Készült: 2020.07.12.01:51:09 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
4 143 2010.05.20. 2:08  107-174

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Meghatódva hallgattam Gőgös Zoltán elmélkedését. (Derültség a Fidesz, a KDNP és a Jobbik soraiban.) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2002. december 6-án a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-búcsún önök közül több tucat, vagyis egy fél tucat szocialista képviselő jelen volt Egerből, illetve az V. kerület polgármestere. Önöket tisztelettel, szeretettel, megbecsüléssel fogadták.

A templom szentélyében, a templom legbelső részében ültették le önöket mint képviselőket, mint kormánypárti képviselőket. Azok az emberek, akik 20-30-40 kilométereket gyalogoltak a keresztaljakkal, kint a mínusz 20 fokban vettek részt a szertartáson.

Önök megitták az ottani vendéglátók pálinkáját, önök jóllaktak (Közbeszólás a Fidesz soraiban.), önök jól érezték magukat, majd két év múlva ugyanezeket az embereket önök kitagadták a nemzetből, önök eltaszították őket. (Gőgös Zoltán: Most kiről van szó?) Ezek után ön, Gőgös Zoltán, ne haragudjon, egy ilyen üzleti előadást tart nekünk a magyarságszeretetről; felejtse el, tisztelt uram! (Taps a Fidesz, a KDNP és a Jobbik soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Szocialista Képviselőtársaim! (Gőgös Zoltán közbeszól.) Önök - ahogy Szatmáry Kristóf is mondta, és a többi felszólaló is mondta - bocsánatot kell hogy kérjenek nemzettársainktól. (Gőgös Zoltán: Nincs miért. - Közbeszólások a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Önöknek elnézést kellene kérniük, elnézést kell kérniük nemzettársainktól, az itteni magyaroktól is, saját szavazóbázisuktól is, akiket átvertek, és azoktól az emberektől, akiket önök kitagadtak.

Egyébként ne fenyegessék a szlovákiai magyarokat azzal, hogy ezzel veszítik el a választást, hiszen akik most őket fenyegetik, azok az önök internacionalista barátai, szocialista barátai. Velük beszéljék meg a kérdést!

Köszönöm figyelmüket. (Derültség, közbeszólások és hosszan tartó taps a Fidesz, a KDNP és a Jobbik soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
7 22 2010.05.26. 11:49  1-192

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Néhány héttel ezelőtt a Fidesz-KDNP-szövetség egyértelmű felhatalmazást kapott az ország választóitól arra, hogy megváltoztassuk azt az irányt, amelyik irányba ment eddig az ország. Egyértelműen felhatalmazta az ország a Fidesz-KDNP-t arra, hogy ez így tovább nem mehet, ez az irány katasztrofális. A miniszterelnök-jelölt úr tegnap világosan bemutatta azt a feladatsort és azt az új irányt, amely felé el kell indulni, és amely talán - nemcsak talán, hanem valószínűleg - meg is fogja tenni, hogy ezt az országot kihúzza a csávából.

A szocialisták és tegnap az élükön Mesterházy Attila nem értették ezt a programot. Önök nem értették, miért nincsenek benne számok, önök nem értették, hogy miért nem beszélünk modern Magyarországról, és miért ilyen módon jelenik meg a kormány programja.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha számokat akarnak kérni, akkor én elmondom önöknek a modern Magyarországról szóló számokat, csak azért, hogy értsék, mit tettek önök az elmúlt évtizedekben, mit tettek önök az elmúlt nyolc évben ezzel az országgal.

Ha a családokat nézzük, az élve születések száma 1990-ben még 125 ezer volt, a mostani időszakban 94-98 ezer közé esik. Ha azt nézzük, hogy a teljes termékenységi arányszám ma Magyarországon 1,6, és ezzel Európában csak a huszonhatodikak vagyunk, ezzel szemben az abortuszok számában pedig élen állunk az ötödik helyen, akkor azt gondolom, ezen érdemes elgondolkozni. Érdemes elgondolkozni, hogy a házasságban és a házasságon kívül született gyermekek aránya 1990-ben még 90 százalék volt a 10 százalékhoz, 2000-ben 70 százalék a 30 százalékhoz, most, hogy önök átadják a kormányt, talán 60 százalék a 40 százalékhoz az arány, folyamatosan csökken. Ugyanez a házasságkötések száma: 66 ezerről csökkent le 1990 óta a mostani 40 ezerre. A gyermektelen nők aránya, hogyha csak a 25-29 éves korosztályt nézzük, 44 százalékról nőtt 63 százalékra 2001 óta, a 30-34 éves korosztálynál 18 százalékról nőtt a gyermektelen asszonyok, nők aránya 32 százalékra.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hogyha az abortuszok számát nézzük, csak azért, hogy értsék, milyen nagy baj van az országban: ma a nyolc osztályt nem végzett emberek körében 12 500 az abortuszok száma, aki érettségizett, ott már csak 6 ezer, ez is sok, de az egyetemet, főiskolát végzetteknél 1200. Ha a szociális gondoskodást nézzük az elmúlt időszakban, jelenleg gyermekotthonban közel 10 ezer gyermeket nevelnek. Ha azt nézzük, hogy a családsegítő szolgálatoknak egy évben több mint félmillió segítséget kell nyújtaniuk, a gyermekjóléti szolgálatoknak 120 ezret, ez azt jelenti, hogy óriási nagy baj van, óriási a gond. Ha a foglalkoztatás területét hasonlítjuk össze bármelyik más országgal a környéken vagy Európában, katasztrofálisak a mutatók. Több mint 12 százalékos a munkanélküliség, a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya pedig 4,6 százalék. Európában hátulról a harmadikak vagyunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem állunk jobban az időskorúak, a nyugdíjellátottak körében sem. Rokkantsági nyugdíjban ma Magyarországon közel 800 ezer ember van, közel 800 ezer ember. Nem mondom, hogy pontosan a lakosság 10 százaléka, de szinte a 10 százaléka. Ez óriási tömeg, őket is el kell látni, őket is segíteni kell. Ha önök ezek után nem értik, miért nem mehet tovább az ország ebbe az irányba, amelybe önök kormányozták, akkor azt kell mondanom, baj van a fejekben, önök nem fogják fel, hogy mit műveltek ezzel az országgal.

Modern Magyarország épült az elmúlt húsz évben? Modern Magyarország épült pláne az elmúlt nyolc évben? Minden mehet így tovább? Jó irányba mennek a dolgok, tisztelt hölgyeim és uraim? Egyszerű normatívaváltozásokkal, családipótlék-emeléssel - bár ez sem történt az utóbbi évben, három éven keresztül - önök szerint megfordulhatnak a negatív tendenciák? Megfordulhatnak? Tisztelt hölgyeim és uraim, nem!

A Fidesz-KDNP elég egyértelmű választ kínál arra, hogy teljesen más gondolkodást kell az elkövetkezendő években bevezetni ebben az országban. A családtámogatás rendszerében egyértelművé kell tenni, nem lehet, hogy a gyermekvállalás ott megálljon, hanem igenis, a gyermek felnevelését is hozzá kell tenni. Nem elég a gyermekeket megszülni, a gyermekeket fel is kell nevelni, és így kell segíteni a családokat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ehhez a Fidesz-KDNP az otthonteremtést, a gyermekvállalás elismerését, a gyermekek felnevelését a családi típusú adózáson keresztül fogja segíteni, illetve az édesanyák munkahelyi elhelyezkedését fogja segíteni, azért, hogy a gyermeknevelést és adott esetben az anyagiak kiegészítését tudják ezzel megszerezni és megkapni a támogatást.

Amit a fogyatékosügy területén önök műveltek az elmúlt négy-öt évben, az katasztrófa. Először is tönkretették a fogyatékosüggyel foglalkozó nagy szervezetek támogatását, évek óta nem emelkednek, sőt sok területen még csökkennek is a normatívák.

(11.00)

És ami emellett még szembetűnőbb, még katasztrofálisabb: munkahelyteremtésben nemhogy nem tettek semmit, hanem az elmúlt két-három évben tovább csökkent az amúgy is katasztrofális foglalkoztatása a fogyatékos és megváltozott munkaképességű embereknek.

A szociális ellátás területén dolgozóktól, tisztelt hölgyeim és uraim, önök úgy próbáltak elvárni munkát, hogy a legalacsonyabb a bérezése ezeknek az embereknek az országban, a legkatasztrofálisabb körülmények között dolgoznak, és miközben mindenféle tanulmányokra forintmilliárdokat fizettek ki, a szociális intézmények lepusztulnak és katasztrofális állapotban vannak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ellenőrzésekkel próbálták önök fenntartani azt a rendet, amivel egyébként káoszt értek el. Éppen ezért az ellenőrzéseknek azt a felesleges, mindenkit csak támadó, mindenkit csak ellenségnek gondoló részét biztos, hogy vissza fogjuk venni és le fogjuk csökkenteni, de azokat az ellenőrzéseket, ahol valóban csalások, lopások történnek, szigorúan el fogjuk bírálni és szigorúan fogjuk megtartani.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az idősellátás területén önök semmi mással nem foglalkoztak, csak a nyugdíjjal, mintha az időskor csak a nyugdíjból állna, mintha az időskor mellett az édesanyák, a nagymamák, a nagyszülők nem tudnának mást tenni. Meg kell nézni egy Ausztriából ideérkező turistacsoportot és a magyar nyugdíjasokat, hogy néznek ki. Önök szándékosan az időseket olyan állapotban akarták tartani, hogy csak nyugdíjat várjanak, mert úgy gondolják, akkor az önök kezéből fognak enni, önökre fognak szavazni. De hála istennek, még ez is megdőlt az elmúlt időszakban. (Taps a Fidesz, a KDNP és a Jobbik soraiból.)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bajba jutott családokon önök úgy akartak segíteni, hogy a bankárokat segítették. Hiába magyarázott itt tegnap Mesterházy Attila a pulpitusról, nem is érdekli őt, hogy mi van az emberekkel, önöket nem is érdekelte, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban hány tucat család veszítette el az otthonát, csak azért, mert a pénzügyi szervezeteket, a saját támogatottjaikat akarják önök segíteni, és azokkal a családokkal, amelyek kiestek az utcára, amelyek tönkremennek, nem is foglalkoztak. Itt egyértelmű döntés lesz részünkről, hogy igenis azonnal segíteni fogjuk ezeket a családokat, illetve a nyomorba jutók, az egyre inkább lesüllyedő családok megsegítése kiemelt feladat lesz. (Szűcs Erika: ...ki tudják fizetni a törlesztőrészletet! Én is el fogok adósodni ezek után!)

Mi sem jellemzi jobban az önök politikáját - csak egy példát hadd mondjak -, hogy az adományokat is megáfáztatták. Miért? Csak azért, mert az önök klientúrájából kijött egy olyan cég, amely nem mással foglalkozott, mint hogy Kínából meg minden más országból hoztak adományokat, majd ezt adományként értékesítették, és hatalmas nagy pénzeket szereztek. Az adományok áfájával tönkretették a szolidaritást, tönkretették az embereknek azt a hozzáállását, hogy segítsék a rászorultakat. Biztos, hogy ezen változtatni fogunk. Azok a gengszterek pedig, akiket önök támogattak, biztos, hogy meg fogják kapni azt a helyet, ahová valók. (Taps a Fidesz, a KDNP és a Jobbik soraiból.)

Tisztelt Szocialisták! Tisztelt Országgyűlés! És Mesterházy Attilának is szeretném üzenni: még most sem értik, hogy az emberek teljesen mást akarnak. Nyilvánvaló, hogy nem értik, mert ha értenék az emberek üzenetét, akkor Hiller István nem fizetett volna ki ötmillió forintnál is több pénzt a Hócipőnek most, amikor emberek ezrei, százai várnák ezt a támogatást, ezt a pénzösszeget. Ha önök értenék azt az üzenetet, amit a választók elvárnának önöktől, akkor tegnap, amikor miniszterelnök-jelölt úr a hölgyek, az édesanyák megbecsüléséről beszélt, nem mosolyogtak volna gúnyosan a szocialista képviselő asszonyok, nem kiabáltak volna be gúnyosan a beszéd közben, hanem talán felfogták volna, hogy egy édesanya, egy asszony milyen szerepet vállal egy ország életében, egy család életében, úgy általában a közösség életében.

Tisztelt Szocialisták! Ha önök értették volna ennek a választásnak az üzenetét, akkor nem úgy vezetnék a minisztériumokat még most sem, hogy a minisztérium átadásának idejében a középvezetőknek egy rétege vagy egy bizonyos százaléka Hajdúszoboszlóra megy tanácskozni egyébként a szociális terület jövőjéről, mintha abba esetleg beleszólásuk is lenne. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezt a pénzt, amit ott elvernek és elköltenek, mondjuk, odaadhatták volna annak a miskolci fogyatékosotthonnak, amely most az árvíz során károsult, és 6 millió forintra lenne szükségük, hogy újra elkezdhessék a munkát. De önök nem értenek semmit. (Taps a Fidesz, a KDNP és a Jobbik soraiból.)

Önök állandóan az ország felemelkedéséről beszéltek az elmúlt években. Önök állandóan az egyre jobb helyzetről beszéltek, az egyre nagyobb normatívákról beszéltek. Kiderült, hogy mindez nem igaz. Ma, tisztelt hölgyeim és uraim - itt van az értelmi szerző közöttünk -, a gyurcsányi beszéd, az őszödi beszéd negyedik évfordulóján azt kérem önöktől, hogy először is: kérjenek bocsánatot az országtól azért, amit tettek vele. Másodszor: hozzák vissza azt a vagyont, amit eltüntettek az országból. Majd ezek után, ha megtették, akkor kérhetik tőlünk számon, hogy miért ezt a kormányprogramot terjesztettük be, akkor kérhetik számon a Fidesz-KDNP-n, hogy mit valósít meg. Addig mi az embereknek fogunk elszámolni és a többi ellenzéki pártnak. (Simon Gábor: Mi is az emberek vagyunk!)

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz, a KDNP és a Jobbik soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
7 187 2010.05.26. 1:51  1-192

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Rendet fogunk tenni abban a káoszban, amelyet önök, szocialisták okoztak, tettestársaikkal, a szabad demokratákkal közösen.

Lendvai Ildikó hozzászólásából csak annyit próbáltam leszűrni, hogy öröm az embernek az, amikor már úgy érzi, hogy nincs cenzúra. De azért néhány dolgot szeretnék mondani önöknek. (Taps a KDNP és a Fidesz soraiból.) Sajnálom, hogy önök nem értették meg, miért kell talpra állítani a magyar gazdaságot. Talán azért, mert a jelenleg önök által futtatott cégeket versenytársak fogják most végre szorítani, és ez zavarja őket? Sajnálom, hogy önök nem értették, miért kell, hogy újra rend legyen ebben az országban. Talán azért, mert zavarja önöket az, hogy a börtönfrakciójuk lassan nagyobb, mint egyébként az itt számolható frakció? (Taps a KDNP, a Fidesz és a Jobbik soraiból.)

Nem értem, sajnos nem értem, miért van az, hogy amikor azt mondjuk, hogy meg kell menteni az egészségügyet, meg kell menteni a szociális biztonságot és helyre kell állítani, akkor ez miért zavarja önöket. Talán azért, mert tovább akarnak matatni az állami vagyonban? Tovább akarják eltüntetni az egészségügyben azokat a milliárdokat, amelyeket eltüntettek? (Dr. Józsa István: Honnan veszed?)

Szeretném azt is tudni - és nem is értem -, hogy önök miért nem akarják helyreállítani a demokratikus normákat. Talán csak azért nem, mert félnek azoktól a dolgoktól, aminek következtében önök talán mégiscsak el kell hogy számoljanak a szavazók felé.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lendvai Ildikó szerencsére kimondta a háromharmadot. A háromharmadot fogjuk képviselni. Köszönjük szépen, önöket pedig ezen a szép napon, a négyéves évfordulókor Isten éltesse! (Taps a KDNP és a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
7 194 2010.05.26. 9:12  193-305

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem fogok visszaélni ilyen hosszú ideig az önök bizalmával, hiszen még nagyon sok törvény vitája áll előttünk, és úgy gondolom, hogy ez a törvénymódosítás, amelyet mi most beterjesztettünk, olyan társadalmi igényt ölel fel és kívánalmat valósít meg, hogy igazából túl sok magyarázatot nem kell adni ehhez a törvénytervezethez. Mégis, ha megengedik, néhány gondolatot hadd mondjak erről a törvénytervezetről, bevezetésül azt, hogy mik azok az indokok, amelyek leginkább szükségessé teszik ezt a változtatást. Másrészt arról szeretnék beszélni, hogy pontosan mi a legfontosabb üzenete, és mi a törvényben a legnagyobb változtatás. Harmadszor pedig egy-két olyan dolgot szeretnék megjegyezni, ami félreértéseket oszlat el azoknak a gondolatában, akik félreértik ezt a törvénymódosítást.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Néhány adatot hadd osszak meg önökkel! Az általános iskola nyolc osztályát nem elvégzettek száma ma Magyarországon megközelíti a 700 ezret, 700 ezer olyan ember van, aki 10 és 59 éves kor közötti, és bizony nem végezte el az általános iskolát. Ugyanígy hatalmas azoknak a létszáma 10 és 59... Elnézést kérek az előző számért, a 10 és 59 éves kor természetesen azokra vonatkozik, akik egy osztályt sem végeztek el az általános iskolában, és most mondom a megdöbbentő számot: 29 ezer ilyen honfitársunk van, kisvárosnyi honfitársunk.

A másodikat, amit mindenképp érvként szeretnék felhozni, a Magyar Köztársaság alkotmányából idézném - és ilyen szempontból mindegy, hogy ez az 1949-ben készült alkotmány, ez talán a baloldali képviselőket még inkább kötelezi, hogy elfogadják a javaslatunkat -, a következő az idézet: "a Magyar Köztársaságban a szülők, a gondviselők kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni", kötelesek.

(18.10)

Ehhez szorosan kapcsolódik egy alkotmánybírósági határozat, amely szerint a családi pótlékra mint konkrét juttatási formára senkinek sincs az alkotmányon alapuló joga. Nagyon fontos ezt az elején leszögezni, senki se gondolja azt, hogy olyan törvénytervezetet nyújtunk a parlament elé, amely alkotmányellenes lenne, vagy bárkinek sértené ezt a jogát.

S még egy számadat, amit azért érdemes tudni: ma Magyarországon közel 2 millió gyermek után fizet ki az állam családi pótlékot. 2 millió gyermek után fizetnek azok az emberek, akiknek adójukból, járulékbefizetéseikből ezt a támogatási formát - egyébként helyesen - fenntartja a Magyar Köztársaság.

Hadd mondjak néhány gondolatot a törvényjavaslatról! A családi pótlékot kétfelé választjuk, nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra. Nevelési ellátásra a nem tanköteles gyermek jogosult, illetve saját jogán jogosult az a 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, aki iskolába már nem jár. Az iskoláztatási támogatást pedig azok a tanköteles gyermekek fogják kapni, akik elérték azt a kort, hogy kikerüljenek a nevelési ellátásból, illetve azok kapják az iskoláztatási támogatást, akik húszéves korig még közoktatási intézményben tanulnak tovább. Itt szeretném megjegyezni, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók számára visszahoznánk azt a lehetőséget, amelyet a szocialisták megszüntettek egy törvényjavaslattal, miszerint 23 éves korra emeljük fel ezt a határt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hogy miért fontos ez, azt a társadalom tudja. Hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, azt a következőképpen tudom összefoglalni. A családi pótlékot hat hónapra elvesszük attól a szülőtől - természetesen csak az után a gyermek után -, aki a gyermekét nem járatja iskolába. Hogy történik mindez? Amikor már meghaladta a tíz órát az igazolatlan hiányzások száma, az iskola vezetője értesíti a jegyzőt, és a jegyző végzéssel értesíti a családot, hogy ha tovább folytatódik az iskolából a hiányzás és meghaladja az 50 órát, annak a jogkövetkezménye a családi pótlék hat hónapra történő elvétele. Mindenképp fontos ez az időtartam és az, hogy a jegyzőnek kötelező megvalósítania ezt a döntést, nem mérlegelhet, nem gondolkodhat azon, hogy megvonja, vagy sem, hanem kötelező jelleggel meg kell tennie.

Emellett még egy dolgot szeretnék kiemelni: a jegyző nem mérlegelhet abban az esetben, ha a gyermek mulasztásainak száma meghaladta az ötven órát, hanem kötelessége védelembe vennie a gyermeket. Itt szeretnék eloszlatni egy félreértést. A védelembe vétel nem azt jelenti, hogy a gyermeket kiemelik a családból, ez pontosan egy megelőzés annak érdekében, hogy a gyermek a családban maradhasson.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül azt szeretném önöknek elmondani - nem húzva tovább az időt -, nagyon fontos tudni, hogy a polgári kormány idején a családi pótlékot a gyerek huszadik életévéig adtuk, pontosan azért, hogy ha olyan gyermekek vannak, akik a középiskolai tanulmányaikat valamilyen oknál fogva később kezdték el, vagy valamilyen ok miatt később kerültek általános iskolába és így kitolódott az iskolázási időszakuk, mégis kapjanak még utána családi pótlékot. A szocialisták - valószínűleg szavazatvásárlás okán - néhány évvel ezelőtt ezt a korhatárt felvitték 23 évre, majd néhány hónappal ezelőtt a megszorító csomagok során visszavitték 23 évről 20 évre a családi pótlék jogosultságát mindazoknak, akik középiskolai tanulmányokat végeznek. Itt szeretném jelezni, sosem volt olyan, hogy egyetemista, főiskolás korú gyermekek után családi pótlékot adott volna bármelyik kormány, se a polgári kormány, se a szocialista kormányok. A polgári kormány annyit tett az egyetemre járó fiatalok és családok érdekében, hogy mindazok után a gyermekek után, akik egyetemre, főiskolára járnak, érvényesíthető volt a családi adókedvezmény, amit az elmúlt évek során a szocialisták segédletével sajnos megszüntettek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi annyit tettünk még ebben a törvényjavaslatban, hogy a sajátos nevelést igénylő gyermekek részére kitoltuk a korhatárt a 23. életévig, pontosan azért, mert tudjuk, hogy vannak olyan fiatalok, vannak olyan gyermekek, akiknek egészen más az élethelyzetük, egészen mások az életlehetőségeik, s tőlük semmiképpen nem akarjuk elvenni, mint ahogy a szocialisták meg akarták tenni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mostani előterjesztés, a mostani törvényjavaslat beleillik abba a sorba, amelyik a most tárgyalt kormányprogram része. Beleillik abba a sorba, hogy a társadalom jogosan várja el, hogy ha adót fizet, ha járulékot fizet, akkor mindenki, aki abból a támogatásból kap, valamit kihozzon. Jogosan várja el a társadalom mindenkitől, hogy az a katasztrofális munkaügyi helyzet, ami ma Magyarországon van, javuljon, és ez semmi másképp nem megy, mint az oktatás erősítésével. És jogosan várja el mindenki, hogy az ezek után kifizetett százmilliárdok valóban úgy hasznosuljanak, hogy azok a fiatalok, akik iskolába járnak, el is végezzék azt, de lehetőség szerint ne csak a nyolc általánost, hanem középiskolai, sőt lehetőség szerint felsőoktatási tanulmányokat is folytathassanak, diplomát szerezhessenek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szociális, ifjúsági és családügyi bizottságban teljes támogatást kapott ez a törvényjavaslat. Bízom abban, hogy ez a támogatás meglesz, ha pedig nem, akkor úgy gondolom, hogy a társadalom amúgy is ki fogja követelni ennek a törvénynek az elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
7 304 2010.05.26. 2:45  193-305

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, és köszönöm mindenkinek a részvételét a vitában. Köszönöm a szocialistáknak az aggódását és azt a jobbító szándékát, amivel előrébb akarják vinni ezt a törvényt; kár, hogy ezt a nyolc évet nem használták ki erre. Kár, hogy azt az egyébként nagyon helyes és jó, a családtámogatási rendszernek az egy szeletét képező javaslatot, miszerint ha a gyermek minél magasabb tanulmányi helyen tart, minél magasabb osztályban tart, általános iskola, középiskola, majd felsőoktatás, akkor ezzel arányosan nőjön a családi pótlék mértéke. Köszönöm szépen a javaslatot, én ezt különben már öt évvel ezelőtt mondtam egy vitában, talán most eljutott önökhöz.

A többi ellenzéki frakciónak azt szeretném jelezni, hogy mindenképpen fontos az, amit egyébként néha jobbikos képviselők is kimondtak, hogy ez a törvényjavaslat nem cigánykérdés, nem a cigányságról szól. Ez az összmagyarságról szól, és kár volt annyira belevinni a cigányság kérdését, még akkor is, ha igaz, hogy nagyon nagy számban vannak nagyon nehéz helyzetben cigány kisgyermekek, és a cigány gyermekek az általános iskolában bizony sokszor nehezen teljesítenek, rosszul teljesítenek.

Éppen ezért mindannyiuknak én azt a választ mondom, hogy ez egy első lépés. Ez azért fontos első lépés, mert most május vége van, és augusztus 30-ával ez a törvény életbe fog lépni, tehát a következő tanévre életbe fog lépni. De nyilván az a kormány, amelyik most néhány nap múlva le fogja tenni az esküt, nemcsak ezt a lépést akarja megtenni annak érdekében, hogy rend legyen, nemcsak ezt akarja megtenni annak érdekében, hogy a családtámogatási rendszer kiszámítható és ösztönző legyen, hanem sokkal több lépést kell az elkövetkező időszakban megtenni, és meg is fogunk tenni. Én remélem, hogy ebben is partnerek lesznek önök.

Köszönöm a jobbító szándékú, köszönöm az olyan irányú javaslatokat, amelyek adott esetben egy parlamenten kívüli párt szakértőinek a javaslataiként érkeztek ide. Én őket arra biztatnám, hogy az az időszak lejárt, hogy tanulmányokat lehet száz- és százmilliókért benyújtani (Taps a Jobbik soraiban.), illetve megetetni az ország közvéleményével, mert azzal nem ment előre a társadalom, és magát a valós problémát nem tudták föltárni, és pláne nem megoldani.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 95 2010.05.31. 2:45  74-95

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a részletes vitában is, és az általános vitában is azokat a hozzászólásokat, amelyek a különböző frakciókból érkeztek. Azt gondolom, hogy mindazok az üzenetek, amelyek egyrészt támogatták ezt a törvénymódosítást, amelyet Kósa Lajossal benyújtottunk, mindazok a javaslatok, amelyek azt kérték, hogy ne álljunk meg itt, hanem más törvényekhez is nyúljunk hozzá - akár a családtámogatás, akár a szociális segélyezés, akár az oktatás és főleg a közoktatás területén -, erősítik ennek az indítványnak és ennek a törvénymódosításnak a benyújtását, és erősítik azt, hogy valóban fontos volt.

Köszönöm szépen minden ellenzéki frakció részéről azokat a hozzászólásokat, amelyekkel erősítették és támogatták ezt a törvényt, és figyelembe fogjuk venni a jövőben is azokat a javaslatokat, amelyek most elhangzottak.

Még egyet: szeretnék reagálni Selmeczi Gabriella képviselő asszony hozzászólására, hogy mi - amennyire lehet, amennyire tőlünk telhető - azokat a módosító indítványokat be fogjuk a jövőben fogadni, amelyeket az ellenzék nyújt be. Így történt most is az egyik módosító indítványnál, és nem fogjuk csak úgy lesöpörni az asztalról, csak azért, mert az ellenzék munkáját mutatja be, és az ő javaslataikat hozzák ide.

(17.10)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt gondolom, itt ez a részletes vita is bemutatta, hogy igenis szükség van arra a szigorításra, amelyet néhány héttel ezelőtt benyújtottunk. A társadalmi vita is mutatja, ami elindult, és mindenhonnan visszajelzést kapunk ezzel kapcsolatban, hogy igenis a társadalom nagyon nagy többsége támogatja ezt a módosítást, és támogatja a szigorítást a gyermekek, a családok és az egész ország érdekében.

Azt hiszem, ez a vita azt is bemutatta, hogy tovább nincs szükség azokra a felesleges tanulmányírásokra, amelyekkel minket itt tíz- és tízmillió forintért próbáltak a múltban, az elmúlt időszakban traktálni, miközben messze voltak ezek a tanulmányok attól, hogy mi a valóság. Azt gondolom, a valóságból kell kiindulni, és azok a polgármester asszonyok, illetve szakemberek, akik most felszólaltak ebben a vitában, a valóságot látják, nem csak tanulmányokat akarnak írni, és remélem, ezáltal az egész országnak is szolgálni tudunk.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 68 2010.06.07. 4:07  65-71

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt képviselő úr - úgy is mondhatom, hogy volt miniszter úr, és ezt nem udvariatlanságból mondom, hanem sokkal inkább azért, mert talán ön sokkal többet tud erről a kérdésről, mint sokan itt a Házban -, először is az a kérdés, hogy mi lesz a nyugdíjkorrekciós programmal. Már itt hibás az ön kérdésfeltevése, mert nem program ez, hanem törvény.

A másik, amit szeretnék önnek jelezni, hogy a gond az, hogy rosszkor mondja el ezt a kérdést. Ezt a kérdést néhány héttel vagy hónappal ezelőtt kellett volna elmondani saját minisztereinek, miniszterelnökének, megkérdezni azt, hogy mi lesz a nyugdíjkorrekciós törvénnyel, és mindjárt néhány gondolatban el is mondom, hogy véleményem szerint miért csúszott el időben ez a kérdésfeltevés. És persze, mondhatnám azt is, hogy rossz helyre címezte, hiszen ott ülnek az önök soraiban azok az államtitkárok, miniszterek, illetve szocialista képviselők, akik az idei nyugdíjkorrekciós törvényt megszavazták, mármint azt, hogy a rokkantnyugdíjasoktól elvegyék a nyugdíjat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Éppen ezért néhány mondatban egy történelmi áttekintést azért hadd mondjak erről a korrekciós törvényről! 2005-ben önök hatalmas nagy bejelentést tettek a 2006-os választások előtt, és kampányként kezelték ezt a nyugdíjkorrekciós törvényt. 2006-ban, amikor kiderült az igazság, akkor még egy darabig vitték tovább ezt a törvényt, és való igaz - mindenki elismeri -, hogy az özvegyi nyugdíjak emelése 2006 és 2007 között megtörtént két lépésben. A 2007-es és a 2008-as emelések is megtörténtek, de azért mellékesen hozzá szeretném tenni azt, hogy azok az emelések, amelyekre szükségszerűen sor került a korrekció során, vagy az önök volt, 1990 előtti kormányzásának a következménye, azt kellett korrigálni, vagy pedig azt a kormányidőszakot öleli föl, amikor önök kormányon voltak 1994 és 1998 között.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném azt is jelezni, hogy 2009-ben, amikor végképp kiderült az az igazság, hogy önök hogy vezették félre az embereket, hogy tették tönkre a magyar gazdaságot, hogy tették tönkre általában ennek az országnak az elismertségét, akkor önök a 2009-es nyugdíjkorrekciós törvényt áttolták 2010-re, erre az évre, magyarán: most már ennek egy jó részét ennek a kormánynak kell majd rendeznie és kifizetnie. És önök 2009-ben a költségvetési törvény szavazása során az erre az évre vonatkozó nyugdíjkorrekciós törvényt, amely több mint 540 ezer rokkantnyugdíjast érint, nem szavazták meg, nemhogy nem szavazták meg, hanem, azt mondták, hogy itt be kell fejezni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 60 ezer forintot vettek el egy rokkantnyugdíjastól évente.

Tisztelt Képviselő Úr! Ezek után azt mondani, hogy önök a választási programjukban azt írják, hogy folytatni akarják ezt a nyugdíjkorrekciós törvényt, én azt gondolom, hogy kissé nevetséges, azt kell mondanom, hogy kissé megkésett, és ezért volt az, hogy önöket leváltották az emberek. Azt kell mondanom, hogy szükség lesz a jövőben egyébként nyugdíjkorrekciós törvényre, hiszen önök nyolc évig kormányoztak, tehát valószínűleg az eddigiekből kiszámítható az, hogy megint elrontottak valamit a nyugdíjrendszerben, tehát biztos, hogy néhány év múlva megint nyugdíjkorrekciós törvényre lesz szükség.

Tisztelt Képviselő Úr! Miután ön nyolc évig miniszter volt, nyolc évig a kormány tagja volt, így ezeket a tényeket önnek is el kell ismernie, és talán el is ismeri. Éppen ezért interpellációs válaszomat nyugodt szívvel szavazza meg.

Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 188 2010.06.07. 2:03  185-188

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! Való igaz, hogy az elmúlt időszakban közösen szavaztuk meg ezt a programot, 3 tartózkodás volt, de szerintem ez hanyagolható. Viszont ami fontosabb ennél, azt gondolom, az akkori ellenzéki pártokat is az vezérelte, hogy olyan súlyos helyzetről van szó Magyarországon, amit közösen kell megoldanunk; és nemcsak úgy, hogy egy kormányzati ciklushoz kapcsolódik ez a kérdés, hanem kormányzati ciklusokon átívelő feladatokat próbáltunk meghatározni.

Mi a program fő pontjaival, azt kell mondani, száz százalékig egyetértettünk. Azzal már kevésbé, hogy sajnos, ami az elmúlt három évben történt, nagyon sok tekintetben tovább növelték a gyermekszegénységet, sőt azt kell mondjam, hogy a nyomort mélyítették és szélesítették. Ezt azért mondom, mert a tapasztalat az, hogy mind az oktatás, mind a munkahelyteremtés területén nemhogy előrelépés, hanem visszalépés történt. És ami ennél talán még fontosabb, hogy ugyanúgy a szegényeket, a nyomorban élőket nagyon nagy mértékben sújtó egészségügyi területen is olyan megszorítások történtek, amelyek nemhogy segítették volna, hanem rombolták ennek a programnak az értékét.

Éppen ezért teljesen természetes az, hogy a jövőben továbbra is folytatjuk az oktatásnak azt a fölemelkedését, amit szeretnénk elérni, és a programunk ezt tartalmazta. Mindenképp nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a családtámogatási rendszerben jól elkülöníthető legyen a szegények és a rászorultak segítése és mindazon családok segítése, akik adójukból saját maguk tudják gyermekeiket felnevelni, és ehhez kapjanak segítséget. Teljesen természetes, hogy az egészséget is helyre kell állítani.

Tisztelt Képviselő Asszony! Nyilván a hároméves múlt lezárásaként meg kell nézni, hogy mi volt jó, mi volt rossz ebből, és utána folytatni kell, mert azt hiszem, ez közös ügyünk.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 192 2010.06.07. 2:16  189-192

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kérdése egy kicsit félreérthető, mert úgy hangzik, hogy mikor szüntetik meg a méltányossági nyugdíjat - mintha igény lenne rá, mármint a megszüntetésre. Azt gondolom, hogy máshogy kellett volna megfogalmazni, de a tartalmával egyetértek.

Hogy pontosan és világosan lássunk, hogy ebben az évben milyen lehetőségek vannak és lehetnek még hátra, azt hadd mondjam el önöknek, hiszen két területen kapnak a nyugdíjasok valóban olyan segítséget, amely valóban a legrászorultabbakat segíti, de azért hozzáteszem, hogy szükség is van erre, mert az elmúlt évek kormányzati politikája bizony nagyon nehéz helyzetbe hozta a nyugdíjasokat.

Így az egyik terület maga a méltányossági nyugdíj fölemelt 800 milliós támogatási összege. A baj ebben az, hogy önök itt a választási kampányt megelőzően megpróbálták ezt a kasszát kiüríteni, és a második félévre 351 millió forint maradt úgy, hogy januárban, az első hónapban az első félévre tervezett összeg teljes mértékét elköltötték. Amikor tőlünk ezt számon kérik, hogy lesz-e vagy sem... - majdnem kipucolták a kasszát. De ugyanez van egyébként az egyszeri segélyek területén is, ott a szintén fölemelt 800 millió forintos keretből már csak 230 millió forint maradt a hátralévő időszakra. Amikor látjuk azt a katasztrófát, ami az ország egyes területein az árvíz sújtotta területeken látható, akkor bizony valóban szükség lesz rá.

Még egy számot hadd mondjak: önök 54 ezer méltányossági kérelemből bizony elutasítottak közel 30 ezret, az egyszeri segélyből pedig elutasítottak közel 15 ezret. Azt gondolom tehát, hogy nyilván jobban át kellett volna nézni azokat az összegeket egyik oldalról, másrészt nem elkölteni a pénzt a második félévre. Azt gondolom a végén föltett kérdésről, hogy a jövőben is igenis támogatni kell ezt a javaslatot és fenntartani. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Amennyire lehet, tőlem telhetően fönn fogjuk tartani (Az elnök ismét csenget.), mert nagyon nagy a baj, és nagyon sok a rászorult.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a KDNP és a Fidesz padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 138 2010.06.14. 2:12  135-138

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, az ország egyik, talán legégetőbb problémája a demográfiai helyzet kérdése, és valóban igaz az, hogy sajnálatos módon valószínűleg ebben az évben a 10 milliós küszöböt meg fogja haladni lefelé az ország népességszáma. Azt gondolom, ez katasztrofális, és mindenkinek egy üzenet.

Tisztelt Képviselő Úr! Arra szeretném felhívni az ön és mindenkinek a figyelmét, hogy míg a Ratkó-korszakban, tehát az 1950-56-os években volt olyan év, amikor több mint 220 ezer gyermek született, volt olyan év, amikor több mint 190 ezer gyermek született, addig most sajnos a 90 ezer és a 98 ezer közötti gyermekszületésszámokkal találkozhatunk. Ez azt az üzenetet hordozza nekünk, hogy mindenképpen a családpolitika az egyik legfontosabb családtámogatási rendszer a jövőben.

Azt is tudni kell azonban, amit ön kérdezett, vagyis a gondolatmenetében benne volt, hogy most van az az időszak, amikor a Ratkó-korszak unokái kellene hogy megszülessenek. Ehhez sajnos az elmúlt években a családpolitika nem volt eléggé ösztönző, és azt kell mondanom, hogy nem volt kiszámítható. Ez talán a fiataloknak a legkatasztrofálisabb. Ha kiszámítható családpolitikát indít el egy ország, és ezt egyébként évről évre, illetve kormányzati ciklusról kormányzati ciklusra az egymást váltó kormányok betartják, akkor annak az az eredménye, ami Franciaországban is tapasztalható, hogy a gyermekszám növekszik. Így ez az 1,3-nél épphogy több gyermek, aki megszületik, valóban megszülethetne a következő időszakban egy kiszámítható és emellett ösztönző családpolitika mellett, amelynek csak egy része akár a családi pótléknak az emelése, csak egy része a gyes három évre történő visszaállítása.

Azt gondolom, mindenképpen fontos a munkahelyteremtés az édesanyáknak, fontos az otthonteremtés és sok más olyan politika, amely ezt a kiszámíthatóságot és ösztönzést segítheti a fiataloknak.

Köszönöm a kérdését.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 158 2010.06.14. 2:20  155-158

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Valóban igaz az, hogy a polgári kormánynak '98-2002 között elég világos volt a családpolitikája, aminek az volt az üzenete, hogy azok a családok, amelyek gyermekeiket nevelik, emellett munkájuk is van, kapják meg a segítséget abban, hogy ha minél több gyermeket nevelnek, akkor minél több maradjon náluk abból a munkajövedelemből, amit megtermeltek. A családpolitikánknak vagy sokkal inkább szociálpolitikánknak, segélyezési politikánknak pedig az volt az üzenete, hogy akik valóban rászorulnak, akik valóban segítségre szorulnak, azok kapják meg, és ne erre rendezkedjenek be családok.

Mi éppen ezért annak idején a családi pótlékot kettéválasztottuk. Családi pótlékot kaptak azok a családok, és való igaz, hogy négy évig azonos mértékben, bár mindenki megkapta, azért ezt szeretném jelezni; akik pedig dolgoztak, a családi jövedelemadóban megkapták azt a támogatást, ami az egy-két vagy több gyerek után segítséget nyújtott a nevelésben. Emellett a rászoruló családoknak kiegészítő családi pótlékot adtunk, amit önök azonnal megszüntettek, amint kormányra kerültek.

Tisztelt Képviselő Asszony! Ön az elmúlt időszak politikájának részese volt. Ön miniszterként is vitte ezt a területet. Ön végig megszavazta azokat a döntéseket, amelyek ezt a politikát teljes mértékben összekeverték, és családok tíz- és tízezrei rendezkedtek be szociális segélyre, támogatásokra csak azért, mert megérte arra berendezkedni, míg adott esetben mindazok, akik minimálbéren dolgoztak, sokkal rosszabbul jártak. Így, tisztelt hölgyeim és uraim, azt kérdezni, hogy mi be akarjuk-e fagyasztani négy évre a családi pótlékot, azt követően, hogy önök harmadik éve nem emelték a családi pótlékot, azt gondolom, nagyfokú felelőtlenség és feledékenység.

Tehát, tisztelt képviselő asszony, teljesen természetes, hogy meg fogják kapni a családi pótlékot mindazok és minden család, aki megérdemli. Aki pedig nem járatja iskolába a gyermekét 50 órán túl, attól meg fogja vonni az állam a családi pótlékot, és máshogy fogja az a gyermek a segítséget megkapni.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
17 22 2010.06.22. 4:51  19-22,28-32

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Képviselő Asszony! Meglepett a hozzászólásával, hiszen arra készültem, hogy valamilyen szociális témában fogja emlegetni azt a területet, amelyet részben ön irányított, illetve amelyet önök nyolc év alatt teljesen tönkretettek, és az emberek számára valóban nem maradt sok minden lehetőség az életben maradáshoz. Így a cím az nagyon jól lett volna, a "Sok az éhes száj", amit ön megtett.

Ennek ellenére, én azt gondolom, hogy tudok válaszolni az ön kérdésére, hiszen megdöbbentő, hogy pont ön teszi fel ezeket a kérdéseket, illetve megdöbbentő, hogy pont a szocialisták szájából hangzik el ez a cím: "Sok az éhes száj".

Tisztelt Képviselő Asszony! Önök az elmúlt években szerződések ezreit kötötték meg úgy, aminek értelme semmi nem volt (Balog Zoltán: Bizony!), aminek a haszna a nullával egyenlő. (Balog Zoltán: Így van!) Én a napokban találkozom olyan szerződésekkel, amelyek 3-4-5-10 milliósak, vagy akár még a sokszorosát is meghaladják, amely pénzekből most az árvízkárosultak javára hihetetlen nagy segítséget tudnánk nyújtani, akár a borsodiaknak, ahonnan ön is jött, de akár más megyékben élő árvízkárosultaknak is nagy segítséget tudnánk adni.

Önök kötöttek olyan szerződést... - akkor két példát hadd mondjak csak arról a területről, ahol én dolgozom: úgy mentik ki önök a pártkatonáikat a jövőbe, hogy Brüsszelből szereznek nekik köztisztviselői ösztöndíjat, aminek az az egyetlenegy feltétele, hogy ezeket az úgynevezett köztisztviselőket meg kellene tartanunk, a státust fenn kell tartani, a fizetésüket, ami nem kevés, havi több mint 500 ezer forint, azt fizetni kell, majd 2011. december 31-e után újra vissza kell venni ezeket a pártkatonákat.

(8.40)

Sok az éhes száj, miniszter asszony, képviselő asszony? Azt hiszem, önök tömik ezeket a szájakat.

De hogy egy kicsit hadd személyeskedjek, mert azt gondolom, hogy ez is egy kérdés, amit ön tett, és ahogy ön erkölcsileg viselkedett. Tisztelt Képviselőtársaim! Mindannyiuk előtt ismert az a szocialista politika, miszerint 2002-ben összetolták teljes mértékben a segélyezettek jövedelmét azoknak a jövedelmével, akik bérből, tisztességes munkából élnek. Mindenki előtt ismert az az időszak, amikor volt olyan másfél év 2006 és 2007 között, amikor több is volt sokaknak a szociális segélyből megszerzett jövedelme, mint amennyit mások munkából megszerezhettek.

Önök erre kitalálták nagy nehezen, a társadalom nyomására, a feszültség csillapítására, az embereknek valamilyen szintű megnyugtatására az úgynevezett "Út a munkához" című programot. Na most, ezt az "Út a munkához" című programot önök elindították, az ön minisztersége alatt indult el, majd mi következett ezután? Miután önt leváltották miniszterségéből, érdekes módon egy több mint 9 millió forintos szerződést kötöttek önnel mint országgyűlési képviselővel, mint éhes szájjal (Moraj a kormánypártok soraiban.), mert nem volt elég önnek - ne haragudjon, hogy ezt mondom - az országgyűlési képviselői tiszteletdíja, nem volt elég addig a miniszteri tiszteletdíja, hanem ezek után 9 millió forintos szerződést kötöttek, elmondom a számot, alig kilenc hónapra. Tehát azért érdemes megnézni, hogy ez mekkora összeget jelentett volna egy-egy személy számára.

Tisztelt Képviselő Asszony! Néhány nappal ezelőtt szomorú esemény történt Budatétényben, de tucatszámra történnek ilyen szomorú események, amikor az önök rossz gazdasági, az önök rossz pénzügyi, az önök rossz bankpolitikájának a következtében családok tucatjai kerülnek utcára, és veszítik el a lakásukat, veszítik el minden egzisztenciájukat. Ezen a családon például Budatétényben néhány millió forint segített volna, néhány millió forintból nem kerültek volna ki az utcára.

Ön kéri számon rajtunk azt, hogy sok az éhes száj a köztisztviselőknél, sok az éhes száj a mi kormányunknál? Tisztelt Képviselő Asszony! Ha önök visszahozzák a talicskával, mindennel kitolt pénzeket, amit eltüntettek ebből az országból, ha önök bocsánatot kérnek ettől a társadalomtól, ha önök végre elismerik azt, hogy az elmúlt nyolc év szocialista politikája semmi másról nem szólt, csak arról, hogy a pénzt hogy tudják eltüntetni ebből az országból, akkor én elfogadnám ezt a hozzászólását, de így teljesen elfogadhatatlan, erkölcsileg is, politikailag, minden szempontból.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok, az LMP és a Jobbik soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 135 2010.06.28. 2:14  132-139

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Azért, hogy Vadai Ágnesnek jó napja legyen, szeretnék a múltra visszamutatni egy kicsit. 2002 előtt a polgári kormány kiszámítható családpolitikát folytatott. Kiszámítható volt a szociálpolitikában, hiszen a szociálpolitika munkára ösztönző volt, és rendezett volt, az otthonteremtési támogatás mindenképp ösztönző volt, és azt kell mondani, hogy a családi adókedvezmény is, amit a polgári kormány vezetett be, ösztönző volt a gyermekvállalásra.

