Készült: 2024.05.26.07:31:16 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2014-2018


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 H/15097 szöveges PDF A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról Európai ügyek bizottsága
2 B/15096 szöveges PDF A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról Európai ügyek bizottsága
3 H/10931 szöveges PDF Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról Európai ügyek bizottsága
4 B/10929 szöveges PDF Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról Európai ügyek bizottsága
5 H/10291 szöveges PDF A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról Európai ügyek bizottsága
6 B/10290 szöveges PDF A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról Európai ügyek bizottsága
7 H/6624 szöveges PDF Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról Európai ügyek bizottsága
8 B/6622 szöveges PDF Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról Európai ügyek bizottsága

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 19861/2 szöveges PDF A Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
2 17747/2 szöveges PDF Az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
3 17578/26 szöveges PDF A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
4 17578/12 szöveges PDF A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Európai ügyek bizottsága
5 17344/2 szöveges PDF Az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
6 16096/2 szöveges PDF Magyarországnak az Európai Ügyészség létrehozásában való részvételéről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
7 15763/2 szöveges PDF Az Európai Unió értékeiről és támogatásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
8 15381/1229 szöveges PDF Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
9 15381/18 szöveges PDF Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Európai ügyek bizottsága
10 14984/2 szöveges PDF Magyarország Európai Unióban fennálló tagságáról és a mellette történő kiállásról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
11 14651/2 szöveges PDF A Római Szerződések elfogadása 60. évfordulójáról való megemlékezésről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
12 13890/2 szöveges PDF Az OLAF Magyarországot érintő vizsgálataival kapcsolatos jelentések nyilvánosságának biztosítása érdekében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
13 12842/2 szöveges PDF Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásáról szóló szerződése módosításának kezdeményezéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
14 12783/2 szöveges PDF Az Európai Unió és Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás vitarendezési szabályaival kapcsolatban szükséges kormányzati lépésekről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
15 12284/18 szöveges PDF A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
16 12284/4 szöveges PDF A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Európai ügyek bizottsága
17 10377/1139 szöveges PDF Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
18 10377/2 szöveges PDF Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Európai ügyek bizottsága
19 10092/5 szöveges PDF Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
20 10092/4 szöveges PDF Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Európai ügyek bizottsága
21 9798/8 szöveges PDF Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
22 9798/7 szöveges PDF Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Európai ügyek bizottsága
23 9798/2 szöveges PDF Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
24 7332/2 szöveges PDF Az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
25 6257/2 szöveges PDF A közös európai határvédelem és menekültügyi rendszer kialakításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
26 5984/4 szöveges PDF Üzenet az Európai Unió vezetőinek Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
27 5984/3 szöveges PDF Üzenet az Európai Unió vezetőinek Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Európai ügyek bizottsága
28 5954/17 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
29 5954/10 szöveges PDF A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Európai ügyek bizottsága
30 4730/599 szöveges PDF Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
31 4730/14 szöveges PDF Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Európai ügyek bizottsága
32 2118/2 szöveges PDF Az európai zászló és az európai lobogó használatáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
33 1794/533 szöveges PDF Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
34 1794/2 szöveges PDF Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Európai ügyek bizottsága
35 1708/2 szöveges PDF Az európai területi társulásról Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
36 1208/2 szöveges PDF Az Európai Unió és a NATO értékei melletti kiállásról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
37 1143/22 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Európai ügyek bizottsága
38 1143/15 szöveges PDF A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Európai ügyek bizottsága
39 108/2 szöveges PDF Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága
40 51/4 szöveges PDF Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről (2013) Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Európai ügyek bizottsága
41 35/4 szöveges PDF Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről (2012) Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Európai ügyek bizottsága
42 30/4 szöveges PDF Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről (2011) Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Európai ügyek bizottsága
43 7/2 szöveges PDF Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásáról szóló szerződése módosításának kezdeményezéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Európai ügyek bizottsága