csak a volument figyelembe véve is elég nehezen tudom elképzelni, hogy minden jelenlegi rendszerben, minden jelenleg érvényben lévő igazolvánnyal parkoló autó mellé állíthatnánk egy rendőrt. Tessék szíves lenni csak a nagyságrendjét átgondolni ennek a kérdésnek.

Épp ezért bátorkodtam javasolni az adatvédelmi szempontok betartásával azt, hogy korlátozott hozzáférést kaphassanak a rendszerhez a parkolóőrök is, akik jelen pillanatban kifejezetten ezt ellenőrzik. Ez azt jelentené, mint említettem, hogy beütik a mozgáskorlátozott-igazolvány számát, és csak azt adja vissza a rendszer, hogy érvényes vagy nem érvényes. És amennyiben nem érvényes, akkor természetesen akár a rendőrséget vagy pedig a közterület-felügyelőt tudják értesíteni, és oda tudják hívni ehhez az autóhoz.

Úgyhogy nagyon nagy tisztelettel arra szeretném önöket kérni, a képviselő asszonyt is, a képviselő urakat is, hogy legyenek kedvesek a bizottság módosító javaslatát elolvasni. Azt gondolom, hogy abban a módosító javaslatban szinte valamennyi kérdésre, amit fel tetszettek vetni, illetve itt dilemmaként megfogalmazódott, érdemi választ fognak kapni. Én abban bízom, hogy ez megnyugtató lesz mindannyiuk számára.

Tessék szíves lenni egy kicsit az előterjesztő bőrébe képzelni magukat. Nagyon fontos, még egyszer elmondanám. Én úgy vágtam ebbe bele, hogy csakis az érintettekkel együtt, az ő véleményüket, az ő javaslatukat figyelembe véve. Hosszú hónapos egyeztetések történtek, hosszú munka volt. Például azzal, hogy az ORSZSZI, tehát ne egy háziorvos állíthasson ki engedélyt, kérem szépen, nincs olyan szervezet, nincs olyan érintett, akivel eddig egyeztettünk, aki ne értett volna ezzel egyet. Tehát nincs olyan érintett szervezet, aki ne mondta volna azt, hogy kérem szépen, igen, ez támogatható, hiszen ez a mi érdekünk is. Tehát ehhez az országgyűlési határozati javaslathoz valamennyi érintett szervezet úgy állt, hogy igen, látják, hogy ez az ő érdekükben történik, és elkerülhetetlen, hogy előrelépjünk e tekintetben.

Ha bármilyen olyan módosító javaslata lesz a képviselő asszonynak vagy a képviselő uraknak, amivel ezen rendeletünk célját nem változtatjuk meg, az alapvető irányultságát nem változtatjuk meg, én a magam részéről maximálisan támogatom, hiszen az a cél, hogy a lehető legjobb országgyűlési határozatot hozzuk meg, majd ebből a kormány a lehető legjobb jogszabályi változtatásokat tegye meg. De én úgy érzem, hogy egy országgyűlési határozati javaslatban nagyon fontos, és köszönöm, hogy ezt a képviselő asszony elismerte, hogy mi azért elég pontosan próbáltuk megfogalmazni, hogy milyen irányban szeretnénk, ha a kormány a szükséges lépéseket az adott területeken megtenné.

Én személyesen mindannyiuknak, a képviselő asszonynak is, a képviselő uraknak is, a professzor úrnak is nagy tisztelettel felajánlom, hogy én bármikor önökkel is, és a kollégáim is, akik eddig ebben az ügyben segítségemre voltak, nagyon szívesen leülünk és egyeztetünk, ha a képviselő asszonynak bármilyen olyan szövegszerű módosítója lesz, ami, még egyszer mondom, segíti azt, hogy ebben a témában érdemileg előrelépjünk, épp a rászorultak tekintetében. Tehát azért - hogy is mondjam? - kérném a képviselő asszonyt, hogy gondolja át érdemi javaslataival együtt az álláspontját, hiszen hangsúlyoznám, nem volt olyan érintett szervezet, amelyik ne értett volna egyet azzal, hogy az ő érdekükben, a rászorultak érdekében, a jogosan használók érdekében érdemi lépésekre, szigorításokra kell hogy törekedjünk.

Az nem megoldás, hogy oda fogunk állítani egy-egy rendőrt, hanem mi próbáltuk komplexen kezelni, a kiadástól, a differenciálástól kezdve, vagy például a tekintetben, ahogy tetszettek mondani, hogy elég-e fél év. Azt mondtuk, hogy azoknak a rászorultaknak, azoknak a jogosultaknak, akiknek ORSZSZI-engedélyük van, nem kell újracsinálni a procedúrát, egyszerűen ők csak bemennek az okmányirodába, és megkapják ezt az új engedélyt, ami természetesen az európai uniós szabályoknak, normatíváknak megfelelő küllemben is kerül kialakításra.

Úgyhogy én azt tudom a képviselő asszonynak és a képviselő uraknak felajánlani, ha ezt elfogadják, hogy akár a héten a reggeli, déli, esti órákban, akár hétvégén nagy tisztelettel állok rendelkezésükre. Mint említettem, a múlt hét végén, csütörtökön az Országos Fogyatékosügyi Tanács valamennyi érintett szervezete megtárgyalta, elfogadta ezt. Ők írásos javaslatokat küldtek, az írásos javaslatokat összegeztük - a bizottsági módosító így került egyébként elfogadásra -, visszaküldtük nekik, szövegszerű egyeztetés volt, majd utána még egy személyes egyeztetés volt velük.

Tehát azt gondolom, hogy most úgy állunk itt, hogy biztos, hogy olyan országgyűlési határozati javaslatot nem tudunk megalkotni, ahol biztos lesz olyan civil szervezet, aki nem. De azt gondolom, hogy a legnagyobb érdek-képviseleti szervezetek vagy ezek elsöprő része támogatja ezt, a szakma támogatja ezt, a kormány támogatja ezt, a bizottság módosítójával azok az anomáliák, amiket tetszettek említeni, azt gondolom, kivédésre kerültek.

De én rendkívül fontosnak tartom, és tisztelettel kérem, ez nem az én ügyem. Azt gondolom, és mindannyian láthatjuk azt, és az elmúlt évek egyértelműen bizonyították, hogy azt várja tőlünk a társadalom, azt várják tőlünk a halmozottan hátrányos helyzetben lévők, a fogyatékkal élők és az érintettek, hogy érdemi lépéseket tegyünk az ő érdekükben. Ez az országgyűlési határozati javaslat ezt szolgálja.

Még egyszer felajánlom, bármikor, a nap bármelyik órájában, bárkivel tisztelettel én magam nagyon szívesen leülök és a kollégáim is, hogyha van még olyan módosítás, van még olyan szövegszerű javaslat, amivel jobbá lehet ezt tenni, hát tegyük. Én nem szeretnék ennek ellenállni, de tisztelettel kérem önöket, hogy olvassák el a bizottsági módosítót, és ne úgy jöjjünk majd ide be az ülésre, amikor itt lesz valamennyi képviselőtársunk, hogy közöttünk még vita van.

Nagyon fontos egy ilyen ügy. Nagyon fontos, hogy azt lássák az érintettek, hogy politikai hovatartozástól függetlenül, egy nem politikai, hanem kifejezetten egy társadalmi igazságosság elve alapján szükséges kérdésben mi politikamentesen konszenzust tudtunk kialakítani. Azt gondolom, hogy előterjesztőként én ennél pozitívabban, ennél nyitottabban, a rászorultak érdekében ennél készségesebben nem tudok hozzáállni. Úgyhogy a képviselő asszonynak és a képviselő uraknak is azt javaslom, hogy bármikor elérhető vagyok mobilon, e-mailen, telefonon, állok az önök rendelkezésére.

(19.50)

Csak azt kérem - hiszen önökön múlik, azon, hogy az önök frakciói hogy fognak ehhez a kérdéshez hozzáállni -, ne azt nézzük, hogy ebben a kérdésben mi választ el minket, hanem azt, hogy mi köt össze. Ebben a szellemben várom az önök módosító indítványait, és tisztelettel jelzem előre, hogy mindent, ami hozzátesz a javaslathoz, támogatni fogok.

Tisztelettel kérem, hogy ennek szellemében győzzék meg a frakciójukat - miután önök is meggyőződtek a bizottsági módosításról -, győzzék meg képviselőtársaikat, mert azt várja tőlünk ez a kör, hogy politikai hovatartozástól függetlenül egységes álláspontot tudjunk kialakítani.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
215 272 2009.06.08. 5:53  267-272

HAGYÓ MIKLÓS (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Urak! Először is engedjék meg, hogy nagy tisztelettel felhívjam a két hozzászóló figyelmét: valószínűleg egy kis kommunikációs hézag lehet, hiszen fél évet dolgoztunk az átfogó fővárosi parkolási rendelet megalkotásán, ahol a civil szervezeteket, a fogyatékkal élők szervezeteit, a mozgáskorlátozott-szervezeteket is meghívtuk, mind a huszonhárom kerület véleményét kikértük ebben a folyamatban.