Ezt verték szét a szocialisták szabad demokrata segédlettel az elmúlt nyolc évben, és bizony, nemcsak anyagi szempontból verték önök szét - ne csodálkozzanak -, hanem erkölcsi szempontból is szétverték az elmúlt nyolc évben a családalapítás és a gyermekvállalás kérdését. (Kovács Tibor közbeszól.)

Azt kell mondanom, tisztelt képviselő úr, hogy bizony, volt olyan időszak Magyarországon, amely időszakot politikailag nem nagy örömmel szeretünk, de gyermekvállalás szempontjából igen. 1950 és '56 között voltak olyan évek, amikor 192 ezer volt a legkevesebb gyerek, aki megszületett, és több mint 223 ezer volt a legtöbb. (Kovács Tibor közbeszól.)

Ezen akkor születettek unokáinak kellett volna megszületni az elmúlt években, de miután a szocialisták ennyire szétverték a családpolitikát, ennyire tönkretették ezt az országot, bizony, a fiatalok nem házasodnak, nem vállalnak gyereket, és ennek a következménye az, hogy most már jó, ha 95-99 ezer gyermek születik évente. (Kovács Tibor: A Fidesz-kormány alatt 80 ezer...) Éppen ezért a mostani kormánynak... Ne idegeskedjen, Kovács képviselő úr, nyugodtan igyon vizet, ha rosszul van (Derültség a Fidesz és a KDNP soraiban.), de amit önök tettek, azzal tart itt Magyarország.

A polgári kormány a családokat fogja támogatni a családi jogon keresztül (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) - mert a gyermekvállalás igenis jogot is jelent és kötelezettséget is jelent -, és ezen keresztül támogatni fogjuk, hogy a gyermekvállalás nem lehet egyenlő a szegénység vállalásával.

Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban. - Közbeszólás a Jobbik soraiból: Mi a válasz?)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 139 2010.06.28. 1:04  132-139

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Továbbra is csak azt tudom önnek mondani, tisztelt képviselő úr, hogy a polgári kormány az elkövetkezendő időszakban olyan családpolitikát fog folytatni, amely ösztönző lesz. Arra lesz ösztönző, hogy a gyermekvállalás nem lesz egyenlő a szegénységvállalással, a gyermekvállalásnál nemcsak a gyermek megszületését fogja segíteni, hanem a gyermek fölneveléséhez fogja a támogatást adni, az otthonteremtést mindenképp támogatni fogjuk, és azt a jogot, miszerint hogyha valakinek munkahelye van és adót fizet, minél több gyermeket vállal, annál nagyobb segítséget fog visszakapni a társadalomtól.

Egyébként az első lépéseket igenis megtettük: vissza fogjuk állítani a gyest három évre, amit a szocialista barátok ott levontak és lecsökkentettek, és vissza fogjuk állítani azt a támogatási rendszert, amit egyébként szétvertek az elmúlt nyolc évben. Egyébként a jövő valóban a magyar anyák ölében fog eldőlni, mint ahogy ezt sokan mondják.

Tisztelt Képviselőtársam! Önt is biztatom a házasságkötésre és a további gyermekvállalásra. (Z. Kárpát Dániel: Köszönöm szépen!)

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 2 2010.07.05. 5:16  1-11

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Gondolom, sokak előtt ismeretesek azok a mondatok, amelyeket idézetként fölolvasok önöknek: Gyorsan eljött az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább - mondta Gyurcsány Ferenc 2006-ban.

És azt kell mondani, hogy mégiscsak volt tovább, hiszen önök ugyanazt a gyakorlatot folytatták tovább az elmúlt években és 2010-ben is. Trükkök százaival csapdákat állítottak, aknákat helyeztek el a következő kormánynak. Ha a következő kormányt meg akarják rengetni, az érthető. Ha a Fidesz-KDNP-t politikailag tönkre akarják tenni, az érthető. Az már sokkal kevésbé érthető, amit önök tettek. Önök nyugdíjasok millióit, önök rászorultak százezreit, önök lakáshiteles válságban élő emberek tízezreit akarták tönkretenni az elmúlt hónapokban, az elmúlt években. (Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük Szabó Vilmos: Kósa!)

Csodálkozom, ha olyan nagy gondjuk van, tisztelt szocialista képviselőtársaim, javasolom, hogy Simon Gábor egyik szerződése alapján próbáljanak szerezni vagy kérni tanácsot, aki közel egymillió forintot költött csak arra, hogy a jó zárás, az együttes élmény feldolgozása, a csoportkohézió megtartása, veszteségek és tanulás; illetve pszichés stabilitás megtartására költött több mint 900 ezer forintot. Ha ezt nem tudják elviselni, amit most elmondok, akkor biztosan sokkal nehezebben fogják a többit elviselni, amit az emberektől kapnak.

Három olyan példát fogok önöknek hozni, három olyan kormánypéldát, amit önök helyeztek el csapdaként a következő időszaknak, amelynek vesztesei pedig sok százezren lennének.

Április 15-ével - minő véletlen -, a két választási forduló kellős közepére önök úgy döntöttek, hogy a kilakoltatási moratóriumot megszüntetik. Ha nem lépett volna most a kormány, akkor további százak kerülhettek volna az utcára, további ezreknek az élete lett volna teljesen bizonytalan. (Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük dr. Bárándy Gergely: Már nem mi kormányzunk.)

Egy másik kormányrendeletük értelmében, 2009-ben hozták, érdekes módon júliusi hatállyal, mégpedig azt, hogy a nyugdíjakat 3-4 nappal később lehetett volna csak kifizetni, 3-4 nappal később kapták volna a nyugdíjasok. Vajon miért tették ezt önök? Vajon miért kellett így a nyugdíjasokat adott esetben nehéz helyzetbe hozni? Ha a kormány nem vette volna észre ezt a változtatást, akkor nyugdíjasok milliói reklamálhattak volna, és háborodtak volna föl azon, hogy miért nem kapják meg a nyugdíjakat.

A harmadik csapda pedig a gáz- és távhőtámogatással kapcsolatos. Önök úgy rendelkeztek, hogy június 30-ával megszűnik végleg a kompenzáció. Ennek az lett volna a következménye, hogy 960 ezer, a legszegényebb körülmények között élő, a legnyomorúságosabb körülmények között élő honfitársunk és ennyi család ment volna teljesen tönkre, hiszen őket a gáz- és távhő-kompenzáció teljes megszűnése 30, 40, sőt adott esetben több mint 50 százalékos emelkedéssel sújtotta volna.

Éppen ezért, tisztelt Országgyűlés, a nemzeti együttműködés kormánya meg fogja védeni a polgárait az önök támadásaival szemben. Éppen ezért olyan kormányrendeleteket hoztunk itt az elmúlt hetekben, amelyek mind a kilakoltatástól megvédik a százezreket, mind az idősek megkapják a nyugdíjukat időben, illetve a gáz- és távhőtámogatás rendszerében mindenképpen meg fogják kapni december 31-éig az alsó két kategóriában élők azt a támogatást, ami elemi szükség ahhoz, hogy ne menjenek még jobban tönkre, ne kerüljenek nyomorba, és adott esetben ők se veszítsék el a lakásukat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök jókat szórakoznak ezeken a témákon. Önök jókat mosolyognak most is a most fölvetett dolgokon. (Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük dr. Vadai Ágnes: Csak rajtad és a...) De amikor arról volt szó, hogy 20 millió forintokért nyugdíjas-akadémiákat tartottak fönn csak politikai célokból, azokból a pénzekből sokan, sok százan örültek volna, hogy kifizethették volna a számláikat, és rendbe tehették volna az adósságaikat.

Önök, amikor eltörölték a kompenzációt, jót mosolyognak most is rajta (Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük dr. Bárándy Gergely: Ki mosolyog? - Dr. Vadai Ágnes: Kormányozni kellene.), 10,2 milliárdot kellett volna valahonnan összetenniük. De önök mivel foglalkoztak? Azzal, hogy 4 milliárd forintért egy olyan tévét gründoljanak, aminek az lett volna a célja nyilván, hogy egy baloldali hírtévé megjelenjen itt a műsorok folyamán. (Derültség és közbeszólások az MSZP soraiban, köztük: Miért, van jobboldali?)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lehet, hogy ez nagyon vicces, lehet, hogy ez nem tetszik, de ha végül is önök nem tudnak mást kezdeni magukkal, nem értik azt, hogy megváltozott itt az ország (Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük dr. Vadai Ágnes: Államtitkár úr, kormányozni kellene. Dolgozni kellene.), forduljanak Simon Gáborhoz és tanácsadójához, egymillió forintért önöket is elkezelgeti.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
22 386 2010.07.06. 9:14  345-386

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Nem szeretném sokáig húzni az idejüket, és rabolni azon képviselőtársaim alvásidejét, akik előző éjszaka is itt töltötték az idejüket a parlamentben, illetve a vitában részt vettek. Pontosan ezért mindenkinek szeretném megköszönni a vitában való részvételt. Szeretném megköszönni azokat a hozzászólásokat is, az ellenzéki képviselők módosító indítványait is, amelyekkel egyébként gazdagították a vitát. Sok esetben kiderült az is, hogy nincs olyan messze a kormánypártok álláspontja a jelenleg ellenzékben lévők, például a szocialisták álláspontjától bizonyos szempontból, és nincs túl messze a Jobbik álláspontjától sem; legmesszebb talán az LMP álláspontjától van a mi felfogásunk.

Miért mondom ezt? Én azt gondolom, hogy főleg az egészségügyi tárgyú törvény területénél az előző ciklus, az előző négy év SZDSZ-es ámokfutásának a helyrehozatalát indítottuk most el.

(22.10)

Önöket, szocialista képviselőtársaim, berángatták ebbe az ámokfutásba, és én nagyon jól emlékszem azokra a vitákra, azokra a bizottsági, illetve parlamenti vitákban való részvételükre, amikor jól látható volt az, hogy igazából az önök foga sem fűlik ahhoz, hogy azokat a törvényeket támogassák, amelyeket az itt, a múltban helyet foglaló SZDSZ-es frakció erőltetett át az akkori koalíción.

Éppen ezért ez a két törvényjavaslatrész - ami akár az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésről, akár pedig a lakossági gyógyszerellátás liberalizációjának a visszaszorításáról szól -, azt gondolom, hogy az önök politikájától sem áll távol. Talán ezért is értettek sok mindenben egyet. Véleményem szerint elfogadhatatlan volt az a döntés, hogy miután át akartak térni a többpénztáras egészségbiztosítási modellre, és ez megszűnt, ennek ellenére fönntartottak egy ilyen Egészségbiztosítási Felügyeletet, mert ettől kezdve ez nem szólt semmiről, mint az önkormányzati intézmények, egyházi intézmények - néhány kórházról beszélhetünk - és egy-két állami intézménynek a folyamatos, fölösleges és egyébként a felmérések alapján teljesen haszontalan ellenőrzéséről.

Tehát ennek megfelelően nem is lehet fönntartani azt a felügyeletet, amit az LMP-s képviselők fönn akarnak tartani, nem beszélve arról, hogy ha már megszűnik egy ilyen felügyelet, akkor minek kell még egy külön bizottságot is fenntartani egy olyan felügyelet fölött, ami nem létezik.

A gyógyszerellátással, patikaliberalizációval kapcsolatban azt gondolom, az ország ráébredt arra, hogy végre a kicsiket kell támogatni, végre a hazait kell támogatni, végre azokat a sokszor családi tradíciókra épülő patikákat kell támogatni, akiknek ez az egyetlen megélhetése, ez az egyetlen lehetősége arra, hogy ők azt a sok tanulást, amit magukba szívtak, azt a sok tapasztalatot, amit megszereztek, bizony ebből megélve szolgálják az embereket. Azt gondolom, hogy végre helyére kerültek a dolgok, és azt hiszem, hogy ez itt a parlamentben lévő képviselőknek, mindegy, hogy milyen pártban vannak, mindenkinek az örömét szolgálhatja. Mert bárki elmegy egy kistelepülésre, bárki elmegy egy kisvárosba, igenis szívesebben vásárol olyan embertől, akit ismer, sokkal szívesebben támogatunk olyan családokat, akik már húsz éve, harminc, sőt adott esetben száz éve ezen a területen dolgoznak, és szívesebben megyünk vissza azokba a patikákba, még ha kényszerűségből is megyünk, mint ahol nem ismerünk senkit.

Éppen ezért mindenképp fontos, hogy a törvénynek ezt a részét is támogassák, és kérjük szépen, hogy támogassák továbbra is. Így azok a módosító indítványok, amelyek beérkeztek ehhez a törvénymódosításhoz, azt gondolom, hogy nem ezt a célt szolgálják, hanem valamilyen módon gyengítenék ezt a célt és ezt az irányt.

A szociális tárgyú törvények módosításánál három kérdéssel foglalkoztunk. Mindenképp fontos - amit talán most kevesen emeltek ki a vitában, nem is érkezett hozzá módosítás, talán éppen ezért mindenki támogatja is - a közcélú munka segítése abban az esetben, ha bajban van az ország, ha olyan vis maior érkezik az országra, vagy olyan tragédia éri az országot, hogy igenis, azoknak a felelősségét is mindenképp jelezni kell, akik segélyből, segítségből élnek. Ha ilyen történik az országban, akkor az ő segítségüket, az ő munkájukat is elvárhatja jogosan a többség, elvárhatják azok, akik adójuk, illetve járulékaik befizetéséből támogatják az ő életüket. Azt gondolom, hogy ebben nem is volt vita, nem is érkezett, ha jól láttam, módosító indítvány.

A másik két terület, a gondozási szükséglethez, az ORSZI által végzett munkához azt gondolom, hogy nem is kell nekünk túl sok magyarázatot mondani. Az Állami Számvevőszék bizonyította, bemutatta, hogy ez a mód, amit az ORSZI végzett, nem hozott eredményt. Ezzel nem zártak ki több embert a rendszerből, ezzel nem lett jobb egyébként az ellátottak helyzete, csak azok a gondok sűrűsödtek, amelyeket képviselőtársaim példaként elmondtak, és azt gondolom, hogy ez teljesen fölöslegesen húzta az időt, tette tönkre emberek életét, vagy pedig lassította az ellátórendszerbe való belépésüket.

A másik terület, vagyis a harmadik rész az egyházi kiegészítő normatívával kapcsolatos. Azt gondolom, hogy nem szabad szembeállítani sem a civil, sem az egyházi, sem az önkormányzati fenntartókat. Az való igaz, amit Szűcs Erika miniszter asszony, képviselőtársunk mondott, hogy a civilek sok tekintetben hátrányban vannak, és való igaz, hogy ezt az elmúlt húsz évben nem tudtuk megoldani, és azt kell mondani, hogy közösen. Nem is könnyű megoldani ezt, mert a normatíva emelésével vagy a civil szervezetek külön támogatásával bizony megint kinyitnánk egy olyan kiskaput, ami nagyon nehéz irányba indítaná el a szociális intézményi támogatást és finanszírozást.

Éppen ezért viszont azt is fontos tudni, amit Nagy Kálmán képviselőtársam is elmondott, hogy az egyházi kiegészítő normatíva nem egy plusz, nem egy olyan segítség az egyházi fenntartóknak, amely többletet jelentene az önkormányzati fenntartókkal szemben. Pontosan azt egészíti ki, és ezt is ön tudja, képviselő asszony, amit meg tudnak adni az önkormányzatok nagy nehezen, nagy nehezen, de mégis megadnak. Nyilván az egyházak, miután 1945 után minden vagyonukat elvették, most már nem tudják úgy finanszírozni ezeket a szociális intézményeiket, az iskolarendszerüket. Éppen ezért a vatikáni megállapodás eredményeképpen a zsebébe kell nyúlni az államnak. De azért azt mindenki tudja, hogy az egyházi fenntartók legalább olyan jó színvonalú ellátást biztosítanak. Sőt, az a megdöbbentő, hogy nekem nem egy olyan ismerősöm, barátom van, akik nem hívő emberek, nem gyakorló templomba járók, de mégis, amikor az édesanyjuk, hozzátartozójuk bajba kerül, akkor elsősorban egyházi intézményt keresnek, mondjuk, idősotthoni ellátásra, pszichiátriai otthonként vagy pedig fogyatékosellátásban. Tehát ez valamilyen szinten mégiscsak visszajelzi, hogy nagyon nagy szükség van ezeknek az intézményeknek a támogatására.

Azt a felvetését, amit képviselő asszony is mondott, és mások is jeleztek, teljesen jogosnak tartjuk, és oda is fogunk figyelni, hogy az úgynevezett bizniszegyházak ne kapják meg a támogatást és a lehetőséget, mert nem ez a cél. Nem az a cél, hogy átalakuljanak mindenféle műegyletek műegyházakká, mert nem hitéletet élnek igazából, hanem csak próbálják leszívni az egyházi normatívát. Erre oda fogunk figyelni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! A kormány még egyszer köszöni a vitában való részvételüket. Személy szerint én is köszönöm mindenkinek a részvételét, azokat a módosító indítványokat, amelyeket adott esetben most nem tudtunk befogadni, vagy pedig olyanok, amelyek a gyakorlatban megvalósíthatók, azokat biztos, hogy segíteni fogjuk, és a jövőben figyelemmel leszünk rájuk.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
25 8 2010.07.13. 5:08  5-8

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Nyitott kapukat dönget többszörösen is. Egyrészt azért, mert mi is nemhogy felismertük, hanem amennyire az elmúlt hetek lehetőségei megadták, a táboroztatás változtatásán már megpróbáltunk módosítani; nemcsak azoknak a szülőknek a megsegítése érdekében, akik egyébként az árvíz sújtotta területeken élnek, és az ő gyerekeiket próbáltuk minél több helyre eljuttatni, nemcsak Zánkára, ami ugye állami hely, nemcsak Őszödre, amelyről ugye mindenkinek megvan sajnos eddig még a negatív véleménye hangzásában, de megpróbáltuk máshol is segíteni őket, olyan táborokba is, amelyeket egyébként az önkormányzatok vagy civil szervezetek szerveztek.

(10.20)

De tudom, hogy mindez kevés. De higgye el, képviselő asszony, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban valóban a kormánynak, illetve a tárcánknak a döntése alapján át kell szervezni és át is fogjuk alakítani az egész táboroztatási rendszert és a támogatási rendszert. Az nem megy, hogy olyan szervezetek, amelyek úgymond táborokat szerveznek, közben pedig önmagukban nagyon jól érzik magukat, lásd a zuschlagosdi példa Magyarországon, százmilliókat visznek el, miközben múlt héten voltam egy olyan cserkésztáborban, ahol ezerhatszáz gyermeket táboroztatnak, és egyetlenegy fillér állami támogatást sem kapnak. Holott azt a feladatot vállalják föl egyébként, amit ön is említett, hogy nemcsak a gyermekeket táboroztatják, hanem emellett, ami legalább olyan fontos, nevelik is őket, és egy olyan irányt mutatnak nekik az életben, ami, azt gondolom, hogy hosszú távon az egész ország hasznára fog válni.

De nyilván nemcsak ilyen szervezeteket kell támogatni, hanem kis civil szervezeteket is, éppen ezért biztos, hogy át fogjuk alakítani azt a pályázati rendszert, amely - még egyszer hangsúlyozni szeretném - eddig teljesen fölöslegesen rossz helyre küldött pénzeket és rossz helyre adott pénzeket. Mondok konkrét példát is, csak azért, hogy szocialista barátaink örüljenek ennek, és talán ők is ráébrednek arra, hogy mit műveltek itt az elmúlt években: legutóbb néhány nappal ezelőtt kaptam egy olyan pályázati kérelmet aláírásra, miszerint tizenkilenc megyei módszertani ifjúsági szervezet szeretett volna négymillió forintot darabonként, aztán utána kétmillióra levitték, tehát fejenként elvinni mindannyiunknak az adóbefizetéseiből. Ezek a pénzek, miután én táboroztattam elég sokat gyerekeket, elhiheti, sőt nemcsak gyerekeket táboroztattam az utóbbi években, hanem fogyatékos fiatalokat és gyerekeket is, tudom, hogy néhány százezer forint, sokszor néhány tízezer forint is elég egy-egy egyhetes tábornak a megsegítésére.

Tehát amit ön mondott egyik oldalról, én nagyon fontosnak tartom, és ezeket a pénzeket nem fogjuk úgy szétszórni, mint annak idején a szocialista képviselők, illetve a szocialista kormány szétszórta, hanem pontosan azok fogják megkapni, akik segítik a családokat, segítik a gyerekeket, és még emellett nemcsak hogy segítik, nevelik is őket.

A másik, amit ön említett, megint csak teljesen nyitott kapukat dönget: az önkéntesség kérdése. És én itt, ha megengedi, akkor az önkéntességgel kapcsolatban nemcsak a szülőknek a segítését tartom nagyon fontosnak, mármint a nyári szünetben, hanem ugyanúgy fontosnak tartom a szülők megsegítését abban az esetben, amikor nagyon súlyos, tartósan beteg gyermeket nevel valaki, fogyatékos gyermeket nevel valaki. Hiszen akik láttak már ilyen családot, ismerik ezeknek a szülőknek az életkörülményeit, azok tudják, hogy mit jelent az, hogyha az állam egy ilyen picit is segít rajtuk, és legalább egy hétre, két hétre ki tudnak zökkenni abból a fáradságos, fizikailag is, lelkileg is nagyon megterhelő életállapotból, amiben ők vannak.

Éppen ezért, ha egy ilyen személyes dolgot elmondhatok, két évvel ezelőtt mi elindítottunk egy fogyatékosnyaralót, ahol most is értelmi fogyatékos gyerekek vannak, néhány héttel ezelőtt vakok, majd azt megelőzően hallássérültek voltak, aminek a célja pontosan az volt, hogy kicsiben kipróbáljuk azt, hogy milyen az, mennyiből lehet kihozni egyáltalán állami segítséggel hasonló megoldásokat, és miért fontos ez egyáltalán a társadalom számára.

Tehát, tisztelt képviselő asszony, én nagyon köszönöm a felszólalását. Nagyon köszönöm, hogy megemlítette az önkéntességnek a fontosságát, és higgye el, én számítok az ön tudására is, akár mint képviselő, akár mint édesanya, mert tudom azt, hogy a családtámogatási rendszernek az átalakítása az nem négy évre, nem adott esetben nyolc évre kell hogy megvalósuljon, hanem évtizedekre, mert valóban akkor lesz a gyermekvállalás nem teher, hanem sokszor öröm.

Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypártok és a Jobbik padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
26 64 2010.07.19. 4:22  61-67

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Először is szeretném azt jelezni, hogy érdemes elolvasni a kormánytisztviselőkről szóló törvényt, ugyanis négy helyen van benne kimondottan a kismamák védelméről szóló passzus. Azt gondolom, hogy ez mindenképp arra mutat, hogy ez a kormány az édesanyák védelmében, a kismamák védelmében tenni akar.

A másik, tisztelt képviselő asszony, azt szeretném kérni, hogy ne bagatellizáljuk az édesanyák, általában a nők édesanyaszerepét. Itt, a parlament patkójában - mindegy, hogy milyen oldalon, de - ülnek édesanyák, akik egy-kettő, de akár nyolc gyermeket is megszültek, és emellett olyan munkát vállalnak, olyan feladatot hajtanak végre, ami, azt hiszem, mindannyiunknak igenis becsületére válna. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Mindemellett, tisztelt képviselő asszony, azt sem lehet elvitatni a nőktől, az asszonyoktól, hogy van a biológiában egy olyat szerepük, amelyet mi, férfiak nem tudunk átvállalni. Márpedig a demográfiai helyzet ma Magyarországon az a helyzet, ami az egyik legsúlyosabb, a jövő egyik legnagyobb kérdése. Még a szocialista képviselők is ezt kérdezik tőlem néhány héttel ezelőtt is, néhány nappal ezelőtt is, miközben 8 évig ők voltak kormányon és tehettek volna valamit, de ennek ellenére még most is ezt kérdezik, tehát úgy gondolom, hogy fontos a kérdés.

Éppen ezért, tisztelt képviselő asszony, amikor azt nézzük, hogy ma Magyarországon a termékenységi ráta az 1,3-et éri el, eközben 2-2,1 lenne az, ami a szinten tartáshoz elég lenne, viszont hála istennek, van egy olyan kutatási eredmény, aminek értelmében azt tudjuk mondani, hogy a fiatalok 2,3 gyermeket vállalnának, éppen ezért mindent meg fogunk tenni az édesanyáknak, a nőknek nemcsak az édesanyaszerepük támogatásában, hanem abban is, amit egyébként ön jogosan említ, hogy bizony a nők sok munkahelyen jóval kevesebb pénzt kapnak, jóval kevesebb bért kapnak, mint máshol. Abban is igaza van, hogy sokszor, sok munkahelyre sokkal nehezebben veszik vissza az édesanyákat. Bár én azt gondolom, hogy ha meg tudjuk változtatni a társadalom felfogását, miszerint egy édesanya, aki fölnevelt egy-két, több gyermeket, az bizony a társadalomnak óriási nagy segítséget is nyújtott egyik oldalról, másik oldalról azon a munkahelyen, ahol őt elhelyezik, biztos, hogy jó munkatárs lesz, jó szervező lesz. Az a legkevesebb, amit minimum tud adni az embereknek. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ön azt mondja, hogy a mi kormányunk szinte semmit nem tett az elmúlt időszakban a nők, az édesanyák érdekében. Néhány dolgot hadd soroljak föl, tisztelt képviselő asszony. Azt, hogy mi a családi pótlék rendszerén változtattunk, első lépésben a szociális segély változtatásával kapcsolatban, az azt jelzi, hogy az édesanyákat nemcsak arra kell hogy használják, hogy megszüljék a gyermekeket, hanem igenis a támogatást is megkapják, igenis megkapják a felneveléshez való támogatást is a társadalomtól, mindenkitől. Azt gondolom, ez elég nagy lépés volt, és előremutató volt.

Ugyanígy a fogyatékos embereket és fogyatékos embereket támogató szervezeteket azért támogattuk, hogy azok az édesanyák, akik arra kényszerülnek, hogy egyedül neveljék föl a gyermekeiket, mert a gyengébb férfiak ott hagyják őket a családban, azt gondolom, ez kellő támogatás a társadalmon belül, és kellő irány, hogy igenis mi segítjük őket. És ugyanúgy minden olyan döntés, amit eddig hoztunk, a családok és ezáltal a nők érdekében is volt.

Tisztelt Képviselő Asszony! Azt szeretném kérni, hogy legalább azt a politikát ne folytassák, amit az SZDSZ folytatott! (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Nem kell az, amit a vadliberális álláspont eddig hozott, amely szerint a nemek közötti természetes különbséget el akarják törölni. Legyenek szívesek, tényleg legyenek mások, és remélem, hogy ahogy a kérdésében feltette (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) - izgatottan várja a választ -, túlzottan nem izgattam fel a válaszommal.

Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 18 2010.07.21. 5:14  15-18

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen a felvetését, és megpróbálok nemcsak a kérdésére, hanem az egész problémával kapcsolatban reagálni erre a kérdéskörre, hiszen valóban nagyon sok emberen segít, nagyon sok idős, fogyatékos, nagycsaládos emberen segít a szociális jellegű támogatás az üdülési csekken belül. Nagyon sok vállalkozásnak segíthetne, segít is, de jóval kevesebbnek, mint gondoljuk, illetve nagyon sok olyan dolog merült fel most, az elmúlt időszakban a kormányváltás kapcsán, amiről érdemes tudnia a közvéleménynek és adott esetben mindazoknak, akiket érdekel ez a terület.

2009-ben 48 milliárd forint volt az üdülésicsekk-forgalom. Azt gondolom, ez egy hatalmas nagy összeg, és nagyon nagy felfutása volt az elmúlt egy évtizedben a magyar üdülésicsekk-forgalomnak, valamint a hatása a belföldi turizmusra és az egyéb szolgáltatásokra mindenképpen nagymértékben pozitív volt, jól szolgálta azt az ügyet, amelyet annak idején kitaláltak azok, akik szorgalmazták a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány megalapítását. De az egyéb szolgáltatásokban benne van olyan is, mint a közösségi közlekedés, a fürdők, gyógykezelések és az ön által említett akár éttermi szolgáltatások igénybevétele is.

2010. január 1-jétől, azt tudni kell, hogy a szocialista kormány megszavazta az üdülési csekk 25 százalékos adóját. Ennek olyan következményei lehetnek - és lettek is -, amelyeket ma még pontosan felmérni nem tudunk, de a tendenciákat érdemes figyelni, ugyanis a klasszikus szálláshelyek kihasználtsága, illetve nem a kihasználtsága, hanem az üdülési csekkel való fizetés ezeken a helyeken januártól májusig a tavalyi adatokhoz képest, amikor közel 63 százalékot ért el ennek a területnek a forgalma, idén már csak 53,6 százalék, azaz 54 százalék körül volt. Tehát egyértelmű visszaesés tapasztalható ennek következtében, és ez összegszerűségében is így van.

Ami megdöbbentő, az pedig az, hogy a közösségi közlekedésre viszont több mint 11,4 százalékot használtak fel idén az első öt hónapban azok, akik ilyen üdülési csekkel rendelkeznek. Számunkra ez azt mutatja, hogy mindazoknak a családoknak, amelyeknek nagyon fontos lenne az üdülés, mindazoknak a családoknak és idős embereknek, akiknek szükségük lenne a pihenésre, már nemcsak erre fordítják az üdülési csekket, hanem adott esetben közlekedésre, mert már nem tudnak máshonnan előteremteni pénzt. Én azt gondolom, ez egy nagyon rossz tendencia, ezen a jövőben mindenképpen változtatni kell.

Mindamellett azt még szeretném elmondani, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak igenis volt egy nagyon jó kezdeményezése, én ezt pozitívnak tartom, miszerint tavaly 2,2 milliárd összegben szociális jelleggel adott üdülési csekkeket időseknek, nyugdíjasoknak, fogyatékos embereknek, illetve a nagycsaládosok bizonyos körének. Az összeg 2,2 milliárd volt, több mint 63 ezer embert vontak be, és mindenképp pozitív tendencia az is, hogy idén ez a szociális jellegű támogatás 3,2 milliárdra emelkedett. Az már kevésbé pozitív, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületét például nem vonták be ebbe a kérdésbe, és nem kérték ki a tanácsukat.

(9.40)

Viszont ennek fényében végképp érthetetlen az a döntés, amelyet most tártunk fel néhány héttel ezelőtt, és amelyet az utolsó pillanatban tudtunk megakadályozni, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány most már lemondott elnöke, illetve az egész kuratórium megszavazzon egy olyan úgynevezett magyar utazási csatornát, amire semmi szükség nincs. Ez jellemzi egyébként a szocialista gondolkodást, hiszen ha azt nézzük, hogy az idén 3,2 milliárd forint ment volna szociális támogatású üdülésre, ezzel szemben pedig 4 milliárd forintért akartak - szép szóval - gründolni maguknak egy tévét - mindenki következtethet arra, hogy ezt mire szerették volna használni -, akkor jellemzően azt kell mondanom, hogy az egész szocialista politika benne van ebben a történetben. Azt gondolom, hogy ezt teljes mértékben meg fogjuk állítani.

Éppen ezért, tisztelt képviselő úr, nem véletlen, hogy tegnap a Magyar Köztársaság Kormánya tárgyalta úgy általában az alapítványok kérdését, és azt a határozatot hozta, hogy ez év szeptember 30-áig mindenképp egy olyan javaslatot kell letenni a kormány asztalára, amely ezeket a problémákat megoldja, s ezáltal az ön által felvetett kérdésekre is megoldást nyújt, mert elsősorban az üdülési csekknél a legfontosabb a magyar hazai turizmus fejlesztése és annak a kiterjesztése.

Köszönöm a kérdését. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 31 2010.07.22. 2:30  28-31

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Korábban úgy gondoltam, hogy adok egy olyan választ önnek, amelyben egyrészt a szocialisták elmúlt nyolcévi felelősségét feltárom, hiszen 10 ezer házassággal kevesebb köttetett 2002 óta egészen mostanáig (Derültség az MSZP soraiban.), nyolc év alatt. (Dr. Lamperth Mónika: És ezzel mit csináljunk? Az én lányom férjhez ment.) Arra gondoltam, hogy felvázolom azt a családpolitikát, amit elkezdtünk néhány héttel, néhány hónappal ezelőtt, és amit folytatni is fogunk, és amit ki is fogunk teljesíteni.

De tisztelt képviselő úr, ne haragudjon, azt a dolgot azért vissza kell utasítanom, hogy a magyar nemzeten kívülinek gondol ön egy-két nemzetrészt Magyarországon. A gondolatvilágával ön azt sugallta az elmúlt percekben, hogy azok, akik nem ősmagyarok, nem nem tudom, milyen papírokkal rendelkeznek, azoknak a születése szinte nem is számít. (Közbeszólás a Jobbik soraiból.)

Tisztelt Képviselő Úr! Minden frakcióban, minden családban megtalálhatóak azok a magyar, lengyel, tót, német, bármilyen más nemzetnek vagy akár cigány nemzetnek is a szülöttei, akik igenis ennek az országnak a részei. Éppen ezért, ne haragudjon, ezt a felfogást, amit ön az európai gondolatmenetre, a magyar gondolatmenetre gondolt, vissza kell utasítanom. (Z. Kárpát Dániel: A kérdésre válaszoljál!)

És ha már arról beszél, hogy hogyan áll az ország, miért állunk így, tisztelt képviselő úr, akkor nézzen körül a saját frakciójában. Nézzen körül a saját frakciójában, és hasonlítsa össze, mondjuk, a KDNP frakciójával. Önök 47-en vannak képviselők, 54 gyerekkel, azaz 1,1 gyermek az átlaguk. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Fiatalabbak vagyunk húsz évvel!) Alacsonyabb a Jobbik átlaga, mint az ország átlaga. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nekem három gyerekem van!)

Tisztelt Képviselő Úr! A KDNP-ben 36 képviselő van, 83 gyermekkel. Majd ha négy év múlva önök, mint állítólag fiatalabb frakció, elérik ezt a szintet, akkor várják el a családpolitikánktól és minden mástól azt a feladatot, amit lehet.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban. - Folyamatos közbeszólások a Jobbik soraiból. - Közbeszólás a Jobbik soraiból: Szégyen! - Z. Kárpát Dániel: Szégyelld magad!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 36 2010.09.13. 5:14  33-36

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban elkeserítőek azok az adatok, amelyeket ön mondott. Hadd utaljak arra is, hogy idén januártól júniusig 45 128 gyermek született. Ez a tavalyi adatokhoz képest 4,3 százalékos csökkenést jelent. Elkeserítő az is, hogy 10 millió alá csak azért nem csökkentünk már jóval korábban itt Magyarországon, mert a Kárpát-medencei magyarság egy jó része áttelepült, sőt, ami még segített minket itt helyben, sokuknak a gyermeke is ide született, tehát ennek következtében nem értük el még korábban a 10 milliós, tényleg lélektani határt.

(15.30)

Szomorú az is, hogy az MSZP-SZDSZ vadliberális politikájának a következtében ebben az évben 12,9 százalékkal kevesebb házasság köttetett. (Mandur László: Ez komoly?) Magyarán, a jövő évben sem tudjuk azt mondani, hogy a gyermekvállalás egyik pillanatról a másikra meg fog nőni.

A családpolitika és a népesedéspolitika, azt gondolom, hogy az a nemzeti ügy, amely mellé a parlamenti pártoknak legalábbis egy jó része mellé tud állni. Franciaországban egyébként teljesen mindegy az, hogy baloldal vagy jobboldal vezeti az országot, ugyanazt a családpolitikát, népesedéspolitikát támogatják, hiszen felismerték, hogy másként a francia nemzet és az oda betelepülők, akik a francia nemzet részeivé váltak, nem tudnak fennmaradni.

Ugyanezt a családtámogatási rendszert a skandináv államok is fölismerték, és nem véletlen az, hogy a gyermekek száma növekszik, és a családalapítások száma növekszik.

Mindehhez mi kell, tisztelt hölgyeim és uraim? Az ön fölvetésével kapcsolatban néhány gondolatot hadd mondjak el, hiszen azt gondolom, hogy az a hosszú távú együttműködés, amire alapozni lehet, talán mindannyiunk érdekét fogja szolgálni.

Az egyik a kiszámíthatóság. Kiszámíthatóság a családtámogatási rendszerben, és kiszámíthatóság emellett az otthonteremtésben, a hitelfelvételben, amelyről néhány perccel ezelőtt Rogán Antal képviselőtársunk is beszélt.

A másik, hogy a gyermekvállalás nem állhat meg a gyermekvállalásnál, mint ahogy azt nyolc éven keresztül próbálták belénk sulykolni, hanem a gyermekvállalást a gyermek fölnevelése is nagyon fontos, hogy kövesse, és a támogatás ezt kell hogy előirányozza.

A harmadik: a segélyezési politika nem keverendő össze a családtámogatási politikával, ami megtörtént az elmúlt nyolc évben. A segély azoknak járjon, akik valóban rászorultak; akik pedig a gyermeküket fel is nevelik, nemcsak megszülik, azok pedig megkapják azokat a családtámogatási rendszereket, amelyekről néhány gondolatot hadd mondjak el a következő percekben.

A családpolitikai és a népesedéspolitikai tanács segítségével mindenképp figyelembe szeretnénk venni nemcsak azoknak a tudását, akik ezen a területen dolgoztak az elmúlt években, hanem azoknak a tapasztalatát és tudását, akik akár a gazdaság, akár pedig az ország más területén fontos és meghatározó szerepet vállalhatnak abban, hogy ez a program megvalósulhasson.

Talán az egyik nagyon fontos döntés a gyermekek elhelyezésének támogatása, segítése, mindazon édesanyák számára, akik korábban vissza szeretnének menni volt munkahelyükre vagy egy új munkahelyre. Ez nem történt meg az elmúlt években, nem történt ebben áttörés; ezt mindenképp támogatni fogjuk. Mindamellett pedig, amit korábban bejelentettünk, a gyes visszaállítása három évre mindazoknak, akik eddig gyesen voltak, mindenképp egy fontos lépés lesz.

A miniszterelnök úr néhány perccel vagy néhány negyed órával ezelőtt beszélt arról, hogy családbarát adórendszerre van szükség. Ez azt szolgálja és azt segíti, hogy ha valaki gyermeket vállal, gyermeket nevel, az ne a szegénység vállalásával legyen azonos, és igenis a gyermekvállalás büszkeséggel tölthesse el bármely generációt.

És ha generációkról beszélek, tisztelt hölgyeim és uraim, az idősek bevonása sem mindegy. Meg kell teremteni és meg is fogjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy az időseket is bevonjuk nemcsak a fiatalok támogatásába, hanem ők is mindenképp támogatást kapnak később abból az adórendszerből, ami után ők fölnevelték a gyerekeiket, és olyan gyermekekké nevelték, akik vállalják a munkahelyet is.

Az otthonteremtésről korábban államtitkár úr beszélt, nagyon fontos.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sorolhatnám tovább, képviselőtársam. Azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP erre készen áll. Azt gondolom, hogy az ellenzéki frakciókból (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) az LMP és a Jobbik frakciója készen áll. Az, hogy a szocialisták megtisztulnak-e, és át tudják-e gondolni eddigi családpolitikájukat, az a jövő kérdése.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
30 46-50 2010.09.14. 2:23  21-167

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Tévénézők! Mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez a mostani vita arról szól, hogy mit tett eddig a második Orbán-kormány, mit tett a polgári kormány, szeretném jelezni mindenki számára, hogy a 2009. évi zárszámadásról szól, aminek a lényege az, hogy önök hová vezették az országot. Két oldalról kell megközelíteni ezt a vitát. Az egyik oldalon a makacs tényszámok vannak, amelyeket összeállítottak azok... (Kovács Tibor: Le vannak írva a jelentésben.)... Kovács képviselőtársam mindjárt kap vizet, és akkor talán nem lesz rosszul, mint ahogy az előbb is bekiabáltak folyamatosan. Szeretném jelezni önöknek, hogy az egyik oldalon a makacs tényszámok vannak. A másik, hogy hogy vezetett ide az egész ország vezetése, amit önök műveltek az elmúlt nyolc év folyamán.

Az a zárszámadás, amit önök olvasnak, és egyébként bizonyos szempontból az LMP vagy a Jobbik képviselői jogosan fölhoztak témaként, az az önök bűne. Ezt azért szeretném még egyszer jelezni. Az az önök bűne, hogy a közszférában be kellett fagyasztani abban az évben a fizetéseket. Az az önök bűne, hogy a 13. havi nyugdíjat teljesen megszüntették. Az az önök bűne, hogy a lakástámogatási rendszert nemcsak hogy szigorították, hanem megszüntették. Az az önök bűne, hogy a gáz- és távhőtámogatás tovább csökkent. Az idénre teljesen megszűnt volna (Göndör István közbeszól.), teljesen megszűnt volna, ha 2010 júniusában az új kormány nem változtatott volna ezen a rendszeren. Lehet, hogy önök ezektől a tényektől rosszul vannak, tisztelt szocialista képviselőtársaim, de hogy mi egyrészt önökkel nagykoalícióra ebben a gondolatban, ebben a témában sem fogunk lépni, az is biztos, ugyanúgy, ahogy a múltban sem, a jövőben sem. (Az elnök csengetéssel jelzi az idő lejártát.)

Való igaz az, hogy ez a zárszámadás csak részben írja össze azokat a bűnöket, amiket önök elkövettek az elmúlt években.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Az, hogy kevés a börtönök száma, kevés a férőhelyek száma, ahogy az LMP képviselő asszonya mondta, már nem a zárszámadás kérdése, a jövő kérdése.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önöknek kell.... (Kikapcsolják a mikrofonját.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
31 74 2010.10.04. 2:12  69-78

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Asszony! Örömmel hallgattam és fogadtam a felvetését, indulatát már kevésbé értem. Ön 2002-től egy olyan kormánynak részben tagja volt, részben pedig országgyűlési képviselőként támogatta azt a munkát, amelynek az indulásakor - talán emlékszik - volt egy olyan miniszterelnökijelölt-vita, amikor is Medgyessy Péter, akkori miniszterelnök-jelölt azt mondta, hogy minden rendben a családtámogatás területén, amit a polgári kormány addig vitt. Önök kicsit csiszolni fognak rajta, kicsit változtatni, de túl nagy változtatásokat nem akarnak.

Ehhez képest mit tettek önök? Kezdték azzal, hogy a lakásépítés adókedvezményét először megfelezték, majd teljesen megszüntették. Folytatták azzal, hogy a családi adókedvezményt szinte teljesen megszüntették. (Gúr Nándor közbeszólására:) Kár idegeskedni, képviselőtársam, szocialista képviselőtársam, ön is megszavazta. Tehát folytatták azzal, miszerint az adókedvezményt egy és két gyereknél teljesen megszüntették, a három- és többgyerekeseknél pedig havi 12 ezer forintról a lehetőséget 4 ezer forintra levitték. Majd utána a lakástámogatást szinte teljesen megszüntették. Tavaly a szociálpolitikai kedvezmény megszűnt.

Tavaly önök levitték a gyes lehetséges idejét három évről két évre. Ehhez képest egyszerűen nem értem az ön indulatát. Ehhez képest, amikor önök nem használták ki azt a lehetőséget, miszerint most kellett volna megszületniük nagyon nagy számban a Ratkó-korszak unokáinak, ehhez képest csökken a gyermekszám, valóban tízmillió fő alá ért most már Magyarország lakosságszáma.

Higgye el, kedves képviselő asszony, ön, aki egy sajátos családpolitikát folytatott az elmúlt években, miszerint miután megszűnt minisztersége, szépen azért fölvette a további támogatást a minisztériumból. (Moraj az MSZP soraiban.) Ezt nem fogjuk támogatni. Azt a talicskázást, amit önök vittek és folytattak, az ilyen családtámogatást nem fogjuk a jövőben folytatni. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Nem arról beszél, amiről kérdezték.)

Köszönöm a figyelmét. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
31 78 2010.10.04. 1:09  69-78

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Úgy látszik, új szóhasználat jön elő, a reakció újra, ami fölidézi persze az ötvenes éveket, tisztelt képviselő asszony. (Moraj, felzúdulás az MSZP soraiban.)

Ön, ne haragudjon, nyolc évig ott volt a kormány közelében. Ön tehetett volna azért a területért, amiért most fölszólalt. Önöket megbüntették a választók pontosan azért, mert azon a területen, ahol önöknek dolgozniuk kellett, onnan is eltüntették a közvagyont, önök ellopták a köz pénzét. (Felzúdulás, közbeszólások az MSZP soraiból: Miről beszélsz?) Ha önök nem ilyen helyzetben adták volna át az országot, akkor a sokszorosát lehetne családpolitikára, nyugdíjpolitikára kifizetni. Önök a nyolc év alatt megkétésfélszerezték ennek az országnak az adósságállományát. Ezek után önnek van még mersze megkérdezni, hogy mit tett ez a kormány három hónap alatt?! (Közbekiáltások az MSZP soraiból: Van. Igen, van. Persze!) Önnek van még bátorsága arra, amikor minden pénzt eltüntettek (Zaj. - Az elnök csenget.), hogy számon kérje három hónap után, hogy mit tett ez a kormány?!

Tisztelt Képviselő Asszony! Elfogadhatatlan teljesen a hozzáállása. Kezdjen el dolgozni!

Köszönöm szépen. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Szégyen!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
35 32 2010.10.18. 4:31  29-32

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársam, Képviselő Úr! Ha ezt a napirend előtti hozzászólását annak idején kancelláriaminiszterként elmondta volna itt a parlamentben a saját, többségben lévő képviselőtársainak, akkor azt mondanám, hogy rendben van. Azt mondanám, hogy rendben van, hiszen önök voltak azok, akik évekig nem beszéltek arról, hogy a nyugdíjkorhatárt meg kell emelni, majd 2006-ban, emlékszik arra az időszakra, amikor lehazudták a csillagokat is az égről, akkor önök emelték föl egyik évről a másikra a nyugdíjkorhatárt. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.)

Ha a tisztelt képviselő úr ugyanennyire aggódott volna akkor, amikor a nyugdíjkorrekciót egyrészt választási kampányként 2006 tavaszán behozták, majd azt követően önök 2009-ben felfüggesztették és eltolták, akkor igazat adnék önnek. De ön akkor egy szót sem szólt. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.)

Tisztelt Képviselő Úr! Azt is szeretném jelezni, hogy amikor tavaly önök úgy döntöttek, hogy részlegesen vissza lehet lépni a kötelező magánnyugdíjpénztárakból bizonyos korosztályok fölött, akkor önök ezt belátták, belátták azt a hatalmas nagy tévedésüket, amelyet nyolc évvel ezelőtt, még a Medgyessy-kormány kezdetén tettek, miszerint újra kötelezővé tették a magánnyugdíjpénztárakat. (Közbeszólások az MSZP soraiban.) Csak ebben az évben, tisztelt képviselő úr, ön is bizonyára tudja, hiszen megszavazta az idei költségvetést, még önök állították össze, 374 milliárd forintot kell az adóbevételekből áttenni a nyugdíjkasszába azért, mert ennyi hiányzik, csak ebben az évben, a kötelező magánnyugdíjpénztárak miatt. Ön nagyon jól tudja, hogy ez a nyolcéves tevékenység, amit önök tettek, közel 3000 milliárd forintot halmozott föl a kötelező magánnyugdíjpénztárakba, és bizony ez az összeg hiányzik, ön is nagyon jól tudja, hogy hiányzik a mindennapokból, hiányzik az adóbevételekből, hiányzik, hogy bárhol elosszuk az országban.

Tisztelt Képviselő Úr! Éppen ezért az aggodalmát nem tudom osztani. Éppen ezért azt az aggodalmát, miszerint most, amikor pontosan a kötelező magánnyugdíjpénztárakkal megvédjük a nyugdíjak kifizethetőségét, megvédjük az országnak a fenntarthatóságát (Közbeszólások az MSZP soraiból.), akkor, amikor olyan adórendszert vezet be... (Közbeszólások az MSZP soraiból.)

Látom, Gúr képviselőtársam, nagyon rosszul van. Van önnek egy képviselőtársa, aki személyes coaching-tréningeket vett állampénzből, közpénzből, egymillió forintért. Kérjen tőle tanácsot, hogy hol lehet ezeket a coaching-pénzeket lehívni (Szórványos taps a Fidesz és a KDNP soraiban.), hol van az a tréning, és utána talán ön is jobban elviselné a kritikát. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Szerényebben!) Viseljék el önök a kritikát!

Tisztelt Képviselő Úr! Akkor, amikor a Fidesz-KDNP-kormány, a nemzeti együttműködés kormánya ezt a lépést megteszi, igenis a nyugdíjasok és a nyugdíjak fenntarthatóságának érdekében teszi meg. Akkor, amikor bevezeti a Fidesz-KDNP-kormány azt a családtámogatási rendszert, amelyet most bevezetünk, igenis a jövő érdekében vezetjük be. Önöknek hiába szóltak, és hiába figyelmeztették önöket demográfusok, hiába figyelmeztették önöket társadalomkutatók, hogy annak az adórendszernek, amit önök fölállították, annak a szociális segélyezési rendszernek, ami leszoktatott a munkáról, és segélyre való berendezkedést hozott, a következménye csak az, hogy nem születnek gyermekek, annak a következménye az, hogy az ország olyan katasztrofális helyzetbe került. (Közbeszólások az MSZP soraiból.)

Tisztelt Szűcs Képviselő Asszony! Úgy látom, ön is segítségre szorul, pedig miniszterként ön is vitte ezt a tárcát, ön is olyan döntéseket hozott meg, amelyeket utána még saját maga is ellenőrzött sok-sok pénzért, képviselő asszony. Tehát kérem szépen, hogy kicsit próbáljanak visszafogni ebben az ügyben, próbálják felfogni azt végre, hogy amit önök itt nyolc évig tettek az országgal, nemhogy előre vezetett volna, hanem tönkretette ezt az egész országot. Próbálják alázattal viselni azokat a módosításokat, amelyek az egész ország érdekében történnek!

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
35 38 2010.10.18. 1:26  33-39

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen a felsorolását. Ilyen precízen kevesen fogalmazták volna meg azokat a megszorító intézkedéseket... (Közbeszólások az MSZP soraiban.) Szocialista képviselőtársaim, örülök, hogy fölébredtek. Az előbb egyébként Kiss Péter végigszunyókálta ezt a fölsorolást, pedig megkapta a választ. (Közbeszólások az MSZP soraiban. - Derültség és taps a kormánypártok soraiban.) Megkapta arra a választ, hogy mi fog történni. Jó reggelt, képviselő úr! Itt volt képviselő úrnak a válasza, én is megpróbáltam a választ megadni önöknek.

Nagyon sajnálom, hogy mindazt a közel 310 milliárd forintnyi összeget, ami az emberek zsebében marad, önök kinevetik. Sajnálom azt, hogy önök úgy érzik - nem mutogasson, képviselőtársam, nem folytatom a sort -, hogy mindez az emberek ellenében van, és nagyon sajnálom, hogy önök továbbra is azt a szektort támogatják, azt a közösséget támogatják, akiknek tíz- és tízmilliárdot mentettek ki az elmúlt időszakban, és nem fogják föl, hogy mindazok a tények, amelyeket most fölsorolt képviselőtársam, azok bizony végre az emberek irányába fognak elmozdulni, és amit önök megtettek, azok pedig teljes mértékben az emberek ellen voltak itt, Magyarországon. Ezért tartanak ott, ahol vannak, mertek kicsik lenni, hát maradjanak is.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps és derültség a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 4 2010.10.20. 5:24  1-4

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Háttal vagyok a frakciónak, illetve képviselőtársaim egy részének, de higgye el, Magyarország nem áll háttal Európának semmilyen tekintetben. Semmiféle szégyenkeznivalónk nincs Európában sem a családpolitikában, sem az ön által egyébként nagyon fontosnak tartott nőpolitikában sincs semmiféle megkülönböztetés országunkban, és nagyon örülök, hogy erről a témáról beszélt. Azt, hogy ilyen helyzet alakult ki, illetve hogy azokat a területeket, amelyeket ön felsorolt, az elmúlt évek során kevésbé tartották fontosnak, ne rajtam kérje számon. Az más kérdés, hogy néhány gondolatot fogok mondani válaszként az előző kormány dicséretére - és lehet, hogy most csodálkozni fognak itt a baloldalon - az elindított programokról.

Azt gondolom, hogy azt az öt prioritást, amit ön fölsorolt, Magyarország jó értelemben magáévá tette, elfogadta, és mindenképpen fontosnak tartja. De egy dolgot, azt hiszem, nem lehet megkerülni, tisztelt képviselő asszony. És ön, aki, ha jól tudom, édesanya, ön, aki gyermekeket nevel, nagyon jól tudja, hogy Magyarország egyik legnagyobb gondja a demográfiai helyzet, a gyermekvállalás. Bizonyára ön is nagyon jól tudja azt, hogy a gyermekvállalásban különböző szempontok játszanak szerepet, különböző szempont alapján vállalnak gyermeket a fiatalok és a családok. Ezeket a szempontokat kell együttesen szerepeltetni a családpolitikában és általában a támogatási rendszerben.

Önnek teljesen igaza van abban, hogy vannak olyan országok, ahol preferálják a nők korai visszafoglalkoztatását, azaz a nőket a gyermekvállalást követően korábban visszahívják, nem is engedik, hogy sokáig gyesen vagy bármiféle gyermekszabadságon maradjanak. Ilyenek a skandináv országok, és ezekben az országokban valóban most az európai átlaghoz képest nagyobb a gyermekszám, nagyobb a gyermekvállalás. De azokat a kulturális és egyéb különbségeket is tudomásul kell venni, ami mondjuk, Észak-Európa és Közép-Európa között van, ahol az a nagy különbség, az a nagy változás Európa északi feléhez képest, hogy itt az édesanyák, a nagy többségük, sokkal inkább szeretnek többet otthon maradni a gyermekekkel, mint ami az északi édesanyáknál tapasztalható.

(9.10)

Éppen ezért mi a kettőt ötvözni szeretnénk, mert tudomásunk van arról, és nemcsak tudomásunk van arról, hanem támogatjuk is azokat az édesanyákat, akik jó értelemben vett karriervágyból vissza szeretnének menni dolgozni, az anyagi helyzetük miatt vissza szeretnének menni korábban dolgozni. Támogatjuk azokat, akik anyagi helyzetük miatt jobbnak találják, hogyha részmunkaidőben visszamennek dolgozni, minthogyha otthon maradnának és gyermeket nevelnek. De azokat az édesanyákat is támogatjuk, és ezért fogjuk visszaállítani 3 évre a gyes lehetőségét, mert ez egy választható opció, választható lehetőség, eldöntheti az édesanya, hogy korábban megy vissza. Ezért jelentette be a miniszterelnök úr hétfőn, hogy mindaz a munkáltató, amely olyan munkaerőt alkalmaz, kétszer 4 órában hölgyeket, édesanyákat alkalmaznak, ott komoly járulékcsökkentést kaphatnak ezek a vállalkozások. Ez egyébként Franciaországban is és a skandináv országokban is megvan, és ezért tettük ezt a javaslatot, és fogjuk ezt a vállalásunkat egyébként megvalósítani.

De éppen ezért tettük, pontosan az édesanyák és a hölgyek érdekében azt a családtámogatási rendszert, amely bizony arra ad lehetőséget, hogy azok a családok, ahol több gyermeket nevelnek, azoknak az élete ne legyen egyenlő a szegénység vállalásával. Igenis, az a családi kedvezmény, amit megkapnak így a családok, ami ott marad náluk, az a gyermekvállaláshoz, gyermekneveléshez segítség, és ezáltal a nőknek, az édesanyáknak a méltóságát is segíti.

Kedves Képviselő Asszony! Én a jó szándékát köszönöm, és a figyelmeztetését is köszönöm, és azokat a javaslataikat, amiket ön elmondott, nemcsak hogy értem is, hanem el is fogadom.

Amire még törekszünk, és jeleztem, hogy a szocialisták elmúlt tevékenységéről pozitívat is mondok, elindítottak egy olyan bölcsőde-, óvodaépítési programot, amit folytatni fogunk, nem fogunk leállítani. EU-s pénzből olyan pályázatot készített elő az előző kormány, amit nemhogy nem fogunk leállítani, hanem folytatni fogjuk, mert ez is a visszahelyezését, visszahelyezkedését segíti a hölgyeknek.

Kedves Képviselő Asszony! Nem állunk háttal Európának, én azt gondolom, hogy családpolitikánkban pontosan az élére fogunk állni az európai nemzeteknek (Az elnök csenget.), és az összes olyan konferencia, amin most részt veszünk, mind ezt bizonyítják, hogy igazunk van.

Köszönöm a figyelmét. (Taps a KDNP és a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 22 2010.10.20. 0:50  17-22

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Mesterházy Attila frakcióvezető úrnak azt kell mondanom, hogy igaza volt részben, éppen ezért a válaszunkat az elkövetkezendő vitában fogjuk megadni a képviselő asszonynak is.

De azért azt szeretném jelezni, hogy a szocialista képviselők nem igazából ezért hőzöngtek. Önök azért hőzöngtek, mert könyékig benne vannak ebben az ügyletben (Mesterházy Attila: Meglátod, ti miben lesztek.), így ezek után nyilván zavarja önöket ez a kérdés. (Mesterházy Attila: Próbálj meg korrekt lenni!) Nyolc év óta akkora összegeket menekítettek ki ezeken a területeken, hogy én nagyon sajnálom, hogy ebben a közügyben ők nem tudnak velünk együttműködni.

Így, tisztelt elnök úr, köszönöm a lehetőséget, elállok a válaszadás lehetőségétől. (Taps a kormánypárti oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
41 114 2010.11.02. 2:20  109-118

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Mindig öröm számomra, amikor egy olyan szocialista képviselő kérdez, aki az elmúlt éveknek tevőleges résztvevője volt, sőt nemcsak képviselőként, hanem a különböző székekben miniszteri pozíciókat is ellátott. Éppen ezért, kedves volt miniszter asszony, kedves képviselő asszony, én szeretném önnek fölolvasni azt a szabályozási rendszert, amit önök hoztak meg tavaly, 2009-ben, és ami alapján idén teljesen jogosan, teljesen törvényszerűen kifizetjük novemberben visszamenőleg a nyugdíjasoknak azt a 0,6-szor 12-szeres nyugdíjemelést, ami 7,2 százaléknak felel meg.

Tisztelt Képviselő Asszony! Először is: az a szabály, amit önök meghoztak 2010-ben, azt mondja, hogy ha a GDP növekedése nem éri el a 3 százalékot, akkor az inflációt kell figyelembe venni a nyugdíjak emelésénél. Ez az első állítás. A második állítás az, hogy amikor önök az idei költségvetést tervezték, 4,1 százalékkal tervezték. Azt kell mondanom, hogy vagy szándékosan tervezték annyira alul az inflációt, mint amit ön most állít, vagy pedig ennyire nem értettek hozzá. Mind a kettő fölmerülhet az önök esetében.

Tisztelt Képviselő Asszony! A következő, amit mindenképp tudnia kell: ha 1 százalék alatti az emelés mértéke, amit meg kell tennünk, akkor ezt novemberben egy összegben oda kell adni, majd a jövő év elején, januárban beleépül a jövő évi nyugdíjemelés előtt ez az összeg, amit most meg fognak kapni a nyugdíjasok. Ennek megfelelően, miután ön olyanra hivatkozik, ami nem igaz, hiszen a KSH nem éves várható inflációt közöl, csupán az első nyolc havi tényadatot az előző év első nyolc havi tényadatához képest, ezért az a számítás, amit ön mond, nem igaz. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

A múltban is és most is egyébként a Pénzügyminisztérium, most a Nemzetgazdasági Minisztérium mondja meg azt a számot, ami alapján emelni kell. Megkapják a nyugdíjasok a támogatásukat, ön valamit nagyon félreért.

Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
41 118 2010.11.02. 1:19  109-118

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Képviselő asszony, amit ön kíván, az azt jelentené, hogy 0,3 százalékkal még kevesebbet kapnának a nyugdíjasok, ugyanis a nyugdíjas... (Derültség és közbeszólások az MSZP soraiban.) Jót nevetnek, ez jó mulatság, kedves képviselő asszony, csak a nyugdíjas fogyasztói árindex 4,4 százalék. Amit mi számoltunk, az 4,7 százalék, és éppen ezért a magasabbal kell számolni.

Képviselő asszony, ne haragudjon, ön aludt az elmúlt években, amikor 2006-ban 6,3 százalékos volt a svájci index alapján a nyugdíjasoknak a szükséges emelés, önök ehelyett 5,6 százalékot adtak? Aludt ön 2009-ben, amikor 3,3 százalékos emelést kellett volna végrehajtani, és 3,1 százalékot hajtottak végre? Ön ne kérjen rajtunk olyat számon, amit önök törvénytelennek mondanak, miközben mi azt a törvényt tartjuk be, tisztelt képviselő asszony, amit önök hoztak és fogadtak el a tavalyi évben, és még így is a magasabb számmal számolunk.

Magyarán: a nyugdíjasok meg fogják kapni novemberben azt az emelést, ami törvény szerint nekik jár, és nyugodjanak meg képviselőtársaim, Szanyi kapitány is nyugodjon meg, mindenki meg fogja kapni a támogatását.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
43 180 2010.11.08. 2:03  177-180

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársam! Ön nem volt képviselő az elmúlt ciklusokban, ezért szeretném felhívni a figyelmét, de képviselőtársai figyelmét is, hogy önök voltak azok, akik az elmúlt időszakban a nyugdíjrendszert oly mértékben módosították, illetve oly mértékben szigorították, aminek következtében mind a nyugdíjba menés lehetősége, mind a nyugdíj mellett dolgozók élete, mind a nyugdíj korhatára nagymértékben szigorodott. Éppen ezért nagyon megköszönöm önöknek, hogy az elmúlt fél évben nagy erőket összpontosítottak arra, hogy a nők nyugdíjazásának 40 éves korhatárával kapcsolatos bejelentésünkre felhívják a figyelmünket. Mi ezt nemcsak hogy megvizsgáltuk - mint ahogy önök mondták annak idején -, hanem tenni is fogunk érte. Ha jobban megnézi a költségvetést, láthatja, hogy a költségvetésben már benne van a lehetősége annak, hogy ezt a jövő évben bevezessük - be is fogjuk vezetni -, és ennek a kidolgozását Matolcsy György minisztériuma, a Nemzetgazdasági Minisztérium meg is fogja tenni, és a jövő évben a hölgyek mindenképpen számíthatnak erre az ígéretünkre.

Köszönöm szépen, hogy ezt az önök segítségével mindig előhozhatjuk, és köszönjük azt, hogy az önök eddigi negatív nyugdíjpolitikájáról is mindig válthatunk egymás között néhány szót, és figyelmeztethetjük önöket arra, hogy az elmúlt időszakban, amikor önök kormányoztak, akkor azokat az ígéreteket, amiket megtettek, sosem tartották be.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(16.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
45 8-10 2010.11.10. 4:33  5-10

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen a hozzászólását, mint ahogy előre megköszönöm a Jobbik képviselőjének is ezen tárgyú hozzászólását. Érdekes volt egyébként nézni, hogy ez a téma, amely mindannyiunkat érint, mindannyiunknak fontos, sokan dolgoznak önkormányzatokban... - hogy mely frakciók tapsolták meg. A szocialisták túlzottan nem törődtek ezekkel a felszólalásokkal. Érdekes, a szociális hozzáállásuk innen is bizonyítható. (Felzúdulás az MSZP soraiban. -Gőgös Zoltán közbeszól.) És köszönöm önöknek, mindannyiuknak, akik ezzel a területtel foglalkoznak. Úgy láttam, az LMP sem tapsolta meg. (Folyamatos zaj.) Köszönöm szépen azoknak a munkáját, akik ezen a területen...

ELNÖK: Államtitkár Úr! Államtitkár úr, bocsássa meg, hogy félbeszakítom. Jelzés érkezett hozzám képviselőktől, hogy szeretnék hallgatni a felszólalásokat, de nem hallják. Nem tudok mást tenni, mint hogy ismételten arra kérem önöket, ha kellő figyelemmel nem kívánják hallgatni, legyenek szívesek csendben maradni, hogy akiket érdekel a felszólalás, eljusson hozzájuk az üzenet. Kérem, folytassa, államtitkár úr. (Taps.)

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tehát még egyszer szeretném megköszönni azoknak a képviselőknek, akik ezzel a területtel foglalkoznak, akik ezt a napot megemlítik hozzászólásukban, hiszen azok, akik szegényekkel, rászorultakkal, elesettekkel foglalkoznak, azok az emberek bizony sajnos sokszor nincsenek a társadalom gondolkodásának középpontjában a megbecsülésük tekintetében, anyagi és minden más szempontból sajnos a legalacsonyabb a megbecsülésük az ország életében. És köszönöm szépen azoknak is, akik lehetővé tették az elmúlt hónapokban, hogy további terheket ezekre az emberekre ne tegyünk. Nem véletlen, hogy a kormány az elmúlt hetekben, hónapokban olyan döntéseket hozott, amelyek egyrészt az elmúlt hónapoktól már érvénybe léptek, másrészt a következő évtől lépnek érvénybe.

Éppen ezért néhányat szeretnék ebből önöknek fölsorolni. Ilyen volt a gáz- és távhőtámogatás meghosszabbítása, illetve jövő évben való folytatása, hogy további tíz- és tízezrek ne csússzanak le a társadalom peremére, ne essenek ki. Ne legyen az, hogy közel 960 ezer háztartás teljesen ellehetetlenüljön, nehéz helyzetbe kerüljön. Ugyanígy az elmúlt időszak fontos döntése volt, amit az előző kormány elfeledett, nem is foglalkozott vele, a családok otthonának megvédése, hogy ne kerüljön több család az utcára olyan okok és indokok miatt, amelyekről ők nem tehetnek. Megvédtük őket, és bizony az az eddigi szemlélet, miszerint bármit megtehettek velük a pénzügyi szervezetek, ezen változtattunk, ezt megfordítottuk.

És van egy harmadik felfogás, amit fontosnak tartok, és mind-mind az itt lévő dolgozók, gondozottak, ápoltak segítését szolgálja, hogy a terhek tovább ne növekedjenek, ez pedig az, hogy a jövő évben a szocialistákkal ellentétben nem náluk lesz adóemelés, nem rájuk tesszük a terheket, hanem azok a nagyobb vállalkozások, azok a jól működő akár bankok, akár kommunikációs cégek, akár pedig energiaszolgáltató cégek fognak bevállalni többet a költségvetés terheiből, amit egyébként máshogy nem lehet megoldani. Ha mindezeket a terheket azokra az emberekre tennénk, akik itt élnek közöttünk, és már így is nagyon nehéz körülmények között élnek, akkor ennek a szociális szektornak, a szociális területen dolgozóknak a terhei még tovább növekednének, a szociális háló talán szét is szakadna.

Éppen ezért köszönöm, tisztelt képviselőtársam, azt a felvetését, amiről beszélt az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy azt a megközelítést hozzátette gondolkodásban, ami mindenkit nagyon fontos szempontból érint. Köszönöm, hogy megemlítette azt is, hogy a 2000. év óta az a társadalmi tanítás, amit a kereszténydemokrácia továbbvisz a politikában, mindannyiunknak fontos, mindenkinek fontos feladat.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

(9.50)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
45 18 2010.11.10. 5:08  15-18

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen a hozzászólását, ami kritika volt a kormánnyal szemben, azt is. Tisztában vagyok azokkal a feladatokkal, amelyeket nem tudunk fél év alatt megoldani, nem tudunk azonnal rendbe tenni, és ezért köszönöm minden olyan kritikai észrevételét, amellyel, remélem, hogy hozzájárul ön is ennek a szakterületnek a javításához és a felemelkedéséhez.

A megbecsülése ezeknek az embereknek, akik itt dolgoznak, már csak azért is, hogy ne csússzanak le ők is oda, azok közé, akiket gondoznak, ápolnak és segítenek, a legfontosabb. Az anyagi megbecsülés mellett, amiről szeretnék azért néhány szót mondani önöknek, nagyon fontos más területeken való megbecsülésük is és az odafigyelés rájuk.

Az anyagiakról annyit hadd mondjak, hogy az első Orbán-kormány volt az, amely annak idején, 2000-ben az ágy melletti pótlékot bevezette, annak az értéke azóta, azt kell mondanom, szinte elinflálódott. És ami a legnagyobb baj: 2006 óta folyamatos normatívacsökkenés következett be a szocialisták jóvoltából ezen a területen, annak következtében pedig ez a terület teljes mértékben kivéreztetett.

Arról már szóltam, hogy megállítjuk azt a folyamatot, és megállítottuk, és abban az esetben, ha önök is támogatják a költségvetést, abban önök is segíthetnek, hogy megállítsuk azt a katasztrofális folyamatot, hogy minden egyes esetben, ha az országban baj van, ha az eladósodás nő, ha gondok vannak, akkor mindig az emberekre és leginkább a kimutatható jövedelemmel rendelkezőkre terheljük a gondokat, és rájuk tesszük az anyagi terheket. Ez a múlté, ez az elmúlt időszak politikai felfogása, gazdasági felfogása volt, ezen változtattunk, és teljesen más irányba megyünk.

A másik dolog, amiről mindenképpen beszélni kell, az adminisztrációs terhek kérdése, a folyamatos ellenőrzések, olyan ellenőrzések, amelyek cél nélküliek, és semmit nem értek el, ezeknek a csökkentése. Mind a kettőben előreléptünk már az elmúlt pár hónapban is, és ezt folytatjuk a néhány héten belül benyújtandó szociális törvényen keresztül is.

Itt szeretném jelezni önöknek, hogy a megbecsüléshez hozzátartozik az is, hogy meghallgatjuk a szakmát. Az elmúlt hónapokban nemzeti konzultációt folytattunk a szakmával, közel ezerötszáz szakemberrel találkoztunk a fórumokon, és több száz olyan észrevétel érkezett a szociális törvényhez vagy pedig a rendeletekhez, amelyek mind-mind feleslegesen voltak benne a törvényben, vagy pedig az ezen a területen dolgozók életét keserítették. Mi ezeket a javaslatokat, észrevételeket befogadtuk a szociális törvény változtatása során, és kérem szépen önt is mint elnököt, és kérem azokat a képviselőket, akik ezen a területen dolgoznak, hogy támogassák majd ezeket a javaslatokat, mert ez nemcsak a mi kútfejünkből pattant ki, hanem igenis a szociális szakmában dolgozók javaslatai, pontosan azért, hogy az elmúlt évek, a nyolc év terheit, amit rájuk raktak, enyhíteni lehessen, ami egyben azt is jelenti, hogy anyagi segítséget is kapnak, hiszen nem azzal kell majd foglalkozniuk, hogy minél több ellenőrzést átvészeljenek, nem azzal kell foglalkozniuk, hogy minél több adminisztrációs terhet kapjanak és azzal foglalkozzanak, töltsék ki ezeket az anyagokat, hanem végre a rászorultakkal tudjanak foglalkozni.

De szeretném azt is jelezni önnek, hogy jövő évtől pedig elkészítjük azt a nemzeti szociálpolitikai koncepciót, amelybe ugyanúgy ezeknek az embereknek az észrevételeit, ezeknek a vezetőknek, szociális munkásoknak az észrevételeit be fogjuk építeni, mert tudjuk, hogy nagyon nagy baj van ezen a területen.

Én ezekkel a szavakkal szeretném megköszönni mindazoknak az áldozatos munkáját, akik ezen a területen dolgoznak. Tudom a terheiket, ismerem a gondjaikat, és mindent meg fogunk tenni az elkövetkezendő években, hogy ezek a terhek csökkenjenek. Ha lelkileg nem is tudunk csökkenteni rajta, de biztos, hogy a következő években anyagilag segíteni fogunk nekik.

Még egy: köszönöm önnek is még egyszer, frakcióvezető-helyettes úrnak a KDNP-ből is, hogy ezt a témát felvetette, hiszen sokszor méltatlanul nem találkozunk szociális munkások feladataival, méltatlanul nem ismeri az ország és azok az emberek, akik egyébként később igénybe veszik az ő segítségüket, hogy milyen mértékben fáradoznak azoknak az embereknek a gyógyításában, ápolásában, ahogy ön is mondta, lelki segítségnyújtásában, akik egyébként a legrászorultabbak az országban.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok és a Jobbik soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
50 2 2010.11.22. 5:08  1-2

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Néhány nappal ezelőtt Erzsébet-napot ünnepeltünk. Ezúton is isten éltesse őket! De a név kötelez.

Az országban mindannyian emlékezhetünk Árpád-házi Szent Erzsébetre, aki rövid élete során mind a szegények, mind a rászorultak érdekében sokat tett, és máig is kihatóan példát mutatott. Sajnos, ebben az évben, ebben az esztendőben több olyan katasztrófa is sújtotta az országot, amely szükségszerűvé tette az összefogást, a segítést, a támogatást.

A nyár eleji, főleg a Borsod megyére kiterjedő árvíz, illetve a vörösiszap-katasztrófa próbára tette mindannyiunkat, próbára tette az egész országot. Az egyes emberek és az egyes családok tragédiája, a közösségek, a települések életének ellehetetlenülése, valamint a tetemes anyagi károk, a tetemes pusztítás következtében megindult az országban egy olyan összefogás, amely eddig soha nem volt tapasztalható. (Folyamatos zaj.)

Köszönetet szeretnék éppen ezért mindenkinek mondani, akik megtették azt a feladatot, ami egyébként nem mindig a kötelességük. De köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik az anyagi helyreállításban is segítettek, és segítettek a lelki fájdalmak enyhítésében is. Az önkormányzatok és a kormány gyors döntéseiért köszönet. Köszönet az Országgyűlés frakcióinak is, akik segítettek, hogy egyes törvényekben gyors döntést tudjunk hozni (Az elnök megkocogtatja a csengőt.) a vörösiszap-katasztrófa kapcsán; köszönet azért, amikor az áfát közösen eltöröltük az adományokról; és köszönet azért, amikor a frakciók saját maguk adománygyűjtéseket szerveztek. De ugyanígy fontos volt a karitatív szervezetek, munkatársaik és segítőik, önkénteseik munkája; mindazoké, akik a legkisebb adományokkal is támogatták az elmúlt hónapokban, az elmúlt fél évben a rászorultakat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy nemzetet egy-egy tragédia szomorúsággal, fájdalommal és nehézségekkel is eltölt, de egyben felemelő is lehet. Mindazok, akik ismerik az uruguayi rögbicsapat történetét, hogy drukkolt értük évtizedekkel ezelőtt egy ország, és utána milyen lelki felemelkedést jelentett Uruguaynak egy részük megmenekülése, az tudja, mit jelent egy ilyen tragédia feldolgozása. Mindenki láthatta és tapasztalhatta az elmúlt hetekben a chilei bányászok izgalmas sorsát, hogy drukkolt értük egy ország, s a chileieket milyen mértékű összefogásra hozta össze. Az már csak egy szép gesztusa ennek a történetnek, miszerint azok az uruguayi életben maradt rögbifocisták, akik életben maradtak az Andokban, segítették lelkileg azokat a bányászokat, akik lent voltak a föld alatt, hogy egyrészt a hosszú és fájdalmas nehézséget, másrészt a későbbi média előtti szereplést el tudják viselni.

De erre példa, azt gondolom, Magyarországon is az az összefogás, ami az elmúlt hetekben történt; a több száz milliós adományozás, annak ellenére, hogy az emberek jó része ma Magyarországon anyagi nehézségekkel küzd. És erre példa az a történet is, amit Borsod megyei cigány emberek tettek, amikor őket megsegítették az árvíz során, majd amikor a vörösiszap-katasztrófa bekövetkezett, ők maguk segítettek, és busznyian mentek el dolgozni Veszprém megyébe, hogy segítsenek a rászorultakon.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kormány a jövőben is minden egyes lehetőséget meg fog ragadni, hogy az összefogást segítse. Minden egyes feladatát kötelezően el fogja látni, hogy segítse azokat az embereket, akik rászorulnak, akik adott esetben a házukat, az otthonukat vagy bármi más anyagijukat elveszítik. De mindenképp azt is kell mondanom, hogy a jövőben is szükség lesz a segítő kezekre. Szükség lesz mindazoknak az önkéntes támogatására, akik eddig is segítettek.

Ebben mindenképp nagy szerepet fog játszani a jövő évben az önkéntesség európai évének a lebonyolítása, és reméljük, hogy a fiatalok és mindazok, akik az önkéntesség örömét, az önkéntesség szépségét eddig nem tapasztalták meg, részt fognak ebben venni. De ugyanígy a kormány, karitatív szervezetekkel összefogva, a jövőben még nagyobb hangsúlyt fog fektetni arra, hogy az az összefogás, ami eddig az országban tapasztalható volt, és ami eljutott az emberekhez, továbbra is így legyen.

Köszönöm mindannyiuk munkáját, köszönöm az önök figyelmét is. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Taps az LMP és a Jobbik padsoraiból.)

(13.10)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
50 10 2010.11.22. 4:55  7-10

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Nem tudom mással kezdeni a beszédemet, mint egy tényleg szakállas viccel, amikor a jereváni rádió bemondta, miszerint nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem Mercedeseket, hanem Csajkákat és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Ön egy olyan újságból tájékozódott, amely újság egy sokadik verziót tárt most az olvasók elé, és ezzel próbálta ennek az igenis örömteli és nagyon fontos lépésnek az élét elvenni, és juttatni azt az emberek gondolkodásába, hogy ennek nincsen értelme. Nagyon nagy kár, hogy valamelyik újság, a szocialistákhoz közel álló újság a címlapján ír le egy olyan változatot, amely egyébként nem került végül is eldöntésre, sőt - hála istennek, nem került -, hanem sokkal jobb változatot hozott ki a kormány. Igenis tudomásul kell venni, hogy az a pénzügyi-gazdasági helyzet, amelyben jelenleg az ország van, ezt a lehetőséget adta, amiről egyébként nyilván pár sorban vagy pár gondolatban önnek válaszolni fogok.

Az elmúlt években ahhoz képest, hogy folyamatosan csak megszorítások voltak a nyugdíjrendszer területén akár a nyugdíjban lévők, akár pedig a nyugdíj előtt lévők életében, ehhez képest a kormány egy olyan javaslatot tett le és fogja majd az Országgyűlés elé hozni, amelyben igenis az édesanyáknak, a nőknek a szerepvállalását - egyrészt a munkában való részvételüket, másrészt pedig a családban való részvételüket - támogatja és segíti.

(13.30)

Azt hiszem, ez a legfontosabb üzenete ennek a törvénynek, túl azon, hogy sok tízezer honfitársunk nemcsak ebben az évben, hanem az elkövetkezendő években is előbb tud elmenni nyugdíjba, mint ahogy el tudott volna menni rendesen, a nyugdíj jelenlegi szabályai szerint, illetve ami még inkább fontos, semmiféle megszorítással, megvonással nem sújtjuk őket, magyarán: teljes jogú nyugdíjjal fognak elmenni ezek az asszonyok.

Még egyet szeretnék önnek hangsúlyozni és kiemelni: nem fogjuk megkülönböztetni azokat a gyermekeket, akiket megszült egy édesanya vagy akiket örökbe fogadtak. Mindegyik szülőre ugyanazok fognak vonatkozni, mégpedig olyan formában, hogy a valóságban hány évet töltött az édesanya otthon a gyermekkel, akár gyesen, gyeden vagy '68 előtt más támogatási formában.

Kedves Képviselő Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Azt gondolom, hogy a nők, az édesanyák nyugdíjaztatásának ez a lehetősége nem negatív, hanem abszolút pozitív üzenet. Mindenképp pozitív üzenet, hiszen azt mondjuk, azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy azok az édesanyák, akik munka mellett a gyermekvállalás nehézségeit, terheit is magukra vállalták, igenis nagyon sokat tettek egyrészt a társadalomért, de nagyon sokat tettek a családjukért is. És ezt akarjuk, ezt fogjuk ezzel a törvénnyel mindenképpen nemcsak szimbolizálni, hanem ezzel őket megsegíteni, megadni nekik ezt a lehetőséget.

És, tisztelt képviselő asszony, azt semmiképp sem tartom helyesnek, hogy ön lebecsüli azoknak a nagymamáknak a munkáját, akik az unokák nevelésében részt vesznek. Ezt nem tenném, két okból sem. Egyrészt, mert szükségük van azoknak a családoknak, fiataloknak, akik esetleg mind a ketten dolgoznak, hogy segítsék a gyermekeket. Másrészt pedig a nagyszülőknek, az idős embereknek is az aktív időskor megélése érdekében nagyon is fontos, hogy olyan lehetőségek, olyan munkák, olyan feladatok legyenek az életükben, amelyeket ha ők vállalnak, akkor igenis segítik hozzátartozóikat, segítik gyermekeiket, unokáikat.

Tisztelt Képviselő Asszony! Befejezésül azt tudom mondani, több tízezer embert érint ez a javaslatunk. Néhány hét múlva vagy néhány nap múlva az Országgyűlés elé fog kerülni ez a javaslat, és akkor ön akár módosító indítványaival, akár más javaslataival megmondhatja, hogy mi az, ami nem tetszik önnek, mi az, amit módosítani kell. De befejezésül egyet hadd mondjak: igenis ez azokat az édesanyákat segíti, akik gyermekeket vállaltak és munkát vállaltak az elmúlt évtizedek során. Azt hiszem, a társadalom ezt a segítséget mindenképp meg kell hogy adja nekik.

Köszönöm szépen felvetését, köszönöm szépen, hogy beszélhettem erről a témáról. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 42 2010.11.26. 2:12  1-365

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr, Elnök Úr! Önnek sok mindenben igaza van, és tényleg jó lenne sokkal több pénzt adni a szociális területre, de azért egy-két számot, vagyis tényt hadd mondjak önnek, amit valószínűleg ön nem számolt. Ilyen például a gáz- és távhőtámogatás meghosszabbítása.

Tehát amikor ön azt mondja, hogy kevesebb került a szociális területre, ez így nem igaz, már csak azért sem, mert pontosan azt a területet és azokat az embereket, közel egymillió embert védünk meg a teljes ellehetetlenüléstől, akiket egyébként a szocialisták valóban nem védtek meg, hiszen július 1-jétől teljes mértékben megszűnt volna a gáz- és távhőtámogatás. Már ebben az évben meghosszabbítottuk, és jövő évben is fenntartjuk a két legalsó jövedelmi kategóriában. Azt gondolom, ez egy olyan szociális segítség azoknak az embereknek, akiknek nagyon nehéz az életük, amit pontosan azok kapnak meg, akik a legrászorultabbak.

A másik: igaza van önnek az ápolási díjnak az emelésével kapcsolatban, bár azért azt szeretném jelezni, hogy három kategória van. Tehát a 28 500 forint, amit ön említett, az a középső kategória, és van egy magasabb és egy alacsonyabb kategória. Való igaz, hogy csak ezer-egynéhányszáz forinttal tudtuk emelni, valóban a jövő egyik nagy feladata lesz részünkről, hogy az ápolási díjat méltóképpen tudjuk emelni mindazoknak, akik súlyos fogyatékos embereket, hozzátartozókat vagy idős embereket gondoznak, ápolnak. Önnek ebben ilyen értelemben igaza van. A jövő évnek, remélem, ez lesz az egyik nagy feladata, amit el tudunk érni.

Szeretném azt jelezni, ha összedől valakinek a háza, valóban az elmúlt 8 évben bármelyik árvíz esetén semmiféle segítséget konkrétan nem kaptak az ilyen családok, de most, származástól függetlenül, függetlenül attól, hogy milyen család, mindenki megkapja azt a segítséget, legyen az bármilyen tragédia, legyen az egy árvíz, legyen az a vörösiszap-tragédiának a következménye, azt gondolom, az országos összefogás (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) és a kormány közös munkája igenis segít ezeken a családokon.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
55 60 2010.11.30. 2:20  17-171

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Egyszerűen csodálkozom a szocialistákon, hogy ma nem vonultak ki. (Mesterházy Attila közbeszól.) Jobb lett volna egyébként, ha ma is kivonulnak, hiszen legalább annyi zavaros dolgot, amit itt elmondtak az elmúlt 25 vagy 30 percben, nem tettek volna.

Tisztelt Gúr Képviselő Úr! Először is, önök nyolc évig kormányon voltak, és 2006-ban, amikor újra megválasztották önöket, előtte egy olyan nyugdíjmódosító törvénycsomaggal nyertek, amit utána körülbelül egy tucatszor, tizenkét módon változtattak meg, szigorítottak, és erről egy szót sem mondtak, tehát jobb, ha a múltra önök nem utalnak vissza.

(10.50)

A második - (Mesterházy Attilának:) vasárnap nagyon szép volt a rendezvény, a bekiabálások önnek nagyon jól sikerültek, menjen a vörös sálosok közé, ott biztos jól érzik magukat -, tehát a második: önöknek igazából az a bajuk, hogy nem tudják végrehajtani azt a programot, amit nem tudtak befejezni az elmúlt időszakban, de tovább rontottak a helyzeten. Önöknek most az fáj igazából, hogy az édesanyáknak, az asszonyoknak egy újabb lehetőséget adunk. Olyan módon adjuk a lehetőséget az édesanyáknak, hogy munkaviszonyt számolunk fel, és hozzászámítjuk a gyerekekkel eltöltött időt. (Gúr Nándornak:) Ha rosszul van Gúr Nándor képviselő úr, akkor nyugodtan igyon egy pohár vizet, mert látom, hogy nem bírja a törődést. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Viszont a szolgálati idő, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselőtársaim, a nyugdíjszámításnál igenis bele fog számítani. Mindazoknak emelkedni fog a nyugdíja, akik a negyven év munkaviszony fölött egy, két, három, akár négy év szolgálati időt is szereztek, mondjuk azért, mert szakmunkásképzőbe jártak, vagy azért, mert később, amikor tolódik fölfelé a nyugdíjkorhatár, három-négy évet be lehet számítani az egyetemi időszakokból. Ön tehát ne állítson olyat, ami nem igaz, ez az első kérésem.

Elnök úrnak pedig a rövid válasz: a Csillag börtönben lévők valóban nem kapnak szolgálati viszonyt, így például azok a szocialista képviselők sem fognak a jövőben, akik most a letartóztatás során remélhetőleg börtönbe fognak kerülni a sok csalás miatt.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok és a Jobbik soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
55 80 2010.11.30. 2:13  17-171

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Miniszter Asszony! Szólíthatom így.

Azon csodálkozom, hogy amit most ön fölvetett, azzal miért nem foglalkozott valóban az elmúlt 8 évben. Miért nem interpellálta saját magát, mondjuk, a családtámogatási rendszer érdekében? (Kovács Tibor: Mert ha mindent megoldottunk volna, nektek nem lenne mit csinálni.) Miért nem interpellálta a saját kormányát, amikor megszüntették a lakástámogatási rendszert? (Közbeszólás az MSZP soraiból: Mit szüntettünk meg? Ne beszélj már!) És jól emlékszem, ott ültek azon a fronton a szocialista képviselők, ott ültek, akik még az utolsó pillanatban az összes kedvezményt fölvették.

Miért nem interpellálta saját magát, amikor a gyest három évről két évre csökkentették? És most kezd aggódni a demográfiai helyzetért? Hogy mi lesz 20 év múlva meg 30 év múlva? Ön, aki tevőlegesen részt vett abban, hogyan verték szét az országot, és hogyan lopták szét az országot? (Dr. Varga László: Ne idegeskedj, felmegy a vérnyomásod!)

Senki nem mondta, hogy a családtámogatási rendszernek az alapját fogja képezni ez a törvény! Ez egy olyan lehetőség, tisztelt képviselő asszony, hogy ha nem is tudják önök felfogni, ha a múltat végképp el akarják önök törölni, de legalább az emberektől ne vegyék el azt a lehetőséget, hogy igenis, azok az édesanyák, akik sokat voltak otthon gyermekeikkel és emellett sokat dolgoztak, akkor 40 év munkaviszony után el tudjanak menni nyugdíjba.

És hogy mennyire nincsen igaza önnek, amikor arról beszél, hogy vannak olyan édesanyák, akik egyáltalán nem használhatják ki, mert mondjuk, egyetemet végeztek; nem igaz, pontosan az önök által fölemlített nyugdíjszabályok miatt, ahogy emelkedik a nyugdíjkorhatár, annak igenis lesznek nyertesei. (Szűcs Erika: Ez fontos információ!) Igenis lesznek nyertesei az elkövetkezendő években - ha rosszul van, még egyszer hangsúlyozom, önnek is a vizet nagyot ajánlom (Felemeli az előtte levő poharat.), képviselő asszony (Szűcs Erika: Köszönöm, az enyém már elfogyott.) -, hiszen nagyon sok olyan édesanya lesz, aki egyetemet végzett, 3-4 év, 5 év be fog számítani neki, igenis (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), vagyis korábban tud elmenni, hiszen az önök által felemelt korhatár miatt (Az elnök ismét csenget.) korábban mehet el nyugdíjba. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Csökkentsétek!) Csökkentés nélkül, és ezt szeretném hangsúlyozni (Az elnök kikapcsolja az államtitkár mikrofonját.), tehát minden előny meglesz az asszonyok számára. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük: Ne vakítsátok a népet, hanem akkor csökkentsétek.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
55 160 2010.11.30. 0:55  17-171

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, nem lesz annyi. Én csak azt szeretném jelezni, képviselő úr, hogy a Fidesz 2000-ben pontosan ezért változtatott a magán-nyugdíjpénztári rendszeren, és megengedte a visszalépés lehetőségét; 2002-ben, amikor Medgyessy Péter lett az új miniszterelnök, az MSZP-vel és az SZDSZ-szel közösen megszavazták, hogy ez sokkal szigorúbb lesz, illetve szinte mindenkit bekényszerítettek ebbe a rendszerbe. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Furcsa kérdések! - A kérdés...) Tehát én csak azt szeretném jelezni önnek, hogy ne mosson össze minket lehetőség szerint, se a Fideszt, se a KDNP-t ebben az ügyben. Kérem szépen, higgye el, hogy nem véletlenül döntöttünk így a napokban, hogy azt a rendszert, ami eddig rosszul működött, ami tönkretette az országot, meg kell szüntetni minél inkább.

És nem véletlen egyébként, hogy a szocialisták tegnap kivonultak erről a vitáról (Szabó Vilmos: Szóval megszavazták!), hiszen alapvető érdekük volt, hogy megtartsák ezt a rendszert. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Folyamatos zaj.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
55 168-170 2010.11.30. 15:33  17-171

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvényjavaslat, ami itt fekszik előttünk, magába foglalja a nők 40 év utáni nyugdíjazási lehetőségének a kérdését, de sok más dologról is szól. Nem véletlen egyébként, hogy a szocialisták elfelejtettek foglalkozni a többi dologgal, hiszen egyébként azok is mind pozitív üzenetek a társadalom részére. Pozitív üzenetek, amiket az elmúlt időszakban elrontottak, és amivel elfelejtettek foglalkozni az elmúlt 8 évükben. Éppen ezért, ha megengedik, nem erősorrendben, nem érzelmi sorrendben, hanem az ellenzéki pártokat a vezérszónoki sorrendjükben felállítva, ez alapján szeretnék válaszolni néhány felvetésre.

Akár Gúr Nándor képviselő úr, akár pedig Szűcs Erika képviselő asszony felszólalásához én azt tudom hozzátenni, hogy jó lenne egyrészt, hogyha tájékozódnának az elmúlt 8 év eseményeiről, és a statisztikákat követnék, illetve azt is nyomon követnék, hogy önök milyen törvényeket hoztak meg az elmúlt 8 évben, mire tették le a voksukat. És egyébként érdemes lenne visszanézni akár májusra, akár október elejére, hogy ezt hogyan honorálták a választók. (Dr. Varga László folyamatos közbeszólásai.)

Kedves Gúr Nándor Képviselő Úr! Ön ne mondjon olyat például a felszólalásában, miszerint mi nem adjuk meg azt a nyugdíj-kiegészítést, amit egyébként novemberben megkaptak a nyugdíjasok. (Dr. Varga László: Hazudtatok az embereknek!) Tisztelt Gúr Nándor Képviselő Úr! Önök hozták azt a szabályt, ami szerint mi megtettük a nyugdíj-kiegészítést, amit egyébként beépítünk január 1-jével a nyugdíjba, azután pedig emeljük a nyugdíjakat 3,8 százalékkal. (Gúr Nándor: Bázisalapú... - Dr. Varga László: Szégyen!) Tisztelt Képviselő Úr! Látom, most sem bír magával, de azért mondom tovább. Ön ne mondjon olyat, hogy bebuktattuk a forintot, miszerint felment a forint az elmúlt időszakban, pár hétig 300 forint közelébe, amikor önök alatt az euró elérte a 315 forintot! (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között Gőgös Zoltán: Mennyi a frank?) Tehát ön ne mondjon olyat, hogy mi bebuktattuk a... (Folyamatos közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között dr. Varga László: Annyira kevés vagy!) Megint hallom, rosszul van! Csak a tévénézőknek mondom, hogy szegény Gúr Nándor képviselő úr folyamatosan mormolja magában a nem tudom, miket, valamik jönnek ki belőle. (Derültség a Fidesz padsoraiból.) Csak azért, mert a tévénézők nem értékelik, és nem hallják, hogy miről van szó, csak egy folyamatos mormogást.

