Lead

 

A cikksorozat az Országgyűléshez, az Országházhoz és a Kossuth térhez kapcsolódó jelentősebb évfordulókról emlékezik meg. A Parlament.hu kulturális hírei között hétről hétre megjelent cikkek összegyűjtve itt olvashatók el.

Évfordulók

150 évvel ezelőtt lépett hivatalba a Lónyay-kormány

1871. november 16-án hangzott el gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök kormányprogramja az Országgyűlés képviselőházában.

Az Andrássy-kormányban a Monarchia pénzügyminiszteri tisztségét betöltő gróf e szavakkal kezdte beszédét: „… mélyen érzem azon nagy felelősséget, melyet elvállalok, a feladatok fontosságát, melyeknek megfelelni minden időmet és erőmet szentelni kívánom”.

Elődje, gróf Andrássy Gyula méltatása után kiemelte: „Közel öt évi tapasztalás fényesen igazolá, hogy azon irány üdvös és sikert biztosító volt, melyet hazánk és pártunk legkitűnőbb férfia kijelölt.” Programbeszédét az alábbi mondattal zárta: „Legyünk egyek a király iránti hűségben, a haza iránti szeretetben, a törvény iránti tiszteletben; hozzunk mielőbb bölcs törvényeket, melyek megszilárdítsák és biztosítsák Szent István koronáját, erősítsék az alkotmányt és erőt adjanak azon kormányzati rendszernek, melynek alapja: a fejedelem bizalma és a nemzet többségének támogatása.”


 

Gróf Lónyay Menyhért, 1861

Forrás: Országgyűlési Múzeum

Közzétéve: 2021-11-16 10:13

Kategória: Évfordulók

Könyvajánló

 

A budapesti Országház Magyarország egyik legfontosabb, a nagyvilágban is legismertebb épülete. Senki nem tudja magát kivonni a Duna mentén magasodó épületóriás lenyűgöző hatása alól, amely az elmúlt száz évben a főváros, sőt az egész ország jelképe lett. A budapesti Országház annyiban is kivételes alkotás, hogy az egész épület és gyakorlatilag teljes díszítése, összes képzőművészeti alkotása jórészt egyetlen periódusban készült, továbbá hogy ezek többsége a mai napig eredeti formájában fennmaradt. Kiemelt jelentősége ellenére az Országházról eddig nem jelent meg az adatok és dokumentumok teljességén alapuló, részletes feldolgozás, vagyis nagymonográfia. Ezt a fájó űrt szándékozik betölteni jelen kötet, amely az egykorú írott, nyomtatott és tárgyi források gazdag tárházára támaszkodva született meg.

De a munka nem csak az Országház építésének történetét és művészeti kialakítását tárgyalja, hanem azt a szűkebb és tágabb társadalmi környezetet is, amelyben létrejött. A szöveget rendkívül gazdag és sokrétű képanyag kíséri. 2020 (1. kiadás), 2021 (2. kiadás, javított utánnyomás)

A kötetet itt lehet előjegyezni.