TartalomElõzõKövetkezõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tamás Miklós Gáspár (derültség.) - azért, hogy ne kelljen a monogramot következetesen idézni - olyan kérdéseket tett fel, amelyek valóban felelõsségteljes válaszokat igényelnek. Ami a politika nyíltságát illeti, azt már nagyra értékelte Matolcsy államtitkár nyilatkozatában. Ebbõl következõen láthatja, hogy a belsõ viták - éppen azért, mert az ország súlyos helyzetben van - nagyon is kemény, belsõ vitákon alapulnak, s a vitákat minden esetben figyelembe vesszük, és a megígért határidõre a költségvetést a Ház asztalára fogjuk helyezni. Ez vonatkozik a kérdés elsõ részére. A második részére, a feltett kérdéseknél, csak azt válaszolhatom Tamás Gáspár Miklós képviselõ úrnak - minden megbecsülésem mellett, amely szól a filozófusnak és a jó humorú politikusnak -, hogy élni kívánok a Házszabály 59. §-a (2) bekezdésének rendelkezésével (derültség.), amely szerint 30 napon belül írásban meg fogom adni a választ. (Nagy taps, derültség.) Lehet, hogy egy újságcikket fogok elküldeni írásbeli válaszként, amely ezeket a kérdéseket tartalmazza, ugyanúgy, ahogy õ is az interpellációját szükségesnek tartotta a sajtóban már a múlt héten közölni. Köszönöm a figyelmüket. (Nagy taps a jobb oldalon.)

Homepage