Szeretném jelezni önnek azt, hogy reálértékben nem változik jövő évben a kereset: igenis nagyon nagy tömegeknél változni fog, de azért jelezném önnek, hogy önök voltak azok néhány évvel ezelőtt, amikor 4 százalékkal csökkent az önök időszaka, kormányzása alatt a keresetek reálértéke. (Dr. Varga László: Hazudtatok a kampányban!)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szűcs Erika képviselő asszonyt végképp nem tudom megérteni. Azt a zagyvaságot, amit itt összehordott Gúr Nándor, én azt hittem, nem lehet felülmúlni, de ő egyik oldalról (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Szedjél be valamit! Nyugodjál meg!) azt kérte számon a kormányon, illetve ezen a javaslaton, hogy miért nem vonunk be mindenkit (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Azt ígértétek!), lehetőség szerint az egész országot ebbe a kedvezménybe. Egyébként szeretném a tévénézők felé jelezni, hogy Gúr Nándor, úgy néz ki, továbbra is rosszul érzi magát (Derültség a Fidesz padsoraiból. - Gúr Nándor: Nem veszed észre, hogy egy szót sem szóltam?!), de majd valahogy túl fog ezen jutni. De szeretném jelezni (Gőgös Zoltán: Ne személyeskedjél már! - Dr. Varga László: Nem zavar, hogy államtitkár vagy? - Egy hang az MSZP padsoraiból: Szégyelld magad!), hogy Szűcs Erika azt kérte számon, hogy mi lesz az egészségügyi ágazatban dolgozók helyzetével. (Dr. Varga László: Hazudtatok!) Mi lesz az egészségügyi ágazattal, miszerint nem lesz elég munkaerő. Most döntsék el, kedves szocialista képviselők, hogy kinyitottuk ezt a törvényt, vagy egyáltalán nem kellett volna kinyitni!

Tehát akkora zavar van az önök fejében, hogy nem is csodálom, hogy ezt hétvégén sem tudták (Egy hang az MSZP padsoraiból: A harmadát se csináljátok meg!) a piros lepedős rendezvényükön helyre tenni. (Dr. Varga László: Nagyon humoros gyerek vagy!)

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Urak! Varga László is beállt ebbe a sorba szocialista képviselőként. Ő azt állítja, hogy mi a leggazdagabbaknak kedvezünk, és a legszegényebbekkel nem foglalkozunk. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Ez így van!) Tisztelt Képviselő Úr! Önök, amikor tönkretették az országot, amikor az Unión belül 27 országból a legkedvezőtlenebb helyzetbe kerültünk (Dr. Varga László: Nyugodtan hazudjál!), akkor önök mit tettek? (Gúr Nándor: Gyógyszert!)

(13.40)

Eszükbe sem jutott, hogy a leginkább rászorultakat megvédjék, eszükbe sem jutott, hogy mondjuk, bankadót vezessenek be (Dr. Varga László: Bevezettünk bankadót. Hazudtál most.), hogy mondjuk, a kommunikációs cégeket, vagy pedig a közműcégeket...

ELNÖK: Képviselőtársaim, ez nem a párbeszéd műfaja. Kérem, hallgassuk meg az államtitkár urat! (Dr. Varga László: Parlamenti műfaj ez is.)

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr, de különösebben nem zavar a lelkiállapota a szocialistáknak, mert megértem őket. (Dr. Varga László: Hazudsz, ugye?)

Önöknek eszükbe sem jutott, hogy az energiaszektoron szorítsanak, önöknek eszükbe sem jutott, hogy észrevegyék, hogy a kötelező magánnyugdíjpénztárak miatt mennyi pénz áramlik ki az adórendszerből a nyugdíjpénztárakba. (Dr. Varga László: Azt ígértétek, hogy megvéditek a magánnyugdíjpénztárakat. Elloptátok! Elloptátok!) Önök csak a legszegényebb és -rászorultabb réteget tudták megszorítani, tehát önök ezek után semmiféle (Dr. Varga László: Azért adták a szórólapot. - Gúr Nándor: A Fidesz-kiadmányt megvédjük.) ilyen dologgal a jövőben se és az elkövetkező évtizedekben se jöjjenek elő!

Tisztelt Sneider úr és jobbikos képviselőtársaim, az önök felvetésére a következőt szeretném jelezni. Egyrészt a szolgálati időt, miután az elnök úr ezt fölvetette, még egyszer elmondom. A szolgálati időt a nyugdíjszámítás összegénél beleszámítjuk. Ez egy nagyon fontos dolog (Göndör István közbeszól.), mert nagyon sok olyan ember van, és nagyon sok olyan hölgy van, akinek meglesz az a munkaviszonya, amit az édesanyai szereppel együtt kap meg (Dr. Varga László: Persze, csak huszon-egynéhány ezreket átvertetek.), és ezzel a módosító indítvánnyal valószínűleg még inkább kiterjesztjük ezt, de a szolgálati idő bele fog számítani a nyugdíj kiszámításánál, és ott lehet, hogy két-három, és - ahogy említettem korábban is - négy-öt év is be fog számítódni, ami igenis magasabb nyugdíjat fog jelenteni. (Dr. Varga László: Nem ezt ígértétek.)

Azt én külön köszönöm önnek, hogy megemlítette azt - és erről néhány gondolatban a többi képviselő is megemlékezett -, hogy vannak olyan édesanyák, akik olyan szerepet vállalnak az életben, ami igenis becsülésünkre méltó, és az egész ország tiszteletét ki kell hogy érdemeljék. Hiszen, aki öt, nyolc, tíz, vagy ahogy ön említette, húsz gyermeket tisztességgel fölnevel, az igenis egy nagy vastapsot érdemel, és nemcsak ilyen segítséget, hanem minden más segítséget is megérdemel, és köszönöm szépen, hogy ön megemlítette.

A korkedvezményes munkakörök listájáról ön említést tett. Sokszor azt a bírálatot kapjuk, hogy miért nem azonnal döntünk valamiben, sokszor meg azt, hogy miért ilyen gyorsan. Itt azért nem döntöttünk ebben, és nem is változtattunk, és maradt bent a törvényben a lehetőség, mert nem akartunk egy olyan élethelyzetet és törvényi helyzetet kialakítani, aminek következtében adott esetben igazságtalanul kerülnének ki egyes szakmák. De abban önnek is igaza van, hogy felül kell ezt vizsgálni, hiszen 20 év alatt, 30 év alatt, 15 év alatt rengeteget változott a világ, és azt hiszem, azok, akik tudják, hogy miért van a korkedvezményes nyugdíj, tudják azt, hogy ezt leginkább egészségügyi károsodás miatt kapják azok, akik ezt a segítséget megkapják, mégiscsak arra kell törekednünk, hogy ez az egészségügyi károsodás minél inkább alacsonyabb szintre menjen le, és ne legyen meg az ő szakmájukban, tehát nyilván ezt felül fogjuk vizsgálni, és a jövő évben pedig erről tárgyalásokat is folytatunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon röviden, az adó 1 százalékát felvetette Z. Kárpát Dániel, vagy egy bizonyos százalékát, hogy a nagyszülőnek oda lehessen adni. Fölmerült bennünk is, volt is nyáron ilyen, nemcsak gondolat, hanem javaslat, de végül is azért vetettük el, mert az ország jelenlegi helyzetében egy fokkal vagy több fokkal mégis jobb megoldás volt a családi kedvezmény, amit a többgyerekeseknek tudunk adni (Dr. Varga László: A gazdagoknak.), és abból, ha mégis valakinek megmarad valamennyi összege, azzal támogatni tudja a nagyszüleit. De nem vetem el a gondolatot, és abszolút pozitívnak tartottuk. Mi, kereszténydemokraták ezt évek óta egyébként hangoztatjuk, nem baj, ha más is ezt megerősíti.

Ami nagyon fontos, és szintén önnek szeretnék reagálni és válaszolni, amit nyugdíjminimumként említett. Vitatott ez a kérdés, mert ha alanyi jogon van nyugdíjminimum - és itt nem nyugdíjminimumról beszélünk, hanem egy olyan nyugdíj, ami a megélhetését segítheti -, akkor ennek az üzenete mégiscsak az is lehet, hogy nem muszáj nyugdíjszerző éveket szerezni, nem muszáj járulékot fizetni. Ezért szakmai körökben, nem pártpolitikai körökben, óriási vita van ekörül, és én azt gondolom, ha a felvetés jogos is, azért annyit hadd jelezzek önnek, hogy jelenleg is van egy ilyen, és az időskorúak járadéka pontosan erre vonatkozik, hogy az, aki semmi pénzt, semmi támogatást nem kap, legalább valamilyen minimális segítséget kapjon az országtól.

Az LMP képviselőinek, akik felváltva voltak jelen - és érdekes színt hozott ebbe Vágó Gábor, aki betegen is, tényleg örülök, hogy betegen is megjelent, és örülök, hogy közben meggyógyult -, szeretném jelezni, elnézést kérve, de amit önök mondanak, azzal elindulnak az SZDSZ irányába. Azt a világot kezdik önök visszahozni, amit az SZDSZ képviselt az elmúlt évtizedekben, önök pedig mindig is elhatárolódtak ettől (Taps a kormánypárti padsorokban. - Dr. Varga László közbeszól.), eltolták ettől magukat. Most pedig, ebben a vitában, akár az édesanyák szerepével kapcsolatban, akár a nagymamák szerepével kapcsolatban önök olyan kifejezéseket mondtak és kijelentéseket tettek, hogy egy kicsit ijesztő, hogy előbb-utóbb mégiscsak összeállnak azzal a Szocialista Párttal, akikkel, gondolom, nem akarnak összeállni, hiszen ezt jogosan hangoztatják.

Tehát amikor azt kérdezik tőlük, hogy honnan vesszük a bátorságot (Dr. Lamperth Mónika közbeszól.), hogy a nőknek megmondjuk, hogy a gyerekre kell vigyázni, mi ezt nem mondtuk. Itt kifejtették többen is, nagypapák, nagymamák, akik képviselők, képviselő asszonyok (Tállai András az ellenzéki padsorok felé mutatva: Mikroszkóp Színpad.) kifejtették, hogy igenis ez egy gyönyörű lehetőség, senki nem kényszeríti be őket. De aki nevelt már gyermeket, én nem tudom, hogy önök közül hányan nevelnek gyermeket (Dr. Varga László: Nem ez a kérdés, hanem az, hogy hazudtatok a kampányban.), de akik neveltek gyermeket, tudják, hogy az milyen öröm. Én azt nagyon jól tudom, hogy azok az édesanyák, akik két, három, öt gyerek után elmennek nyugdíjba, utána örömmel nevelik a gyerekeik gyerekeit, az unokáikat. Ez nem bébiszitterkedés, nem pénzért csinálják; szeretetből, a gyermek szeretetéből és az egész család tiszteletéből csinálják. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

Még egyet szeretnék önöknek jelezni, vagyis kettőt. Hogy kötelező-e igénybe venni: nem kötelező igénybe venni, ez egy lehetőség, és ettől kezdve a munkáltató nem kényszerítheti bele ebbe a nyugdíjba. Ha az az édesanya, aki úgy dönt, hogy ezt a lehetőséget igénybe veszi, igénybe veheti, de a munkáltató nem kényszerítheti bele.

Még egy, ami az önök felvetése volt, hogy miért nincs benne a kiszámítás módja ebben a törvényjavaslatban. Hát sok minden nincs benne! Betegyük az egész törvényt? Azért nincs benne, és rövid a válaszom, mert nem változik a nyugdíj kiszámításának a módja.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Nagyon röviden, befejezésképpen szeretném összefoglalóan néhány dologra fölhívni a figyelmet, ami nem a nők 40 éves nyugdíjazási lehetőségéhez kapcsolódik, hanem e felett is van. Felvetették az úgynevezett nyenyi nyilvántartási lapnak a megszüntetését. Teljesen jogosnak tartjuk, teljesen elfogadhatónak tartjuk, csak azt értsék meg, hogy még mindig jobb egy évig, 2011. év végéig fenntartani ezt a rendszert, mint hogy most az APEH-nál fölállt rendszer esetleg hibásan működik, és elvesznének adatok. Higgyék el, mi is ezt szeretnénk, de végül is a szakmai javaslatok alapján kellett úgy döntenünk, hogy még egy évet meghosszabbítjuk ezt a kvázi kényszert, de sokkal inkább azt mondom, hogy ez egy lehetőség és egy biztonság.

Amit mindenképp szeretnék jelezni, és ezt említettem is, hogy továbbra is fönntartjuk a szervezet fokozott igénybevételével járó, illetve az egészségre különösen ártalmas munkát végző személyek számára járó korkedvezmény lehetőségét. Fönntartjuk, mert nem akartunk úgy változtatni, hogy ezek után olyan társadalmi csoportok, illetve munkakörök essenek ki, aminek csak kárvallottjai lennének.

Nagyon fontosnak tartom azt, amiről a szocialisták megint csak elfelejtenek beszélni, hogy ők az elmúlt évben vagy félévben például 26 millió forintot költöttek el úgynevezett nyugdíjas-akadémiára, de ott elfelejtették azt megbeszélni a nyugdíjasokkal, akik munkát vállalnak nyugdíj mellett, hogy 365 napot kellett eddig összegyűjteniük ahhoz, hogy emelkedjen fél százalékkal a nyugdíjuk. Ezt elfelejtették mondani, hogy lehet, hogy három-négy éven keresztül tudták csak ezt összegyűjteni. És mi volt azzal a nyugdíjassal, aki mondjuk, az év közepén befejezte a munkáját? Az nem kapott ebből a nyugdíjemelésből.

Önök erről elfelejtenek beszélni, drága szocialista képviselők, önök mindig csak olyanokkal jönnek (Dr. Varga László: Hazudtatok a kampányban.), amiről úgy gondolják, hogy most már ezt a kormányt vissza lehet szorítani, de ilyenről nem beszélnek (Dr. Varga László: Hazudtatok.), kedves Varga László képviselő úr, hogy igenis ez egy segítség a nyugdíjasoknak. És arról sem beszélnek, hogy az 50 százalékos mértékű egészségkárosodást elérő, de rehabilitálható személyekre - akik egyéb feltételek teljesítése esetén rehabilitációs járadékra jogosultak - vonatkozó szabályok több ponton is módosításra szorulnak, pontosan azért, hogy ők is a szolgálati idő feltételeinek nem teljesítése esetén, a jelenlegi szabályokat megváltoztatva, méltányosságból rehabilitációs nyugellátásban részesülhessenek. Önök erről nem beszélnek.

(13.50)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a vitában való részvételüket. Köszönöm az ellenzéki pártok részvételét is, hiszen az értékek még inkább megvilágosodtak, az értékek kitűntek: kik állnak azok mellett az emberek mellett, akik édesanyaként, nőként munkát vállaltak az elmúlt évtizedekben, és gyermekeket is vállaltak. Én azt tapasztaltam, hogy van olyan ellenzéki párt, amely pozitívan állt ezekhez a dolgokhoz, és van olyan párt, amely folytatja azt a tevékenységét, amit az elmúlt nyolc évben is csinált, aminek következtében itt tart az ország, és - ami kevésbé baj - ami miatt önök itt tartanak.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 457 2010.12.06. 0:00  412-457

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm főleg a 2. ponthoz való aktív részvételüket, de továbbra sem tudom támogatni. Nem azért, mert sok mindenben nem jó gondolatok hangoztak el, hanem ennyit lehet. Egyébként azért szeretném hozzátenni, személy szerint én magam is, a választási programunkban is sosem beszéltünk szolgálati időről. A múltkor Iván professzor úr egyébként már jelezte önöknek a szolgálati idővel kapcsolatos egyik gondolatát. Tehát itt mindenképp azt szeretném hangsúlyozni, hogy az egy lehetőség, amellyel több tízezer édesanya fog élni, és mindazok, akik munka mellett édesanya szerepet is vállaltak.

Éppen ezért módosító indítványt kettőt is befogadunk. Az egyik tulajdonképpen részben annak a vitának, a múltkori általános vitának az eredménye is, amelyet önök, képviselőtársaim, akár ellenzékiek, akár kormánypártiak mondtak, leginkább a Fidesz-KDNP soraiból, illetve a Jobbik soraiból, miszerint azok az édesanyák, akik 8 évnél többet voltak otthon gyermekekkel, és mondjuk, jóval több gyermeket szültek, mint az átlag, ezért ott az ötödik, hatodik és többedik gyermek után egy-egy évet még hozzászámítunk a módosító indítvány szerint. Mindez további hét évvel növeli azok lehetőségét, akik gyermekeket szültek, gyermekeket vállaltak.

A parlamentnél nem volt szokás az elmúlt nyolc évben, hogy egy olyan módosító indítványt nem ebben a formában, de kapcsolódó módosításként be fogunk fogadni, amelyet egyébként ellenzéki szocialista képviselő asszony, Szűcs Erika képviselő asszony tett, miszerint azoknál az édesanyáknál, akik súlyosan beteg és súlyosan fogyatékos gyermeket neveltek, több évet fogunk beszámítani, mint az a lehetőség, ami eredetileg volt. Köszönöm szépen ezt az észrevételt, mert teljesen jogos volt és teljesen érthető. Úgy tudom, hogy kapcsolódó módosító indítvány érkezni fog, és az a furcsa felállás áll fönt, hogy a képviselő asszony - javaslatunkra - két fideszes, fogyatékossággal élő képviselővel adja be ezt a kapcsolódó módosítót. Remélem, hogy mindenkinek nem a tetszését, hanem olyan értelemben az elismerését eléri, miszerint igenis ez a módosító indítvány előremutató, és azokat a nagyon nehéz helyzetben élő szülőket, édesanyákat segíti, akik bizony gyermekükkel nagyon sokat kellett hogy külön törődjenek, és külön megpróbáltatásoknak voltak kitéve.

Köszönöm szépen mindannyiuknak a vitában való részvételt, köszönöm főleg, még egyszer hangsúlyozom, a 2. ponthoz való jóindulatukat, és remélem, hogy annak ellenére, amiket nem tudtunk elfogadni, mégis ez a törvény lehetőséget jelent olyan édesanyáknak, akik dolgoztak is, gyermeket szültek, gyermeket is neveltek. Igenis, ez egy részben családpolitikai lehetőség, és itt nem arról van szó, hogy valakitől elveszünk, hanem egy újabb lehetőség a nyugdíj-megállapítások során.

Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
58 217 2010.12.07. 2:22  164-254

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Csak nagyon röviden szeretnék képviselő úr gondolatmenetére reagálni, és csak azért, hogy a közeli történeti távlatokat tisztábban lássa mindenki.

Önök voltak azok 2002-t követően, akik szétverték azt a jól elkülöníthető támogatási rendszert, amelynek az volt a lényege, hogy mindaz, aki munkából él, munkalehetőséghez jutott, még ha csak nagyon minimálishoz és minimálbéren is, akkor is az mindig is jól elválasztható volt attól a szociális segélyezési rendszertől, amely valóban sokaknak a rászorultság miatt adódott, de sokan erre rendezkedtek be.

Tisztelt Képviselőtársam! Önök 2002-től egészen 2008-ig - ha jól emlékszem - ezt a gyakorlatot követték, miszerint ezt a minimálbéres jövedelmet azoknál, akik ennyiből voltak kénytelenek megélni, egy szintre hozták a szociális segélyből élők és - hozzáteszem - a szociális segélyre berendezkedettek jövedelmével. Ennek az lett a következménye, hogy oly mértékű feszültség alakult ki például az ön választókörzetében is - így nagyon jól tudja, hogy miről beszélek -, amit nagyon nehéz volt kezelni. Akkor jöttek elő az "Út a munkához" programmal, amit én - ha megnézi a régi nyilatkozataimat, láthatja - volt, amikor bíráltam, és volt, amikor azt mondtam, hogy nagyon sok helyen ez inkább hasznos volt, mert valamit számított.

De azt azért szeretném kérni öntől, tisztelt képviselő úr, hogy a számokat pontosan idézze, miszerint az idei 45 milliárddal szemben 55 milliárd forint lesz a nemzeti közfoglalkoztatási programban, és szeretném jelezni, hogy a bérpótló juttatás és a rát, a rendelkezésre állási támogatás összege ugyanúgy meglesz. Azt, hogy ezeket feltételhez kötjük, azt, hogy ezeket adott esetben kisvállalkozások is megkaphatják, pontosan azért, hogy hasznos foglalkoztatás legyen, önök is bevezethették volna, csak nem tették meg. Kérem tehát, hogy legalább a történelmi távlatokra emlékezzen vissza, és ismerje el, hogy mekkora rombolás történt itt az elmúlt nyolc évben ezen a területen is, amit önök végeztek.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
58 253 2010.12.07. 19:24  164-254

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen ezt a hosszú vitát. Nagyon röviden pár gondolatot hadd mondjak el arról a világos politikáról, amit mi folytattunk az elmúlt években is és most is kormányon. Az egyik a családtámogatási rendszer kérdése, és ezen belül mindenképp fontos elem a családok megerősítése, illetve ezen belül a gyermekvállalás, és a gyermek fölnevelésének kérdését nagyon fontosnak tartjuk.

A másik, amit nagyon sokan hangoztattak, és köszönöm szépen, a támogatások és az elvárások rendszerének egyidejűsítése, hiszen az nem megy, hogy valakik támogatásokat kapnak, elvárások meg nincsenek, de nyilván az sem lehet, hogy csak úgy támasztunk valaki felé elvárást, hogy közben semmi segítséget szolidaritásban nem kap a társadalomtól.

És a harmadik elem, amit szeretnék kiemelni, és ennek fényében válaszolnék az egyik frakcióknak a fölvetett kérdésekre, az pedig a fenntartók adminisztratív terheinek a csökkentése, amit megcéloztunk, illetve a szabályok, a szabályozó rendszernek az egyértelművé tétele, világosabbá tétele, hogy mindenkinek könnyebb és egyszerűbb legyen, hogy az, amit ők tesznek, ne az adminisztrációról szóljon, hanem valóban az emberrel tudjanak foglalkozni.

(21.20)

A múltkori viszontválaszomnál úgy kezdtem, hogy szocialisták, Jobbik és LMP. Ha megengedik, most az LMP-vel kezdem, és nagyon röviden szeretnék a képviselő asszonyoknak és a képviselő úrnak válaszolni.

Vágó Gábornak csak annyit szeretnék mondani, jogos az a felvetése - és köszönöm szépen, hogy ezt mondta -, hogy a lakástámogatás rendszerét kibővítjük, és örülünk, hogy ezt önök üdvözlik. De azért szeretném jelezni, hogy ezzel egy kicsit ellentétes volt az a költségvetési módosítójuk, miszerint a távhő áfáját emeljük fel 5 százalékról 20 százalékra, hogy ezzel kiterjeszthessük a távhőtámogatás rendszerét. Ez egy kicsit ellentétes volt ezzel a gondolattal, de azért köszönöm szépen, hogy támogatta ezt a változtatást.

A civil és egyházi szervezetek léte, közreműködésük a szociális és gyermekvédelmi, valamint a fogyatékosügy területén nagyon fontos. Külön szeretném kiemelni, hogy mindannyiuk munkája nagyon fontos, azoké is, akik kétezer éve végzik a szociális munkájukat, és azoké is, akik csak néhány éve kapcsolódtak ebbe bele. Az más kérdés, hogy az a támogatási rendszer, ami kialakult Magyarországon, biztosan felvet bizonyos kérdéseket.

A bölcsődei férőhelyek növelésével, illetve a családi napközik kérdésével kapcsolatban mindig is hangoztattam, hogy az elmúlt időszakban ebben előrelépés történt, bármennyire is máshogy látták sokan. Európai uniós pályázatokon bölcsődei férőhelynövelés történt, és szeretném jelezni, hogy a költségvetésben pontosan ezért megemeltük a normatívákra szánt összeget - nem a normatívát, hanem a normatívákra szánt összeget -, hogy az emelt férőhelyszámot biztosítani tudjuk. A családi napközikben is elmozdulás volt az elmúlt években, és mi ezt szeretnénk erősíteni, mert jó elképzelésnek tartjuk, és nagyon sok helyen ez megoldás a gyermekek napközbeni elhelyezésére.

Ertsey Katalin képviselő asszony főleg a gyessel és az édesanyák munkahelyi elhelyezkedésével foglalkozott. Mi azt mondjuk, hogy a 30 órás munkahét egy olyan lehetőség, amely a rugalmas visszatérést jelentheti a gyesről a munkahelyre. Itt szeretném szocialista képviselőtársaimat picit emlékeztetni a gyes történetére: 1968-tól közel harminc évig nem lehetett a gyes mellett dolgozni. A Horn-kormány idején hozták be az önök elődei, akik itt ültek a parlamentben, azt a lehetőséget, hogy négy órát lehetett dolgozni, és véleményem szerint ez egy reális dolog volt. De amikor 2006-ban vagy 2007-ben nyolc órára felemelték a napi munkaidőt a gyes mellett, az már a gyes szellemével megy szembe. Kérem fogadják el azt a javaslatunkat, miszerint 30 órás munkahetet ajánlunk, engedünk meg a gyes mellett dolgozni, viszont figyelembe fogjuk venni - s a módosító indítványoknál erre mindenképpen igent fogunk mondani -, hogy azoknál, akik súlyos fogyatékossággal élőt, illetve tartós beteget nevelnek, meglesz a nyolcórás lehetőség, még akkor is, ha náluk logikusabb lenne, ha még többet lennének a gyermekek mellett, de azt kell mondanom, hogy ez a pénz, ez az összeg náluk még inkább jól hasznosul, ezért ezt természetesen támogatjuk.

A nők foglalkoztatására nagyon röviden visszatérve szeretném jelezni, való igaz, hogy ez a népesedéspolitika egyik nagy kérdése. Ezért mondtuk azt, hogy a gyes két évről három évre való visszaállítása egy lehetőség az édesanyák számára. A Benelux-államokban a gyermekvállalás növeléséhez egy nagyon fontos családpolitikai eszköz a nők foglalkoztatása. Mi ezért szorgalmazzuk leginkább a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét. E tekintetben egyetértünk Ertsey Katalin képviselő asszonnyal, mint ahogy azzal is, hogy az óvodai és a bölcsődei nyitva tartást az önkormányzatok a nyári szünetben lehetőség szerint hangolják össze. Ezért adtuk az ő felelősségi körükbe, hogy ők döntsék el, a fenntartott intézményeiket milyen nyitva tartásban üzemeltetik, hogyan küldik vagy engedik el szabadságra az ott dolgozó óvodapedagógusokat vagy a bölcsődében az asszonyokat.

A Jobbik képviselőinek a felvetéseire néhány dolgot hadd jelezzek. Teljesen jogos az a felvetésük, hogy még több elvárás és kötelezettség kell a támogatásokra. Pont ezért mondtuk azt, hogy nem mehet tovább az a szociálpolitika, az a támogatáspolitika, ami az elmúlt nyolc évet jellemezte. Néhány hónappal ezelőtt erdészetektől kértünk olyan lehetőséget, hogy rászoruló emberek gyűjthessenek hullott fát, és erre visszaküldtek egy olyan levelet, hogy néhány héttel ezelőtt volt már ilyen kezdeményezés az egyik erdészetnél, de - mint fogalmaztak - érdeklődés hiányában elmaradt a fagyűjtés. Ez nem mehet tovább! Ez az, amiről beszélünk, hogy ha a társadalom támogat társadalmi csoportokat, rászorultakat, szegényeket, olyan embereket, akiknek nagyon nehéz kitörni abból a társadalmi közegből, amiben vannak, akkor az elvárást fel kell támasztani, mert különben soha nem tudnak kikerülni abból a nehéz sorsból, amiben éppen vannak.

Ezért mondtuk azt, hogy a közfoglalkoztatás rendszerében szükséges a minimum egy hónapos részvétel bármilyen foglalkoztatásban - még jobb, ha három -, illetve fontos az, hogy - a régi szlogennel: tiszta udvar, rendes ház - a környezetét rendben tartsa valaki. Néhány évvel ezelőtt jártam az Ormánságban, mégpedig olyan településeken, amelyek hasonlók a Gúr Nándor választókörzetében lévő településekhez, és az egyik településen a polgármester úr, aki cigány származású, azt mondta, csak akkor adja ki a szociális segélyt, ha mindenki rendben tartja a házát és a belső udvarát is. A rászorultakat pedig, akik mozgásképtelenek voltak, úgy segítette, hogy odaküldte a közmunkásokat, és az egész falu, az egész település rendben volt, és úgy nézett ki, mintha mindennap végigsöpörték és végigtakarították volna. Tisztelt szocialista képviselőtársaim, higgyék el, hogy az alkotás teszi az embert emberré. Aki nem tud dolgozni, mert nincs rá lehetősége, attól igenis elvárható, hogy a közösség és a saját területén rendet tegyen, s akkor a közösség adhat neki támogatást, természetesen átmenetileg, mert valóban az a legjobb, ha munkát ad neki, ezzel én teljesen egyetértek.

Az ápolási díjjal kapcsolatban - amint egy interpellációs válaszban már mondtam - minimális lehetőségünk volt az emelésre. Szeretném jelezni, hogy nem 1000 forint, mert háromszintű ápolási díj létezik, a legsúlyosabb esetben 1300 forint az emelés, a középső, 28 500 forintnál 1000 forint, míg a 22 000 forintos szintnél csak 800 forint. Tisztában vagyok vele, hogy ez kevés. Azért küzdünk - és köszönöm szépen, ha minél többen mellém állnak ebben a kérdésben -, hogy az ápolási díjból élőknél, főleg az emelt szintűeknél minél magasabb legyen a támogatás, mert azoknak, akik ebből kénytelenek élni és ápolni a fogyatékossággal élő vagy pedig súlyosan beteg hozzátartozóikat, tényleg nagyon kevés ez a pénz. Azért szeretném jelezni szocialista képviselőtársaimnak, hogy önök ezt három éven keresztül nem emelték. Ezt a minimális díjemelést tehát ne becsméreljék le, ne mondják azt, hogy ez semmit nem ér, és csak szemkiszúrás. Tudom, hogy az 1300 forint havonta igazából nem sok, de ha tizenkettővel megszorozzuk, akkor még mindig több, mint amit önök adtak.

Mirkóczki Ádám képviselő úr egyházakkal kapcsolatos felvetésére csak annyit szeretnék reagálni, hogy teljesen igaza van, nem véletlenül indultunk el abba az irányba, hogy azt a többnyire civil szervezetekből átalakult ál- és bizniszegyházas folyamatot, ami egyébként a költségvetést csapolja, és elvonja a valóban ellátottaktól azt a pénzt, amit egyébként oda lehetne adni, ezt meg kell állítani. Nagyon sajnálom, hogy a szocialisták ehhez nem voltak elég bátrak a múltban. Egyébként volt egy kemény partnerük, az SZDSZ, amely emellett nyilván kiállt, és nem is engedte őket - ennyi felmentést azért hadd adjak a szocialistáknak -, de ezt a folyamatot mindannyiunk érdekében le kell állítani.

(21.30)

Teljesen egyetértek mindenkinek a véleményével, akik adott esetben még szigorúbb elvárást is várnának el. Én bízom benne, hogy a jövő év első félévében elkészülő új egyházi törvény ezeket a visszaéléseket - vagy idézőjelben visszaéléseket, mert lehetőség van jelenleg rá - vissza tudjuk szorítani. Éppen ezért nyilván az egyházi érdekegyeztető tanácsba azok fognak bekerülni, akik a támogatásra valóban jogosultak lesznek, akikkel eddig is egyébként, azt kell mondani, hogy a karitatív tanácson keresztül megvolt az együttműködés, és pozitív volt az együttműködés, még az előző kormánynak is, és azt gondolom, hogy nekünk talán egy kicsit most, a tragédiák következtében még inkább sikerült komolyabb kapcsolatot teremteni.

A közfeladatot ellátók körének további bővítésére én várom az észrevételét. A munkatársaimat közben megkérdeztem, hogy ha egyre gondolunk, akkor ott nem biztos, hogy meg lehet oldani, de ha vannak újabb gondolatai vagy javaslatai, én köszönöm szépen a javaslatát. Meg fogjuk gondolni, és adott esetben el is fogadjuk.

A családok védelméről kicsit itt kritikát mondott. Én azt szeretném önöknek elmondani, hogy az a lépés, amit most megtettünk, és ígéretként is megtettük, és kötelezettségként is megtettük, az egyik oldalról azoknak a családoknak támogatás és lehetőség, akik gyermekeket vállalnak, ez a gyes két évről három évre való visszaállítása. Amit én külön kiemelnék ezen belül, az az a majdnem hogy gesztusértékű lépés, hiszen csak egy-kétszáz szülőt érint, az örökbefogadói gyes. Itt azt szerettük volna jelezni, hogy minden gyermek érték, érték az a gyermek is, aki nem született meg, és adott esetben abortusszal pusztul el vagy hal meg, és érték az az öt-hatéves gyermek is, akit örökbe fogadnak, és legalább akkor az örökbe fogadó szülők, édesanya, édesapa, fél évet együtt tud vele tölteni. Az egybeszokás időszakát adjuk meg. Ez nem nagy költség, én ezt tudom, ez gesztusjellegű, de az értéket szeretnénk itt hangsúlyozni a gyermek mellett.

A másik pedig, amikor tőlünk azt kérik számon érdekes módon a szocialista képviselők, hogy mi a gazdagokat támogatjuk, akkor ők elfelejtik, hogy a 960 ezer legszegényebb, legrászorultabb honpolgárunk, honfitársunk, vagyis nem is honfitársunk, családok - mert ez körülbelül két-, két és félmillió családot érint - gáz- és távhőtámogatását, önök úgy döntöttek (Dr. Varga László: Állítsátok vissza.), hogy megszüntetik. Úgy döntöttek, hogy június 30-ával végleg megszűnik. (Dr. Varga László: Ti kormányoztok. Nem kell elengedni az adót.) Kár széttárni a kezüket, kedves képviselőtársaim, így döntöttek tavaly. Erre volt az a döntésünk, hogy ebben az évben folytatjuk a gáz- és távhőtámogatást, amikor önök ugyan kisöpörték a padlást szokás szerint, megszokásból, nem maradt már szinte semmi (Dr. Varga László: De maradt.), de azért mégis megkerestük azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet év végéig a gáz- és távhőtámogatást fönntartani. Majd ezt követően jövő év április végéig fönntartjuk ugyanebben a rendszerben. Még egyszer hangsúlyozom, ez 960 ezer háztartást érint. A két legalacsonyabb jövedelmi kategóriában élőket támogatjuk. Amikor önök azt kérik tőlünk számon, hogy miért nem adunk többet a szegény embereknek, akkor én azt kérem önöktől számon, hogy miért vették el a szegény emberektől. (Dr. Varga László közbeszól.)

Amit még ehhez hozzátennék, és Vágó Gábor képviselő úr is ezt kiemelte pozitívumként, mi azért tettük át mindezt a lakásfenntartási támogatásba, mert tisztában vagyunk azzal, tisztelt szocialista képviselőtársaim, hogy ez nem elég, a másik oldalról meg voltak adott esetben visszaélések. Az önkormányzatoknak lehetőségük lesz, hogy ne csak gáz- és távhőtámogatást adjanak, hanem adott esetben fa-, olaj- vagy bármilyen más fűtéssel, de a nagyon szegény helyzetben élőket is támogassunk, illetve mondjuk, azok a visszaélők, akik bemennek, kitöltik a papírt, de közben meg nagy Mercedesekkel, "Merdzsókkal" járnak, hogy így fogalmazzak, nem biztos, hogy érdemes, hogy megkapják.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt hiszem, ez az a szociálpolitika, ami kettéválasztja a rendszert, az egyik oldalról kettéválasztja, mert igenis a szegénységben élőket, a nyomorban élőket, akiknek a száma az elmúlt nyolc évben mérhetetlen nagy százalékban nőtt, így segítjük, a családpolitikán keresztül pedig a családtámogatást, a gyermek megszületését és a gyermek felnevelését segítjük.

Befejezésül csak nagyon röviden: Gúr Nándor képviselőtársamnak köszönöm szépen a helyesbítést, valóban 64-65 milliárd forintot teszünk a jövő évi támogatási rendszeren belül a közfoglalkoztatásra. Szeretném hangsúlyozni, és köszönöm, hogy kijavított, mert valóban tévedésből 55 milliárdot mondtam, az 55 milliárd valahogy azért maradhatott bennem, mert önök tényleg ennyit adtak (Dr. Varga László: Jaj, ne már! Feleannyit adtok.), hiszen a rátra önök kiosztották anélkül, hogy bármit is kértek volna az emberektől, bármit is elvártak volna tőlük, mi pedig a bérpótló juttatáshoz ugyanennyi összeget teszünk hozzá. Legyen szíves megnézni a támogatási összegeket, és akkor rájön, hogy az a javaslat, amit egyébként a foglalkoztatási államtitkár úr beterjesztett, igenis pozitív, előrelépő, hiszen bevonja a közfoglalkoztatásba a kis cégeket, vállalkozásokat, hiszen eszközt is lehet vásárolni, amire önök nem adtak pénzt, és mindenféle olyan lehetőséget ad akár az önkormányzatoknak, akár a nagy állami foglalkoztatóknak, amellyel valóban a közfoglalkoztatást tényleg ki lehet terjeszteni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Befejezésül mindenkinek köszönöm a hozzászólását, köszönöm a kormány két frakciójának a támogató hozzászólásait, adott esetben, ha volt kritika, azt is, és köszönöm az ellenzéki pártoknak is a hozzászólásait. Az értékvilág jól elkülönült most is, ugyanúgy elkülönült, mint amikor múltkor a nők 40 éves nyugdíjazásának lehetőségéről beszéltünk. Ez önmagában nem baj.

Én a szocialista képviselőtársaimat abban szeretném megerősíteni, hogy volt önök között egy felszólalás, Varga László képviselő úr részéről, aki, ha más szemlélettel is nézte a családpolitikai támogatást és a gondolkodást, de kimozdult abból a fogságból, amibe önöket az itteni volt koalíciós partnerük, az SZDSZ húzta be. S ha valóban mi szociálisan, szociális szempontból, családi szempontból ezt az országot helyre akarjuk tenni - márpedig én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak a közös ügye -, akkor én köszönöm szépen a pozitív észrevételeiket is, és a negatív kritikájukat is. Be fogjuk építeni, hiszen az a törvény egyébként - csak szeretném megköszönni a civileknek, az egyházi fenntartóknak, az önkormányzati fenntartóknak - a közös észrevételeik alapján valósult meg, és módosítottuk azt a sok-sok módosítanivalót, ami itt az elmúlt évek során felhalmozódott.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok és a Jobbik soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 481 2010.12.14. 0:46  468-481

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm szépen a vitában való részvételüket, mind az általános vitában, mind a részletes vitában, a módosító indítványokat, amelyeket befogadunk, illetve esetleg holnap vagy holnapután a bizottsági ülésen önök még tárgyalnak.

Reméljük, azt a célt szolgálta, amelyik a vita alatt kialakult véleményeket tartalmazza, és ezeket mind támogatjuk. Nyilván azokat nem tudjuk befogadni, amelyek teljes mértékben megváltoztatnák a törvény alapgondolatát, de ennek ellenére köszönöm az észrevételeket és a vitában való egyébként korrekt részvételét mindenkinek.

Köszönöm szépen. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
61 108 2010.12.20. 2:03  105-112

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Először is szeretném jelezni önnek, hogy a kötelező magánnyugdíjrendszer vitáját hosszan lefolytatta most már az Országgyűlés, ebben önök egyébként elég nagy erőket mozgattak meg az elmúlt hetekben, hónapokban, érthető módon, hiszen valamilyen szinten önök érdekeltek kellettek hogy legyenek ebben a törvényben.

(15.40)

Nyolc évvel ezelőtt a Medgyessy-kormány volt az, amelyik újra kötelezővé tette a magán-nyugdíjpénztári befizetéseket. (Zaj az MSZP soraiban.)

Szeretném önnek jelezni, hogy ennek következtében több mint 3000 milliárd forint került ki a magyar nyugdíjkasszából. Ennek következtében csak ebben az évben 370 milliárd forintot kellett adóbevételekből áttenni a nyugdíjkasszába, csak azért, hogy ki lehessen fizetni a nyugdíjakat. Éppen ezért a kérdése, illetve a felvetése, az, hogy ki veszélyezteti a nyugdíjak kifizethetőségét, mi veszélyezteti a nyugdíjak kifizetését (Zaj az MSZP soraiban.), teljesen egyértelmű, az önök eddigi döntései, az önök eddigi szocialista lépései veszélyeztették volna ezt a lépést.

Önök nagyon jól tudják, hogy ha ezt a lépést nem teszi meg a kormány, annak az lett volna a következménye, hogy kifizethetetlen lett volna a nyugdíjkassza. (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiban.) Ennek következtében önök egyébként megérezték ennek a gondját és ennek a következményét, hiszen a tavalyi évben önök is megtették azt a lehetőséget, hogy bizonyos korosztályoknak vissza lehetett lépni ebből a nyugdíjrendszerből. (Folyamatos moraj az MSZP soraiban.)

Tehát, tisztelt hölgyeim és uraim, a kérdésére, hogy ki garantálja a nyugdíjak értékállóságát, természetesen a törvények garantálják, egyébként azok a törvények, amelyeknek részesei voltak önök is az elmúlt években. És hogy ki garantálja, hogy meg is legyen erre az elég adó- és járulékbevétel? Természetesen a kormány is garantálja, de a törvények ugyanígy garantálják.

Köszönöm a kérdését.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
61 112 2010.12.20. 1:03  105-112

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! Az elmúlt nyolc évben önök az ország adósságállományát 50 százalékról 80 százalékra fölvitték. (Moraj, közbeszólások az MSZP soraiban.) Bármennyire is fáj ez Vadai képviselő asszonynak, és értem, hogy fáj, hiszen minden embernek fáj, mindenkinek fáj ebben az országban. Önök azzal a lépéssel, hogy kötelezővé tették a magánnyugdíjpénztárakat, hogy kötelezővé tették az egyéni járulékbefizetés 9,5 százalékából a 8 százalék befizetését, ennek az lett a következménye, hogy Magyarország adósságállománya 80 százalékra felment.

Annak a lépésnek következtében és eredményeképpen, amit most megtettünk, 10 százalékkal fog az elkövetkező időszakban csökkenni az ország adósságállománya, ez az egyik nagyon fontos lépés. A másik pedig: ennek az eredménye az, hogy igenis, a nyugdíjakat ki lehet fizetni. Önök nagyon jól tudják, hogy ha tovább folytatódott volna ez a rendszer, az elkövetkezendő években nem lehetett volna kifizetni a nyugdíjakat.

Köszönöm a kérdését. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
61 116 2010.12.20. 2:05  113-120

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Olyan problémát vetett fel, amely, azt gondolom, az egész ország életében fontos, ezért köszönöm szépen a felvetését.

Mindenekelőtt azért hadd mondjam el, hogy valóban, az elmúlt években, az elmúlt nyolc évben folyamatosan csökkent az abortuszok száma, és csak részben azért, mert csökkent a szülőképes édesanyák száma. Valóban voltak az elmúlt években is - ezt már a múltkor is vagy nemrég hangoztattam - az elmúlt kormánynak olyan lépései, amelyek csökkentették, és most nagyságrendileg 42 ezer abortusz van az országban. Azt gondolom, ez is óriási szám és szörnyűség.

Mindenki nagyon jól tudja, hogy annak az édesanyának is vagy annak a leánynak is, aki az abortuszban részt vesz, nemcsak fizikai következményei vannak és lesznek, hanem olyan lelki törés is származik az életében, amely sok embernél, sok leánynál és sok asszonynál bizony meggyógyíthatatlan, és hosszú távon nem is tudják rendbe tenni. Éppen ezért teljesen jogos az ön felvetése, és köszönöm szépen azt a józan gondolkodást, amellyel ön felvetette a kérdést, hiszen azt ma Magyarországon senki nem meri kimondani, nem lehet kimondani, hogy az abortuszokat teljesen meg lehet szüntetni. Nem lehet tiltással megszüntetni, mert előbb-utóbb, így vagy úgy megpróbálják végrehajtani. De a családpolitikával, a támogatási rendszerrel, a felvilágosítással, az örökbefogadások támogatásával, azt gondolom, ezt a szörnyűséges magas számot csökkenteni lehet, és csökkenteni is kell. Ezen dolgozunk, hiszen ezért alakítottuk ki azt a családpolitikát, amelyet elindítottunk, és amelynek nemcsak az eredménye, hanem még további lépései is, remélem, abba az irányba vezetnek, hogy csökkenjen az abortuszok száma.

Köszönöm a kérdését.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
61 120 2010.12.20. 1:10  113-120

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Apró lépéseket megtettünk, és tudom, hogy ez még kevés. Az apró lépések között található az is, amit önök is üdvözöltek, miszerint az örökbefogadói gyest bevezetjük, és ezzel szeretnénk biztatni az abortuszra készülő lányokat, asszonyokat, hogy inkább szüljék meg azt a gyermeket és adják örökbe, hiszen nagyon sokan várnak főleg pici gyermekre, csecsemőre és kisbabára.

A másik, amit megtettünk: tavaly másfél milliárd forinttal támogatta az ország költségvetése az abortuszokat, mi ezt nemcsak jelképes módon, hanem azért, mert igenis ez fontos, 500 millió forintra vittük le, és lehet, hogy még lesz egy olyan költségvetési módosító javaslat, amely újabb 100 millióval csökkentené, sokkal inkább fontos, hogy mondjuk, fogyatékossággal élők szervezetei kapják ezt a támogatást. Én tudom, hogy ez nem elég. Pontosan a fiatalok felvilágosítása, a családalapítás támogatása és általában a családok egyben tartása a legfontosabb kérdés ezen a területen. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Köszönöm szépen a felajánlott segítségét is és a kérdését is. (Taps a kormánypártok és a Jobbik soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
61 331 2010.12.20. 1:25  318-346

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Tisztelt Képviselő Úr! Ön azt mondta, hogy miért probléma az, ha valakinek fölteszik a telefonszámát. Tisztelt Képviselő Úr! Önök másfél-két évvel ezelőtt az enyémet föltették. Többen telefonáltak úgy, hogy fenyegettek, halállal fenyegettek, és ezek után az ügyészség kinyomozta azokat az embereket, akik ezt megtették.

Tisztelt Képviselő Úr! Jó szándékú, de becsapott emberek tették mindezt. Ha az ügyészség és köztem nincs meg az a hajlandóság, hogy végül is miután kinyomozták őket, ezek után azt mondtam, hogy bocsánat, tegyük félre ezt a dolgot, mert egy háromgyerekes édesapát, mondjuk, Nógrádból kár lenne meghurcolni azért, mert az ön lázítása után folyamatosan hívogat embereket, akkor igenis gondolja át, amit mondott! Gondolja át, hogy az az érték, amit ön próbál közvetíteni ezáltal és amire előbb válaszolni próbált, ez egyszerűen emberi életeket tud tönkretenni.