Tisztelettel hadd jegyezzem meg a képviselő uraknak, kicsit nem is értettem, miről tetszenek beszélni, hiszen a Fővárosi Közgyűlés ezt az átfogó parkolási rendeletet 65 igennel, 1 nemmel fogadta el. Jelzem önöknek, egy fideszes képviselőn kívül valamennyi fővárosi önkormányzati fideszes képviselő elfogadta ezt az átfogó parkolási koncepciót, sőt a fideszes polgármesterek, akik ott ülnek a fővárosi frakcióban, nyújtottak be hozzá módosító indítványokat, és az ő alkotó munkájuk, javaslataik nagy része bekerült ebbe a parkolási rendeletbe. Tehát valószínűleg azért támogatták, és azért szavazták meg ezt a fővárosban, mert maximálisan egyet is értenek vele, maga Tarlós István frakcióvezető úr is ezt tette. Úgyhogy legyenek kedvesek, tisztelettel jelzem, érdemes kommunikálni a fővárosi fideszes és kereszténydemokrata képviselőkkel.

Azt is hadd mondjam el önöknek, hogy természetesen a legutóbbi parlamenti vita után Béki Gabriella asszonyt, Hirt Ferenc képviselő urat, Iván László professzor urat is megkerestük, mint ahogyan megkerestünk mindenkit az elmúlt fél évben, és személyes egyeztetéseket folytattunk. Nagyon sajnálom, hogy Hirt képviselő úr - ne haragudjon, hogy így mondom - tulajdonképpen elzárkózott ettől, semmilyen visszajelzést nem kaptunk. Szerettük volna az ő javaslatát, véleményét is beépíteni ebbe a javaslatba, ha másképp nem, akkor vagy módosító, vagy kapcsolódó módosító indítványok formájában, mint ahogyan tettük ezt az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban számos civil szervezet, számos képviselői javaslat alapján.

Mi végig arra törekedtünk, hogy politikamentes, szakmai és valamennyi párt, valamennyi érintett civil szervezet számára, pont a kedvezményezettek érdekében egy teljesen konszenzusos javaslat kerüljön itt elfogadásra.

(22.20)

Sajnos úgy látom, hogy politikai okok miatt ennek a valószínűsége csökkent. De azért felajánlom a tisztelt képviselő uraknak, hogy legyenek kedvesek azokat a módosító indítványokat elolvasni, illetve dr. Bárándy Gergely képviselőtársam kapcsolódó módosító indítványát is elolvasni, hiszen maximálisan választ ad azokra a kérdésekre, amiket itt feltettek. Éppen a trükközések, a visszaélések megszüntetése érdekében gondoljuk azt, hogy szükség van arra, hogy ezen a területen is érdemi lépéseket tegyünk. Azt kell mondjam, bízom abban, hogy el fogják olvasni ezeket a módosítókat, el fogják olvasni a kapcsolódó módosító indítványt is, és maguk is meggyőződnek arról, ha személyesen nem is tudtunk egyeztetni, hiszen nem biztosítottak erre lehetőséget, hogy valamennyi érintett civil szervezet, szakmai szervezet véleménye beépült.

Úgy gondolom, és abban bízom, hogy ha el fogja fogadni ezt az országgyűlési határozati javaslatot a parlament, akkor rövid időn belül, azaz már 2010-re érdemi változás fog történni, és valóban arra és azok fogják használni a mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeket, és azok és akkor fognak ezekkel az igazolványokkal élni, akik a legjobban rászorultak erre. Úgy gondolom, nagyon sokat jelent az, hogy ebben a folyamatban ők végig mellettünk voltak, ebben a folyamatban, ha kritikákat, építő kritikákat is fogalmaztak meg, egy számukra sem volt kérdéses és kétséges. Az, hogy változtatnunk kell. Változtatnunk kell az ő érdekükben. Nagyon sajnálom, hogy képviselőtársaim, még egyszer mondom, nem biztosítottak lehetőséget arra, hogy személyesen egyeztessünk erről. Most is, másodszor is és akárhányszor, ha kell, természetesen felajánlom azt, hogy bármikor, bármilyen helyzetben, amikor önök erre lehetőséget biztosítanak, elmegyünk önökhöz, és megpróbálunk a részletekről egyeztetni önökkel.

Mindezeket figyelembe véve két dologra szeretném önöket kérni. Hiszen, ahogy látom, nagyjából a Fidesz-KDNP véleményét önök ketten fogják nagymértékben befolyásolni, mert csak ketten tiszteltek meg azzal, hogy ennek az országgyűlési határozati javaslatnak a vitájában részt vesznek. Kérem, adják meg a lehetőséget, hogy egyeztessünk még, egyeztessük a véleményeket, az álláspontokat, a javaslatokat. Tisztelettel kérem, hogy valamennyi módosító indítványt és valamennyi kapcsolódó módosító indítványt részletesen nézzék át. Bízom abban, hogy a közös cél érdekében valamennyi frakció, így a Fidesz-KDNP-frakció is támogatni fogja ezt az országgyűlési határozati javaslatot. Ebben bízva köszönöm meg a figyelmet. Köszönöm szépen.