Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Olvasó!

Üdvözlöm Önt a Népjóléti Bizottság honlapján, melyen fellelheti a bizottság tagságára, valamint az ülések időpontjára és napirendjére vonatkozó legfontosabb információkat. Elolvashatja továbbá a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket, valamint a tárgyalás alá vont törvényjavaslatokat és más indítványokat.
A Népjóléti Bizottság egyike az Országgyűlés által létrehozott állandó bizottságoknak. Bizottságunkhoz alapvetően négy terület tartozik: az egészségügy és egészségbiztosítás, a szociális ellátórendszer, a családpolitika és a nyugdíjrendszer. Ugyancsak a bizottságunk feladatkörébe tartoznak a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a bölcsődei ellátással, a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberekkel kapcsolatos ügyek, az idősügyi kérdések, valamint a társadalmi felzárkózás problémája.
Az országgyűlési bizottságoknak törvény-kezdeményezési joguk van, mégis a legmeghatározóbb tevékenységeik közé a Kormány és az országgyűlési képviselők által benyújtott törvényjavaslatok megvitatását, illetve a kormányzati munka ellenőrzését sorolhatjuk. Az ellenőrző funkció megvalósítását szolgálja a bizottság feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező miniszter kinevezés előtti és éves meghallgatása, az egyes témákra vonatkozó tájékoztatók rendszeres napirendre vétele, és végül az Országgyűléshez vagy közvetlenül a bizottsághoz benyújtott kormányzati beszámolók megtárgyalása.
Bízom benne, hogy honlapunk segítséget nyújt Önnek bizottságunk munkájának megismeréséhez.

Varga Zoltán
a bizottság elnöke