A magyar törvényhozás ezer éve

1. Középkor 1. Középkor
2. Rendi országgyűlések kora 2. Rendi országgyűlések kora
3. Reformkor 3. Reformkor
4. A népképviselet megteremtése 4. A népképviselet megteremtése
5. Dualista parlamentarizmus 5. Dualista parlamentarizmus
6. A független Magyarország parlamentarizmusa 6. A független Magyarország parlamentarizmusa
7. A parlamenti demokrácia kísérlete 7. A parlamenti demokrácia kísérlete
8. A látszatparlament 8. A látszatparlament

Törvényhozás ezer - térkép alatt


A kiállítás 8 fejezetben, kronologikus sorrendben tárja a látogatók elé a magyar parlamentarizmus gyökereit, kialakulását és fejlődését egészen a rendszerváltozásig. A tárlat első része a kezdetektől a rendi országgyűlésekig bezárólag jeleníti meg az országgyűlések történetét. A második egység az 1918-ig tartó korszakot öleli fel. A modern parlament megszületését szemlélteti, a reformországgyűlésektől a népképviseleti országgyűlés létrejöttén át az új elveken nyugvó parlamentarizmus megszilárdulásáig, kiépítéséig. A harmadik rész a parlamentarizmus alakulását, az útkeresések és az újrakezdések időszakát foglalja össze 1918 és 1990 között. A kiállítás megtekintéséhez a magyar mellett 11 további nyelven ingyenes audioguide eszközt biztosítunk, amellyel a látogató önállóan is megismerkedhet a tárlat teljes tartalmával.

Közös komponens megjelenítő