Nagyon szépen kérem tehát - és ilyen szempontból mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali embernek -, mindegy hogy saját pártjából tesz föl neveket a kuruc.infóra, higgye el, életveszélyes, amit ön csinál. Tönkretesz embereket, és ennek a következménye sokkal nagyobb, mint amennyit ön hisz erről az egész dologról.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
63 12 2010.12.23. 3:12  10-13

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Megpróbálok válaszolni fölvetett gondolataira. Úgy gondoltam én magam is, hogy egy békés felszólalásban az édesanyák szerepéről fog ön beszélni, nem szólva arról, hogy valóban, holnap a karácsonyt ünnepeljük. Arra gondoltam, hogy ön azok mellett az édesanyák mellett fog most szót emelni, azok érdekében felszólalni, akik itt, a Parlament falai között ma még szavaznak.

Tisztelt Képviselő Asszony! A felszólalása lehetőséget ad nekem arra, hogy megköszönjem mindazoknak a családoknak, azoknak az édesanyáknak áldozatos munkáját, amit családjaik, a gyermeknevelés mellett végeznek. Meg szeretném köszönni azoknak is a lehetőséget erre a felszólalásra, akik úgy gondolják, hogy a család nem érték. Ennek ellenére mégis mindenki előtt teljesen egyértelmű, hogy karácsony szent ünnepe azoknak is, akik hívők és azoknak is, akik nem hívők, ünnep, mindenképpen az egyik legszentebb családi ünnep. Ilyenkor ébred rá nagyon sok ember, hogy mekkora a hiánya a családnak, mekkora a hiánya az együttműködésnek, az együttélésnek.

Éppen ezért azt kérem önöktől, hogy azokban a meghitt percekben, amikor családjaikkal együtt vannak, gondoljanak azokra is, akik egyedül kénytelenek ünnepelni ezt az estét. Gondoljanak néhány percre azokra is, akik akár lelki válság, akár pszichiátriai betegség következtében sokkal nehezebben élik meg ezt a meghitt ünnepet. Kérem, hogy kicsit gondoljanak azokra is, akik nemcsak 23-án dolgoznak, vagy kénytelenek szavazni adott esetben a parlamentben, hanem akik 24-én is kötelességüket teszik különböző munkahelyeken, és nem tudnak családi körben lenni.

Tisztelt Képviselő Asszony! Befejezésképpen pedig csak annyit szeretnék önnek reagálni felvetett gondolataira, mivel a címe az volt, hogy bejglisütés helyett, két ajándékot hadd adjak önnek. Az egyik ajándék egy csángó magyarokról szóló kötet, vagyis egy vers, illetve írás, aminek a lényege az, azt mutatja be, hogy a csángó magyarok 3-4-5, akár 10 gyermeket milyen szeretettel nevelnek, és mennyire más világban nevelik föl azokat a gyermekeket, mint az a liberális világ, amiben mi benne vagyunk. És mégis, ott az anyát tisztelik, a nőket tisztelik, a hölgyeket tisztelik. Tehát semmivel sem rosszabb, semmivel sem konzervatívabb, semmivel sem ósdibb az a világ.

És ha megengedi, még egy ajándékot vinnék önnek. Mivel ön a bejglisütés helyett itt van, két rúd bejglit hadd adjak át ajándékba szeretetem jeléül. (Taps a kormánypárti padsorokban, valamint az LMP és a Jobbik soraiban. - Ertsey Katalin odamegy Soltész Miklóshoz, aki átad neki egy könyvet, egy táskát, és kezet csókol. - Nagy taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
63 34 2010.12.23. 0:14  31-35

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A kormány szociális érzékenységét is mutatja, hogy ezeket a javaslatokat befogadja.

Köszönöm szépen a javaslattevők gondolatait és a javaslatait. (Taps a kormánypárti oldalon. - Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Csalók!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
68 16 2011.02.21. 5:10  13-16

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Valóban, a demográfiai kérdés és annak romlása Magyarország egyik legnagyobb problémája, de nemcsak Magyarországé, hanem egész Európáé. Ezért is köszönöm szépen képviselő úrnak, frakcióvezető-helyettes úrnak ezt a napirend előtti felszólalását, illetve köszönöm mindazoknak, akik az ellenzék padsoraiból eddig is foglalkoztak ezzel a témával, hiszen azt gondolom, ha minél többször rá tudjuk irányítani erre a problémára a figyelmet, a társadalom annál inkább átgondolja ennek a fontosságát, szerepét és feladatát.

Nem véletlen egyébként, hogy a magyar kormány az európai uniós elnökségünk során egyik fő témaként emelte ki a demográfiai kérdést, annak ellenére, hogy az Európai Unióból sokszor az a visszajelzés érkezett, hogy ez a téma nem annyira időszerű, ezzel most ne foglalkozzunk. Ennek ellenére a visszajelzések most már azt mutatják, hogy az Európai Unión belül mind a családtéma, mind a demográfiai téma nagyon fontos.

(13.40)

Tisztelt Képviselő Úr! Frakcióvezető-helyettes Úr! Ahogy ön említette, a negatív felsorolások között azért pozitív elemek is tapasztalhatók a társadalomban. Az egyik pozitív elem az, hogy az együttélési formák között az emberek nagyon nagy többsége a felmérések alapján azt mondja, hogy a házasság a legfontosabb egység, a házasság talán a legfontosabb, amelyet építeni és nem rombolni kell. Éppen ezért az elmúlt időszaknak talán a legbődületesebb és legelfogadhatatlanabb kijelentése volt Gyurcsány Ferenc részéről, amikor azt mondta, hogy az öregecskedő feleségeket le kell cserélni.

Azt gondolom, hogy ezek a romboló mondatok, ezek a romboló gondolatok, amelyek elhangozhatnak egy pártelnök, volt miniszterelnök szájából, ezek nem tesznek jót a nemzetnek, nem tesznek jót a demográfiai helyzet alakulásának.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Éppen ezért azt kell mondanom, hogy a családtámogatási rendszeren belül két nagy terület van, amit meg kell tennünk. Az egyik szimbolikus, és annak is hatalmas nagy szerepe van az emberek életében, a lelki oldalról, a másik oldalon az anyagi oldalról.

Anyagi oldalról az Országgyűlés az elmúlt év során, illetve decemberben meghozta azokat a döntéseket, amelyek mindenképpen abba az irányba mutatnak, hogy a gyermekvállalás fontos a társadalom szempontjából, de nemcsak a gyermekvállalás, hanem a gyermek felnevelése is legalább olyan fontos. Ezért hoztuk meg azt a családtámogatási adókedvezményt, amely a dolgozó, dolgozni akaró és tudó családoknak ad minél nagyobb kedvezményt, minél több gyermeket nevelnek.

Ezért szavazta meg egyébként a frakciók nagy többsége, vagyis támogatta a gyes hároméves visszaállítását. Ezért mondták a frakciók, egyébként az ellenzéki frakciók és képviselők is sokszor pozitívan, hogy nagyon fontos az az intézkedésünk, amely az örökbefogadói gyest behozta a köztudatba, és nemcsak hogy behozta, hanem be is vezettük. Ezért voltak fontosak tavaly azok a döntések, amelyek az örökbefogadás szabályainak egységesítését hozták meg decemberben, illetve a szabályok egyszerűsítését is segítették.

Tisztelt Képviselőtársaim! A másik, amiről beszéltem, hogy nagyon fontosak a szimbolikus jelentőségű események is az országban. Ilyen volt múlt héten a "házasság hete" rendezvénye, amelyet civilek, egyházi szervezetek támogattak, és mindenképpen a kormány is melléállt. Azért tartottuk fontosnak, mert ha a társadalom szempontjából elengedhetetlen a gyermekvállalás, elengedhetetlen a családalapítás mint fontos alap, hogy a jövőnket, a jövő népjóléti rendszerét fenn tudjuk tartani, gondolnunk kell itt a 20-30 év múlva esedékes nyugdíjakra, a szociális rendszer fenntartására, az egészségügyi rendszer vagy oktatási rendszer fenntartására, akkor ebben közösen kell cselekednünk az országban. Itt szeretném mindenkinek megköszönni, akik ebben a rendezvénysorozatban részt vettek, illetve akik melléálltak.

Mindenképpen nagyon fontosnak tartom azt a közgondolkodást, amely elindult végre Magyarországon, hogy egyáltalán a családról lehet beszélni, hogy az nem egy bűn, ha valakik házasságot kötnek, és adott esetben még sikerül is nekik hosszú távú házasságot és együttlétet megvalósítaniuk, az nem bűn, hanem igenis, az érték. Mindamellett persze azért szeretném hozzátenni azt is, akiknek pedig nem sikerül a kapcsolatuk, nem sikerül a házasságuk, azokat is biztatni kell arra, hogy igenis, tegyenek meg mindent lehetőség szerint az együtt maradásért, vagy pedig azért, hogy a gyermekeket (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) ne tegye tönkre egy-egy válás vagy a házasságok szétesése.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
72 122 2011.03.07. 2:05  119-126

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Azt mondta ön, hogy jó dolog volt a krízisalap. Szeretném jelezni, hogy a krízis maga volt az MSZP, és a krízist önök okozták már 2008 előtt is, mielőtt a pénzügyi-gazdasági válság kitört volna, majd amikor kitört a pénzügyi-gazdasági válság, az ön miniszterelnökei mondták azt, hogy Magyarországot messze el fogja kerülni. Tehát ehhez képest azok a problémák, amelyek 2008-ban megjelentek... - ehhez képest önök mit tettek a krízis kezelésére? Kezdjük azzal, hogy az, amit önök léptek, nem volt más, mint hiteleket vettek fel továbbra is a Valutaalaptól, illetve az Európai Uniótól, több mint 20 milliárd euró értékben, azaz több mint 5000 milliárd forint értékben. Ez a felszíni kezelés, amit önök tettek, semmit nem segített azoknak az embereknek, akik egyébként valóban megérdemelték a támogatást.

Kedves Képviselő Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Körülbelül 5,5 milliárd forint és 6 milliárd forint között volt a krízisalapban, amit önök nagydobra vertek. Ehhez képest felteszem önnek a kérdést én is, hogy tudja, hogy mennyit fizetünk vissza naponta adósságállományunkból? Tudja? Több, mint 6,5 milliárd forintot naponta. Önök 5,5-6 milliárd forintot adtak oda azoknak az embereknek, akiknek nyilvánvaló segítséget nem adtak, mert nem adtak segítséget a kilakoltatással szemben, nem adtak segítséget a gáz- és távhőtámogatásra szorulókkal szemben, hiszen megszüntették azt, és nem adtak segítséget a gázáremeléssel szemben, hiába mondták azt, hogy önök többször is megvédik az embereket a gázáremelés ellen. Több mint tucatszor emelték az önök kormányzása alatt, és ezzel szemben semmiféle segítséget nem adtak. Igenis a Fidesz-KDNP kormánya olyan segítséget adott az embereknek, amely nem ezt az 5,5 milliárd forintot jelentette, hanem sokkal magasabb összeget.

Köszönöm szépen a figyelmét. (Taps a kormánypárti oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
72 126 2011.03.07. 1:12  119-126

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Igen, csak az idő kevés. Tisztelt Képviselő Úr! Folytatom tovább, hogy mit tettük meg még pluszban: a bankadót bevezettük, megmentettük a nyugdíjasokat a kötelező magánnyugdíjpénztárakhoz befizetendő pénzektől - mármint amit elvontak az emberektől, és emiatt a nyugdíjak teljes mértékben meggyengülhettek volna, vagy a kifizetés nehézkessé vált volna. Bevezettük a krízisadót, tisztelt képviselő úr, aminek direkt az a célja, és az volt az üzenete, hogy azok a vállalkozások, amelyek hatalmas pénzeket vettek be az elmúlt években, évtizedekben az emberektől, hozzájáruljanak az emberek élethelyzetének a javításához.

A volt államtitkár úrnak mondom, mi biztos, hogy nem azt a gyakorlatot folytatjuk, amit ön végzett az államtitkárságon, miszerint napi 50 ezer forint plusz áfáért vezetői készségek fejlesztésére irányuló tanácsadást nyújtottak önnek, coachingot, szupervíziót és rendszeres konzultációt biztosítottak önnek (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) 50 ezer forint plusz áfáért, azért az összegért, amit egyébként más embernek épp hogy csak odaadtak. Úgy gondolom, hogy a kérdése ezek után, azt hiszem, teljesen tárgytalan.

Köszönöm. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
73 8 2011.03.08. 5:12  5-8

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen, hogy felvetette ezt a témát, hiszen több olyan lehetőséget ad nekem, amellyel kapcsolatban talán nem tisztázhatok, hanem elmondhatok olyan véleményeket és olyan észrevételeket, amelyek az ön munkáját is segítik, illetve mindazoknak a munkáját, akik ezen a területen dolgoznak.

Hadd beszéljek nagyon röviden az Egészségbiztosítási Felügyeletről, hiszen ön ezt is említette, és néhány hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor vagy kérdéssel, vagy ugyanígy napirend előtti felszólalással fordult az Országgyűléshez ebben a témában. Szeretnék visszakérdezni igazából, hogy van-e értelme egy olyan Egészségbiztosítási Felügyeletnek, amelyhez a költségvetés 437 millió forintot adott úgy, hogy azt az egész Egészségbiztosítási Felügyeletet úgy állították fel a szocialisták és az innen kikerült szabad demokraták, hogy igazából a magán-egészségbiztosítási pénztárakat kellett volna ellenőrizniük. Miután a népszavazás elsöpörte más tevékenységüket is, erről a feladatukról lemondtak, erről a tevékenységükről lemondtak, nem folytatták azt, hogy ugyanúgy, ahogy a kötelező magánnyugdíjpénztárba belekényszerítették az embereket, ugyanezt akarták az egészségügyi pénztárral is, és ezek után ugyanúgy fenntartották közel félmilliárdból ezt az intézményt; ennek semmi értelme nem volt.

De, tisztelt képviselő úr, ön igazából a gondolatainak a második felében a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány sorsáról, az ott dolgozókról érdeklődött. Azért furcsállom a gondolatmenetét, mert ön nem tért ki semmi másra, csak a betegjogi képviselőknek a sorsára; nem foglalkozott az ellátottjogi képviselők sorsával, akik egyébként a szociális intézményeket ellenőrzik, és ott próbálnak segíteni az ellátottaknak, és nem tért ki a gyermekjogi képviselők helyzetére sem. Ha arról beszél ön, hogy ennek az egész alapítványnak függetlenül kellett volna működnie és függetlenül vizsgálnia, segítenie az ellátottakat, a klienseket, akkor először is azt kell hogy mondjam, hogy nem Csehák Juditot kellett volna kinevezni annak idején az élére, hiszen ő egy miniszter volt a szocialista-szabad demokrata kormányok alatt. És onnan nevezték ki mint független vezetőt? - nem hiszem. De nem is ez volt a feladata egyébként ennek a tevékenységnek, és a jövőben sem ez lesz a feladata.

Mindjárt erre is kitérek, de néhány gondolatot arról az ellátottjogról, betegjogról, amit ön említett, azért hadd említsek. Felemelte-e a szavát az az alapítvány, közalapítvány, akikért most ön szólt, például az OPNI bezárásakor? Felemelte a szavát a pszichiátriai betegek érdekében, amikor is a még itt, a parlamentben ülő szabad demokraták a szocialisták segédletével bezárták az OPNI-t, és a pszichiátriai betegeket pedig szanaszét eresztették? Szóltak-e bármit is ezeknek az embereknek, a pszichiátriai sérülteknek az érdekében? Én nem hallottam semmiféle tiltakozást, de ugyanezt kell mondanom a gyermekvédelemmel foglalkozó területen is.

Higgye el, tisztelt képviselő úr, a következőket derítette ki az eddigi felmérés: eddig 29 képviselő foglalkozott a gyermekjogokkal, ebből 26-ot találtak meg, akik valóban ténykedtek, hárman pedig valamilyen módon bújtatott állásban voltak. Legtöbben egyébként, akik ezen a területen dolgoztak, másod-, harmad-, sőt negyedállásban végezték ezt a tevékenységüket, sokszor nem voltak megtalálhatóak, sokszor nem volt elérhető az a személy. És én nem azokat a személyeket akarom támadni, bántani, akik ott dolgoztak, hanem az egész rendszer volt rossz, az egész nem működött úgy, ahogy kellett volna. Itt is felteszem azt a kérdést, hogy lehet-e az, működhet-e az a rendszer, ahol a Tegyesz igazgatója, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója egyben gyermekvédelmi és gyermekjogi képviselettel foglalkozik? Működik-e az a rendszer - és nem mondok pontos intézményt -, amelyben egy budapesti intézménybe a szocialistákhoz közel álló egyik humorista nap mint nap bejárt, és nap mint nap olyan támogatásokat kapott, ami egyszerűen elképesztő? Igénybe vette az ottani konditermet, és olcsón kapott ebédet. Normálisan működik ez a rendszer, miközben a gyermekekért, a fiatalokért fel sem szólaltak?

Tisztelt Képviselő Úr! Mi mindenképpen azon leszünk, hogy annak az elindult európai uniós támogatásnak a rendszerét kialakítsák, ami nagyon helyes, nagyon jó és nagyon fontos, miszerint ez a terület közvetítő legyen a betegek, az ellátottak és a gyerekek között, és ne pedig ellenérdekelt fél legyen. (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) Ezt mi továbbfolytatjuk, és mindenképp támogatni fogjuk.

Köszönjük szépen, és köszönöm szépen a felszólalást. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
73 132 2011.03.08. 15:31  23-133

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Most is és majd a beszédem végén is szeretném megköszönni azt a munkát, amit ma közösen végeztünk, és szeretném megköszönni a kezdeményezőknek meg mindazoknak a képviselőknek, akik hozzájárultak ennek a vitanapnak az elindításához és lebonyolításához, hiszen nagyon fontos témáról vitatkoztunk most. De talán jelzésértékű volt az elnök úrnak, Sneider elnök úrnak a gombnyomása, hogy ugyan csak másfél perce volt hátra, de normál gombot nyomott, nem kétpercest.

Nagyon röviden - és ez lesz az egyetlenegy negatív megjegyzésem -: én annak is örülök, miután az előző parlamentnek a képviselője lehettem, és mi kezdeményeztük annak idején szintén a demográfiai vitanapot, azt az időt még egészen más gondolatok jellemezték, és hozzáteszem egyébként, hogy egy olyan pártnak, kisebbségi pártnak a jelenléte miatt, amely foglyul ejtette az egész országot. Ez az egész mentalitás, ami rányomta a bélyegét az előző, azt kell mondanom, húsz évre, az bizony megtestesült abban is, hogy mondjuk, egy miniszterelnök úr, ha szabad így kifejeznem magamat, olyan gondolatokra ragadtatta magát, ami egyszerűen elfogadhatatlan, mondjuk, nőnap előtt néhány nappal, március 6-án a következőt mondta Göncz Kingáról, Herczog Editről és Gurmai Zitáról, akik szocialista EP-képviselőjelöltek voltak: "ha Miss Hungaryt keresnénk, akkor lehet, hogy lennének más jelöltjeink is", illetve volt egy korábbi gondolata, miszerint az öregecskedő feleségeket le kellene cserélni.

Ezt én azért mondtam el (Dr. Lamperth Mónika felé:), és látom a csodálkozást a képviselő asszonyon, aki most jött be a terembe, azért mondtam el, mert ez az egész mai napi vita, illetve az a társadalomfelfogás, ami, én úgy gondolom, meg kell hogy változzék ahhoz, hogy a demográfiáról általában, a népesedéspolitikáról általában és a családokról általában teljesen máshogy vélekedjünk, ez szerintem elindult ebben az országban, és ez nagyon helyes.

Én azt szeretném megköszönni az összes frakciónak, bár itt az LMP elmondta a napirend előttijét, vagyis a vezérszónokiját három részre osztva, majd utána eltávoztak a teremből, de akik itt voltak, végigülték és végigvitatkozták ezt a napot, hogy igenis, végre olyan területeket mertünk érinteni, olyan témákat mertek előhozni a frakciók, a képviselők, amely nem volt szokás a múltban, sőt, mondhatnám azt is, hogy nem lehetett szinte róla szólni, mert abban a pillanatban a különböző médiák, a különböző újságok, és nem akarom túlzottan bántani ezeket az embereket, de percemberek azonnal kiszerkesztették azokat, akik ezt a témát fölhozták.

Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy egyáltalán a párkapcsolatról és azon belül leginkább a családokról tudunk beszélni. Néhány évvel ezelőtt, ha valaki kimondta azt, hogy család, akkor azt mondták, hogy na, most itt kiközösít másokat, holott nem erről van szó. Mindannyian nagyon jól tudjuk, mindenki ismeri azokat a kutatásokat, amelyeket képviselőtársaim elmondtak, hogy mit jelent a család az emberek számára, miért fontos a családban való nevelkedés, mint más életformában a gyerekeknek. Mindannyian ismerünk olyan helyzetet, főleg akik, mondjuk, miniszterek, államtitkárok voltak vagy szociális területen dolgoznak, akik elmennek egy gyermekotthonba, hogy mit jelent azoknak a gyermekeknek az életében az, hogy nem családban nevelkedhetnek, hanem sajnos teljesen más körülmények között, még ha szerető gondoskodás veszi őket körül, akkor is.

És mindannyian tudjuk azt, hogy egy-egy válás, és itt szeretném nagyon hangsúlyozni, nem ítélek meg senkit és nem is ítélhetünk meg senkit, akinek nem sikerül a házassága, de egy-egy válás mit jelent férjnek és feleségnek, feleségnek és férjnek, és mit jelent a gyermekek számára. Mindannyian tapasztaljuk azt, hogy hova vezet egy-egy ilyen döntése annak a házaspárnak, akik ezt eldöntik, és azt is tudjuk, hogy mit jelent ez a gyermekek, a fiatalok számára, és hogyan befolyásolja a jövőjüket, a következő heteket, hónapokat és éveket.

Az is nagyon fontos, hogy tudunk most már beszélni az abortuszról, sőt mondhatnám azt is, a magzatelhajtásról. Ezt is nagyon jól tudjuk, hogy egy olyan tabukérdés volt az elmúlt húsz évben, amit egyszerűen nem lehetett fölhozni. Én mindig is hangsúlyoztam, az előző kormány idején is, hogy igenis, azt el kell ismerni, hogy az abortuszok száma hál' istennek csökkent, de még tovább kell lépni ebben a dologban, mert minden egyes megmentett magzat, minden egyes megszületendő magzat igenis fontos a nemzet számára, fontos azoknak a számára, akik édesanyaként átélik ezt a csodálatos időszakot, és fontos az édesapák számára is, akik pedig szülőként melléállnak a nevelésben.

És igenis beszélni kell róla az iskolákban, beszélni kell arról, hogy igenis ez a gyerekeknek vagy fiataloknak és felnőttkorban is óriási lelki teher, ez egy egészségügyi katasztrófa annak az embernek a számára, aki mégiscsak az abortuszt, a magzatelhajtást elvégzi. Mert ha nem tudnak erről a fiatalok, akkor tényleg azt hiszik, hogy ez olyan, hogy beveszünk egy gyógyszert, beveszünk egy aszpirint, és elmúlik a fejfájásunk. Nem erről van szó! Ez hónapok múlva, évek múlva is megmarad abban az emberben, és igenis segíteni kell őket azzal a törvénnyel, amit egyébként önök is támogattak és megszavaztak, mondjuk, hogy az örökbefogadás esetén inkább vállalja, inkább szülje meg azt a gyermeket. És utána, ha a születés után is úgy dönt lelkileg, hogy nem tudja fölvállalni, fizikailag, anyagilag nem tudja fölvállalni, akkor adja inkább örökbe, mert sokkal többet teszünk azért az édesanyáért és azért a magzatért is, minthogyha az abortuszok száma továbbra is ilyen szinten marad.

Ugyanilyen fontos egyébként, amikor Wittner Mária fölszólalt, illetve Nyakó képviselő úr a szocialisták részéről fölszólalt, de ugyanígy a Jobbik képviselői is a cigányságnak a helyzetét nagyon sok tekintetben említették, hogy a múltban lévő, a magyarságban lévő, a nemzetben lévő tragédiákat ha nem beszéljük ki, ha csak egyoldalúan az egyikről beszélünk, ha csak egyoldalúan a másikról beszélünk, akkor sosem lesz abban sem közmegegyezés, hogy igenis minden megszületendő gyermek fontos és minden élet fontos. És mindegy, hogy most szélsőbal vagy szélsőjobb - és nem a mostaniakról beszélek, hanem a múltbeli diktatúrákról beszélek -, akik ezt tagadják, hogy egy-egy élet, bármilyen nemzetiséghez tartozik, az nem fontos, ott nagyon nagy baj van a fejekben, és ott hiába próbálunk demográfiáról beszélni.

Éppen ezért én köszönöm, kimondottan köszönöm, hogy a Jobbik a cigányság és a többségi társadalom életét fölhozta témaként, mert ha ezt nem beszéljük ki, ha ezt lesöpörjük, ha azt csináljuk, amit, megint csak ott ült az a frakció, a szabad demokraták, akik azzal próbálták megoldani ezt a kérdést, hogy a cigányságról csak romaként beszéltek, cigánykereket már nem vethetnek a gyerekek, csak romakereket az iskolában, ezzel tulajdonképpen elsöpörték, eltakarták azt a hihetetlen nagy problémát, ami a magyar társadalomban benne van. És amikor ezeket elfedjük, akkor igenis például a borsodi képviselők, igenis a Heves megyei képviselők egyébként joggal hoznak fel olyan témákat, amelyek óriási feszültséget okoznak a magyar társadalomban. Hogyha erről nem beszélünk nyíltan, hogyha erről nem vitatkozunk nyíltan - de én nagyon kérem azt, hogy szeretetteljesen és elfogadva azoknak az embereknek a nyomorát, élethelyzetét, amiben ők élnek -, akkor nagyon nagy bajt okozunk, és szerintem az elmúlt évtizedek ezt a bajt is csak tetézték.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Ugyanilyen fontos ehhez szorosan kapcsolódóan az oktatás szerepe. Igenis, ki kell mondani, hogy az oktatásnak óriási felelőssége van ebben a témában. Óriási felelősség van ezen a területen, hogy csak oktatni akarunk vagy nevelni is, és az oktatás és a nevelés összekapcsolódik-e. Összekapcsolódik-e a matematikaoktatás azzal, hogy meg lehet hülyíteni száz- és százezreket reklámokon keresztül, hogy vegyen föl ingyenhitelt, majd utána betáblázza a lakását, és annak következtében pedig ott a nyomor? Vagy pedig a matematikatanítás fölkészíti arra a fiataljainkat, hogy bármit azért nem veszünk be, bármit nem hiszünk el, bármit is akarnak nekünk mondani.

De ugyanígy az oktatás szerepe az, hogy akár biológia-, kémia- vagy bármilyen órán keresztül a gyermekek megtanulják-e a családi életre való felkészülést. Itt vannak olyan fiatalok képviselőtársaim között, akik most kezdik a gyermekvállalást, és sokan már nagyszülők, és a nagyszülők, a szülők, akik már neveltek gyerekeket, nagyobb gyerekeket, azok tudják, hogy az élet nem habostorta, tehát a gyermeknevelés sem mindennap örömökkel teli, óriási fájdalmakkal, óriási nehézségekkel, önöknek is föl kell erre készülni. De azt kell mondanunk, hogy persze az öröm az mégiscsak sokkal nagyobb. De ennek ellenére föl kell készíteni a fiatalokat is. Hogyha nem készítjük föl a nevelésen, az oktatási rendszeren keresztül, a médián keresztül őket, akkor van az, hogy az első nehézség után szétmennek, az első nehézség után nem merik vállalni tovább a problémákat.

(15.10)

És ha itt a médiát említettem, nem rájuk tolva a felelősséget, de mindaddig, amíg a filmek, mindaddig, amíg a különböző műsorok az értéktelenséget sugallják, azt, amiről pont most nem volt szó, hál' istennek, hanem mindenki próbálta a pozitívat elmondani a családi életről, nagyon nehéz a gyerekeket nevelni. Nagyon nehéz, hiszen mindannyian tudjuk, hogy 2-3-4-5 órát ott ülnek a gyermekeink a televíziók előtt. (Novák Előd: Attól függ, kié.) Teljesen igaza van, képviselő úr. Ha ezen tudunk változtatni, közösen tudunk változtatni, ennek igenis van erénye és lehetősége.

Elképesztő, hogy olyan reklámok voltak, nem mondom a kávé nevét, ami "a legtöbb, mi adható". Nem tudom, micsoda: a szeretet íze. Hát, álljon meg a világ! Nehogy már egy kávé legyen az életünkben a legtöbb, mi adható! Nehogy már a szeretet íze ne a párkapcsolat és a szeretet legyen, hanem valamilyen terméknek az elfogyasztása! És ezek belemennek a fiataljaink gondolkodásába. Hiába mondta azt Ertsey Katalin képviselő asszony, hogy nem kell nevelni az embereket, na de másik oldalról lehet? Le lehet szoktatni a családi életről? Le lehet szoktatni a barátságról, a gyermeknevelésről, mindenről? Elég álságos azt kimondani, hogy a kormánynak, vagy pedig úgy általában azoknak, akiknek felelősségük van a nemzetért, nincs kötelességük a valamilyen szintű nevelésben. És itt persze nem átnevelésről beszélek, nem ideológiai nevelésről.

Egyetértek azzal, hogy van, aki így gondolkodik, van, aki úgy, van, aki pedig egy harmadik módon. De ami ezt a vitát számomra abszolút pozitívvá tette, hogy mindenki megpróbálta azokat az értékeket, azokat a pozitívumokat előhozni, amelyek igenis előrevezetnek a jövőben. Éppen ezért mindenkinek szeretném megköszönni még egyszer, hívő és nem hívő embereknek, édesanyáknak és még szülés előtt állóknak, és mindazoknak, akik adott esetben házasság előtt állnak vagy pedig benne vannak, de még azoknak is, akiknek nem sikerült a házasságuk, hogy azokat a gondolatokat, azokat a tapasztalatokat, amelyeket önök felhalmoztak az elmúlt években, évtizedekben az életükben, most megosztották. Abszolút biztató számomra, hiszen mindannyian azt kell megértsük, hogy a családtámogatási rendszerek folyamatossága hosszú távon hozza meg az eredményt.

Ha a családtámogatási rendszerekben egyet tudunk érteni, ha hosszú távon együtt tudunk működni ebben, akkor igenis az a francia példa, amit sokan említettek, követhetővé válik. Igenis, a franciáknak az az egységes gondolkodása, legyen baloldali vagy jobboldali kormány, a családtámogatási rendszerekről, fönntartja a demográfiai rendszert, pozitív és jó a gyermekvállalási kedv. És nemcsak a szegényebb néprétegekben, nemcsak a bevándorlóknál, hanem a középrétegeknél is. És ez nagyon fontos üzenet, mert, és szocialista képviselőtársaim ezt az egyet ismerjék el, minden egyes hirtelen negatív döntés egy pillanat alatt kihat a demográfiára, és nagyon nehéz újraépíteni. A Bokros-csomagról lehet vitatkozni, lehet azt mondani, hogy gazdaságilag önök szerint pozitív volt, de hogy a gyermekáldásra, a gyermekvállalásra negatív volt, az biztos. Éppen ezért a kiszámíthatóság nagyon fontos.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenképpen személy szerint is, de azt gondolom, munkatársaim is, partnerek leszünk abban, hogy az önök által tett javaslatokat ne csak mi, hanem akár a népesedési kerekasztalon keresztül, akár a Nemzeti Erőforrás Minisztériumon keresztül befogadjuk. Nyilván vannak és lesznek anyagi korlátok. Önök is ismerik az ország helyzetét, de azt is tudják, és sokan ismerik azokat az élethelyzeteket, amiben, mondjuk, a csángók élnek, akik a legszegényebbek, mondhatni úgy is, a legnagyobb nyomorban élnek sokszor, de a tisztességes szegénységben is vállalnak 3-4-5-6-8 gyermeket is, ennek ellenére. Tehát igaz, hogy számít az anyagi kérdés, de nem minden az anyagi kérdés a családalapításban, a gyermekvállalásban. Éppen ezért minden olyan javaslatot, ami nemcsak anyagi kérdésként merül föl, de pozitív és előremutató, be fogunk fogadni.

Köszönöm szépen ezt a félnapos együttműködésüket. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 16 2011.03.16. 4:53  13-16

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Frakcióvezető-helyettes Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is szeretném megköszönni személy szerint önnek, hogy felvetette ezt a témát. Másrészt pedig szeretném megköszönni azoknak, akik figyelemmel kísérték ezt a kérdést, és még meg is tapsolták. Volt egy jó érzésem, amikor is az LMP frakciójából is többen tapsoltak. Hiszen ha visszagondolunk az elmúlt évre vagy két évtizedre, akkor bizony volt itt a parlamentben egy olyan párt, a Szabad Demokraták Szövetsége, amelynek az volt a drogstratégiája, hogy minél inkább liberalizálja ezt a kérdést, minél inkább azok felé tolják el, akik ebből jól megélnek, illetve akiknek fontos a drog mint kereskedelem, illetve a fogyasztók egy része felé. Éppen ezért azt gondolom, és bizakodásra ad okot számomra, hogy a most jelen lévő liberális párt néhány képviselője megtapsolta az ön felvetését. Hiszen talán akkor mégiscsak van olyan téma, amiben kialakulhat egy közös álláspont és felfogás.

Tisztelt Frakcióvezető-helyettes Úr! Szeretném jelezni önnek a kormány első lépését tavaly júliusban, miszerint a Mefedront azonnal tiltólistára vettük, és köszönöm szépen az Országgyűlésnek is, hogy miután ezt tiltólistára vettük, a büntethetőségét is lehetővé tette az Országgyűlés többsége. Ez mindenképpen egy fontos lépés volt mindannyiunk számára. Mindemellett pedig azt kell mondanom, hogy sajnos itt egy olyan küzdelem folyik, amit nagyon nehéz utolérni. Hiszen a jelenlegi jogszabályok is, amiken természetesen változtatni kell és fogunk is, azt teszik lehetővé, hogy ha megváltoztatnak egy vegyületet, egy képletet, egy szénláncot abban a rendszerben, akkor bizony abban a pillanatban kikerül a tiltott drogok, tiltott szerek listájáról, és abban a pillanatban árusítható, bárhol forgalmazható. Éppen ezért ezen változtatni fogunk, és változtatnunk is kell, de azt gondolom, hogy közösen.

A másik, amit mindenképpen köszönök szépen a Belügyminisztériumnak és azon belül az ORFK-nak is, hiszen nemcsak az a szigor fontos, amellyel föllépnek, hanem az is, hogy közösen dolgozzuk ki pontosan azokat a szabályokat, amelyekről szakértők, a hozzáértők, a területtel mindennap találkozók mondják el a véleményüket, hogy hol kell változtatni, hol kell lépni. Amit itt mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, hogy mindenképpen a terjesztőkkel szemben kell föllépni; itt hozzáteszem, a kis adagú drogterjesztőkkel szemben is. Természetesen jogos az az igény, hogy nem az egyéni fogyasztót akarjuk kriminalizálni, nem az egyéni fogyasztót kell adott esetben börtönbe csukni, de a drogterjesztők igenis kapják meg méltó büntetésüket.

Tisztelt képviselő Hölgyek és Urak! Befejezésül még ezzel a témával kapcsolatban annyit szeretnék önöknek jelezni, hogy nagyon fontos kérdés a drog és az ehhez fűződő összes társadalmi probléma.

(13.50)

De felvet itt sok minden mást: milyen az ifjúság helyzete, milyen az oktatás helyzete, milyen az ország családpolitikája, amelyet egy kormány ugyan képvisel, de ha mondjuk, emellé nem állnak oda a parlamenti pártok, a média, akkor nagyon nehéz ez ellen küzdeni, mármint a jelenlegi állapot ellen.

Ezért is szeretném most ezúton is megköszönni mindazoknak, akik a demográfiai vitában közösen mondták azt, hogy igenis, a családok megerősítése fontos a jövőben, mert minden ilyen problémát megelőzhet, illetve enyhíthet országon belül. És ami még nagyon fontos, hogy itt nemcsak a drogkérdés a nagy feladat a jövőben, hanem általában a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos problémák megoldása, és a véleményem - és nemcsak az én véleményem, hanem szakemberek mondják -, hogy külön-külön a szenvedélybetegségekről ugyan lehet tárgyalni, lehet szigorítani, de megoldást nem ad, együtt kell kezelni, és természetesen a kezelésnél pedig mindenképpen nagyon fontos maga a megelőzés, hogy milyen a társadalom hozzáállása az egész területhez.

Képviselő úr, köszönöm szépen a felvetését, és természetesen várom minden pártnak, adott esetben az ifjúsági szervezeteinek is, egészségügyi területhez értő embereknek is, képviselőknek is, illetve természetesen a jogi területen dolgozóknak is a véleményét, hiszen ez a probléma mindenkit sújt, mindenkit érinthet, mindenkinek a gyerekét, unokáját sújthatja, és ez az egész társadalomra kihathat.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok és a Jobbik soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
80 34 2011.03.28. 5:13  31-35

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Mesterházy Attila frakcióvezető urat, ha jól látom, megzavarta az óraátállítás, egyszerűen az előbb, egy órával ezelőtt nem tudott semmit válaszolni miniszterelnök úrnak, most pedig olyan választ, vagy pedig olyan feltevéseket tett föl vagy kérdéseket vetett föl és olyan javaslatokkal állt elő, amelyeket 8 éven keresztül önnek, önöknek, kedves szocialisták, végre kellett volna hajtaniuk, vagy pedig megvalósítaniuk, nem pedig tönkretenni az országot.

Éppen ezért, tisztelt frakcióvezető úr, legyen szíves, egy kicsit figyeljen, hátha sikerül föleleveníteni azt a katasztrófát, amit ön és szocialista társai műveltek az elmúlt időszakban. Ezen belül is én egy dologra vetítenék rá, hívnám fel a figyelmet, az pedig az ország eladósodásának a helyzete. Önök olyan szociálpolitikát, illetve olyan gazdaságpolitikát folytattak, aminek következtében közel 50 százalékos eladósodásról fölment 83 százalékra 8 év alatt.

Kedves Képviselő Úr! Tisztelt Frakcióvezető Úr, Pártelnök Úr! A következő számokat próbálja bevésni, följegyezni, és ezek után kritizáljon bármit is a jelenlegi kormánynál! 2011-ben az adósságállomány következtében több mint 6,5 milliárd forintot kell naponta visszafizetni. 2012-ben az önök tevékenységének következtében ez a szám naponta 6,3 milliárd forint. 2013-ban 8,3 milliárd forintot kell kifizetni úgy, hogy nem változik adott esetben a valuta árfolyama, nem változik a kamatteher.

(14.50)

De, tisztelt képviselő úr, csak azért, hogy az összehasonlítást folytassam a másik oldalon: az ország 2013-as egész adósságállománya 3046 ezer (sic!) milliárd forint, azaz nagyságrendileg ugyanannyi, mint az idei nyugdíjkifizetések mértéke. Ugyanannyit kell adósságállományban törleszteni, mint amennyi nyugdíjat egy év alatt kifizetünk az országban. Tisztelt Frakcióvezető Úr! Az a katasztrofális helyzet, amit önök okoztak, azt jelenti, hogy ebben az évben 54 nap alatt fizetünk vissza annyi pénzt, mint amennyi a családi pótléknak az Országgyűlés által meghatározott évi összege. Tehát 54 nap alatt fizettünk ki annyit, mint amennyi az éves családi pótlék. A gáz- és távhőtámogatás pedig - amit, szeretném jelezni, önök megszüntettek, a legszegényebbektől véve el ezt a támogatást - négy nap adósságállományának az összegével felel meg.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ebben a gazdasági és szociálpolitikai helyzetben kell nekünk dolgoznunk. Éppen ezért hatósági áras lesz a rezsiköltség. A szociális nyári gyermekétkeztetést igazságossá tesszük, a szegények és a rászorulók számára sokkal többet fogunk adni. Az iskoláztatási támogatás bevezetése - bármilyen mosolyogtató is, kedves képviselőtársaim - azt eredményezte, hogy a legszegényebb, legrászorultabb gyerekek közül is egyre több jár iskolába, és reméljük, ennek eredménye lehet az, hogy a jövőben el is végzik az általános iskolát, majd utána szakmához és munkához jutnak. A szociális szolgáltatások adminisztrációja csökkent. A tavalyi évben megtartottuk a gáz- és távhőtámogatást, és ezt az idén is folytatjuk. Megerősítettük a karitatív szervezeteket, aminek az az üzenete, az az eredménye, hogy sokkal nagyobb segítséget tudnak eljuttatni a rászorultak számára, akiket önök csak részben támogattak. A gázfogyasztók közel 66 százalékánál nulla vagy csak 1 százalékos az áremelés. Önök mit műveltek nyolc éven keresztül? Folyamatosan emelkedett a gáz ára!

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Amikor olyanokat vet a szemünkre, hogy mi történt ebben a közel egy évben, akkor arra is emlékezzék vissza, hogy önök mit tettek. S ne haragudjon, de önök összekeverik az országgyűlési munkát az önkormányzati munkával, mert azt a részországgyűlésesdit, amit csinálnak, nem az Országgyűlésben, hanem az önkormányzatoknál kell lefolytatni. Csak önök abból is kiestek a nagyszerű tevékenységük következtében, ezért mindenfelé elmennek az emberekhez, ha egyáltalán fogadják önöket.

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Önök összekeverték a múltban a szociálpolitikát a gazdaságpolitikával. Ezért tartunk itt, ezért szenved az ország. Azt kérem önöktől, hogy most is mindennap kérjenek bocsánatot az emberektől azért a teherért, amit rájuk raktak.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
87 148 2011.05.02. 2:15  145-152

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Gúr Nándor képviselő úr emlékképekről beszélt. Hadd idézzek egy-két emlékképet az ön emlékezetébe: "Dehogy tudom kiszámolni minden lépésünk következményét! Nem tudjuk. Nincsen ennyi kapacitásunk. Az az igazság, hogy csak reggel hét órától éjjelig dolgozik az egész csapat, és hiába, egy pont után nem lehet szélesíteni. Nem tudjuk 12-15 embernél többen körülülni azt az asztalt, amelynél meg kell állapodni kormányzati emberekkel, minisztériumi emberekkel meg szakértőkkel - nem tudjuk. Ennyi tehetségünk van, gyerekek."

Azt hiszem, önnek ezt az idézetet egyrészt ismernie kellene, másrészt pedig folytatnia is kellene tudnia, hiszen amikor ez az idézet a trágár szavakkal, a hazugságokkal és mindennel együtt elhangzott, akkor önök olyan csöndben voltak, hogy az elképesztő. Önök nem álltak fel, nem tiltakoztak, önök semmit nem szóltak, hogy hogyan verték át az egész országot. Tehát én nagyon szépen kérem, hogy amikor ön emlékképekről beszél, akkor kicsit próbálja felidézni azt a 8 évet, azt a kártékony 8 évet, amit ebben az országban tettek.

(16.10)

Önök 2008-ban - csak azért, mert a gazdaságról is kérdezett, tisztelt képviselő úr - végighallgatták azt a parlamenti beszédet, amikor ötletelő miniszterelnökük, akkor még Gyurcsány Ferenc volt, a következőt mondta: állami cégekből pár ezer forintért akár százezer forint értékű tulajdont szerezhetnek majd az emberek. (Gőgös Zoltán: A kérdésre válaszolj!) Önök ekkor nem kiabáltak, nem szóltak egy szót sem, hogy ez egy őrültség, egy badarság, ennek semmi értelme nincsen. Önök nem szólaltak meg 2008 őszén, amikor már az új miniszterelnök, illetve a pénzügyminiszter azt jelentette be, hogy minket el fog kerülni a válság, semmi közünk a válsághoz, hiszen olyan jó állapotban van a magyar gazdaság. És ezek után mit tettek önök? Semmi mással nem próbálták orvosolni ezt a katasztrofális helyzetet, mint hogy az IMF-től, az Európai Uniótól felvették a hiteleket, ezzel betömték a lyukakat átmenetileg, és egyébként pedig az országot továbbra is eladósították. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Jaj! - Szégyelld magad!)

Még egyszer hangsúlyozom: önök nem kérdezhetnek itt (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.), hanem csak bocsánatot kérhetnek az elmúlt 8 évért. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Közbeszólás ugyanonnan: Így van!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
87 152 2011.05.02. 1:16  145-152

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nagyon durva lennék, képviselő úr, ha azt mondanám, hogy ne mutogasson, mert rászokik a lopásra. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Jaj! - Gőgös Zoltán: Szép magyar kifejezés volt!) Ugye, ez a szocialistáknál elég jellemző helyzet.

De én nem visszamutogatok, hanem csak a tényeket mondom el, képviselő úr: 2011-ben 2429 milliárd forintot kell adósságteherként visszafizetni; 2012-ben 2302 milliárdot; 2013-ban 3046 milliárdot. Egyébként ez az utóbbi szám szinte teljes mértékben megegyezik, azonos az egész évben kifizetendő nyugdíjkassza összegével.

Kedves Képviselő Úr! Ha ön komolyan vette az elmúlt 8 évet (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Hol a pénz?), ha ön komolyan vette volna a kormányon való működésüket (Gőgös Zoltán közbeszólása.), akkor ezekre a számokra odafigyelt volna, és akkor rájönne, hogy az a napi 6,5 milliárd forint adósságteher, amellyel önök terhelték meg az országot (Gúr Nándor: A nemzeti jövedelem növekedését is...), aminek következtében, mondjuk, a családi pótlék éves összegét 54 nap alatt kell kifizetnünk (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) adósságteherként, ehhez képest én azt gondolom, elmélkedjen egy kicsit a múltról, ne töröljék el azt teljesen!

Köszönöm a kérdését. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Te ne beszélj családi pótlékról! - Szégyelld magad! - Babák Mihály: Mondd el neki még egyszer! - Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
88 6 2011.05.03. 5:01  4-6

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Képviselő Asszony! Köszönöm szépen, hogy fölvetette ezt a témát, hiszen minél többször beszélünk róla, annál nagyobb a lehetőségünk, hogy áttörjünk egy olyan gondolkodást, ami, azt gondolom, mégiscsak megindult az országban az elmúlt 20 évben, és a korábbi, egymást követő kormányok véleményem szerint egyébként megpróbálták megtenni azokat a lépéseket, amelyekre szükség volt. De valóban, nagyon nehéz egy olyan társadalomban új gondolkodást bevezetni, amely annak idején kényszerből vagy a szocializmus vívmányaként, elért eredményeként azt akarta felmutatni, hogy márpedig itt fogyatékossággal élő emberek nincsenek vagy csak minimálisan.

