Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága a törvényhozás nemzetpolitikával foglalkozó önálló állandó bizottsága. Létrehozásának gondolata először 2010 őszén merült fel, alakuló ülésére 2011. február 15-én került sor. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény értelmében a 2014-es országgyűlési választásokat követően a Nemzeti összetartozás bizottsága a kötelezően létrehozandó állandó bizottságok közé tartozik.
A testület létrehozásának alapgondolata két elemből fakad: 2010-ben az állampolgársági törvény kiterjesztésével, a Magyarország határain kívül élő magyar emberek és az anyaország között közjogi kapcsolat létesítésének a lehetősége nyílt meg, amely az azt megelőző esztendőkhöz képest alapvetően új helyzetet és lehetőségeket teremtett, valamint új feladatokat rótt a magyar-magyar kapcsolatok területén a kormányzatra, illetve a kormány feletti ellenőrzést gyakorló Országgyűlésre egyaránt.
A 2010-es választásokat követően kialakított új kormányszerkezet kifejezésre juttatja azt a politikai szemléletváltást, amely szerint a külhoni magyarság ügye nem külügyi kérdés, ezen ügyek vitele kormányzati szinten nem elsősorban a Külgazdasági és Külügyminisztérium, hanem egy tárca nélküli miniszter (miniszterelnök-helyettes) feladata.
A fentiekkel összhangban került kialakításra a bizottság feladatköre is: 1. a törvényhozáshoz szorosan kapcsolódó jogszabály-előkészítő, ellenőrző munka, 2. a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő magyar politikai, egyházi és civil szervezetekkel való kapcsolattartás, 3. elnöki, illetve bizottsági látogatások a Kárpát-medencében és a diaszpórában. A testület heti rendszerességgel ülésezik az Országház Gróf Esterházy János termében, ahol emléktábla őrzi a felvidéki magyar mártír politikus emlékét.
Jogszabály-előkészítő feladatköréhez kapcsolódóan a nemzetpolitikai tartalmú törvény és határozati javaslatok, jelentések és beszámolók kerülnek a bizottság elé, illetve nemzetpolitikai eseményekkel kapcsolatos állásfoglalások kiadására is sor kerül. A testület meghallgatja a nemzetpolitikai témakörben is illetékes minisztériumok vezetőit, így a nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli minisztert (miniszterelnök-helyettest) és a külgazdasági és külügyminisztert. A bizottság titkársága napi kapcsolatban áll a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával, illetve a bizottság részt vesz a Magyar Állandó Értekezlet, a Magyar Diaszpóra Tanács és a Kárpát-Medencei Magyar Képviselők Fóruma munkájában. Ez utóbbi Állandó Bizottságát a Nemzeti összetartozás bizottsága mindenkori elnöke vezeti.
A 2013. évi tavaszi ülésszaktól kezdődően nagykövetjelöltek meghallgatására is sor kerül a bizottságban azon országok esetében, ahol jelentős számú magyar állampolgár vagy magyar nemzetiségű lakos él.
A magyar-magyar párbeszédhez kapcsolódóan heti rendszerességgel érkeznek a bizottság üléseire a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő magyar politikai, egyházi és civil szervezetek, amelyek elsősorban az őket érintő problémákról, tapasztalatokról számolnak be, illetve véleményeket, valamint javaslatokat fogalmaznak meg a nemzetpolitikai tartalmú irományokkal kapcsolatosan.
A bizottság 2011-es megalakulása óta számos bizottsági látogatást eszközölt, melyek során a helyszínen tájékozódott a külhoni magyarságot érintő aktuális problémákról. A látogatások során a tagok elsősorban a helyi magyar politikai, egyházi és oktatási intézmények vezetőivel folytattak megbeszéléseket, majd magyar emlékhelyeket kerestek fel.
A bizottság honlapján a látogató a tagok névsorán túl elolvashatja a bizottság üléseinek hiteles jegyzőkönyveit, az elfogadott állásfoglalásokat és bizottsági határozatokat, és tájékozódhat a soron következő ülésről.

 

Pánczél Károly
elnök