Lead

 

A cikksorozat az Országgyűléshez, az Országházhoz és a Kossuth térhez kapcsolódó jelentősebb évfordulókról emlékezik meg. A Parlament.hu kulturális hírei között hétről hétre megjelent cikkek összegyűjtve itt olvashatók el.

Évfordulók

175 éve fogadta el Pozsonyban az utolsó rendi országgyűlés mindkét táblája a közteherviselésről, az úrbéri szolgáltatások utólagos állami kárpótlással történő azonnali eltörléséről szóló törvényjavaslatot

A pozsonyi országgyűlés történelmi jelentőségű törvényalkotó munkájával megteremtette a hazai polgári fejlődés alapjait. Ezen törvények sorába tartozik az 1848. március 18-án elfogadott 1848. évi VIII. törvénycikk, amely kimondta a közteherviselés elvét, megszüntetve ezzel a nemesség és az egyházak közel egy évezredes adómentességét: „Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai minden közterheket különbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselik.”

A feudális állam jogintézményeinek lebontásában nagy szerepe volt az úrbériség eltörléséről szóló 1848. évi IX. törvénycikknek is, amely megszüntette a feudalizmusnak a társadalom és a gazdaság fejlődését leginkább akadályozó maradványát. A törvény elrendelte az úrbéres szolgáltatások azonnali eltörlését, és egyben megszüntette az úriszék intézményét. Az érintett földbirtokosoknak állami kártérítést ígért, és átmeneti védelmet nyújtott a hitelezőkkel szemben, míg a kártérítésről döntés születik.

 A pozsonyi országgyűlés helyszíne
​​​​​​​A pozsonyi országgyűlés helyszíne
Forrás: Országgyűlési Múzeum, Fotóarchívum, reprodukció: Vasárnapi Ujság, 1887. márc. 13.

Közzétéve: 2023-03-18 09:00

Kategória: Évfordulók

Könyvajánló

 

A budapesti Országház Magyarország egyik legfontosabb, a nagyvilágban is legismertebb épülete. Senki nem tudja magát kivonni a Duna mentén magasodó épületóriás lenyűgöző hatása alól, amely az elmúlt száz évben a főváros, sőt az egész ország jelképe lett. A budapesti Országház annyiban is kivételes alkotás, hogy az egész épület és gyakorlatilag teljes díszítése, összes képzőművészeti alkotása jórészt egyetlen periódusban készült, továbbá hogy ezek többsége a mai napig eredeti formájában fennmaradt. Kiemelt jelentősége ellenére az Országházról eddig nem jelent meg az adatok és dokumentumok teljességén alapuló, részletes feldolgozás, vagyis nagymonográfia. Ezt a fájó űrt szándékozik betölteni jelen kötet, amely az egykorú írott, nyomtatott és tárgyi források gazdag tárházára támaszkodva született meg.

De a munka nem csak az Országház építésének történetét és művészeti kialakítását tárgyalja, hanem azt a szűkebb és tágabb társadalmi környezetet is, amelyben létrejött. A szöveget rendkívül gazdag és sokrétű képanyag kíséri. 2020 (1. kiadás), 2021 (2. kiadás, javított utánnyomás)

A kötetet itt lehet előjegyezni.