Még egy ellentmondásra szeretném fölhívni a figyelmüket, ami elgondolkodtató szám. Miközben közel 1 millió ember, 938 ezer ember vallja magát fogyatékossággal élőnek vagy megváltozott munkaképességűnek, ehhez képest a valódi támogatásban részesülők száma, akik között látás-, hallás-, értelmi fogyatékossággal élők, mozgássérültek vagy autisták vannak, alig haladja meg a 110 ezret. Persze, ez a szám is hatalmas nagy, óriási mértékű. De amikor a támogatásokról, általában az átadandó segítségről beszélünk, akkor bizony ezt a két számot össze kell hasonlítani.

A törekvésünk az, hogy a valóban rászorultak kapják meg a támogatást, valóban azok, illetve családtagjaik, hozzátartozóik, az őket gondozók kapják meg a támogatást, ne azok, akik adott esetben visszaélnek ezekkel a támogatásokkal.

Ezt szeretném hangsúlyozni, mert az ország teherbíró képessége a múltban is és a jövőben is csak azt tudja elviselni, illetve elbírni, akiket valóban támogatni kell, szükséges, akik valóban rászorultak. Éppen ezért az ön által felvetett témában abszolút köszönteni és üdvözölni tudom azt a gondolkodást, amit ön mondott. A kecskeméti példát kicsit tovább ragozva, eleve Kecskemét polgármestere, Zombor Gábor pozitívan áll a dologhoz. Amikor két évvel ezelőtt a Mercedes-beruházás tárgyalásai még az előző kormányok idején elkezdődtek, akkor már a Mercedes szakembereivel próbáltunk úgy egyeztetni, hogy minél több fogyatékossággal élőt foglalkoztassanak. Ha pedig a technológia ezt nem engedi meg, akkor olyan cégektől vásároljanak termékeket, amelyek beszállítóként jelenhetnek meg ezen a beruházáson is.

Itt felhívnám a figyelmét arra az ellentmondásra, ami az elmúlt időszakot jellemezte. Az előző kormányok, nagyon helyesen, támogatták a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. Ez nagyon helyes és fontos törekvés, hiszen ezt egy példával úgy tudnám szemléltetni, hogy ha bármelyikünk elindulna egy jelenlegi olimpiai bajnoki mezőnyben a 100 méteres síkfutásban, akkor szerintem, ha 50 méter előnyünk lenne, még az is kevés lenne. Éppen ezért biztos, hogy szükség van arra, hogy támogassuk ezeket a cégeket, vállalkozásokat. De ami elmaradt a múltban, ami hátrányt szenvedett, az a termékeik piacra juttatása. Éppen ezért indítottuk el a "segítő vásárlás" akciót, amely arra hívja föl a figyelmet, hogy minden egyes önkormányzat, az állami költségvetési szervek, de akár a magáncégek is járuljanak ahhoz hozzá, hogy akár a szabad piacon lévő cégek, amelyeket fogyatékos embereket, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak, akár a négy állami cég, amelyik ilyen embereket foglalkoztat, megkapják a lehetőséget a piacra jutáshoz.

Mi minden módon támogatjuk ezt, és ha bármiféle nagyobb postai csomagolás van, nagyobb közbeszerzés van, amire egyébként a közbeszerzési törvény hál' istennek lehetőséget ad, akkor ezek a cégek lehetőséghez juthassanak, hogy azt a hátrányt, amit egyébként elszenvednek, valamilyen módon próbáljuk segíteni ledolgozni. Éppen ezért köszönöm önnek, hogy fölvetette ezt a témát. És minden jó érzésű embernek is köszönöm az eddigi együttműködését, ami ezen a területen történik. Én azt tapasztaltam ezeknél a cégeknél, legyenek azok államiak, legyenek azok magáncégek, hogy ha voltak is visszaélések, ezeket vissza lehet szorítani, de maga a cselekedet, maga a gyártás, ami ott történik, sokszor magas színvonalú, profi, és abszolút piacképes termékeket állítanak elő legtöbbször.

Azt gondolom, hogy Magyarország fejlődéséhez, a magyar ipar, kézműipar fejlődéséhez és megmaradásához ezek a cégek nagymértékben hozzájárulnak, és mi minden eszközzel segíteni fogjuk ezt.

Köszönöm szépen a felvetését. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
93 4 2011.05.23. 5:14  1-4

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! (Közbeszólások: Nincs hang!)

(13.10)

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Köszönöm szépen, hogy felvetette, amit most elmondott, a gondolatokat, hiszen ezzel azt a segítséget is megadja, hogy az elmúlt egy év családpolitikájáról összefoglalóan beszéljek, a struccok meg önök mellett ülnek, akik valóban 8 évig ezt a témát nem feszegették, nem is lehetett róla beszélni. Az SZDSZ-szel egyébként közösen minden ilyen témát elvetettek, és hozzáteszem azt is, hogy az ország jelenlegi állapotához minden tekintetben úgy járultak hozzá ebben a katasztrofális helyzetben, amiből egyébként sokkal nehezebb családpolitikát csinálni, mint mondjuk, 2002-ben lehetett volna. De hagyjuk ilyen tekintetben a múltat!

Arra szeretnék még reflektálni, hogy első lépésként, rögtön a legelső lépésként azt a megállapodást, amellyel további terheket akartak tenni az IMF-szerződésen belül a családokra, így az egyes emberekre, mi megváltoztattuk, és ezért is vezettük be a bankadót, ezért is vezettük be egyébként a válságadót, hogy ne további terheket kelljen a családokra terhelni abban a katasztrofális helyzetben, ahol most van Magyarország.

Éppen ezért, ha megengedi, először a legrászorultabbak érdekében tett intézkedésekről néhány gondolatot hadd mondjak el önnek. Az egyik a gáz- és távhőtámogatás további fenntartása, a kilakoltatási moratórium fenntartása, fenntartva azt a feltételt is, hogy igenis a bankrendszer is, de a hitelfelvevő is bizonyos tekintetben felelős azért, amit vállalt annak idején szerződésben. Ugyanígy eltöröltük a támogatások áfáját, amit a szocialisták azért vezettek be, mert a saját bűvkörükbe vagy holdudvarukba tartozó egyik alapítvány elsíbolta az áfát ahelyett, hogy a szegényeknek kiosztotta volna rendesen azokat a behozott, támogatott élelmiszereket. Emellett a Karitatív Tanácsot megerősítettük, és nemcsak hogy megerősítettük, hanem több karitatív szervezetet vontunk be abba a munkába, amit nagyon nehéz társadalmi szempontból, hogy újraépítsük azokat a kapcsolatokat, amelyek a legszegényebb emberek és a karitatív szervezetek között vannak. Itt még azt a lépést is hadd mondjam önnek, az iskoláztatási támogatás bevezetése, amely egyértelműen jól vizsgázott. Lehet, hogy vannak hibák, lehet, hogy vannak nehézségek, és ha kell, lehet, hogy ezen egy év után változtatunk, de mindenképp jól vizsgázott, hiszen a visszajelzések mind azt mutatják, hogy azokban a körökben, ahol ez fontos volt, igenis elérte az eredményét, vagy legalábbis elindult abban az irányban, amit ön is említett, hogy a felemelkedésnek talán az egyik legfontosabb része az oktatás.

Tisztelt Frakcióvezető Úr! A másik terület, amiről szeretnék beszélni, az EU-s támogatásoknak, vagyis az egész európai elnökségünk kérdése. Mi az EU-s elnökségünk egyik középpontjába helyeztük a családok témáját annak ellenére, hogy iszonyatos támadásokat kaptunk emiatt, illetve sokan óvtak is ettől, hogy ez az Európai Unióban nem divat, ilyenről nem érdemes beszélni. Ennek ellenére nagyon nagy köszönetet kaptunk az egyes tagállamoktól, akár civil szervezeti vezetőktől, akár kutatóktól, akár pedig politikusoktól, hogy ezt a témát felhoztuk, és én azt gondolom, hogy ez igenis kihatott a magyar közbeszédre is.

Ezen belül néhány dolgot hadd említsek meg, amit mindenképpen fontosnak tartok, hogy mit tettünk meg még a családokért. A családok támogatási rendszerén belül amit részben ön is említett, az adórendszeren keresztül akarjuk támogatni azokat a családokat, akik tudnak és hozzáteszem, akarnak is dolgozni. A gyest három évre visszaállítottuk, és itt hozzáteszem, az önök közös szavazatának segítségével az örökbefogadói gyest is bevezettük, ami mindenképpen egy fontos lépés.

Hadd említsem meg, amikor a közbeszédről beszélünk, mi elindítottunk egy olyan embervédő, magzatvédő, illetve anyavédő kampányt, amely pontosan az örökbefogadást segítené. A legnagyobb támadás megint honnan érkezett? Az előző SZDSZ holdudvarából, akiknek még ez sem tetszik, még ezt sem tudják elfogadni, hogy legalább az örökbefogadásokat segítsük a megszületendő gyermekekkel. Ugyanígy a nők negyven év után elmehetnek nyugdíjba. Itt is a gyermekvállalást honoráljuk, 8 év, de bizonyos esetben akár 15 évig is visszamenőleg. Azt gondolom, ez igenis nagy lépés volt, még ha jogos felvetések is voltak, hogy hogyan kellene ezt még továbbfejleszteni. Amiről ön beszélt, hogy a családbarát közbeszédnek mi a szerepe és fontossága, nem véletlenül indítottuk el a házasság hete, a család ünnepe Európában, a családbarát munkahely pályázatot, a családi majálison... - hogy az újszülöttek megszületésekor igenis vállalják a közösségek és a szülők.

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Mindezt összefoglalva alátámasztja (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, hogy igenis az az út, amin elindultunk, jó irányban indult el, mert ugyanezeket a lépéseket ajánlja az országoknak. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
93 195 2011.05.23. 1:30  192-202

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Kalkuttai Teréz anya tevékenységét valóban szinte minden országban elismerték. Azzal a munkával, amivel egy többségi hindu, nagy tömegű muzulmán országban vállalta, hogy keresztény emberként segíti a rászorulókat, óriási tiszteletet és szeretetet vívott ki Indiában, majd ezt követően a világ szinte minden táján. Az évtizedek során szinte minden földrészen - Ázsiában, Afrikában, Európában, de érdekes, hogy még Észak-Amerikában, az Amerikai Egyesült Államokban is - házakat nyitottak, segítő otthonokat nyújtottak azoknak, akik rászorulnak. Amikor 1979-ben megkapta a béke-Nobel-díjat, az azért kapott összeget szintén a házainak ajánlotta fel, oda vitte be azt a pénzt, amit támogatásként megkapott. Azt gondolom - de nemcsak én, hanem a kormány is -, munkája alapján, annak elismeréseképpen, miután az az 1979-ben bekövetkezett halála után is folytatódott, érdemes és méltó is arra, hogy szeptember 5-ét az ENSZ Közgyűlése a jótékonyság világnapjává tegye. Éppen ezért a kormány is támogatja ezt. Az is fontos, hogy a kormányon belül - ahogy az az előterjesztő részéről is elhangzott - a Külügyminisztérium fogja összefogni ezt a feladatot.

Köszönöm szépen az ön előterjesztését, és azoknak a civileknek is köszönöm ezt a javaslatot, akik ezt a lépést megtették. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
95 205 2011.06.06. 2:10  196-210

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Országgyűlés! A felvetésre folytatnám azt a gondolatmenetet, amit Lázár János frakcióvezető úr elkezdett (Közbekiabálás az MSZP soraiból: Melyiket?), miszerint - és itt a bizottsági elnök úrnak szeretném jelezni a következőt - először is: amikor átalakítottuk a családi pótlékot iskoláztatási támogatássá, akkor azzal a feltétellel kapja vissza az 50 órán túl hiányzó gyermek, illetve családja a családi pótlékot, hogy egyrészt újra elkezd iskolába járni, másrészt pedig természetben kapja meg mindezt; tehát amit ön felvetett, annak nagyon sok alapja van.

És miután az egyik frakciótársa említette is, hogy elkezdtük a szociális konzultációt, és a nemzeti szociálpolitikai koncepcióban felvetettük azt, hogy igenis létjogosultsága van annak, hogy összevessük az összes támogatást, amelyet egy-egy család kap - az összes támogatást, ami legyen étkezési támogatás, iskoláztatási támogatás vagy akár pedig a családi pótlék és a gyes kérdése, én akkor tudom ezt elképzelni, amit önök felvetettek, ha akár az Államkincstártól érkező állami támogatások, akár az önkormányzatoktól érkező támogatások, de hozzáteszem, a karitatív szervezetektől érkező támogatások is összefutnak, mert való igaz az, amit önök felvetettek, hogy sok százezer ember él a létminimum közelében munkával, míg sok tízezer ember él úgy, hogy különböző helyekről megkapja a támogatásokat, és bizony ezek a támogatások nem futnak össze.

Tehát én is azt a türelmet kérném önöktől, miszerint egyrészt a szociális konzultáció eredményei meg fognak érkezni, másrészt pedig ennek az egész rendszernek a kialakítása, higgyék el, időbe telik (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.), de azt semmiképp sem tudjuk elfogadni, amit az LMP képviselője mondott. (Az elnök ismét csenget.) Higgyék el, ez nem mehet tovább, mert csak tönkreteszi mind a segélyezők, mind pedig a segélyezettek életét.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
98 2 2011.06.14. 4:32  2-10

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ez év márciusában népesedéspolitikai vitanapot tartottunk itt az Országgyűlésben a Jobbik-frakció kezdeményezésére, a Fidesz- és a KDNP-frakció támogatásával.

Mindegyik jelen lévő frakció, még az MSZP is egyetértett abban, hogy az ország demográfiai kérdése a jelen és a jövő legnagyobb kihívása. Ezt követően egy európai uniós támogatás keretében, a családi élet és a munka összeegyeztethetősége érdekében megkezdett programunk részeként életvédő és örökbefogadási kampányt indítottunk. Ezt a szocialisták itthon is, Brüsszelben is támadták, embertelen kampánynak nevezték. "Soha ilyen érzéketlenségről kormány még nem tett tanúbizonyságot", mondták önök, mondták ők egy sajtótájékoztatón, Brüsszelbe pedig ismét elszaladtak árulkodni elvbarátaikhoz, és újra hazugságokkal próbálták Magyarországot besározni, mint tették ezt a médiatörvény kapcsán, és mint tették ezt a magyar alkotmánnyal.

De nézzük a tényeket, tisztelt hölgyeim és uraim! A plakáton (Felmutatja.) egy magzat látható: "Azt is megértem, ha nem vagy még kész rám, de inkább adj örökbe, hadd éljek!" felirattal. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt nevezik önök embertelennek? Ezt nevezik önök érzéketlenségnek?

De tény az is, hogy brüsszeli ideológiai partnereiket is átverték, mert nem nézték meg a szerződésünket, amelyben a következő szerződési pontok állnak: a célcsoportja a pályázatnak az egész társadalom, annak felismertetése, mennyire fontosak a családok és azok tisztelete; a célcsoporton belül azokat kell megszólítanunk, akiknek van és akiknek nincsen gyermekük.

De tény az is: nem tájékoztatták ezeket a barátaikat arról sem, hogy milyen módon alakul a terhességmegszakítások száma az egyes országokban. És itt figyeljenek, tisztelt szocialista képviselőtársaim: amíg Finnországban 1000 élve születésre jut 172 terhességmegszakítás, Csehországban 1000-re jut 208, Németországban 2008-as adat szerint 167, Franciaországban 2005-ös adat szerint 270, addig Magyarországon pedig 447; az első három adat 2009-es volt. És önök azt is elfelejtették hozzátenni, hogy ez az iszonyatos különbség, ami ezek között az országok között megvan, bizony a teljes termékenységi arányszámban is megjelenik. Önök elfelejtették azt elmondani, hogy - 2009-es adat szerint - a finn 1,82, a cseh 1,49, szinte csak a német hasonlít az 1,36-os számával a magyarhoz, ami 1,32, miközben Franciaországban a 2009-es adat szerint 2 a teljes termékenységi arányszám.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Országgyűlés! Egy életvédő örökbefogadási kampány és az ehhez kapcsolódó jogi szabályozások csak részei a családpolitikának. Ezek együttesen a társadalomban csak lassan fejtik ki a hatásukat, míg a rombolás gyorsan hat, mint azt láthattuk az elmúlt nyolc év családellenes politikájában.

A rombolóknak szeretném befejezésül idézni az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság demográfiai jelentésében foglaltakat: "A család sorsától vagy történetétől, vagy az elmúlt évtizedekben a családokkal kapcsolatban végbement változásoktól függetlenül minden európai tagja volt vagy jelenleg is tagja egy családnak. Senki sem spontán nemzéssel születik." Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még önök sem. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok és a Jobbik soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
107 136 2011.07.04. 2:03  131-140

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! Mondhatnám azt is, hogy tisztelt Miniszter Asszony! Az elmúlt nyolc évre kell visszautalnom, mert ön azt kérdezte, hogy no de mégis miért. (Dr. Józsa István: Ez nem lehet igaz!) De lehet, higgye el, hogy lehet, képviselő úr, hiszen önök voltak azok, akik éveken keresztül teljes mértékben összekeverték azt a gondolkodást, amelyet az emberek nagy része abszolút elutasított, mégpedig azt, hogy azok, akik munkára rendezkedtek be, munkával akarták keresni a kenyerüket és eltartani a családjukat, de sajnos a minimálbér közelében éltek, mert nagyon kevés jövedelmet tudtak szerezni, azok sokszor azt tapasztalták, nemcsak hogy kevesebbet vittek haza, mint azok, akik segélyre rendezkedtek be, nemcsak azt tapasztalták, hogy őket ezért sokszor ki is nevették, ki is gúnyolták, hogy miért mégy te el munkába, miért mégy te el dolgozni, hiszen én akár ugyanannyit is össze tudok szedni azzal, ha segélyre rendezkedem be, mert még más támogatásokat is megszerzek, plusz a feketemunkával még többet is viszek haza; hanem önök ezzel azt is elérték az elmúlt nyolc évben, hogy a munka becsületének az értéke teljesen nullára ment le.

Én megértem azt a törekvésüket, amit 2009-ben elindítottak, és ez egy pici ugrás, egy pici lépés volt az önök részéről, amikor felébredtek és megpróbálták a saját választóik, a saját polgármestereik - például a hajdúsági polgármestereik - nyomására is megváltoztatni ezt a gondolkodást, de azt hiszem, ez csak nagyon kis mértékben sikerült. Ezért kell ezen a rendszeren továbbra is változtatni.

Köszönöm szépen a kérdését. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
107 140 2011.07.04. 1:13  131-140

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, képviselő asszony, miniszter asszony aggodalmát, amit kérdésként megfogalmazott, már csak azért is, mert ezzel a területtel miniszterségének a letelte után sem csak képviselőként foglalkozott, hanem külön megbízási szerződéssel próbálta ezt a területet szolgálni. Köszönöm szépen, hogy nyolc év után is még ennyire aggódik ezért a területért. De higgye el, hogy az az átfogó támogatási rendszer, az a szociális rendszer, amit ebben az országban elkezdtünk, segíteni fogja azt a gondolkodást, hogy a munkát helyezzük a középpontba, a munka legyen a legfontosabb és ne a szociális segélyezés. Ha ön azt mondja, hogy kevesebbet fog kapni valaki a munkával, akkor vagy nem tud számolni, vagy téved. Ugyanezt a hibát követték el az elmúlt nyolc évben is, ezért a választópolgárok egy évvel ezelőtt elég szépen megdicsérték önöket.

Köszönöm szépen az aggodalmát, és köszönöm szépen, hogy figyelmeztetett minket. Oda fogunk figyelni erre az átfogó rendszerre, és mindenki, aki munkával szerzi a jövedelmét, jobban fog járni.

Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 12 2011.07.11. 2:04  1-12

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! Néhány pontban szeretném összefoglalni azokat a gondolatokat, amit e beszámoló mentén meg kell köszönnünk, és mindenképpen ki kell emelni. Az egyik: a technológiai váltás következtében, eredményeképpen a környezetvédelmi károk, illetve a környezetvédelmi gondok csökkennek, és kevésbé terhelik annak a környezetnek az életét, az ott élők életét.

A másik, amit külön köszönök, az az egészségügyi területen, hogy tovább követik azoknak az embereknek, családoknak az élethelyzetét, akik bajba kerültek e tragédia során - és mindenképpen fontos, hogy valóban éveken keresztül ez a nyomon követés meglegyen.

A harmadik, amit személy szerint is szeretnék megköszönni: mind a civil szervezeteknek, mind az egyházi szervezeteknek azt a munkáját, ami az első perecektől fogva egészen mostanáig megtörtént; az az együttműködés, azt gondolom, bemutatta és bizonyította, hogy ezek a szervezetek joggal kapják meg az Országgyűléstől a támogatást, hiszen jogos volt az a követelés, kérés, hogy ne egymást gyengítve, ne egymással szemben versenyezve dolgozzanak, hanem egymást erősítsék.

A negyedik terület, amit mindenképpen szeretnék kiemelni, az az építészszakma és az építőipari szakma összefogása, hiszen egyrészt a felajánlások, másrészt pedig a megvalósult épületek bizonyítják, hogy ők is nagy segítséget nyújtottak.

Befejezésképpen pedig a kármentő alapba befizetett néhány forinttól egészen a millió forintokig, akik befizettek ebbe az alapba és ennek a kárnak az enyhítésére, köszönöm mindannyiuknak, hiszen nélkülük nem lehetett volna megvalósítani ezt az építkezést és a helyreállítást.

Miniszter úr, köszönöm szépen a beszámolóját. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 110 2011.07.11. 1:57  107-114

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Magyarország egyik legnagyobb problémája a demográfiai kérdés, és a demográfiai kérdésben, azt gondolom, hogy az európai uniós elnökségünk is bemutatta azt a legnagyobb megoldási javaslatot, miszerint ugyanúgy kell koncentrálnunk a családtámogatási rendszerre és a családalapítás összehangolására a karriertervezéssel, a munkahely összehangolásával.

Éppen ezért azt gondolom, ez a vitairat, amit elindított Mihalovics Péter miniszteri biztos úr, illetve az ő vezetésével fut ez a program, bizony arra jó, hogy bevonja azokat a fiatalokat, akiknek a véleménye, a gondolkodása nyilván teljesen más, mint az öt-tíz-tizenöt évvel idősebb korosztályoké, és egészen más, mint mondjuk, egy minisztériumi gondolkodás. Tehát én ezért is köszönöm neki is és munkatársainak, illetve mindazoknak, akik ebben a programban részt vállaltak, illetve dolgoznak, és köszönöm mindazoknak, akik már visszaküldték a véleményüket. Illetve még azt szeretném önnek jelezni, hogy túl azon, hogy ebben a tíz témában, amit ön fölsorolt, 1200 kérdőívre adtak, illetve várunk még választ, illetve hét településre még a nyár folyamán ez a program személyes beszélgetéseken keresztül is eljut.

Én arra biztatom a fiatalokat is és mindazokat a településeken élőket, akikhez elmegy ez a program, hogy támogassák, adják oda a javaslataikat, adják át a javaslataikat, hiszen csak így tudjuk azt az ifjúságpolitikát becsatolni a családpolitikába, ami elengedhetetlen.

Befejezésül, tisztelt képviselőtársam: a karrier és a család, a munka és a család összeegyeztetése nagyon fontos, ezért biztatom önöket is és fiatal képviselőtársaimat, akiknek már a karrierlehetősége, a munkalehetősége megvan, hogy minél hamarabb alapítsanak családot és vállaljanak gyermeket.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 114 2011.07.11. 1:11  107-114

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy megfogadta a tanácsomat, sok sikert kívánok hozzá.

A kérdésére pedig válaszolva: ezen a héten kerülnek föl, illetve már kerültek föl azok a családi és ifjúsági pályázatok, amelyek egész nyáron, illetve az ősz folyamán segítik az ifjúsági szervezeteket, az ifjúsággal foglalkozó civil, egyházi közösségeket, illetve családokat, hogy táboroztassanak, és más ifjúsági programokat hajtsanak végre. Ennek nagyságrendje összességében 250 millió forint, ami egyébként a parlamentnek köszönhető, az Országgyűlés szavazta meg még a tél folyamán a költségvetésben. Mi szempontként két dolgot mindenképp a kiírásnál fontosnak tartottunk. Az egyik, hogy bármilyen ifjúsági programban is megjelenjék a családok kérdése, bármelyikben megjelenjék a fogyatékosügy kérdése. Ami pedig mindenképpen sikerre vezetheti a pályázókat, az, ha Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben valósítják meg (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) a pályázataikat, ezzel pluszpontokat is kaphatnak.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 142 2011.07.11. 1:57  139-146

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! "Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük." Tisztelt Képviselő Úr! Ön ott volt ez alatt a beszéd alatt, hallotta, hogy agyontitkoltak mindent, majd néhány hónap múlva, ha jól emlékszem, ön egy Che Guevara-pólóban veregette Gyurcsány Ferencnek a vállát, hogy milyen jól csinálja, és milyen jól titkol el mindent az ország elől. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Éppen ezért én nem csodálom, nem csodálom, tisztelt képviselő úr, hogy amíg az álvita az MSZP-n belül még most is arról folyik, hogy ki szivárogtatta ki az őszödi beszédet, és nem arról folyik, hogy hogyan verték át az országot, hogyan csapták be a választókat és az embereket, akkor addig önöknek érthető módon fáj az, hogy mi egy teljesen más, új konzultációt kezdtünk el az országban, egy olyan konzultációt, ami önöknek eszükbe se jutott. Önöknek az fáj, hogy itt szociális konzultáció keretében több mint 1,1 millió ember válaszol, és gondolja komolyan, hogy igenis érdemes odafigyelni az őket megkérdezőkre, és érdemes odafigyelni azokra a kérdésekre, amelyeket feltettünk nekik. És ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy ennyien válaszoltak, ilyen mértékben komolyan vették, és ilyen mértékben bebizonyították azt, hogy a demokráciára szükség van.

Tisztelt Képviselő Úr! Befejezésképpen még azt hadd válaszoljam önnek, hogy biztosan nem fogunk folytatni olyan mutyizós konzultációsorozatot, amit önök csináltak, miszerint minden választási hadjárat előtt szövetséget kötöttek a hagyományos szakszervezetekkel, minden választási hadjárat előtt önök kiálltak velük, majd utána négy évig szóba se álltak velük. Kérdezze meg édesapját, szerintem jó választ tud erre adni.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 146 2011.07.11. 1:01  139-146

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tényleg nagyon jólesik nekem is személy szerint, de gondolom, az összes képviselőtársamnak, hogy ennyire aggódik a Fidesz-KDNP-pártszövetség sorsáért.

Nagyon örülök annak, hogy egyébként azt gondolja és lebecsüli... Bocsánat, ennek kevésbé örülök, hogy lebecsüli 1,1 millió ember válaszadását, és lebecsüli azokat az észrevételeket, amelyek nem egy - még egyszer hangsúlyozom - hagyományos szakszervezeti mutyi közepette születtek, nem néhány tucat ember érdekében születtek, hanem sok százezer, több mint egymillió ember válaszadása során születtek. Tehát azt gondolom, hogy ez az igazi érdekképviselet, ez az igazi népképviselet, és a demokráciának ez a lényege, hogy választások között is megkérdezzük az embereket. (Dr. Varga László: Nem kérdeztétek meg ezt!)

Egyébként, tisztelt képviselő úr, önnek is, az egész frakció csapatának a Kékszalag-versenyre a hét végén a Balatonon sok sikert kívánok, hiszen látom, hogy amellett kampányolnak. (Dr. Varga László: Ezt szégyellni fogod...)

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 122 2011.09.12. 2:12  119-126

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek! Köszönöm szépen a felvetésüket, hiszen amiről önök beszélnek - és amit külön meg is szeretnék köszönni, hogy korrekten elmondta azt, képviselő asszony, ön is -, miszerint az a helyzet, ami most előállt, nem egy év munkájának következtében állt elő, hanem annak, hogy 2002 óta oly mértékben csökkentek a támogatások a szociális intézményrendszeren belül - a normatív támogatásokról beszélek -, aminek következtében az addigi fenntartói 30 százalékos, 25 százalékos összeghez 70 százalék támogatást adott annak idején az állam, most pedig szinte megfordult ez az arány nagyon sok területen.

Éppen ezért mi is fölfigyeltünk erre a folyamatra, és nemcsak hogy fölfigyeltünk, hanem több lépést is megtettünk az elmúlt időszakban. Volt olyan terület, ilyen például a látássérültek rehabilitációs központjainak támogatása, amikor is ugyan a civil szervezetek aláírtak egy európai uniós fejlesztési tervet, meg is valósították, és vállalták, hogy öt éven keresztül fenntartják, ennek ellenére idén kevés volt erre a pénz, és 110 millió forint pályázattal megtámogattuk őket. Ugyanígy tettünk az autista farmokat fenntartó civil szervezeteknél is. De mindez, tudom, hogy más területeken, így mondjuk, az idősellátásnál vagy a szociális ellátásoknál, főleg a bentlakásos intézményeknél, még kevés.

Nem véletlenül mondta azt a miniszterelnök úr, hogy a szociális ellátásokban, támogatásokban és a segélyekben az egyik oldalról az a pazarló helyzet áll fönn, hogy sokszor olyanok kapják meg a támogatást, akik nem érdemlik meg, és sokszor, akikről önök is beszélnek, nem kapják meg a kellő támogatást.

Ennek megfelelően fogjuk átalakítani a támogatási rendszert. Már a jövő évben ez érezhető lesz a támogatásokban. (Az elnök a hozzászólási idő leteltét csengetéssel jelzi.) Remélem, hogy ezzel segíthetünk nemcsak a civileknek, hanem a többi fenntartónak is. (Taps a kormánypárti oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 126 2011.09.12. 1:14  119-126

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen további kérdéseit. Először is a csömöri helyzetet személy szerint nem ismerem. Ha átadja nekem, megköszönöm, hiszen ha más nem, négy olyan állami cége van az országnak, ahol megváltozott munkaképességűeket és fogyatékos embereket foglalkoztatunk, ha máshogy nem, rajtuk keresztül megpróbálunk segíteni, mert minden egyes gazdálkodásba így nem tudunk belelátni, hogy jól foglalkoztatták-e őket, olyan termékeket állítottak-e elő, amelyek piacképesek voltak avagy sem.

De hozzá szeretném tenni, hogy nem elzárkózva ezektől a lehetőségektől, pontosan azért írtunk és írunk ki olyan uniós pályázatokat, amelyekbe a civileket is bevonjuk; itt például az önkormányzati és nonprofit fenntartású szervezetek közel 6 milliárd forintra pályázhatnak felújításokra. Nagyon fontos, hiszen a fenntartás érdekében nem mindegy, hogy milyen az épületállományuk. Autista farmokra a jövőben 600 millió forintot fogunk kiírni, illetve korai fejlesztésre, ami talán ennek a területnek az egyik legelhanyagoltabb része, közel 700 millió forintot. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Azt gondolom, hogy ezek azok a támogatások, amelyek valóban megjelenhetnek a civil szervezeti világban, és segíthetik a fenntartást is.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 191 2011.09.19. 2:14  188-191

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Először is szeretném megköszönni az ÉFOÉSZ-nak, az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetségének, hogy húsz év óta folyamatosan megrendezi ezt a figyelemfelhívó találkozást, ahol több ezer, most is 6-7 ezer ember vett részt, és mindenképp azt mutatja a társadalom számára, hogy ők is fontos emberek, és őrájuk is lehet számítani. Illetve szeretném azt is jelezni, hogy nyilván ez a húsz év egy folyamatos fejlődést jelentett a fogyatékos emberek támogatása, az őket körülvevő világ életében, és azt kell mondjam, hogy ilyen szempontból az elmúlt időszakokban, években, évtizedekben nagyon nagy változás történt Magyarországon ahhoz képest, hogy a rendszerváltoztatás előtt hogyan állt ez a kérdés.

De azért három dolgot hadd emeljek ki kérdésére válaszolva, ami mindenképp szemléletváltást is jelent az elmúlt évek politikájához képest, és amit mindenképp fontosnak tartok.

(16.50)

Az egyik, hogy sikerült elvégezni azt a munkát, az úgynevezett kitagolási stratégiát, amelynek az a lényege, hogy a legnagyobb méretű, a leglepusztultabb állapotban lévő, a fogyatékossággal élőket, illetve idős, demens betegeket ápoló, gondozó intézményekből egy kisebb, felújított, modern épületbe kerüljenek át a gondozottak, ami jó a gondozottaknak és jó a gondozónak is. Itt azért szeretném jelezni, hogy az előző kormány négy évig nem tudta elvégezni ezt a munkát és ezt az európai uniós pénzt lehívni, amely rendelkezésünkre áll.

A másik a szemléletváltás. Nagyon fontos az, hogy az iskolákban, az oktatási intézményekben megjelennek olyan, úgynevezett szolidaritási nagykövetek, akik a fiatalokkal beszélnek a fogyatékos életükről, nehézségeikről, és ezáltal egyébként a nehéz korban, helyzetben lévő fiatalok is találkoznak velük.

A harmadik pedig - nagyon röviden -, hogy azokat a támogatásokat helyezzük előtérbe (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) a fogyatékos- és megváltozott cégeknél és az ő foglalkoztatásuknál, ahol piacra is kerülnek ezek a termékek, mert anélkül hiába a támogatás.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 195 2011.09.19. 2:16  192-195

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Valóban, a hajléktalan életforma szomorú, elkeserítő és valóban nyomasztó élethelyzetet jelent nemcsak azoknak, akik ezt megélik, hanem az egész társadalom számára is. Sajnos, a hajléktalanság kialakulása sok-sok oknál fogva áll össze. Ilyen például a családok szétesése, ilyen a hitelkárosultak helyzete, ilyen a díjhátralék, de sajnos van olyan, aki életformaként választja ezt az élethelyzetet.

Azt kell mondani, hogy a társadalom segítő szándéka évtizedeken belül visszamutathatóan megvan, hiszen a társadalom sosem tiltakozott az ellen, hogy a normatív támogatáson felül, ami közel 9 milliárd forint évente, még máshonnan is támogatásokat gyűjtsenek hajléktalan emberek számára, illetve azoknak a szervezeteknek a számára, akik segítik őket, segítik ezt az életformát megváltoztatni valamilyen módon.

De mégis azt kell mondanom, hogy a kormány ehhez hozzátesz még többet, hiszen 2 milliárd forintos olyan európai uniós támogatást fogunk elindítani hamarosan, amelynek az a lényege, hogy a hajléktalan életformának egyrészt a gyökereit találjuk meg és onnan próbáljunk segíteni, másrészt pedig a kitörés lehetőségét is megadjuk akár a szállás lehetőségével, önálló hajlék lehetőségével és a munkateremtés lehetőségével. Erre egyébként nagyon sok jó példa van, már az előző kormány alatt megvalósult egy ilyen Szombathelyen, már a mi kormányunk alatt megvalósult egy ilyen Kecskeméten, és remélem, hogy tovább fognak ezek a megoldások szaporodni, és igazi kivezető utat jelentenek ezeknek az embereknek a számára.

De a kérdésére annyit azért még hadd mondjak, hogy nem divat kérdése az, hogy a társadalom mit fogad el, mert amikor a társadalom azt mondja, hogy támogatja hatalmas nagy összegekkel a hajléktalanellátást, a másik oldalról teljesen jogosan mondja, hogy rend legyen azon a területen, ahol ők laknak, rend legyen a villamosokon, fel lehessen szállni, és ne büdös legyen (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), rend legyen az aluljárókban, és ne kosz legyen. Azt gondolom, egy városvezető, egy kerületi vezető részéről teljesen jogos megoldás és elvárás, ha ő ezt végrehajtja.

Köszönöm szépen a kérdését. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
115 54 2011.10.03. 4:08  51-57

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Köszönöm a kérdését, és kérdésére az alábbi válaszokat tudom adni.

A humán szolgáltatások területén a civil szervezetek valóban jelentős feladatokat látnak el, sok esetben új és rugalmas szolgáltatásokat is kialakítva. Természetesen jelentős az eltérés abban, hogy mely ágazatban, azon belül is milyen szolgáltatásban mekkora arányt képviselnek a civil fenntartók. Például a hajléktalanellátásban sokkal nagyobb arányban vesznek részt, míg például a családsegítő szolgáltatásban a részvételük csekély vagy csekélyebb.

Fontos azonban azt is tudni, hogy a nem állami fenntartók számára - tehát a civil szervezetek számára is - a törvény nem ír elő ellátási kötelezettséget, így e tehertől mentes a fenntartói kör. Kötelezettség hiányában rugalmasabban választhatják meg tevékenységüket is, ellátási területüket, a gondozott célcsoportot. Mindemellett a szolgáltatások működéséhez ugyanazt a fajlagos normatívát kapják meg, mint a sokkal szűkebb mozgástérrel rendelkező önkormányzatok.

A szolgáltatások fenntartásának finanszírozásában nem állnak fenn a kérdésben jelzett áldatlan állapotok. A működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók a Magyar Államkincstártól rendszeres havi működési finanszírozásban részesülnek. Ez érvényes a pályázati úton finanszírozott alapszolgáltatásokra is, csak itt negyedéves ütemezésben kapják meg a pénzt. A fentiek miatt az ön által említett visszadátumozási eset ezért sem értelmezhető a szolgáltatás fenntartási területén.

Az önerővel kapcsolatos megjegyzésére azt tudom elmondani, hogy a működési hozzájárulás igénybevételéhez nem szükséges saját erő előteremtése, ez nem feltétele a támogatás folyósításának. Amikor a civil fenntartók kötelező önkormányzati feladatokat látnak el, akkor minden bizonnyal - legtöbb esetben - ellátási szerződést kötnek az illetékes önkormányzattal. Az önkormányzat adhat kiegészítő támogatást az átvett feladat ellátásához, és ezt gyakran meg is teszi, a fenntartói forráskiegészítés azonban a két szerződő fél saját ügye. Itt szeretném megjegyezni, hogy kimondottan a kérdésére, a Komárom-Esztergom megyei mozgássérültek egyesületének, országos szervezetének helyi szervezetét nem mi támogatjuk közvetlenül, hanem mi a MEOSZ-szal vagyunk közvetlen támogatási szerződésben, 160 millió forintnyi összegben, és ő dönti el, hogy tagszervezeteit milyen összegekkel támogatja. Az más kérdés, hogy a jövőben egyébként jelentkeznek-e a külön tagszervezetek, hogy ne központosított támogatás legyen, hanem a civil szervezetek - így a Komárom megyei is - külön támogatást kapjon.

Tisztelt Képviselő Asszony! Egyébként köszönöm azért is a kérdését, hiszen ön is ismeri és tudja, hogy a civil fenntartók között van nagyon jól működő - és tényleg minden köszönetet megérdemelnek minden munkájukért -, vannak olyanok is, akik jó szándékkal, de sokszor hatalmas nagy hibákkal működnek, és ezért valóban elesnek támogatásoktól, és vannak olyanok is, akik kimondottan rosszindulatból szerveződnek, csak azért, hogy ne működjenek az európai uniós támogatások. Van ilyen civil szervezet, akik ezáltal európai uniós támogatások csúszását okozzák 7 millió forintos nagyságrendben, aminek következtében a civilek nem kapják meg a támogatást.

Még egyre szeretném fölhívni a figyelmét: az Új Széchenyi-terv keretében 3 milliárd forint támogatást adunk gyermekotthonok átalakítására, 5,8 milliárd forintot adunk bentlakásos intézmények támogatására, felújítására és több mint 2 milliárd forintot hajléktalanellátás fejlesztésére. (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) Ezekben a munkákban, ezekben a pályázatokban a civilek is részt vehetnek, kérem, segítsen, hogy hozzájuk is eljusson ez a hír.

Köszönöm szépen a kérdését. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
115 132 2011.10.03. 2:14  129-136

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! A gyermekszegénység és általában a szegénység újratermelésének - csúnya szóval újratermelésének - az egyik legfőbb oka az iskolából való hiányzás vagy pedig általában a rossz tanulmányi eredmények. Valóban azok a szocialisták, akik az előbb itt az oktatási rendszert merték bírálni, nem vették észre ezt a hallatlan nagy felelősséget, és nem törődtek azzal egy percig sem, hogy azoknak a szegény gyerekeknek, akiknek az élethelyzete kilátástalan, bizony az oktatást kellene leginkább megerősíteni. Éppen ezért változtattuk meg úgy a családi pótlékot, hogy a gyermek iskolába járásáig nevelési támogatást kapnak a gyerekek, és ezt követően pedig a gyermek iskoláztatási időszaka alatt az iskoláztatási támogatást kapják.

Éppen ennek az eredményeként a következőt tudom én is tapasztalatként elmondani. Összességében mindenképp pozitív az, hogy a 10 órát igazolatlanul hiányzott gyermekeknek mindössze 42 százaléka éri el azt az 50 órás igazolatlan hiányzást, ami után fel kell függeszteni a családi pótlékot, tehát megérte a figyelmeztetés. Mindenképp az is figyelmeztető - és alátámasztja sajnos a tapasztalat -, hogy 74 százaléka a gyermekeknek szociálisan rászorult, sokszor segélyezett családokból valók. Magyarán: ha őket nem segítjük és nem kényszerítjük ezáltal az iskoláztatásra, akkor ők ugyanúgy ott maradnak a nyomorban, ott maradnak a szegénységben.

Valóban az is eredmény, hogy míg 2009-ben több mint 44 ezer feljelentést kellett tenni iskolai hiányzás miatt és az úgynevezett lógás miatt, az elmúlt tanévben 13 ezer gyermek volt az, aki az 50 órás hiányzást meghaladta, és ezek közül is 7400 esetben kellett felfüggeszteni a támogatást. Azt gondolom, hogy ez mindenképp pozitív eredmény, és mindenképp tovább folytatjuk ezt a munkát. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
115 136 2011.10.03. 1:12  129-136

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Csak annyiban szeretném folytatni azt a gondolatmenetet, amit az előbb befejeztem, hogy valóban nagyon sok tapasztalata van az elmúlt egy évnek, éppen ezért arra kérem az Országgyűlés frakcióit, hogy támogassák a további szigorításokat, amelyeket úgy tervezünk, hogy idén ősszel vagy jövő év elején elfogadunk, és azt követően a következő tanévben mindenképp be kell vezetni, hiszen azt mutatja az eddigi összes felmérés, hogy azok a gyerekek érik el általában az 50 órás hiányzást, és haladják meg az igazolatlan hiányzások számát, akik már a tanköteles korból épp ki fognak lépni. Őrájuk a szankció igazából nem is hat, őrájuk igazából semmiféle olyan érvelés és olyan segélyezési és támogatási rendszer nem hat, amivel igazából az iskolában nemcsak hogy eredményt érnek el, hanem ezáltal amikor kikerülnek az életbe, akkor munkahelyet is szerezhetnek.

Nagyon bízom abban, hogy a további szigorítások és a további döntések segítik ezeknek a problémáknak a megoldását. Köszönöm a figyelmét.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
115 140 2011.10.03. 2:09  137-144

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Képviselő Asszony! Egyrészt úgy, hogy az önök liberális gondolkodási köréhez köthető SZDSZ politikáját nem folytatjuk. Tehát én örülök annak, hogy ön egy irodáért aggódik, ahol 80 millió forintért dolgoznak emberek, és ott döntik el, hogy oldják meg papírok mellett a gyermekszegénységet, de azt gondolom, hogy egy kormánynak sokkal több feladata van ennél. Örülök annak, hogy ön egy liberális kötődésű társaságot akar továbbra is támogatni, miközben ugyanez a társaság egy pillanatig sem emelte fel a szavát az ellen a gyermekszegénység ellen, amibe az elmúlt időszak liberális oktatáspolitikája vezette az országot.

Egy percig nem emelték fel ők a szavukat azért, hogy igenis, a legnagyobb szegénységben élő gyerekeket csak akkor tudjuk támogatni, ha van középosztály, ha van egy olyan középosztály, akik adót, járulékot fizetnek, és ebből segélyeket, támogatási rendszereket tudunk fenntartani. Egyébként a pontos válasz az ön 80 millió forintos aggódására, amit egy irodáért tesz meg, a következő.

(16.00)

Azt kell mondani, hogy lakásfenntartási támogatásként a legszegényebb családoknak - átvive a gáz- és távhőtámogatást - több mint 19 milliárd forintot fizetünk ki. Azt kell önnek mondanom, hogy családi pótlékra, amiben az összes gyermek részesül, és a szegénységben élő gyermekek is részesülnek, közel 360 milliárd forintot fizet az adófizetők pénzéből az állam. Azt kell önnek mondanom, hogy bölcsődei ellátásra 12 milliárd forintot fizetünk, ami legalább olyan fontos ezeknek a szegény gyermekeknek a fölnevelkedéséhez és a társadalomban való megkapaszkodásukhoz.

Ön, képviselő asszony, ne haragudjon, értem a kérdését egyik oldalról, aggodalmát is értem, de másik oldalról egy olyan dologhoz ragaszkodik, ami az elmúlt nyolc évben a nullára vitte le az országot, és teljes mértékben a liberalizmust tönkretette Magyarországon.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
115 144 2011.10.03. 1:12  137-144

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nagyon kedves, kedves képviselő asszony, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy a jövőről beszéljünk, de mégiscsak azt kell mondanom, ha a jövőről akarunk beszélni, akkor nincs szükség olyan tanácsokra, amely tönkretette az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedben, két évtizedben az oktatási rendszert azzal a vadliberális politikával, amit bevezettek ebben az országban; amikor nem számított az eredmény, amikor nem volt követelmény, amikor a legszegényebb családoknak csak úgy adtak támogatást, segélyt, cserébe pedig semmit nem kértek. Az, amit ön említett, az a programiroda ezt a felfogást támogatta. Ne haragudjon, nem úgy kell nekünk a legszegényebb több százezer embert támogatni, hogy 80 millió forintért fönntartunk egy irodát, hanem abból kell kiindulni, hogy az oktatási rendszert meg kell erősíteni. Ahogy az előző kérdésre válaszoltam, azok a gyerekek, akik az oktatási rendszerben maradnak, remélhetőleg kitörnek abból a mélyszegénységből és nyomorból, amibe belekerültek egy vadliberális politika, gazdaság- és oktatási politika miatt.

Köszönöm szépen a figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
117 4 2011.10.10. 4:20  1-4

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Frakcióvezető Úr! Azok a számok, amelyek valóban riasztóan hatnak a jövő tekintetében, nemcsak Magyarországra vonatkozóan (Zaj. - Az elnök csenget.) katasztrofálisak, legalábbis még a pozitív előrejelzések is, hanem Európa nagy részére, és hozzáteszem, az Európai Unión kívül Oroszországra is katasztrofális számokat mutatnak. És ebben bizony nem elég egy ország összefogása, együttgondolkodása, hanem nagyon fontos az is, hogy az a környezet, ahol élünk Európán belül, mindenképp családbarát, gyermekbarát és ezáltal gyermekvállalást segítő környezet legyen.

