Készült: 2019.11.17.16:24:05 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2018-


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 T/3053 szöveges PDF A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról Honvédelmi és rendészeti bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 7692/3 szöveges PDF Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
2 7692/2 szöveges PDF Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
3 7556/20 szöveges PDF A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
4 7556/11 szöveges PDF A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
5 6552/3 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
6 6552/2 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
7 6454/2 szöveges PDF A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
8 6354/2 szöveges PDF Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
9 6322/824 szöveges PDF Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
10 6322/15 szöveges PDF Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
11 6309/2 szöveges PDF Az újonnan alakuló félkatonai szervezetek elutasításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
12 4478/3 szöveges PDF A 2015-2017. évi magyarországi főbb természeti csapásokra és az ember okozta katasztrófákra kiterjedő kockázatelemzésekről, a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés helyzetéről, illetve a védekezésről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
13 4066/2 szöveges PDF A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
14 4064/3 szöveges PDF A honvédelmi feladatok 2017. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
15 3622/3 szöveges PDF Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
16 3622/2 szöveges PDF Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
17 3621/3 szöveges PDF A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
18 3621/2 szöveges PDF A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
19 3615/3 szöveges PDF A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
20 3615/2 szöveges PDF A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
21 3366/7 szöveges PDF Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
22 3366/6 szöveges PDF Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
23 3291/3 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
24 3291/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
25 3053/2 szöveges PDF A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
26 3011/2 szöveges PDF Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
27 2930/19 szöveges PDF Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
28 2930/18 szöveges PDF Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
29 2638/2 szöveges PDF A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
30 2163/2 szöveges PDF A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
31 1671/18 szöveges PDF A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
32 1671/13 szöveges PDF A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
33 1609/2 szöveges PDF A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
34 1508/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása és a menekültválság kezelése érdekében szükséges intézkedésekről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
35 1487/11 szöveges PDF A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
36 1487/5 szöveges PDF A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
37 1486/2 szöveges PDF Az illegális migráció elleni küzdelemről és a migrációs helyzet kezeléséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
38 1459/2 szöveges PDF A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénynek a tranzitzónában tartózkodó menedékkérők emberséges ellátása érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
39 1339/2 szöveges PDF A rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai túlóráinak pénzben való megváltását biztosító szabályok fenntartása érdekében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
40 1243/2 szöveges PDF A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálat megfelelő ellentételezésének fenntartása érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
41 1163/2 szöveges PDF A szolgálati járandóságban részesülők hátrányos megkülönböztetésének megszüntetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
42 1162/2 szöveges PDF A Honvéd Egészségpénztár károsultjainak járó kártérítés igazságossá tételéről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
43 708/4 szöveges PDF A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
44 503/835 szöveges PDF Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
45 503/9 szöveges PDF Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság