Készült: 2020.03.30.16:13:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

23. ülésnap, 226. felszólalás
Felszólaló Dr. Hiller István (MSZP)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:51

Felszólalások:  <<  226  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés! A döntésre a tárgyalást követően később kerül majd sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, foglalják el a helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben! (Zaj.) Tisztelt Ellenzéki és Kormánypárti Képviselők! Foglalják el a helyüket, ami leginkább azt jelenti, hogy leülnek a székükre, csöndben maradnak, ellenőrzik a kártyájukat, hogy mindenki tudjon dönteni és szavazni. Ha ezt megtették, akkor elkezdjük a döntést. (Folyamatos zaj.) Nyugodjanak meg, kifejezhetik a véleményüket a későbbiek során is.

Tisztelt Országgyűlés! A Házbizottság 2014. október 30-ai előterjesztésében javaslatot tett arra, hogy az Országgyűlés egyes beszámolók határozathozatalára kérje fel a tárgyaló bizottságot. A házszabály 85. § (1) bekezdése alapján erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Az ülés kezdetén házszabálytól eltérésről döntöttünk, de különszavazásra vonatkozó indítvány sem a frakcióktól, sem a független képviselőktől nem érkezett.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Házbizottság javaslatáról határozunk, egyetlen döntéssel. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a felsorolt beszámolók határozathozatalára felkéri-e a tárgyaló bizottságokat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a tárgyaló bizottságokat 152 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül felkérte a határozathozatalra.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetését kezdeményező törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/53. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat és a Törvényalkotási bizottság ülésének kezdeményezésére nem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/53. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 164 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetését kezdeményező törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/929. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat és a Törvényalkotási bizottság ülésének kezdeményezésére nem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/929. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 162 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetését kezdeményező törvényjavaslathatározathozatala. Az előterjesztést T/1126. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat és a Törvényalkotási bizottság ülésének kezdeményezésére nem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1126. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 166 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Völner Pál, Fidesz, képviselő úr önálló indítványát T/1561. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat és a Törvényalkotási bizottság ülésének kezdeményezésére nem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1561. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 162 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Mengyi Roland és Balla György képviselő urak, Fidesz, önálló indítványa T/1371. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/1371/7. számon, összegző jelentését pedig T/1371/8. számon terjesztette elő.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja indítványozta a T/1371/3. számú módosító javaslat fenntartását. Először erről határozunk.

A T/1371/3. számú módosító javaslatban Tóth Bertalan képviselő úr a törvényjavaslat kiegészítésével és módosításával a közvámraktárként üzemelő földgáztárolóra vonatkozó szabályozást terjeszt elő. A Gazdasági bizottság nem támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e az MSZP kérése alapján a T/1371/3. számú módosító javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 31 igen szavazattal, 111 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/1371/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 35 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1371/10. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 132 igen szavazattal, 35 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztést T/1507. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhetik. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/1507/6. számon, összegző jelentését pedig T/1507/7. számon terjesztette elő.

Tisztelt Országgyűlés! Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/1507/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 143 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

(18.00)

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1507/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 167 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem önöket, hogy a Jobbik képviselőcsoportjának kérelme alapján az Országgyűlés már lefolytatta az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítását kezdeményező T/18. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételének vitáját. Most a szavazás következik.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e Vona Gábor képviselő úr és más képviselők, Jobbik, T/18. számon előterjesztett törvényjavaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 23 igen szavazattal, 137 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a mentelmi ügy megtárgyalása és a határozathozatal. A Mentelmi bizottság H/1811. számú javaslatában indítványozza, hogy a Nyíregyházi Járásbíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Simon Miklós országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát ne függessze fel. Most megadom a szót Vejkey Imre képviselő úrnak, elnök úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni. Elnök úr, 5 perc áll rendelkezésére. Parancsoljon!

Felszólalások:  <<  226  >>    Ülésnap adatai