(13.10)

Nem véletlenül terveztük meg, és nemcsak hogy megterveztük, hanem hajtottuk végre európai uniós elnökségünk során azt a demográfiai hetet, amelynek tematikus napjai is voltak a politikán túl, hiszen olyan, a világ minden tájáról meghívott vendégek voltak itt jelen, akik segítették azt a gondolkodást, ami a jövőben a lépéseinket meg kell hogy határozza. Az a szakmai munka, amit itt elvégeztek a kutatók, illetve előadásokat megtartottak, mind azt bizonyítja, hogy azok a lépések, amelyeket elkezdtünk az elmúlt másfél évben, pozitívan hathatnak a gyermekvállalásra, és pozitív irányba indul el a családalapítás és a gyermekvállalás Magyarországon is.

Mindemellett pedig nagyon fontos volt az a lépés is (Az elnök csenget.), amit közösen az elmúlt egy évben megtettünk, az ország új alaptörvénye, az ehhez valóban szorosan kapcsolódó, hamarosan beterjesztendő családok védelméről szóló törvény, de ugyanígy fontosnak tartom azt a demográfiai vitanapot is, amely itt a parlamentben zajlott körülbelül egy évvel ezelőtt, és ahol olyan javaslatok hangzottak el a sok vita, a sok egyet nem értés ellenére, amelyeket mind be lehet építeni akár az új törvénybe, akár pedig abba a politikába, családpolitikába, amelyet szeretnénk megvalósítani ebben az országban.

A számok valóban elkeserítőek, de a számok nem az utóbbi egy évben, két évben, pár évben váltak ilyenné, hanem ha visszamegyünk az elmúlt húsz évre, folyamatos csökkenés tapasztalható az országban. Sajnos a legnagyobb baj az, hogy akkor érte az országot ez a változás, ez a negatív tendencia, amikor még lett volna bőven gyermek, lett volna bőven magas létszámú korosztály, akik gyermekeket vállalhattak volna. Ezt az elmúlt mintegy másfél évtized biztos, hogy elmulasztotta, így talán még nehezebb a helyzet.

Biztatásként egy adatot tudok mondani, ami tudom, hogy még nem szembetűnő, tudom, hogy még nem megnyugtató, de az utóbbi két hónap statisztikája, június és július statisztikája azt mutatja, hogy a tavalyi évhez képest néhány száz fővel emelkedett az élve születések száma. Én ezt nem mint hurrájelentést mondom, és félre ne értse valaki, meg félre ne magyarázza valaki, de mindenképp talán-talán egy kis elmozdulást jelenthet a demográfiai helyzetben, ha valóban az ország minden felelősen gondolkozó akár politikai pártja, akár civil szervezete, akár a kutatók és akár a médiának a képviselői segítik azt a gondolkodást, miszerint a családtámogatás és a családnak az alapja az a közösség, amelyet próbálunk megteremteni, illetve ezáltal a gyermekvállalás erősítése mennyire fontos a jövő szempontjából; legyen az gazdasági szempontból, legyen az pedig a demográfiai kérdés és a nyugdíj szempontjából.

Erre biztatnék mindenkit, hogy az a közfelfogás, ami azért összességében pozitív az emberekben, összességében pozitív a fiatalokban, mindenképp segítséget kapjon és támaszt kapjon, ne negatív üzeneteket közöljünk a fiatalokkal, mert az mind-mind a családalapítás és a gyermekvállalás ellenében szól.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
117 73 2011.10.10. 4:19  70-76

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Hogy ki üzent hadat a rokkantnyugdíjasoknak, szeretnék felolvasni egy idézetet önnek: "Ha van botrány, akkor az, hogy ma minden harmadik nyugdíjas rokkantnyugdíjas, és ez utóbbiak közül minden második még aktív korban van. Akár dolgozhatna is, akár a munka adhatna értelmet életének."

Tisztelt Képviselő Úr! 2007. február 12-én Gyurcsány Ferenc mondta ezeket a szavakat. Tehát ha valaki hadat üzent volna a rokkantnyugdíjasoknak, akkor azt hiszem, tőle kellene megkérdezni, hogy miért akarta ezt 3,5 évvel ezelőtt megtenni. De hogy a válaszaira mégiscsak valami konkrét választ is kapjon, mert nyilván Gyurcsány Ferenctől nem fogja ezt megkapni, ezért néhány gondolatot hadd mondjak el önnek. Az egyik, amit mindenki nagyon jól tud, hogy az tarthatatlan egy 10 milliós országban, hogy ma rokkantnyugdíjon vagy rokkantnyugdíjszerű ellátáson 940 ezer ember él - 940 ezer ember él! Hatalmas nagy szám! Ha ebből levonjuk azt, hogy körülbelül 380 ezren vannak azok a rokkantnyugdíjasok, akik már a korhatárt meghaladták, akkor még mindig egy nagyon nagy számról beszélünk, közel 600 ezer főről beszélünk.

Éppen ezért azt kell mondanom, hogy ez a szám aránytalan egész Európának a rokkantnyugdíjas-számarányához, és éppen ezért teljesen jogos az, hogy a rokkantnyugdíjrendszert valamilyen módon felül kell vizsgálni. De a felülvizsgálat nyilván igazságos kell hogy maradjon. Nyilván azoknak az embereknek az ellátását és azoknak az embereknek a támogatását meg kell tartania az új ellátási rendszernek, akik valóban rászorultak, akik valóban rokkantsági élethelyzetben élnek, akiknek valóban az egészségkárosodása olyan szintű, ami miatt nem tudnak vagy elhelyezkedni, vagy ha el is tudnak helyezkedni, akkor is a bizonytalanság miatt valamilyen ellátásra rászorulnak.

A harmadik, amit szeretnék jelezni önnek, hogy az elmúlt időszak rokkant-nyugdíjasítása munkaügyi probléma volt Magyarországon. Nem tudom pontosan, hogy ön melyik területről érkezett mint képviselő, de azt azért mindenki tudja, hogy az ország keleti, északkeleti vidékein bizony a bányák, az iparvállalatok bezárása miatt nagyon sokan kerültek rokkantnyugdíjas státusba, és nem kapták meg azt a lehetőséget hosszú távon, hogy ezek az emberek dolgozhassanak vagy pedig máshonnan szerezhessenek jövedelmet.

Éppen ezért, tisztelt képviselőtársam, a következőt szeretném önnek mondani. Akik már rokkantnyugdíjban vannak, és már elérték a nyugdíjkorhatárt, ők nyugdíjasok lesznek, ugyanazt az ellátást meg fogják kapni, és nem kell a nevük mellett ott tartani azt, hogy rokkantnyugdíjasok. Akik öt évvel a mindenkori nyugdíjkorhatár előtt vannak és élnek, azok sem kerülnek felülvizsgálatra, kivéve azok az emberek, akiknek - adja Isten - az egészségi állapota helyrejött az elmúlt időszakban. A jelenlegi I. és II. csoportban lévőknek pedig nem kell semmitől sem félniük, hiszen olyan állapotban vannak, hogy nagyon nehéz a foglalkoztatásuk.

Tisztelt Képviselő Úr! Nyilván van egy hatalmas nagy tömeg, közel 200 ezer ember, akiket felülvizsgálat során eldönt a szakértői bizottság, hogy ezek az emberek rehabilitálhatók avagy nem rehabilitálhatók. Amennyiben nem rehabilitálhatók, ugyanúgy megkapják az ellátást, ha rehabilitálhatók, akkor pedig nyilván azt a segítséget mind a munka területén, mind pedig az ellátás területén meg kell hogy kapják azért, hogy ne legyen támadása (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), ne vegyük el tőlük az ellátást. Önök tervezték el, tisztelt képviselő úr, tehát ne vádoljon minket olyannal, amely nem igaz.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 18 2011.10.17. 3:53  15-18

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Megpróbálok tényszerűen arra válaszolni, amiről az előzetes hírek szóltak, hogy aki magyar, önökkel van. Én azt gondolom, hogy még sok-sok más magyar van ebben az országban, akik nem biztos, hogy az önök politikáját követik.

De amit a nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan kérdést felvetett a képviselő úr, azt érdemes azért körüljárni, mert egyik oldalról eddig is azt mondtuk, hogy jogos a felvetés, hogy azt a társadalmi igazságtalanságot, amely végigkísérte az elmúlt évtizedeket, és bizony mostanáig húzódott, rendezni kell. Az a kérdés, hogy megoldás-e az önök javaslata, avagy sem.

Ha megengedi, nagyon röviden visszatérnék azért a múltnak ahhoz az időszakához, amikor is 1991-ben a XII. törvény alapján a szocializmusban végzett különböző tevékenységekért pozitív elbírálás alá eső személyek megkapták azt a támogatást, amelyről most ez a vita zajlik. Itt nagyon sokféle ember kapta meg Biszku Bélától kezdve egyébként sportolókig is. Ha önök mindenáron ezt a javaslatot akarják áterőltetni, akkor azoktól is meg kell vonni a támogatást, akik sportolóként kapták meg ezt a lehetőséget. Egyébként ez a törvény annak idején, 1991-ben nagyrészt az akkori köztársasági elnök úrnak a lehetőségei közé terelte a kérdést, és sajnos hozzá kell tennem, hogy enyhén szólva lojális volt a múltbéli emberekhez, enyhén szólva nem szüntette meg ezeket a lehetőséget, és a nyugdíj-kiegészítéseket nemhogy megszüntették, hanem pótlékká alakították át, és ezt a pótlékot még ma is valóban 1507 ember kapja meg.

Tisztelt Képviselő Úr! Nem az üzenetével nem értünk egyet ennek a változtatásával, nem a társadalmi igazságosságot vitatjuk ebben a kérdésben, hanem az önök javaslata - még egyszer hangsúlyozom - nem ad megoldást erre a kérdésre. Az 1956-os forradalomban részt vett szervezetek azok, akik kérik egyébként, és joggal követelik ezt a módosítást és változtatást, és azt kell mondanom - ezt talán ön is elismerni -, hogy méltóbb és avatottabb ember nincs itt a Magyar Országgyűlésben, mint Wittner Mária, aki be fogja nyújtani azt a törvénymódosítást, ami alapján (Közbekiáltás az ellenzék soraiból.), ami alapján rendezni fogjuk ezt a kérdést. Kérem szépen, hogy a Wittner Mária felé való tisztelet, az 1956-os forradalmárok felé való tisztelet - pont az ünnep előtt - önöket is abba az irányba vigye, hogy támogassák majd ezt a törvényjavaslatot, és segítsenek minket abban, hogy megoldódjon ez a kérdés.

Még egy rövid felvetés, tisztelt képviselő úr. Pontosan a Fidesz-KDNP törvénymódosító indítványainak hatására és eredményeképpen lehetett egyébként Biszku Bélát most már feljelenteni a kommunizmus alatt elkövetett bűnök tagadása kapcsán. Tehát amikor ön azzal vádolja bármelyikünket is itt a Fidesz-KDNP-frakcióban, hogy mi együtt akarunk működni a régi bűnök elkövetőivel, akkor ön nem mond igazat, sőt, azt is mondom, hogy hazudik. De amikor arra akar rákérdezni, hogy megteszünk-e mindent ezen a területen, akkor igenis meg fogunk tenni mindent, hogy rendbe tegyük ezeket a társadalmi igazságtalanságokat.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 96 2011.10.17. 2:06  91-102

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen a kérdéseit, amelyek bár egy kissé szerteágaztak, gyorsan megpróbálok válaszolni, legalább az utolsó felvetésére. Ön ugye nem azt akarja, hogy a kormány vagy az állam úgy adjon ki pénzeket, közpénzeket, hogy ott nincs vagyonvizsgálat? Nem tudom, mennyire járt vidéki önkormányzatoknál az elmúlt időszakban vagy időszakokban, de feltűnt-e önnek az, hogy mi volt akár a szociálpolitikai otthonteremtési támogatással az elmúlt nyolc évben, hogy milyen visszaélések történtek és hogy egyébként a szociális segélyezésekkel milyen visszaélések történtek? Azt gondolom, amikor az Országgyűlés úgy döntött, hogy igenis vagyonvizsgálatot is kell végezniük az önkormányzatoknak, amikor lakásfenntartási támogatást fizetnek ki, azt nagyon helyesen tette.

Nagyon sajnálom egyébként - hogy a másik kérdésre vagy területre is kicsit kitérjek, amit ön felvetett -, hogy ön átaludta az elmúlt időszakot, az elmúlt heteket. Önök voltak azok, LMP-s képviselők, akik nem támogatták a hitelválsággal sújtott, bajba került embereket. Önök voltak azok, akik nem voltak hajlandók együtt szavazni és megszavazni azokat a lehetőségeket, amelyek akár az árfolyamgát, akár a végtörlesztés, de akár pedig a kialakult - kilakoltatottak elleni - kvóta százalékát határozták meg. Önök semmiben sem vettek részt, tisztelt képviselő úr, vagy pedig leszavazták ezeket a javaslatokat, tehát nem is értem a törekvését, hogy most mit akar kérdezni, nem is értem, hogy valójában mit akar elérni ezzel az egésszel. De ha gondolja, akkor egy részletes levélben meg fogja kapni mindazokat a cselekedeteket és cselekvéseket, amelyeket a kormány, illetve az Országgyűlés közösen az elmúlt hetekben megtett mindazok érdekében, akik bajba kerültek ebben az országban, mindazok érdekében, akiket az előző időszak katasztrofális pénzügyi és szociális támogatási rendszere tönkretett. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 102 2011.10.17. 1:13  91-102

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen - legalábbis megpróbálok. A kilakoltatási kvóta 2 százalékban valósult meg. Azt gondolom, ez egy elég nagy döntés volt. Az eszközkezelő megalakult, 5 ezer lakás fog épülni, az árfolyamgát megvalósult, a végtörlesztés elindult, a szociális családiház-építések beindulnak, és mindazok, akik nagy bajba kerültek, ha kisebb épületbe vagy lakásba akarnak költözni, akkor 3,5 százalékos kamattámogatási kedvezményt kapnak. Ezen felül elindult az új otthonteremtési támogatás, amelynek eredményeképpen fiatal családok juthatnak lakáshoz, de segítséget kapnak, kaphatnak azok is, akik bajba kerültek az elmúlt időszakban.

Éppen ezért, tisztelt képviselő úr, kérem szépen, hogy forgassa ezeket a támogatási lehetőségeket is akár a kamattámogatást, akár a szociálpolitikai kedvezményt, hátha önök is megnősülnek vagy megházasodnak az LMP soraiban (Derültség az MSZP soraiból.), hátha önök is gyermeket mernek vállalni végre, és akkor jogosan tehetik fel azt a kérdést, hogy mekkora támogatást kapnak egyébként a fiatalok és a családok. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 135 2011.10.17. 1:45  132-139

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Azt gondolom, hogy az LMP-frakció is abban érdekelt, hogy Magyarországon ma minél több ember munkával rendelkezzék, minél több járulékbefizető legyen, ezáltal az egészségügyi kassza lehetőségei tágabbak legyenek, pontosan azért, hogy azok az emberek, akik valóban rászorulnak akár a gyógyításra, az orvosi kezelésre vagy a gyógyszeres kezelésre, megkaphassák a legjobb ellátást.

Éppen ezért válaszomban a következőt szeretném, ha elfogadná: egyrészt a közfoglalkoztatottaknak lesz biztosítása, és mindenkinek, aki akár Start-munkában, akár bármilyen más közfoglalkoztatási munkában részt vesz, lesz biztosítása. Ha valaki nem tud, akár egészségügyi oknál fogva vagy más oknál fogva munkát vállalni, akkor szociális ellátásban részesül, és azoknak a személyeknek is lesz ellátása.

És a harmadik terület: azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik a szociális ellátást sem kapnák meg, szintén megvan az a lehetősége, pontosan az egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény alapján, hogy igenis mindenkit el kell látnia az egészségügynek, és nem is szabad, nem is tudja vizsgálni azt, hogy előtte járulékfizető volt-e. De még egyszer hozzáteszem, amivel kezdtem: azt gondolom, hogy az LMP-frakció is abban érdekelt, hogy minél több járulékfizető legyen.

(16.00)

Önök, amikor sokszor akár Matolcsy miniszter urat, akár mást támadnak a kormányból, akkor azt vetik a kormány szemére, hogy miért nincs elég magas foglalkoztatás, és miért nincs elég munkahely. Remélem, önök is azt támogatják, hogy minél többen munkahellyel rendelkezzenek és járulékbefizetők legyenek.

Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 139 2011.10.17. 1:07  132-139

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő Asszony! Még egyszer ismételni tudom magamat, hogy nem marad egészségügyi ellátás nélkül senki magyar állampolgár. Ennek ellenére megnézetem ezt a kérdést, amit ön föltett, viszont azt szeretném jelezni önnek, hogy az embertelen Magyarországon az volt, amikor társadalmi rétegeket, tömegeket szociális segélyezéssel próbáltak elriasztani a munkától, szoktattak le a munkáról. Ennek a következménye egyébként az az újratermelődött, csúnya szóval: újratermelődött szegénység és nyomor, ami ebben az országban van.

Ebben önöknek teljesen igazuk van, de amikor a szegénység ellen akarunk küzdeni, akkor ott kell kezdeni, hogy az oktatásnál változtatni kell; ott kell kezdeni, hogy amennyire lehet, munkát adjunk azoknak az embereknek, akiknek még eddig nem volt; és lehetőség szerint azok, akik pedig teljes mértékben csak a szociális segélyre rendezkedtek be, megszokják azt, hogy mindennap fölkeljenek, mindennap elmenjenek dolgozni, mert a gyermekeik különben nem ezt látják. Remélem, hogy ebben is támogatni fognak önök, hogy ezen változtassunk.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
120 4 2011.10.18. 5:19  1-4

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Megpróbálok válaszolni. Elsősorban azért azt szeretném jelezni önnek - nem tudom, hogy mennyire szokott közmunkában vagy bármilyen munkában részt venni -, hogy baltával viszonylag ritkán szoktunk füvet nyírni. Ezek a képzavarok, amelyeket ön elmondott, egy kicsit jellemzik egyébként az LMP-nek azt a politikáját, amelyet az elmúlt másfél évben itt tanúsított.

Ugyanis egyik oldalról azt várja el a kormánytól, hogy minden egyes támogatási rendszert fenntartva, sőt, még inkább emelve támogasson mindenkit, másik oldalról pedig egyszerűen nem akarja ön sem és a pártja sem tudomásul venni, hogy megváltozott az az ideológia, hála istennek, az országban, miszerint ha valaki tud, alkalmas rá, akkor igenis annak dolgoznia kell, és ha valaki pedig súlyos beteg, vagy nagyon nagy gondja van az életben, akár az időskora, akár a fogyatékossága miatt, az kapja meg a tisztességes és becsületes támogatást. Mi ezen dolgoztunk az elmúlt időszakban, és a jövőben is ezen fogunk dolgozni, és sosem fogunk visszatérni ahhoz az SZDSZ-es politikához, amelyet ezek szerint önök újra és újra vissza akarnak csempészni a Magyar Országgyűlésbe és a magyar emberek életébe.

Miután a hajléktalanságról beszélt, néhány dolgot azért hadd emeljek ki! Ha január 1-jével megszűnne a hajléktalanellátás, az egyszerűen képtelenség lenne, már csak azért is, mert nagyságrendileg a magyar adófizetők, a társadalom nagyon nagy többségének befizetései alapján közel 9 milliárd forintot költ az ország, a magyar költségvetés hajléktalanellátásra. És azért azt szeretném jelezni, hogy ez a hatalmas nagy áldozat, amit az emberek meghoznak, és amit támogatásként erre a területre a költségvetés így félre tud tenni, egy óriási és jelentős összeg. Nem véletlen egyébként, hogy civil fenntartók még nyugodtan tudják ezt a fenntartást végezni, és azért is tudják ezt, és nem adják át állami fenntartásba, mert igenis a hajléktalanellátást még az a normatíva és az a támogatás illeti meg, amellyel meg lehet valósítani az ellátást.

Az egy más kérdés, hogy a társadalom azon rétegei, akik befizetik és fenntartják ezt a hálót, és az adóbefizetéseikből, járulékbefizetéseikből támogatják ezt az ellátási formát, jogosan várják el, hogy rend legyen az utcákon.

(9.10)

Jogosan várják el, hogy egy közel egymilliárd forintért megvásárolt Combino villamoson ne fel-le utazzanak a hajléktalanok, mert azt nem arra vásárolta a főváros, hanem arra, hogy azok az emberek, akik dolgozni mennek, iskolába mennek, azon közlekedhessenek. Tehát vannak a társadalomnak olyan jogos elvárásai, ami nem a rendteremtés, nem annak a kérdése, hogy most bárkit is be akarnak szorítani a négy fal közé, de valamit valamiért, munkáért pénzt, hajléktalanellátásért pedig jogosan rendet vár el az ország.

De amiről önök sosem beszélnek, az például a prevenció, hogy miért kerülnek ide az emberek, miért kerülnek ilyen élethelyzetbe az emberek. Az egyik azért, mert önöknek a családok megerősítése nem fontos. Amikor a politikai vitanapot kezdeményezte a Jobbik itt a parlamentben, és az Országgyűlés pártjai itt voltak, önök elmondták a vezérszónoki beszédüket, majd elvonultak innen. Pedig a családokról beszéltünk, és arról, hogy hogyan lehetne megelőzni azt az életformát, azt az élethelyzetet, amikor a családok szétesnek, aminek sajnos az egyik nagyon szomorú és lehangoló következménye maga a hajléktalan életforma.

Önök nem támogatták - én ezt tegnap elmondtam, de el fogom még mondani százhúszszor - azokat az otthonvédő törekvéseinket, amelyekkel a hajléktalanságot lehet, tisztelt képviselő úr, megelőzni, azzal, hogy a középosztály alsó rétegei vagy akár a gazdagabb emberek is, akik elveszíthetik a lakásukat a valutaválság, tehát a magas devizaárfolyam miatt, ezekért az emberekért tettünk. Önök azt mondják, hogy a gazdagokért tettünk, csak ez nem igaz, mert ha csak őértük tettünk volna, akkor nem állnának sorban ezren és tízezren, és nem jelentkeznének erre a változtatásra, illetve pontosan ezek a családok - visszatérve a mondandóm elejére -, akik a hajléktalanellátás állami normatíváját fenntartják azzal, hogy adó- és járulékbefizetéseik vannak.

Azért szeretném arra is felhívni a figyelmét, hogy az Új Széchenyi-terv keretében több mint 2 milliárd forintot írtunk ki, a központi régióban 505 milliót, a konvergenciarégiókban pedig több mint 1,5 milliárd forintot, pontosan azért, hogy új hajléktalanellátási formák valósuljanak meg, és minél inkább segítsünk a hajléktalan embereken.

Tisztelt Képviselő Úr! Nagyon szépen kérem, hogy vegye komolyan azt, ami itt az országban történik (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és egy kicsit figyelmesen kövesse azokat a döntéseket, amelyek az elmúlt hónapokban megtörténtek, és a jövőben is megtörténnek.

Köszönöm szépen a figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
120 20-22 2011.10.18. 5:30  17-22

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Azt gondolom, önöknek van most elég bajuk, és önök nyilatkozgatnak mindenféléről itt a napokban, hogy ki frakciótag, ki nem, ki párttag, ki nem, és ez nem véletlenül alakult ki. (Nyakó István: Schmitt Pált kérdezd meg róla, hogy ki hova ül, meg Martonyit is.) Nem akarok tényleg önökbe most már túl nagyot taszítani, hogy ne használjak csúnya szót, de azért ön, amit most fölsorolt... (Nyakó István: Mondja ezt a KDNP, aki be sem jutott a parlamentbe.) Figyeljen egy kicsit, képviselő úr, aztán majd eldönti, hogy ide ül, oda ül vagy amoda ül, ezt önöknek kellene eldönteniük.

De azért a következőt szeretném elmondani. Nem véletlen, hogy a választók még most is önökről kimondják az időközi választások során is a véleményüket. Nem véletlen, hogy amikor önök arról vitatkoznak nap mint nap, hogy Gyurcsány Ferencnek van igaza vagy nem; önök, amikor óriási bajban van nem Magyarország, hanem az egész világ, csak piti osztozkodásokkal foglalkoznak, kié lesz a maradék pártvagyon, amit elsíboltak (Nyakó István: Most már a tárgyra térhetnél. Még négy percig kell erről beszélni.), kié lesz a maradék iroda, amit elsíboltak, és sorolhatnám tovább azokat a dolgokat, amelyekkel most önök foglalkoznak ahelyett, hogy beismernék azt, hogy mit műveltek itt az elmúlt nyolc évben, de hozzáteszem, önök közül néhányan az elmúlt évtizedekben is. (Nyakó István: Az elmúlt ezer évben!) Miután Tóbiás képviselőtársam fiatalabb annál, az utóbbi évtizedeket nyilván nem rá vonatkoztattam, hanem volt szocialista elvbarátaira és hű barátaira.

Azért nézzük meg konkrétan, hogy mit műveltek önök az elmúlt nyolc évben ahhoz képest, hogy most miket kér ön számon rajtunk. 53 százalékról az államadósságot önök fölnyomták 80 százalékra. Olyan csapdába helyezték az embereket, egyébként az ön korosztályát, a fiatalokat, hogy eladósították teljes mértékben, aminek következtében sem a fiataloknak, sem az idősebb és a középkorosztálynak szinte semmi mozgásteret nem hagytak. (Nyakó István: Nézd meg a tandíjakat, és figyelj a tényekre!) Önök voltak azok, akik olyan áfatörvényt vezettek be, aminek következtében csak ebben az évben 250 milliárd forintot kellett a magyar költségvetésnek, ezáltal a magyar embereknek...(Nyakó István közbeszól.) Tisztelt Képviselő Úr! Ha rosszul van, akkor kérjen vizet a teremszolgálattól, igya meg, utána pedig kicsit hallgasson. (Kontur Pál: Orvos kell neki, nem víz. - Nyakó István közbeszól. - Az elnök csenget.) De ha orvosra van szüksége, van egyébként a Házban az is.

ELNÖK: Nyakó képviselő úr, kicsit... (Nyakó István: De az orvosok is elmentek az országból.) Nyakó képviselő úr, kérem szépen tiszteletben tartani...

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Önök hoztak olyan áfatörvényt az elmúlt években, amelynek következtében 250 milliárd forintot kell a magyar embereknek összespórolniuk, hogy ezt azonnal vissza lehessen fizetni.

(9.50)

Önök támogatták a bankokat, sőt, azt kell mondani, még most is kiállnak mellettük, annak ellenére, hogy a világ szinte minden városában felébredtek az emberek, hogy az a megnyomorítás, ami az elmúlt időszakban történt, az egyszerűen nem folytatható. Önök most is kiállnak mellettük, és önök azok, akik a devizahitelesek érdekében nem akarnak kiállni.

Pedig kik követték el ezt a bűnt, hogy devizahitelbe hajszolták bele az embereket? (Szászfalvi László az MSZP képviselőihez: Ti!) Mindjárt mondom, pontosan: a Magyar Szocialista - nem Munkáspárt most már, hanem - Párt. És hogy követték el? 2000-ben még a devizahitelek mértéke 1 milliárd forint volt, 2010-ben, amikor nem átadták, hanem a választók elvették önöktől a további folytatás lehetőségét, 1800 milliárd forintra ment a devizahitel-állománya az embereknek. Önök követték el azt a bűnt egyébként, amivel százezreknek az ellehetetlenítését okozták. (Tóbiás József: A nyugdíjasokról beszéljünk, államtitkár úr!) Tehát ettől kezdve, tisztelt képviselő úr, amikor ön egy napirend előtti felszólalásra jelentkezik a szépkorúak érdekében (Nyakó István: Na végre!), akkor elég érdekes volt ez a hozzászólása.

De ha már a szépkorúakat említette, akkor először is hadd dicsérjem meg önöket, hiszen 2009-ben hoztak egy nagyon normális jogszabályt - jó iránya volt - a szépkorúak érdekében, mégpedig azt, hogy a 90 év fölötti úgymond szépkorú jubileumi jutalomra jogosult, 90 ezer forintra, a 95 év fölötti 95 ezer forintra, a 100 év fölötti pedig 100 ezer forintra, egyszeri jubileumi jutalomra. Nagyszerű, teljesen jogos volt, azt kell mondanom. (Nyakó István: Meg visszaadtuk a 19 ezer forintot, amit lenyúltatok.) Úgy látom, Nyakó úr még ezt is kétli, hogy ez jogos volt az önök részéről.

A csalafintaság csak annyi volt az egészben, tisztelt képviselő úr, hogy ezt úgy vezették be - azért figyeljenek most is ide, hogy önök hogy trükköztek egyébként minden területen a számokkal, ezt úgy vezették be -, hogy 2009-ben 1100 embert érintett és 200 millió forintot kellett kifizetni. Érdekes, hogy 2010-ben jött a választás, akkor ez a szám véletlenül úgy alakult, már úgy számolták ki, és egyébként jogos volt a számítás, 26 400 főre kellett kifizetni 2,4 milliárd forintot. Hála istennek, a szépkorúak azért ennyire már nem hálálták meg önöknek ezt a támogatást.

És csak azért, hogy ha már a szépkorúak érdekében szólalt meg (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), a magyar költségvetés 2011-ben 13 400 szépkorú nyugdíjasnak fizetett ki 1,6 milliárd forint jubileumi jutalmat. Ha ön ilyen felszólalásra készült volna, tisztelt képviselő úr, akkor azt gondolom, hogy kicsit elismerte volna az elmúlt időszak hibáit.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
121 4 2011.10.19. 22:42  1-113

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Képviselő Urak! Engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem mostani felszólalásomat: "Miért fontos a nő részvétele a törvényhozásban? Másképp és mást lát meg egy nő, új, életközeli, praktikus szempontokat hozhat." Az idézet Slachta Margittól, az első magyar női országgyűlési képviselőtől származik, aki a keresztény női tábor megalakításával a budapesti I. kerület képviseletében került be a Nemzetgyűlésbe.

Valóban, azt hiszem, kivétel nélkül egyetértünk a nagyszerű és rendíthetetlen jellemű első magyar országgyűlési képviselő asszonnyal, aki nemcsak zsidó menekülteket bújtatott a náci vészkorszak alatt, többek között Radnóti Miklós hitvesét is, de 1948. június 16-án azzal a bátor - nevezzük: férfias - gesztussal írta be magát e Ház történetébe, hogy az egyházi iskolák államosításakor egyet nem értését kifejezve nem állt fel, amikor a szavazást követően az akkori kommunista képviselők elénekelték a Himnuszt.

A kommunizmus térnyerése miatt emigrációba kényszerült Slachta Margitnak tehát igaza volt: "jó és fontos, ha a női lélek, a női szempontok és érzékenység" is megjelennek a politikai életben.

Rövid történeti kitekintést téve kiemelendő, hogy az 1920-as részleges választójog bevezetése után a nők Magyarországon 1945-ben kaptak először teljes körű választójogot, igaz, ekkor még a férfiak kék, a nők rózsaszín cédulákon szavazhattak. Innen is lehet tudni, hogy a nők kifejezetten konzervatív beállítottságúak voltak, hiszen a rózsaszín cédulás szavazatok között nagyon alacsony volt a kommunistákra leadott voksok száma.

Ezt követően sorra alakultak a pártok, és az 1947-es választásokon 25 képviselőnő került a parlamentbe. A kommunista hatalomátvétel és a rendszerváltás ideje közötti aktívabb női politikai részvétel annak volt a következménye, hogy a nők szerepvállalását kvóta szabályozta akkoriban, szovjet mintára. Talán ennek a rossz emlékű időszaknak az emléke is hatással van a női kvótával szembeni, még ma is létező ellenérzésekre, hiszen a "kvótanő" fogalma nem kevés pejoratív tartalmat hordoz.

1985-ben egyébként a parlamenti helyek 27 százalékát töltötték be a nők, a helyi politikában pedig 21 százalék volt az akkori időszakban az arányuk.

1990-ben, a kötelező szocialista kvóta megszűnését követően azonban a társadalomban nem érvényesült a női politikai szerepvállalás további támogatása. Az első szabad országgyűlési választásokon a női képviselők aránya 7,3 százalékra csökkent, a helyi politikában pedig 16 százalékra. Azóta öt országgyűlési választás zajlott le hazánkban, és a női képviselők száma és aránya hol nőtt kicsit, hol csökkent, jelenleg 9 százalék a parlamentben a hölgyek aránya.

A helyi politikában - leginkább a kistelepülések szintjén - ez az arány jóval magasabb, és a rendszerváltás óta emelkedő tendenciát mutat.

(9.10)

Tisztelt Képviselőtársaim! Tudjuk, hogy a parlamentekben a nők aránya változatos képet mutat. Ha az Unión belül maradunk, akkor is sokszínű kép bontakozik ki: van, ahol a nők aránya jóval meghaladja a 30 százalékot, míg máshol a 10 százalékot sem éri el. A magyar parlamentben a nők aránya szinte évek óta változatlan. Láttuk azonban azt is, hogy 2010-ben a jelöltek között növekedett a nők aránya, és azt is láttuk, hogy a pártlisták szerepe kiemelkedő a női jelöltek képviselőség felé vezető útján.

Itt jegyezném meg, hogy a magát baloldalinak definiáló MSZP az előző választásokon és a nemzetközi szokásokhoz képest lényegesen kedvezőtlenebb feltételeket biztosított női jelöltjei számára. A Fidesz-KDNP mind a területi listán, mind az egyéni választókörzetekben nagyobb arányban, az MSZP kisebb arányban indított nőket, mint 2006-ban. A honanyák majdnem fele, 42,9 százaléka területi listáról, egyharmada, 31,4 százaléka országos listáról és egynegyede egyéni választókerületből került be az Országgyűlésbe. Azt hiszem, az egyéni választókerületből bekerült képviselő asszonyok párthovatartozásáról nem kell túl sokat vitatkozni.

A magyar kormány tagjai között jelenleg nincs női miniszter, ugyanakkor a nők aránya az államtitkári és a helyettes államtitkári pozíciókban megerősödött. De vajon mik e jelenség okai? Milyen társadalmi, kulturális tényezők állnak annak hátterében, hogy a társadalom nagyobbik részét kitevő, annak 52 százalékát alkotó hölgyek alulreprezentáltak nemcsak a politikai életben, de a tudományos elit világában, vagy épp a közéleten túl, a versenyszférában, a gazdasági vezetők körében is?

A Társadalomkutatási Intézet kormányzati megbízás alapján 2010 májusában kutatást végzett e témában. A kutatás legfontosabb célja az volt, hogy megismerjük: a lakosság hogyan vélekedik a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek okairól, a nők helyzetének javítása érdekében tehető fontosabb lépésekről, valamint néhány aktuális családpolitikai kérdésről. A válaszadókat megkérdezték arról is, hogyan látják, melyik pártnak van nőbarát programja. Alig egy hónappal a választások után a felnőtt lakosság döntő többsége tájékozatlannak mutatkozott a kérdésben. Mindössze a válaszadók harmada mondta azt, hogy valamelyik párt nőbarát politikai programmal rendelkezik. A kormánypárt programját a magyarok 18 százaléka tartotta nőbarátnak, a második helyen az újonnan alakult LMP párt végzett - az ő programjukat a választópolgárok 6 százaléka tekintette nőbarátnak. Az egyéb pártok, köztük a korábbi kormánypárt - mármint amelyik még benn maradt a parlamentben - esetében mindössze 2-3 százalék vélekedett így.

A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete 2000. és 2009. évi kutatásának eredményéből világosan kirajzolódik, hogy a magyar lélek a női szerepfelfogással kapcsolatban még ma is inkább tradicionális. Ezzel szorosan összefügg a nők vezető pozíciókban való alulreprezentáltsága is. Ha a nemi szerepekkel kapcsolatos kérdésre adott válaszokat összesítjük, akkor látható, hogy még mindig vezetjük az európai mezőnyt, annak ellenére, hogy a tradicionális értékrend visszaszorulása tapasztalható Magyarországon is. Azzal az állítással, miszerint a nők számára fontosabb a család és a gyermek, mint a munka, a magyarok 79 százaléka értett egyet még 2000-ben, míg a szélső értéket képviselő Hollandiában csak a megkérdezettek 3,3 százaléka. 2009-ben ezzel az állítással már kevesebben, összesen a megkérdezettek 60 százaléka értett egyet.

A 2000-es felméréshez képest tehát 2009-re, az újabb kutatási időszakra magyar viszonylatban is jelentős változás állt be. Míg 2000-ben a megkérdezettek 55 százaléka mondta azt, hogy rossz a családnak, ha az anya teljes munkaidőben dolgozik, mára ez az arány 35 százalékra csökkent. Ennek következtében a magyarok felfogásában is erősödött a nők munkavállalói szerepének fontossága, és némileg csökkent az otthoni szerepek jelentősége. Ugyanakkor változott a társadalmi hovatartozás szerinti álláspont is: míg korábban az alacsonyabb végzettségű csoportok voltak leginkább tradicionális gondolkodásúak, ez megfordult mára, és a felsőfokú végzettségűek kezdenek inkább családorientáltabbá válni. Összességében tehát: társadalmunk homogenizálódik a kérdésben, amennyiben tehát mesterségesen próbálnánk hozzányúlni a női részvétel kérdéséhez, az az általános társadalmi felfogással nem korreláló nézeteket jelenítene meg.

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A nők politikai szerepvállalásával kapcsolatban ugyanakkor újra és újra felmerül a mesterséges beavatkozás, a pozitív diszkrimináció alkalmazásának kérdése, azaz a kvóta kérdése. De mit jelenthet ez pontosan? Több elmélet szerint a nők nagyobb arányú döntéshozatali részvétele elősegítené a nők és férfiak közötti tényleges egyenlőség megteremtését, de legalábbis rendelkezésre állnának az ehhez szükséges politikai erők. De vajon számolhatunk-e azzal, hogy a női képviselők homogén csoportként viselkednének? Úgy gondolom, ez egy elhamarkodott következtetés lenne, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a nők nem alkotnak homogén csoportot, saját nemükön belül is más-más preferenciák, értékek és érdekek vezérlik döntéseiket, éppen úgy, mint a férfiakét.

Legutóbb 2007-ben, egy ma már nem létező párt, az SZDSZ képviselőinek önálló képviselői indítványa nyomán le is zajlott az úgynevezett kvótatörvény tárgyalása, amely kísérletet tett a politikai döntéshozók körében a választási rendszer átalakításának javaslatával a nemi arányok kiegyenlítésére. A javaslat alapján a listás választásokon az úgynevezett cipzárelv alapján a nők és férfiak egymást váltva helyezkedtek volna el a listákon. A társadalmi vita széles körben indult meg ekkor: az írott sajtóban, az elektronikus oldalakon és kerekasztal-beszélgetéseken merült fel újra és újra a téma. Éles kritikát két akkori - egyébként egyikük akkori kormánypárti - képviselő asszony fogalmazott meg a javaslattal szemben. A pártok a képviselőik lelkiismeretére bízták az állásfoglalást, és igennel végül kevesebb mint a képviselők harmada voksolt. 2007-ben a kvótakérdés tehát szinte berobbant a köztudatba, sokan azonban a rendszerváltás előtti évek kötelező női kvótarendszerét látták ebben.

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőséggel foglalkozó szakemberek körében is megoszlanak a vélemények arról, hogy megfelelő eszköz-e a kvóta a nők parlamenti arányának növelésére. Technikailag természetesen igen, hiszen mi sem egyszerűbb, mint egy adminisztratív intézkedéssel kvázi parancsba adni valamit. Emellett azonban felmerül a kérdés: társadalmilag hasznosak-e az efféle parancsok, előbbre viszik-e Magyarország és jelen esetben a magyar nők ügyét, jobb lesz-e ettől a nők munkaerő-piaci helyzete, segít-e kilábalni a demográfiai válságból, lesz-e több gyermekintézmény? És még sorolhatnám az ilyen és ehhez hasonló, jogosan felvethető kérdéseket. Tudom, sokan úgy vélik, hogy a nők alacsony mértékű politikai jelenlétét az idő nem oldja meg. Talán igazuk is van, úgy vélem azonban, hogy az általános körülményeket kell javítani, és azok javulása magával vonja a döntéshozatalbeli változásokat is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha a nők politikai vagy akár tudományos, gazdasági, felsővezetői alulreprezentáltságát vizsgáljuk, soha nem feledkezhetünk meg a nőknek a családi életben betöltött szerepéről, és meggyőződésem, hogy valahol itt találjuk a kérdés lényegét és gyökerét is. Ráadásul egyre nagyobb szüksége van társadalmunknak a nőkre mint édesanyákra, hiszen rohamos ütemben fogy a népességünk. Az alacsony termékenység egész Európában kulcsprobléma. 2030-ra az aktív dolgozók létszáma az Európai Unióban 280 millióra fog csökkenni a jelenlegi 303 millióval szemben.

(9.20)

Ez veszélyezteti a nyugdíjrendszerek és a jóléti juttatások, összességében az egész Unió gazdasági egyensúlyának fenntarthatóságát. A munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolását elősegítő intézkedések és ezek termékenységet növelő hatásait tehát egész Európában fontos feladatként vetik fel. A nők előrejutási esélyeit lényegesen csökkenti, hogy egybeesik a családalapítás és a karrierépítés időszaka.

Ezt támasztja alá a férfi és női vezetők korcsoportok szerinti megoszlása is, másrészt a családi állapotra vonatkozó adatok elemzése. A nők átlagos foglalkoztatási szintje a nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan Magyarországon is alacsonyabb a férfiakénál. Ebben mindenekelőtt az tükröződik, hogy inkább a nők azok, akik a gyermeknevelés vagy egyéb családi kötelezettségeik miatt hosszabb-rövidebb időre elhagyják a munkaerőpiacot életpályájuk során.

Nemzetközi összehasonlításban mind a nők, mind a férfiak foglalkoztatási mutatói rosszabbak hazánkban az európai átlagnál. Ez egyébként általában is jellemző az új tagállamokra. Szeretném azonban felhívni a figyelmüket, hogy a nemenkénti eltérést tekintve a nők munkaerő-piaci pozíciói relatíve jobbak a férfiakénál az európai összehasonlításban. Az aktivitást és a foglalkoztatási szintet tekintve is kisebb az uniós átlagtól való lemaradásuk a nőknek, mint a férfiaknak.

A nőkre még mindig hatalmas nyomás nehezedik, amely válaszút elé állítja őket: a családot vagy a karriert válasszák? Ritkán nyílik arra lehetőség, hogy úgy érezzék, nem kell választaniuk a munka és a család között, hanem a két terület összehangolható. A politika és a társadalmi-gazdasági rendszer leginkább azzal bátoríthatja az ezt ambicionáló nőket a vezetői posztok betöltésére, ha segíti őket a női létükből fakadó kettős hivatásukban, segíti az anyai hivatás és a munka világában betöltött szerep összehangolását. A "munka vagy család" kérdés felvetése helyett munka és család összeegyeztetése szükséges.

Tisztelt Képviselőtársaim! Magam is rendkívül sok tehetséges hölggyel dolgozom a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban. Vezető beosztású munkatársaink 46 százaléka ugyanis hölgy, az összes munkatársam között pedig jóval meghaladja a kolléganők aránya az 50 százalékot. Nap mint nap tapasztalom azt, amit egyszer Margaret Thatcher mondott: "Ha azt akarjuk, hogy valamiről beszéljenek, akkor egy férfit kell megkérni. De ha azt szeretnénk, hogy valamit megcsináljanak, akkor egy nőt."

És hogy ne vádolhassanak férfitársaim elfogultsággal, amiért egy sikeres női vezetőtől idézek, engedjék meg, hogy Szent-Györgyi Albertre is hivatkozzam, aki szerint: "A nőknek több a józan eszük, mint a férfiaknak." És valóban, látva női munkatársaim munkáját, azt a nagyszerű képességet, amellyel helytállnak a munkahelyükön és egyúttal családjukban, csak elismerésemet tudom kifejezni, és igyekszem támogatni őket abban, hogy a munka és a család közötti összhang minél sikeresebb és sokoldalúbb lehessen. Ezzel a szemlélettel több atipikus formában, részmunkaidőben, illetve távmunkában dolgozó kolléganőt és férfi kollégát is a munkatársaim között tudhatok.

Úgy gondolom, hogy a kormány feladata, hogy támogassa a nőket és rajtuk keresztül a családokat a mindennapi életükben. Kormányunk családpolitikájának épp ezért elválaszthatatlan részét képezi a női érdekek képviselete, és nem véletlen, hogy például uniós elnökségünk alatt a családügyi miniszterek informális találkozóján és az eköré szerveződő tematikus héten is épp e kérdések álltak a középpontban, hiszen meggyőződésünk, hogy a munka és a családi élet összeegyeztetésének biztosítása nélkül nem érhetünk el eredményeket a népesedés területén. Nem véletlen, hogy az új alaptörvényben kimondtuk, hogy Magyarország támogatja a gyermekvállalást és a legmagasabb szinten is deklaráltuk: "Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét."

Ugyancsak ez vezetett bennünket, amikor 2011. január 1-jétől bevezetésre került a kisgyermekes szülők részmunkaidős foglalkoztatása utáni járulékkedvezmény, amelynek lényege, hogy amennyiben a munkáltató lehetővé teszi, hogy a gyermekgondozási szabadságról visszatérő gyermekes anya a korábbi munkakörét egy másik, újonnan felvett munkavállalóval megosztva, heti 20-20 órás részmunkaidőben láthassa el, akkor mindkét dolgozó bruttó bére után a 27 százalékos társadalombiztosítási járulék helyett 3 éven át csak 20 százalékot kell fizetni. Fontos döntés volt az is, hogy a gyes 3 évre történő visszaállításával újból megadtuk a választás lehetőségét a kisgyermekeket nevelő szülőknek. Eközben bővítjük a bölcsődei férőhelyek számát, és egyszerűsítettük a családi napközik létrehozásának és működtetésének feltételeit.

Az Új Széchenyi-terv keretében megjelent bölcsődeépítési pályázatok, illetve a családi napközikhez és a gyermekjóléti ellátáshoz kapcsolódó támogatások több ezer új férőhely létrehozását alapozzák meg, amihez hozzá kell tennem az igazságot: az előző kormány már megkezdte ezt a munkát. A társadalmi közfelfogás és a piaci szereplők magatartásának kedvező befolyásolására megújítottuk a "Családbarát munkahely" pályázatot, amellyel szintén a családi élet és a munka összehangolásának fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet.

2011. január 1-jétől azok a nők, akik legalább 40 év szolgálati időt szereztek, életkortól függetlenül teljes összegű öregségi nyugdíjra jogosultak, ami azon túl, hogy jelentős kedvezményt jelent a hölgyek számára, egyúttal hozzájárul a generációk közötti együttműködés erősítéséhez is.

