Slider/Főoldal

Díszítő minta

Könyv-jelző - Idézetgyűjtemény

Steindl Imre akadémiai székfoglaló beszéde (részlet)

A stílusnak nemzeties jellege nálam nem annyira az épület külsejében keresendő, én azt inkább a belső díszítésnél óhajtottam érvényre juttatni; s tennem kellett ezt különösen azért, mert az ily századokra szóló épületet nem tehettem ki az egy személy bizonytalan, eredménynélküli kísérletezésének; kipróbált formákra, biztos alakításokra kellett támaszkodnom – hogy a kurtára szabott idő keretén belül, oly helyiségeket, mint a milyen a kupolaterem, a főlépcsőház, a két ülésterem és a két társalgó alakítása és diszítése, kellő módon megoldhassak. […] A többi diszítő részekben pedig nem egyedül a régi stílus formai tisztaságának fentartására törekedtem, mint inkább a modern igényeknek és felfogásnak nemzeti szellemben iparkodtam hódolni. Hogy munkám, fáradságom, törekvésem mennyire sikerült, azt én megbirálni hivatva nem lehetek. Azt másokra, talán az utókorra kell bíznom, mely már átesett a kezdet nehézségein.

Az Országházzal kapcsolatos további idézetek itt találhatók.

Közösségi média és hírlevél


 

Ajánló

Tartalmainkból

Aktuális - virtuális

Főrendiházi társalgó – Virtuális bemutató

Az Országház kupolacsarnokát északi és déli irányban egy-egy társalgó köti össze a főrendiházi és a képviselőházi ülésteremmel. A társalgókban hatalmas kézi csomózású perzsaszőnyeg található: a főrendiházi társalgóban kék, a képviselőházi társalgóban vörös színű. Mindkét helyiséget oszlopok díszítik, melyeket tudományokat és mesterségeket megjelenítő szobrok fognak közre. E szobrok a pécsi Zsolnay-gyárban készültek színes kerámiából. A főrendiházi társalgó szobrai az ősi mesterségek közül a mezőgazdasághoz és a faluhoz köthető foglakozásokat, valamint a humán tudományokat mutatják be.

Aktuális - Thinkling

Aktuális - Filmműhely

Országház Filmműhely

Aktuális - Könyvkiadó

Országház Könyvkiadó