Tartalom Előző Következő

ELNÖK: Köszönöm. Szalay Gábor képviselőtársunk nem fogadta el az államtitkári választ. Megkérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak.(Megtörténik.) Kimondom a határozatot: az államtitkári választ az Országgyűlés 108 "igen" szavazattal, 117 ellenében, 40 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Taps.) Az interpellációt megtárgyalásra kiadjuk a gazdasági bizottságnak. Tamás Gáspár Miklós, a Szabad Demokraták Szövetségének képviselője interpellálni kíván a miniszterelnök úrhoz a kormányátalakítás tárgykörében. Tamás Gáspár Miklós képviselőtársamat illeti a szó.