És végül, de nem utolsósorban szeretném hangsúlyozni, hogy az adórendszerben megjelent, gyermekek után járó kedvezmény hatására az idei évben az első féléves nettó átlagkereset 8,3 százalékkal, míg a reálkereset 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A keresetek reálértékének legnagyobb növekedése a gyerekes családoknál kövezett be: a kétgyerekes szülők nettó keresete 13,8 százalékkal, a háromgyerekeseké 22 százalékkal nőtt az első félévben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! E fenti intézkedések és a folyamatos társadalmi tudatformálás vezethetnek el oda, hogy minél több hölgy érezheti majd úgy, hogy helye van a politikai, a tudományos vagy gazdasági vezetők körében anélkül, hogy le kellene mondania a gyermekvállalás örömeiről. A magam részéről Slachta Margittal együtt úgy gondolom, hogy fontos és támogatandó a nők részvétele nemcsak a családban, de a törvényhozásban és a közélet minden színterén is.

Befejezésül, tisztelt hölgyeim és uraim, még egy idézetet hadd olvassak föl önöknek II. János Pál pápától, akire, úgy gondolom, hogy mindazok, akik nem vallásosak, nem hívő keresztények, azok is tisztelettel emlékeznek: "Az ember kezdettől fogva férfinak és nőnek teremtetett. Az emberi közösség élete - a legkisebb közösség éppúgy, mint a teljes társadalom - magán viseli e kettősséget. Ebből ered az egyes egyedek férfiassága és nőiessége, s e kettősségen alapszik, hogy a személyek a kölcsönös kiegészítéssel érik el sajátos gazdagságukat. Erre vonatkozik a Teremtés könyvének szava: férfinak és nőnek teremtette őket. Egyúttal ez a férfi és nő egyenlő méltóságának kijelentése is: mind a ketten egyformán személyek. Ez az alkatuk, a belőle fakadó sajátos méltósággal együtt határozza meg kezdettől fogva az emberiség közjavának jellegzetességeit az élet minden területén. A férfi és a nő a maga módján járul hozzá e közjóhoz, aminek következtében az emberi együttélés gyökereinél ott van a közösség és a kiegészítés jegye."

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
122 36-40 2011.10.24. 4:24  33-40

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Sajnálom, hogy egy nappal a szabadságharcunk, forradalmunk kitörésének napját követően tulajdonképpen egy fél mondattal sem emlékezett meg arról a sok-sok áldozatról (Felzúdulás a Jobbik soraiban. - Közbeszólások a Jobbik soraiból: Egész életében erről beszél! Hogy merészelsz ilyet mondani?! - Zaj. - Az elnök csenget.), arról a sok-sok áldozatról, azokról a hősökről (Z. Kárpát Dániel feláll, és a padra támaszkodva hallgatja a felszólalást. - Közbeszólások a Jobbik soraiból: Szégyelld magad! Üljél le!), azokról a túlélőkről (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Kérjél elnézést és menjél haza!), azokról a hozzátartozókról... (Folyamatos moraj a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Arra kérem a képviselő urakat, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, foglalják el a helyüket (Folyamatos zaj és közbeszólások a Jobbik soraiból: Szégyelld magad. Menjél haza! - Zaj. - Csenget. - Közbeszólások a Jobbik soraiból: Kérjél elnézést és menjél haza!).

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. (Folyamatos zaj a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt jobbikos képviselőtársaim, adják meg a lehetőséget, hogy elmondja az államtitkár úr mindazt, amit elmondani szándékozik. Államtitkár úr, parancsoljon, beszámítjuk a válaszidejébe ezt az intermezzót. Parancsoljon, államtitkár úr!

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer: tisztelt képviselő úr, sajnálom, hogy erről nem beszélt, és az egy más kérdés, hogy ki milyen részt vállalt az elmúlt időszakban akár az egyik oldalon, akár a másik oldalon annak az időszaknak a tevékenységében, forradalmában, szabadságharcában. Sajnálom egyébként, hogy önök semmi másra nem használják ki ezt az időszakot, mint egy olyan, egyébként feltételezem, jóhiszemű és jó szándékú törvényjavaslat benyújtásával, de a megoldást nem jó irányba vivő megoldással próbálják az Országgyűlést bombázni, és próbálják a közvéleményt megvezetni. Ne haragudjon, hogy ezt mondom, és bocsásson meg a kifejezésért, de ön nem mondott igazat, mert amikor Wittner Mária jóvátételi adójáról beszélünk, az nem igaz, hogy bármiféle más nyugdíjast, aki bármiféle más módon kapná a nyugdíját, őt megadóztatná. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Precedenst teremtesz te is!) Nem igaz, amit önök a sajtótájékoztatón állítottak az elmúlt napokban és ön is mondott a beszédében.

Sajnálom, hogy sok-sok százezer ember fájdalmát, sok-sok tízezer ember szenvedését és sok-sok száz ember halálát arra próbálják önök kihasználni, hogy olyan hangulatot keltsenek a jelenleg nyugdíjasok között, akik egyébként hol a forradalmat támogatták, hol pedig a rossz történelemtanítás vagy a hazug történelemtanítás miatt egészen mást gondoltak forradalmunkról és szabadságharcunkról. Éppen ezért azt gondolom, mindazok, akik akár hozzátartozóként, túlélőként, akár áldozatként joggal várják el az Országgyűlés támogatását, akkor kérem, hogy jelezzék feléjük, hogy pontosan mi voltunk azok, akik a Biszku Béla-féle kijelentés után megtettük azt a lépést, hogy igenis büntethető az az ember, aki a kommunizmus áldozatainak és annak nyomorát bármilyen módon is tagadja. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Ti jelentettétek be?) Ezt a törvényt, ne is haragudjon, képviselő úr, a Fidesz és a KDNP hozta meg.

Nagyon sajnálom azt, hogy önök itt azt akarják elhitetni az emberekkel, azt akarják elhitetni az országgal és az idős nyugdíjasokkal, hogy bármiféle jóvátételi adó, amit Wittner Mária fog beterjeszteni a parlament elé, bárki másra kihatással lenne. Azokra lesz kihatással és azok fogják a jóvátételi adót befizetni, akikről egyébként ön joggal beszélt, Biszku Béla és társairól, még akik élnek.

És köszönöm szépen egyáltalán azt, hogy önök megemlítették ezt a témát, de azt is kérem önöktől, hogy próbáljanak együttműködni a jövőben ezen a területen, hiszen nem sajátíthatják ki 1956 forradalmát és szabadságharcát. Önök között is ülnek forradalmárok, és közöttünk is ülnek. Önök között is ülnek olyan emberek, akik megszenvedték, családtagjaik megszenvedték, és közöttünk is ülnek ilyenek, és talán még azt is kellene mondani, hogy a Szocialista Párt tagjai között is ülnek olyanok, akik megszenvedték azt az időszakot. Azt kérem, hogy ne hazaárulózzon le mindenki mást, aki nem a Jobbik-frakcióban ül.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban és az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
123 216 2011.10.25. 21:56  215-417

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A benyújtott törvényjavaslat a korhatár előtti nyugellátások és a szolgálati nyugdíjak átalakításáról szól. Jelenleg két terület van, két különböző terület, amelyet azon elv alapján kell egységes rendszerré alakítani, hogy a nyugellátást csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani és folyósítani. Ez elvi kérdés, aminek alapja magának a nyugdíjnak a filozófiája.

Induljunk ki ebből a kérdésből, hogy mi is a nyugdíj. A nyugdíj jövedelempótló ellátás, amely többféle kockázat kezelését teszi lehetővé, a legfontosabb az öregségi. Mindenki egyetért azzal, hogy az idő előrehaladtával az ember teljesítőképessége csökken, és a munkaerőpiacon már nem tudja a megélhetését biztosítani. Az öregségi nyugdíj ebben az időszakban tud jövedelempótló szerepet betölteni.

A jelenlegi nyugdíjrendszer sok olyan pluszelemet is tartalmaz, amelyek semmiképpen nem a rendszerszerűséget erősítik. A kivétel nem a szabályt erősíti, hanem a kivételek adják a szabályt. A nagy ellátórendszerek, így a nyugdíjrendszer átalakítására eddig is voltak javaslatok. A sok részkérdés együttesen százezrek életére hatással lehet, ezért csak részintézkedések voltak, a valódi átalakítás elmaradt, megakadt. A korhatár előtti ellátások átalakítása azonban szükséges lépés, és ezt a társadalom jelentős része elismeri, el is ismeri, és el is várja.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerünk felosztó-kirovó elvre épül, vagyis a mindenkori járulékbefizetéseknek kellene fedezetet nyújtaniuk az esedékes nyugellátások kifizetésére. Amennyiben ez az elvárás nem teljesül, vagyis kevesebb a járulékbevétel, mint a kifizetendő ellátások összege, a központi költségvetés biztosítja a különbözetet. A nyugdíjrendszer pénzügyi folyamatai a Nyugdíj-biztosítási Alapon keresztül zajlanak le, de ha az alap hiánnyal küzd, az költségvetési hiányt is generál, emiatt elengedhetetlen, hogy a Nyugdíj-biztosítási Alap mielőbb egyensúlyba kerüljön. A korhatár előtti nyugellátások járulékfizetéssel csak részben megalapozottak, figyelembe véve azt a közgazdasági elvet, hogy egyharmad rész ellátásbiztosítási időszakot kétharmad rész járulékfizetési időszaknak kell megalapoznia.

A korhatár előtti nyugellátások forrása tehát jelentős részben nem a járulék, hanem a költségvetési forrás. Ahhoz, hogy ez mindenki számára világos és egyértelmű legyen, az ellátás nevében is meg kell jelennie annak a ténynek, hogy az ellátás miből kerül finanszírozásra. A nyugellátások fedezetét mintegy 3,7-3,8 millió járulékfizető, illetve foglalkoztatóik teremtik meg a befizetéseikkel. E kevesebb mint 4 millió járulékfizetőből 1,5 millió körüli azok száma, akik mindössze a minimálbér, sőt néhány százezren annál is alacsonyabb jövedelem alapján fizetnek járulékot. E szűkös bevételek mellett igen kiterjedt és nagyvonalú ellátórendszerré terebélyesedett az eltelt évek alatt a korai nyugdíjak rendszere.

Ebben természetesen a bizonytalan munkaerő-piaci körülményektől való félelem is szerepet kapott, hiszen azzal a kétellyel szemben, hogy valakinek lesz-e még munkahelye másnap, biztos menedéknek látszott a nyugdíj még akkor is, ha az esetleg csökkentett összegű vagy az alacsony kereset miatt eleve kis összegű. Ez a lépés azonban a napi megélhetési gond elől az időskori megélhetési gond felé vezet: a korai nyugdíjba vonulók jelentős számban akarnak a nyugdíj mellett dolgozni, sőt van, aki azért szeretne mielőbb nyugdíjas lenni, hogy kedvezőbb vállalkozási feltételek között dolgozhasson tovább. A jelenlegi nyugdíjrendszer és ezen belül a korai nyugdíjak szerteágazó rendszere számos igényt kezel, csak arról terelődött el a figyelem, hogy mi is az öregségi nyugdíj alapvető célja.

Mindezek előrebocsátása után tekintsük át, hogy a törvényjavaslat hogyan kívánja egy meghatározott átmenettel kivezetni a nyugdíjrendszerből a korhatár előtti nyugdíjazási lehetőségeket. Érthető módon a már korhatár előtti nyugellátásban lévők aggódva figyelik, hogyan fog változni az ellátásuk.

(16.50)

Náluk is jobban érdeklődnek a javaslat tartalma iránt mindazok, akik a közeli hónapokra tervezték, hogy a nyugdíjkorhatár előtt valamilyen típusú nyugellátást fognak igényelni. Ezért is nagyon fontos, hogy a hírek, információk pontosan jussanak el mindazokhoz, akik a döntés előtt állnak. A tervezett javaslatok nem indokolják, hogy bárki elhamarkodott lépéssel, akár csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba meneküljön, s csak később jöjjön rá, hogy helytelen döntést hozott. A törvényjavaslat esetenként eltérő szabályokat tartalmaz a civilekre, illetve a fegyveres szervezetek és a honvédség tagjaira vonatkozóan. Ennek oka, hogy nagyon eltérő jogosultsági feltételek és számítási szabályok közös kivezetését kell megoldani.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először a civileket érintő módosításokat szeretném röviden ismertetni önökkel. Egy mondattal összefoglalva: a javaslat lényege az, hogy a már megszerzett jogokat később is lehessen érvényesíteni. A civilek sokféle korhatár előtti nyugdíjba vonulási lehetőséggel élhettek. A leggyakoribb ezek közül az előrehozott és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj. E két ellátás eredeti célja az volt, hogy az 1977-es nyugdíjreform során a születési évjáratonkénti nyugdíjkorhatár-emelés hatásait enyhítse. Különösen a nők esetében volt ennek nagy jelentősége, mert az ő korhatáremelésük összességében 7 év volt.

Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételének szabályai szigorúbbak lettek 2009-től, vagyis attól az évtől, amikortól egységesen 62 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár. E szigorú feltételek mellett is ígéretet kaptak az 1953-ban született nők arra, hogy 59 évesen előrehozott öregségi nyugdíjba vonulhatnak. Ez az igény később is megmaradt számukra, és szeretném megnyugtatni az '53-as születésű nőket, hogy a korhatár előtti visszavonulás lehetőségét a törvényjavaslat továbbra is biztosítja. Akik már jogot szereztek előrehozott öregségi nyugdíjra, vagy ez év végéig megszerzik azt, e jogukat a jövő évben is érvényesíthetik korhatár előtti ellátásként.

Másodszor: több mint 40 ezer főt érint a következő, korhatár előtti nyugdíjazási forma, a korkedvezmény. A korhatár előtti nyugdíjazás e formáját azok vehetik igénybe, akik a szervezet fokozott elhasználódásával járó munkát végeznek; a kedvezményért az elmúlt években a foglalkoztatóik már többletjárulékot fizettek. E jogintézmény felülvizsgálatának igénye régóta felmerült, amely a rendszer ellentmondásai miatt valóban elkerülhetetlen.

A hatályos társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 2012. december 31-éig biztosítja a korkedvezményes jogszerzést. Ennek fenntartására és a már megszerzett jogok korhatár előtti ellátásként történő, időbeli korlát nélküli elismerésére teszünk javaslatot. A szakmai nyugdíjak egyike a bányásznyugdíj, ami korhatárra tekintet nélkül, a szolgálati idő vagy a föld alatt ledolgozott műszakszám alapján jogosít korai nyugdíjba vonulásra. A mélyművelésű bányákban dolgozók számára a bányásznyugdíj helyett a bányásztörvényben bányászjáradék bevezetésére teszünk javaslatot. A bányászok egyébként e tevékenységük után korkedvezményre is jogot szereznek, amelynek érvényesítése a korábban mondottak szerint továbbra is lehetséges.

Szintén szakmai nyugdíj az előadóművészek által igénybe vehető művésznyugdíj. A művészek ez év végéig szerezhetnek jogot e kedvezményre, s azt később is érvényesíthetik.

A polgármesterek és az országgyűlési képviselők külön feltételek teljesülése esetén vehettek igénybe korhatár előtti nyugdíjat, azonban a jövőben erre már nem lesz több lehetőség. Itt szeretném hozzáfűzni, hogy az országgyűlési képviselők nyugdíjából 16 százalékot fogunk levonni, mármint azoktól, akik ezt a kedvezményt eddig kihasználták.

Foglalkoztatáspolitikai céllal vezették be a rendszerváltást követően a mai korengedményes nyugdíj elődjét, amely bevezetésekor a nevében is hordozta a célt, mert foglalkoztatáspolitikai célú, korengedményes nyugdíj volt az elnevezése. A foglalkoztató legfeljebb a nyugdíjkorhatár előtt 5 évvel vállalhatta a nyugdíj összegének megfizetése mellett, hogy a dolgozót nyugdíjba engedi. A nyugdíj összegét az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárig kellett megfizetni. E lehetőségnek 2 évvel ezelőtt meg kellett volna szűnnie az eredeti elképzelés szerint, de két alkalommal meghosszabbításra került. A foglalkoztatási gondok kezelésére a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerén belül egy hatékonyabb megoldás dolgozható ki ilyen esetekre. A megszűnését sok egyéb szakmai érv mellett az is indokolja, hogy a korhatár előtti nyugellátások átalakuló rendszeréhez nem illeszthető.

Azoknak a civileknek, akik 2011. december 31-én már korhatár előtti nyugdíjban részesülnek, azt 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásként folyósítják tovább. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek hivatalból megvizsgálják, hogy azok a korhatárt még be nem töltött, korhatár előtti nyugdíjban részesülő hölgyek, akik nyugdíjba vonulásukkor még nem igényelhették a népszerű nevén "nők 40" nyugdíjat, jogosultak-e támogatásra, és erre a nyugdíjbiztosító kedvező konstrukció alapján megadja a nyugdíjlehetőséget. Ők továbbra is megőrzik nyugdíjas státusukat.

A korhatár előtti ellátást is emelni kell, a januári nyugdíjemelés mértékének megfelelően, de az ellátás finanszírozása nem a Nyugdíj-biztosítási Alapot terheli, és maga az ellátás nem minősül nyugdíjnak. Nem nyugdíj, ezért bizonyos kedvezmények, amelyek a nyugdíjasok részére járnak, a korhatár előtti ellátásokban részesülőket nem illetik meg. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a korhatár előtti ellátásokban részesülők is jogosultak egészségügyi ellátásra.

A korhatár előtti ellátás mellett dolgozni is lehet, azonban ha a kereset éves szinten meghaladja a minimálbér 18-szorosát, az év végéig szüneteltetni kell az ellátás folyósítását. Ezt a korlátozást jól ismerik a korhatár előtti nyugdíjban részesülők, hiszen 2008-tól alkalmazni kell. Eddig azonban mentességet élveztek azok a nyugdíjasok, akik legkésőbb 2007-ben mentek nyugdíjba, és még nem töltötték be a nyugdíjkorhatárukat. A törvényjavaslat fél év felkészülési idővel, vagyis 2012. július 1-jétől rájuk is kiterjeszti az említett nyugdíj-folyósítási korlátot.

Az indítvány szigorúan javasolja szankcionálni a feketemunkát. A feketemunka végzése az ellátás végleges megszüntetését és annak egyéves összege visszafizetését vonhatja maga után.

A korhatár előtti ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor automatikusan öregségi nyugdíjjá válik. A nyugdíj mellett dolgozó korhatár előtti ellátásban részesülők, mivel nem nyugdíjasok, járulékfizetésre kötelezettek, szolgálati időt és ellátási alapot szereznek a befizetéseikkel. Így a nyugdíjkorhatáruk betöltésekor, ha addig legalább 365 nap szolgálati időt szereznek, kérhetik a nyugdíjuk újbóli megállapítását. A korábbi nyugdíjemelésekkel növelt és a korhatár betöltésekor megállapítandó nyugdíj közül a kedvezőbb összegűt kell részükre folyósítani.

Az eddig bemutatott, korhatár előtti ellátások közös vonása, hogy az összegük kiszámítására, valamint az esetek többségében a jogosultsági feltételekre is a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.

Tisztelt Országgyűlés! A nyugdíjtörvénytől jelentősen eltérő jogosultsági feltételek és megállapítási szabályok jellemzik a fegyveresek nyugellátására vonatkozó szabályozást. A benyújtott törvényjavaslat az eltéréseket lehetőség szerint átmenettel, a szolgálati nyugdíjhoz közel állók számára egyes kedvezmények megőrzésével kezeli, és a törvényjavaslatban találhatók a fegyveresek hivatás szerinti pályán tartása érdekében az idősebbek számára felajánlható foglalkoztatási lehetőségek, valamint a már szolgálati nyugdíjban lévők tartalékos állományba lépésének feltételei. A szolgálati nyugdíj és ezzel összefüggésben a hivatásos szolgálati viszony speciális felső korhatára megszűnik, így a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira az általános öregségi nyugdíjkorhatár válik érvényessé. A legalább 25 év szolgálati idővel rendelkezők megszerzett jogait nyugdíjrögzítés garantálja.

(17.00)

Megszűnnek a speciális szolgálatiidő-számítási szabályok is, ezzel párhuzamosan kerül sor a megszerzett szolgálati idő rögzítésére. A rögzített szolgálati idő csak az életpályamodell keretében biztosított kedvezmények tekintetében vehető figyelembe.

A szolgálati nyugdíj átalakításának alapelve, hogy azok részére, akik az 57. életévüket 2011. december 31-éig betöltik, a már folyósított szolgálati nyugdíjat öregségi nyugdíjként kell tovább folyósítani. Azok a már folyósított szolgálati nyugdíjban részesülők, akik 2011. december 31-éig nem töltik be az 57. életévüket, 2012. január 1-jétől szolgálati járandóságot fognak kapni. A szolgálati járandóság a szolgálati nyugdíjhoz képest csökkentett összegű ellátás lesz, a csökkentés mértéke a hatályos személyi jövedelemadó-kulcsnak felel meg. A csökkentett járandóság sem lehet azonban a minimálbér másfélszeresénél alacsonyabb összegű. A csökkentés nem terjed ki arra, akinek szolgálati nyugdíját szolgálat közben szerzett sérüléssel, megbetegedéssel összefüggésben állapították meg. Arra sem, aki önkéntes tartalékos állományba lép, erre vonatkozóan a szerződést megköti.

Az önkéntes tartalékos szerződés jelentőségének ily módon történő elismerése a honvédelem érdekének kiemelését is jelenti.

A szolgálati járandóság a nyugdíjemelés mértékével megegyezően emelkedik. A civil korhatár előtti ellátásban részesülőkhöz hasonlóan a szolgálati járandóságban részesülők sem minősülnek társadalombiztosítási szempontból nyugdíjasnak, de például egészségügyi szolgáltatásra ugyanúgy jogosultak. A törvényjavaslat szerint a szolgálati járandóság folyósítása mellett is lehet kereső tevékenységet folytatni, de ha az éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát, a járandóság folyósítását az év hátralevő részére szüneteltetni kell. A folyósítási korlátot a civilekhez hasonlóan a 2008 előtt szolgálati nyugdíjba vonultakra is alkalmazni kell a nyugdíjkorhatáruk betöltéséig.

A törvényjavaslat a civilekre vonatkozó szabályokkal egyezően szankcionálja a feketemunkát, azaz az ellátás végleges megszüntetésével és annak egyéves összege visszafizetésével kell számolnia, ha valaki be nem jelentett munka mellett korhatár előtti ellátást vesz igénybe.

A szolgálati járandóság az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor automatikusan átalakul öregségi nyugdíjjá. A szolgálati nyugdíj megszüntetésével egyidejűleg a törvényjavaslat elő kívánja mozdítani a fiatal szolgálati nyugdíjasok visszatérését a szolgálatba. Ennek érdekében a rendőrségnél létrehozzák a különleges foglalkoztatási állományt, az úgynevezett szenior állományt. A szenior állományban foglalkoztatott heti 35 órában, fegyver nélkül, könnyített feltételek mellett látja el feladatait, s ezért a személyi jövedelemadó-kulcsnak megfelelő csökkentés nélkül számított szolgálati járandósággal megegyező összegű illetményt kap.

A Magyar Honvédség nem hoz létre önálló szenior állományt, ugyanakkor a törvényjavaslat lehetővé teszi volt katonák felvételét is a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alatt megvalósuló szolgálati formában.

A hivatásos szolgálati viszony speciális felső korhatárának megszűnésére figyelemmel a szolgálatteljesítés és a nyugállományba vonulás közötti átmenetet a nyugdíj előtti rendelkezési állomány fogja segíteni. Aki legalább 30 év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik a felső korhatár betöltése előtt 5 évvel, kérelmére vagy a munkáltatói jogkört gyakorló döntésére a nyugdíj előtti rendelkezési állományba kerül, ahol az öregségi nyugdíjjal megegyező mértékű illetményben részesül. A nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett személy fő szabály szerint csak az alaptörvényben meghatározott különleges jogrend bevezetését igénylő körülmények fennállásakor hívható szolgálatba.

(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

A szolgálatteljesítés és a nyugdíjba vonulás közötti átmenetet segíti a könnyített szolgálat lehetősége is, amelyet a törvényjavaslat a hivatásos állomány azon tagjai számára vezetne be, akik 25 év szolgálati idővel rendelkeznek, és betöltik 52. életévüket. A törvényjavaslat a civil szabályokkal összhangban kötelezővé teszi a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetését, ha azt a hivatásos állomány 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő tagja kezdeményezi, hogy nyugellátást vehessen igénybe.

A törvényjavaslat fegyveresekre vonatkozó szakaszai a szigorító rendelkezéseket a katonai, a rendőri és tágabb értelemben vett közszolgálati életpálya elemeinek bevezetésével egyidejűleg valósítják meg. A szigorító intézkedések hatására a társadalmi igazságérzetnek megfelelően a korábbi évek indokolatlanul korai nyugállományba helyezési gyakorlatának megszüntetése következik be.

A nyugdíjrendszerben a rendszerszerűség erősítése, a kedvezmények átalakítása szükségszerű. Csak így lehet biztosítani az átláthatóságot és a finanszírozhatóságot. A körülbelül 250 ezer érintett személy közül mindössze 36-35 ezer azok száma, akiket a változás a járandóság csökkentésével érint, azonban ők lényegesen hosszabb ideig kapják az ellátásukat, amely ellátás igen kedvező szabályok szerint került kiszámításra.

Bízom abban, hogy a fegyveres szolgálat lényegéből eredő magasabb fokú áldozatvállalás és a többletjogok olyan összhangját tartalmazza a törvényjavaslat, amely hosszabb távon fenntartható, és az érintettek számára is elfogadható életpályát teremt.

Tisztelt Országgyűlés! A korbetöltött öregségi nyugdíjasok számára az átalakítás változást nem jelent, a nyugdíjemelés, a nyugellátás folyósítása melletti korlátlan munkavégzés lehetősége, a munka utáni nyugdíjnövelés lehetősége fennmarad.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem a tisztelt Háztól a törvényjavaslat támogatását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
127 208 2011.11.02. 2:09  205-212

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ne haragudjon, képviselő úr, nem is értem a kérdését, és azt sem értem, hogy ön milyen alapon tesz fel ilyen kérdéseket. Ön, aki az előző kormánynak államtitkára volt, talán nagyon jól emlékszik, hogy azt a trükköt vetették be önök, hogy a gáz és távhő támogatása és annak mindenféle kihatása pontosan a választásokat követő néhány héttel szűnt volna meg. Az új kormány a tavalyi évben ezt azonnal visszaállította, és egészen 2011, azaz ez év szeptember 1-jéig megmaradt ez a támogatási forma.

Tisztelt Képviselő Úr! Amit ön kérdez, az egyszerűen elképesztő és nem is igaz, hiszen nagyon jól tudja, hogy 42,5 milliárd forintot tettünk félre erre az évre is, és a jövő évre is gáz és távhő, és hozzáteszem, más fűtési módok és más lakástámogatási rendszerek támogatására. Az egy más kérdés, hogy a lakástámogatási rendszereket összevontuk, mert sokkal ésszerűbb és sokkal átláthatóbb így, hogy az önkormányzatok nézik meg vagyonvizsgálaton keresztül, hogy azok, akik lakástámogatást igényelnek, valóban rászorultak-e. Egyébként nem csak gáz- és távhőtámogatást kaphatnak.

(16.00)

Önök voltak azok, akik a legszegényebb rétegeket nem is akarták támogatni, akár fafűtéssel, akár szénfűtéssel fűtik a házukat, önök nem voltak hajlandóak támogatni, mi ezt is beletettük ebbe a rendszerbe. És még egyet hadd emeljek ki, tisztelt képviselő úr: felemeltük az öregségi nyugdíjminimum 150 százalékáról a támogatási lehetőséget 250 százalékra, magyarán, kibővült azok köre, akik jogosultak lesznek a támogatásra.

Képviselő úr, megkérem, ne hazudozzanak összevissza, az emberek még emlékeznek arra, hogy önök szüntették meg ezt a támogatási rendszert, mi fönntartottuk, és kibővítettük más emberek számára is, akik rászorultak.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
127 212 2011.11.02. 1:13  205-212

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! Ezért ment tönkre ez az ország, mert még számolni sem tudnak. A 16 milliárd hogyha ön szerint több, mint 42,5 milliárd, akkor valóban, ez a szocialista matematika, és jellemző az önök politizálására. 42,5 milliárd forint, én azt gondolom, legalább kétszer, két és félszer több, mint amit önök benne hagytak ebben a rendszerben. És még egyszer hangsúlyozom, csak azért, hogy jól értse, jól értse, és fel tudja mondani a választóknak tisztességgel: felemeltük a lehetőségét annak, hogy sokkal szélesebb körben lehet igényelni a lakásfenntartási támogatást, 250 százaléka az öregségi nyugdíjminimumnak. Nem tudom, hogy ezen mit nem lehet megérteni. Kiterjesztettük, hogy nemcsak gáz- és távhőtámogatásra lehet igénybe venni, hanem más fűtési módokra is. Nem tudom, mit nem lehet ezen megérteni.

Tisztelt Képviselő Úr! Az, hogy maguk azt a trükköt elkövették, hogy direkt a választásokat követően néhány héttel későbbre megszüntették a gáz- és távhőtámogatást, azt ne rajtunk kérjék számon, hanem saját magukon. Ön is államtitkár volt ebben az időben, ön is megszavazta.

Köszönöm szépen a figyelmét. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
128 12 2011.11.03. 5:09  9-12

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! "Nyugodt évek", ezzel a címmel jelezte napirend előtti felszólalását. Én azt gondolom, hogy ha nyugodt éveket szeretnénk ebben az országban, akkor az az első, hogy rendet kell tennünk az után a katasztrofális politizálás, az után a katasztrofális országvezetés után, amit önök véghezvittek itt az elmúlt nyolc évben, de hozzáteszem: az elmúlt évtizedekben is.

Ugyan ön fiatal politikus, és nagyon helyes, hogy a nyugodt évek során a nyugdíjasok életére, élethelyzetére is kitért a napirend előtti felszólalásában, de én egyszer már kértem önt, hogy beszéljen otthon az édesapjával, hányszor tiltakoztak azok a szakszervezetek, amelyeknek ő is az élén áll, az elmúlt nyolc év politikája ellen. Tiltakoztak-e például akkor, amikor 2009-ben egyébként az akkori nyugdíjszámítási szabályok szerint kevesebbet kaptak a nyugdíjasok, mint amennyit a fogyasztói árindex jelentett?

Amit ön most már sokadszor előhoz ide a parlamentbe, hogy megváltoztak a nyugdíjszámítási szabályok, én szeretném jelezni önnek, hogy ezt még 2010-ben, vagyis 2009 végén a Bajnai-kormány, azaz az önök kormánya, az önök miniszterelnöke vezetésével változtatták meg, mégpedig úgy változtatták meg önök, miszerint ha 3 százalék alatti a GDP-nek az emelkedése, akkor mindig a fogyasztói árindexszel megfelelő nyugdíjemelést kell végrehajtani.

Amikor nyugodt évekről beszélünk, én köszönöm szépen, hogy fölvetette ezt a témát, hiszen akkor itt még egyszer szeretném jelezni a nagy nyilvánosság előtt, hogy ebben az évben, most novemberben fogják megkapni az egész éves kiegészítést a nyugdíjasok, a novemberi nyugdíjuk 6 százalék pluszemelést fog még jelenteni, hiszen a fogyasztói árindex emelkedésének következtében minden hónapra 0,5 százaléknyi plusznyugdíj jár minden egyes nyugdíjasnak. Ezt szeretném jelezni a nyugdíjasok felé, hogy ők nemcsak most fogják ezt a 6 százalékot megkapni, hanem ez a 0,5 százalék be fog épülni a nyugdíjukba, és a jövő évi nyugdíjukban is benne lesz.

Ami általában az önök riogatását jellemzi és jelenti, azért szeretném azt jelezni, hogy önök is megpróbálták megváltoztatni az elmúlt években a korhatár alatti nyugdíjakat. Önök is bejelentették azt, hogy a korhatár alatti nyugdíjakat az ország ebben a formában nem tudja tovább fenntartani. Önök is elfogadták azt, hogy lehetetlen az, hogy a nyugdíjkassza körülbelül egyharmadnyi olyan pénzből egészül ki, ami mögött nincsenek nyugdíjbefizetések. Tehát a fő szabály a jövőben valóban az lesz, hogy a nyugdíjkasszába beérkező befizetéseknek kell fenntartani azokat a nyugdíjkifizetéseket, amik a korhatár feletti nyugdíjasoknak járnak.

De itt hozzáteszem, hogy a változtatásokat ön is hallotta, hiszen itt volt a vitának a nagy részén, ön is tudja azt nagyon jól, hogy a korhatár alatti nyugdíjasok ugyanúgy meg fogják kapni korhatár előtti ellátásként a járandóságukat, és hozzáteszem, ami igenis egy nagyon nagy eredmény, hogy ugyanazt az emelést, amit eddig is megkaptak, meg fogják kapni. Ezt nagyon jól tudja ön is, csak hát jobb azt mondani a médiában, ami nem igaz, jobb azt hazudni a médiában, ami nem igaz, képviselő úr. Pontosan a szocialisták nyilatkoztak így néhány napja a televízióban, a média előtt, teljesen valótlant állítottak, például, mondjuk, az özvegyi nyugdíjakról. Nem változik az özvegyi nyugdíjaknak a kifizetése, ugyanúgy meg fogják kapni az özvegyi nyugdíjat mindazok, akik eddig is jogosultak voltak erre.

Tisztelt Országgyűlés! Hadd köszönjem meg egyébként a felszólalást azért is, mert lehetőséget biztosít arra, hogy bár sajátos szocialista módon 2009-ben gyorsan kitalálták a jubileumi juttatást, önök néhány száz embernek ki is fizették ezt a 90, 95, illetve 100 éves, illetve az e közé a korosztály közé eső nyugdíjasoknak a jubileumi juttatást, de a szocialista trükk az volt, hogy meghagyta a kifizetésnek a nagyon nagy részét a következő kormánynak. Mi ezt megtettük, és körülbelül 40 ezer embernek mint nyugdíjasnak, idős embernek a tavalyi évben és idén is kifizetjük ezt a jubileumi juttatást, és ez természetesen jövőre is fennmarad.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mindaz, amiket önök riogatásként (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) próbálnak az emberek felé, főleg az idősek felé üzenni, az mind nem igaz.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
128 20 2011.11.03. 4:26  17-20

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm, képviselő asszony. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm, hogy erről a neves napról megemlékezett, hiszen bármilyen egyházhoz, felekezethez tartozóként, vagy akár nem hívőként él ebben az országban valaki, az elvitathatatlan, hogy ami körülbelül 500 évvel ezelőtt a reformáció hatására az egyházban történt, az máig kihat, és nagyon fontos szerepe van. Azt pedig, hogy Istentől való, mutatja a fönnmaradása is. Éppen ezért mindenképpen fontos szerepe volt annak az időszaknak egyrészt az, hogy maga az egyház, maga a katolikus egyház is ezt követően megújult, és sok olyan lépést, sok olyan változtatást megélt, amire szükség volt abban az időszakban, másrészt pedig olyan nagyszerű emberek kerültek elő a katolikus egyház keretében is, amit nagymértékben a reformáció váltott ki.

De most itt nem is ez a legfontosabb talán ebben a megemlékezésben, hanem talán az, hogy az akkori hitviták, sokszor sajnálatos ellentétek, amelyek évtizedekig, évszázadokig fönnmaradtak, a mai világban teljesen megváltoztak, és azt kell mondanom, annak kell örülnünk mindannyiunknak, hogy a keresztény egyházak ökumenikus mozgalmak, ökumenikus együttgondolkodás keretében teljesen máshogy látják azoknak az időszakoknak a tényleg sokszor szomorú eseményeit.

Éppen ezért mindenképpen arra helyezném most a hangsúlyt, hogy egyrészt református, katolikus, evangélikus vagy bármilyen más keresztény felekezethez tartozó hívők együtt tudnak gondolkodni a társadalmi problémák megoldásában, és együtt tudnak ünnepelni sokszor az országban különböző események során. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy föloldódott az az ellentét, ami eddig megvolt, és leginkább már arra helyeződött át, hogy a hitbéli előítéleteket félretegyük, és azt nézzük, hogy mi a közös, mi az, ami összetart különböző keresztény felekezetben élő embereket.

Éppen ezért ezúton szeretném megköszönni azoknak az egyházaknak, azoknak a felekezeteknek a munkáját, amelyek akár a Karitatív Tanácsban részt vesznek, és szociális tevékenységet folytatnak, akik karitatív munkát fejtenek ki különböző nagy tragédiák során. Sajnos, az elmúlt évben volt erre bőven tapasztalatunk, és volt bőven feladatuk is ezeknek a szervezeteknek, itt az Ökumenikus Segélyszervezetet, a Református Szeretetszolgálatot, de a többi kisebb segélyszervezetet is meg kell hogy említsük, és oda kell rájuk figyelni. Ugyanígy köszönet illeti azokat az egyházakat és azokat az embereket, akik akár vezetőként, akár lelkészként, akár pedig laikus testvérként részt vesznek akár az oktatás, akár az egész szociális ellátórendszer fenntartásában.

Azt gondolom, az utóbbi évtizedekben vagy az utóbbi egy évszázadban ezek az egyházak megtalálták a közös hangot, megtalálták a közös társadalmi felelősségvállalás lehetőségét, és mindaz, ami pedig a reformáció időszakát illette, azt gondolom, letisztult - hála istennek -, és az az ellentét, ami eddig megvolt, reméljük abszolút a múlté.

Éppen ezért nagyon köszönöm képviselő asszony fölszólalását, hiszen rávilágít arra, hogy vannak olyan időszakok minden nemzetben, minden társadalmi csoportban, nemzetek és társadalmi csoportok között, amikor az ellentétek hatalmasak, és sajnos akár véres háborúkhoz is vezetnek, de mindezeket rendbe lehet tenni, és mindezeket az ellentéteket el lehet simítani.

Köszönöm a felszólalását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
130 104 2011.11.07. 2:01  101-108

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Először is köszönöm a kérdését, hiszen olyan emberek életéről kérdezett, akik ők maguk is nehéz élethelyzetben vannak, illetve azok is, akik a hozzátartozóik, szüleik, barátaik és mindazok, akik pedig őket ápolják, gondozzák. Éppen ezért nemcsak ellenzékben, hanem most is kiállunk ezekért az emberekért, többszörösen is.

A konkrét kérdésére annyit hadd válaszoljak, nyilván az volt a kérdés, hogy a támogató szolgáltatásokat, közösségi szolgáltatásokat, illetve a pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket hogyan érinti a költségvetési módosítás. Szeretném jelezni önnek, hogy a 2012. évi költségvetéshez be fognak a képviselők nyújtani módosítást, ezáltal a konkrét kérdésére adott válaszom az, hogy emelkedni fog a benyújtotthoz képest a támogatás, mint ami most benne van a költségvetésben.

De szeretném azt önnek mindenképpen jelezni, hogy nemcsak itt számít, ezen a területen vannak támogatások, lesznek támogatások a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére, hiszen a kormány döntött arról, hogy felállítja az országos pszichiátriai és addiktológiai intézetet, és speciális járó- és fekvőbeteg egységgel fog működni. Ez azért mindenképpen hiánypótló lesz az elmúlt három-négy év nagyon rossz döntése után, az OPNI bezárását követően.

Szeretném önnek jelezni, hogy mindezek fölött az Új Széchenyi-tervből, európai uniós pályázatok keretében külön támogatni fogjuk első helyen a pszichiátriai, második helyen pedig az addiktológiai rehabilitáció lehetőségét, és nemcsak támogatni fogjuk, hanem ez többmilliárdos pályázatot fog jelenteni, hogy azok az intézmények, amelyekben ez a gyógyítás, ez a kezelés zajlik, mindenképp méltó és jobb körülmények közé kerüljenek.

Még egyszer, képviselő asszony, köszönöm a kérdését. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
130 108 2011.11.07. 1:09  101-108

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Képviselő Asszony! Odafigyelünk az állampolgárok, illetve a szervezetek véleményére; persze van, amikor nincs igazuk, vagy nem lehet megoldani a kérésüket. De ebben az esetben, azt gondolom, a jövő héten mindenképpen meg fog jelenni ez a módosító indítvány; remélem, ön is majd fogja támogatni a költségvetési módosítás során.

Az előbb már nem tudtam elmondani, hogy már kiírtunk egyébként több mint 4 milliárd forintért olyan felújítási pályázatokat, megint csak az Új Széchenyi-terv keretében, amelyek megint csak érintik akár a fogyatékossággal élő emberek, akár a pszichiátriai szenvedélybetegek emberek életét és az ellátását.

Még egyszer: odafigyelünk arra, amit önök is mondanak, csak szeretném jelezni, hogy a csömöri intézettel, amelyet önök vetettek fel kérdésként, a múlt héten egy tárgyalást folytattunk velük, és remélem, meg fogjuk tudni oldani. Nem biztos, hogy ugyanannak a cégnek, de az ott dolgozó embereknek és az ott élő embereknek a problémáján bizonyára segíteni fogunk ezzel. Ezért is köszönöm a felvetéseit, hiszen több szem többet lát.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
131 8 2011.11.08. 5:16  5-8

SOLTÉSZ MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Először is örülök, hogy kezdenek megismerkedni, akár mint megmaradt szocialista sejtek, akár pedig a szakadár demokraták, a jövendőbeli alkotmánnyal. Örülök annak is, hogy fölfedezték azt a sort, miszerint egy idős házaspárról, idős édesanyáról, édesapáról, aki már nehezen éli az életét, igenis kötelessége gondoskodni az utódoknak, gyermekeknek, unokáknak abban az esetben, hogyha megvan az anyagi és egyéb lehetőségük. Nem tudom, hogy ez föltűnt-e önöknek az alaptörvényben.

Éppen ezért, amikor önök olyannal próbálnak minket vádolni, ami abszolút hazug, tehát folytatják azt, amit egyébként Őszödön és azelőtt is csináltak, és azóta is folytatnak, azt tudom önnek válaszolni, hogy mindaz, amit ön mondott, annak a fele sem igaz. De ha a fele igaz lenne, még az is szomorú lenne az önök szájából, hiszen önök voltak azok, akik az elmúlt nyolc évet úgy nyerték meg, hogy 19 ezer forintot ígértek a nyugdíjasoknak egy választási kampány során. Egyébként volt frakciótársa, vagy már nem is tudom az önök helyzetét, Gyurcsány Ferenc volt, akik kitalálta, hogy azt hazudozta a nyugdíjasoknak, hogy 2002-ben a Fidesz-KDNP akkori szövetsége és kormánya elvett ennyit a nyugdíjasoktól. Majd önök ugyan 19 ezer forintot kiosztottak abból a pénzből, amit az a kormány még megspórolt és itt hagyott a kasszában, majd azután pedig nagy látványosan elkezdtek bevezetni egy 13. havi nyugdíjat, azt is óriási trükkel egyébként, mert azt mondták, hogy megkapják az emberek, majd utána négy éven keresztül egyheti plusz bontásban adták oda önök ezt a pénzt, majd utána egyetlenegy tollvonással megszüntették.

Tehát azt kérem, hogy amikor ön azzal fenyegeti vagy inkább azzal riogatja a nyugdíjasokat - nemcsak ön, hanem párttársai is, hiszen most már lassan egy folytatásos regényt indítanak ebből a "Nyugodt évek?" című napirend előtti felszólalásokból -, akkor gondoljanak vissza, hogy önök mit tettek az elmúlt években. A másik pedig, nézzék meg, hogy mi van a törvényben. Nézzék meg, hogy most novemberben a nyugdíjasok, minden nyugdíjas meg fogja kapni azt a teljesen jogos kiegészítő támogatást, ami összességében 6 százalék mértékű, és a novemberi nyugdíjban fogják megkapni, és ezt a kiegészítést, ami 0,5 százalék emelésnek ér be havonta, a jövő évi nyugdíjakba is beépítjük.

Ugyanúgy emelni fogjuk az infláció tervezett mértékével a nyugdíjakat 4,2 százalékkal a jövő évben, 2012-ben. Ugyanúgy emelni fogjuk a korhatár alatti nyugdíjasok nyugdíját is a jövő évben, mint ahogy megtettük és meg is ígértük. Egyébként, hogyha itt marad a következő vita tárgyalásán, akkor ezt Halász János államtitkár úr biztos el fogja önöknek ismételni még hússzor, mert önök hiába mondanak bármit és próbálnak hazudozni olyat, hogy a korhatár alattiak nem kapják meg a GDP-arányos emelést, ugyanúgy meg fogják kapni.

Az egy más kérdés, hogy önök is, a volt, megmaradt szocialista sejtek meg a demokrata - nem is tudom, minek hívjam - szakadárok vagy nem tudom kicsodák, ugyanezt megígérték.

(8.20)

Ugyanezt megígérték a választóknak, megmondták, és mindenhol megígérték, az IMF-nek, az Európai Uniónak megígérték, hogy igenis, a nyugdíjaknál rendet kell tenni, és teljesen jogos elvárása az egész társadalomnak az, hogy a nyugdíjkifizetések a nyugdíjbefizetésekből származzanak, azaz a nyugdíjjárulékok fedezzék a nyugdíjkifizetések mértékeit. Éppen ezért teljesen jogos az, hogy a korhatár feletti emberek fogják kapni a nyugdíjakat, és mindazok, akik eddig jogosultak voltak bármilyen módon nyugdíjszerű ellátásra, de korhatár alattiak, azok meg fogják kapni az ellátást, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanazt a mértékű emelést meg fogják kapni.

Tisztelt Képviselő Úr! Még azt is szeretném önnek jelezni, ha már sokadszor felvetik ezt a kérdést, tegnap itt a parlamentben, több helyen is köszöntöttük képviselőtársunkat, aki 90 éves volt. 95 éves és 100 éves idős emberek is megkapják azt a - mondjuk így - jubileumi juttatást, amit önök óriási trükkel bevezettek, a választási kampány előtt bedobták a köztudatba, majd kifizettek néhány száz millió forintot, míg a nagy milliárdok kifizetését itt hagyták ennek a kormánynak, a következő kormánynak. Mi ezt, az önök vállalását is, amit egyébként egy tisztességes, jogos vállalásnak tartunk, kifizetjük és megtesszük, csak önök pontosan az ellenkezőjét csinálták az elmúlt 8 évben. (Az elnök csenget.)

Tehát az a kérésem, egyrészt ne hazudozzanak, ne riogassák a nyugdíjasokat, és próbáljanak egy kicsit magukba nézni, mert amit az elmúlt 8 évben csináltak, az katasztrófa volt ezen a területen.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)