Lead

 

A cikksorozat az Országgyűléshez, az Országházhoz és a Kossuth térhez kapcsolódó jelentősebb évfordulókról emlékezik meg. A Parlament.hu kulturális hírei között hétről hétre megjelent cikkek összegyűjtve itt olvashatók el.

Évfordulók

75 éve hunyt el gróf Bethlen István

1946. október 5-én hunyt el gróf Bethlen István, a két világháború közötti Magyarország egyik legbefolyásosabb politikusa.

Az erdélyi arisztokrata családból származó államférfi már a dualizmus évei alatt bekapcsolódott az országos politikába. Az első Teleki-kormány lemondását követően nevezték ki miniszterelnökké: a Bethlen-kormány 1921. április 14. és 1931. augusztus 24. között állt Magyarország élén, és mind belpolitikai, mind külpolitikai téren sikerrel dolgozott az ország konszolidálásán. Egyebek között létrehozta a rendszer egyik pilléreként szolgáló kormánypártot: az Egységes Pártot, elérte Magyarország felvételét a Népszövetségbe, fokozatosan sikerült talpra állítania a magyar gazdaságot, továbbá a kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó segítségével mélyreható reformokat hajtott végre az oktatási, kulturális és kutatási közintézmények tekintetében. Bethlen István kormányának bukását az 1929-es gazdasági világválság hazánkat is sújtó hatásai okozták.

A szovjetek attól tartva, hogy a még mindig komoly befolyással bíró gróf sikerrel hátráltathatja majd a kommunista párt magyarországi hatalomátvételét, 1945 áprilisában a Szovjetunióba hurcolták. Egy moszkvai börtönkórházban halt meg.

Gróf Bethlen István

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár

Közzétéve: 2021-10-05 11:01

Kategória: Évfordulók

Könyvajánló

 

A budapesti Országház Magyarország egyik legfontosabb, a nagyvilágban is legismertebb épülete. Senki nem tudja magát kivonni a Duna mentén magasodó épületóriás lenyűgöző hatása alól, amely az elmúlt száz évben a főváros, sőt az egész ország jelképe lett. A budapesti Országház annyiban is kivételes alkotás, hogy az egész épület és gyakorlatilag teljes díszítése, összes képzőművészeti alkotása jórészt egyetlen periódusban készült, továbbá hogy ezek többsége a mai napig eredeti formájában fennmaradt. Kiemelt jelentősége ellenére az Országházról eddig nem jelent meg az adatok és dokumentumok teljességén alapuló, részletes feldolgozás, vagyis nagymonográfia. Ezt a fájó űrt szándékozik betölteni jelen kötet, amely az egykorú írott, nyomtatott és tárgyi források gazdag tárházára támaszkodva született meg.

De a munka nem csak az Országház építésének történetét és művészeti kialakítását tárgyalja, hanem azt a szűkebb és tágabb társadalmi környezetet is, amelyben létrejött. A szöveget rendkívül gazdag és sokrétű képanyag kíséri. 2020 (1. kiadás), 2021 (2. kiadás, javított utánnyomás)

A kötetet itt lehet előjegyezni.