Kedves Látogató!

Kedves Látogató!

Köszöntöm az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának honlapján!

Az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó bizottság az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerint kötelezően létrehozandó bizottság, melynek feladatkörei 2014-től jelentős mértékben megváltoztak, kibővültek.

A klasszikus alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi feladatok, a házszabályi rendelkezések értelmezése mellett bizottságunk foglalkozik e ciklusban az emberi jogi és vallásügyi kérdésekkel, civil ügyekkel, a közigazgatással és az önkormányzatokkal kapcsolatos jogalkotással is.

Az Igazságügyi bizottság legfontosabb feladata annak vizsgálata, hogy az Országgyűlés tárgyalása alatt lévő előterjesztés összhangban áll-e Magyarország Alaptörvényével, más törvénnyel, beilleszthető-e a hatályos magyar jogrendszerbe; rendelkezései egymással nem ellentétesek-e; illetve, hogy az adott indítvány megfelel-e a jogszabály-szerkesztés és a nyelvhelyesség követelményeinek.

Kijelölt bizottságként jár el a házszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatos kérdésekben. Ezen kívül a bizottság a működési területét érintő bármely kérdést megtárgyalhat, abban állást foglalhat, állásfoglalását nyilvánosságra hozhatja. A bizottságnak - elsősorban az egyes házszabályi rendelkezésekből, az Alaptörvényből, az Országgyűlésről szóló törvényből és más törvényekből eredő - speciális feladatai is vannak, melyek részletes ismertetését a honlapon a kedves érdeklődő megtekintheti.

Honlapunkon megismerheti az Igazságügyi bizottság tagjait, a bizottság feladat- és hatáskörét, jelenlegi tevékenységét, dokumentumait, valamint a nyílt ülések szó szerinti jegyzőkönyveit.

Kérdéseik megválaszolására a iub@parlament.hu e-mail címen állunk rendelkezésükre.

Kellemes böngészést kívánok!

Dr. Vejkey Imre
elnök