Készült: 2020.06.04.20:15:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

144. ülésnap, 183. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:10

Felszólalások:  <<  183  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Az eredmény ismertetésére az összeszámlálás után kerül sor, addig határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem a képviselőket, foglalják el helyüket.

 

(A jegyzői székben Nagy Nórát dr. Füle István, Balogh Lászlót dr. Vidoven Árpád váltja fel.)

 

Soron következik az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/9123. számon, az egységes javaslatot pedig T/9123/44. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9123. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 191 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

(18.10)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/9124. számon, az egységes javaslatot pedig T/9124/18. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9124. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 177 igen szavazattal, 82 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Soron következik a Magyar Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt egyezmény 1. cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a Magyar Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a katonai együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. április 7-én aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat együttes általános vitája és a határozathozatalok. Az előterjesztéseket T/9798. és T/9799. számokon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/9798/1. és T/9799/1. számokon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Juhász Ferenc honvédelmi miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának. (Juhász Ferenc jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem kíván hozzászólni.

Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, értelemszerűen a miniszter úr sem válaszol az el nem hangzottakra.

Módosító javaslatot senki nem nyújtott be, így az együttes általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztésekhez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, a törvényjavaslat elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A határozathozatalok következnek.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt egyezmény 1. cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 274 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a katonai együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. április 7-én aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 279 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodással elfogadta a törvényjavaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/9265. számon, az egységes javaslatot T/9265/13. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9265. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 97 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/9449. számon, az egységes javaslatot T/9449/20. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig T/9449/23. számon kapták kézhez a képviselők.

Indítványozom, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a jelenlévők többsége elfogadta a javaslatot.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Veres János államtitkár urat, kíván-e reagálni. (Dr. Veres János jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem kíván.

Most a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatait, amelyeket az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 300 igen szavazattal, 1 nem ellenében elfogadta a módosító javaslatot.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9449. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 298 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a törvényjavaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/9288. számon, az egységes javaslatot T/9288/12. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, így záróvitára is sor kerül. A módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság ajánlást készített T/9288/14. számon. Ebben egy módosító javaslat szerepel.

Megnyitom a záróvitát a módosító javaslatról. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A záróvita lezárása után megkérdezem a miniszter urat, kíván-e reagálni. (Burány Sándor jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem kíván reagálni.

Most a módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát, melyet az alkotmányügyi bizottság nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 303 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosító javaslatot.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9288. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 115 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/9263. számon, az egységes javaslatot T/9263/19. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. A törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány 71. § (3) bekezdése, valamint a 61. § (4) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9263. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 299 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/8766. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/8766/12. és 55. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Lamperth Mónika belügyminiszter asszonynak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

Felszólalások:  <<  183  >>    Ülésnap adatai