Általános Szerződési Feltételek

Könyvkiadó logo arany

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Közzététel napja: 2019. április 15.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) jelen rendelkezései a közzététel napjától visszavonásig vagy a módosítás közzétételéig hatályosak.

 

 1. Az Eladó

Az Országgyűlés Hivatala, a http://orszaghazkonyvkiado.parlament.hu/ weboldal (továbbiakban: Weboldal) fenntartója.

Az Eladó székhelye: Magyarország, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Értékesítési pont: Országgyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság, Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

e-mail: elojegyzes@parlament.hu

Telefonszám: +36 1 441 4109

Kapcsolattartás az elojegyzes@parlament.hu e-mail címen lehetséges.

Az Eladó adószáma: 15300014-2-41

Tárhely szolgáltató: Országgyűlés Hivatala

Az Eladó postai címe: 1357 Budapest, Pf. 2.

 

 1. Az ÁSZF-ben alkalmazott fogalmak meghatározása
 1. „Előjegyzés”: a Weboldalon kiválasztott termékek kosárba helyezését követően az „Előjegyzés elküldése” funkciógombra kattintással a felsorolt kiadványokra vonatkozó vásárlási szándék jelzése az Eladó részére (Részletesen Ld.: „A szolgáltatás igénybe vételének módja” menüpontban).
 2. Érdeklődő: az a személy, aki a Weboldalon bemutatott terméket böngészi, kosárba helyezi, a kiadványokra vonatkozó Előjegyzést az Eladó részére a Weblapon keresztül elküldi.
 3. Vásárló: az a személy, aki az I. pontban a meghatározott Értékesítési pontot a Weboldalon közzétett kiadványok megvásárlása céljából felkeresi, és a kiadványokat megvásárolja.

 

 

 1. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya – lakóhelytől, székhelytől függetlenül – kiterjed az Országgyűlés Hivatalára, valamint az Országház Kiadó kiadványai iránt érdeklődő, vagy azokat megvásárló személyekre.

Az ÁSZF határozatlan időre jön létre, a közzététele napjától hatályos, és az Országgyűlés Hivatala által egyoldalúan, bármikor módosítható. A módosított rendelkezések a módosított ÁSZF közzététele napjától hatályosak.

 

 1. A szolgáltatás igénybe vételének módja

A Weboldal, az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztatók jelenleg kizárólag magyar nyelven érhetők el.

Az Érdeklődő és az Eladó között nem az „Előjegyzés” elküldésével, hanem a Kiadványoknak az I. pontban feltüntetett Értékesítési ponton történő megvásárlásával (fizetést és átvétel) jön létre a szerződés

A kiadványok előjegyzésének és megvásárlásának folyamata a következő:

 1. a kiadvány kosárba helyezése (többnyelvű kiadvány esetén: nyelvenkénti) példányszám megadásával,
 2. az ÁSZF-ben foglaltak megismerésére és elfogadására vonatkozó nyilatkozat, továbbá hozzájárulás az „Előjegyzés”-sel kapcsolatos adatok adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléshez,
 3. az „Előjegyzés” elküldése az Eladó részére,
 4. a feltüntetett e-mail cím helyességének ellenőrzése az 1. számú melléklet szerinti automatikus e-mail segítségével,
 5. a belépéshez szükséges adatok megadása az e-mailben található linkre kattintással,
 6. az Érdeklődő által megadott előjegyzési és belépési adatok visszaigazolása 2. számú melléklet szerinti automatikus e-mailben,
 7. készlethiány, vagy nem megfelelő átvételi időpont feltüntetése esetén az Eladó munkatársa e-mailben felveszi a kapcsolatot az Érdeklődővel,
 8. az I. pont szerinti „Értékesítési pont”-on az „Előjegyzés” adatait tartalmazó visszaigazoló e-mail bemutatása,
 9. a kiadványok megtekintése,
 10. készpénzes vagy bankkártyás fizetés,
 11. átvétel.

 

 1. A vásárlás

A vásárlás az Eladó székhelyén, az I. pontban feltüntetett Értékesítési ponton, az Érdeklődő által meghatározott (vagy az Eladóval e-mailben egyeztetett későbbi) napon történik.

A vásárlás legkorábbi napja az Előjegyzés napját követő harmadik munkanap lehet.

 

 1. Adatkezelés

A kiadványok megvásárlása céljából az Országház épületébe történő belépéshez szükséges adatok megadása a kiadványok „Értékesítési pont”-on történő rendelkezésre állása céljából azon Vásárlók részére is kötelező, akik állandó belépővel rendelkeznek, vagy beiratkozott olvasói az Országgyűlési Könyvtárnak.

A vonatkozó adatkezelési tájékoztatók megtekintéséhez kérjük, kattintson azok címére:

Adatkezelési tájékoztató az Országház Könyvkiadó kiadványainak internetes előjegyzésével és megvásárlásával összefüggésben végzett adatkezelésről

 

Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által üzemeltetett beléptető rendszerben kezelt személyes adatokról

Az Eladó a hivatkozott Adatkezelési tájékoztatókban felsoroltakon kívül egyéb adatokat nem gyűjt, így az Érdeklődők aktivitásra vonatkozó adatokat sem.

Az Eladó az Érdeklődők részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet nem küld.

 

 1. Az Értékesítési pont megközelítése, belépés

Az I. pont szerinti „Értékesítési pont” az Országház XXV. számú kapuján át közelíthető meg. Az Országgyűlési Könyvtár nyitva tartása és elérhetősége a következő weboldalon látható (Kérjük, ezen az oldalon már ne regisztráljon!):

http://www.ogyk.hu/hu/elerhetoseg#content

A könyvtár megközelítési útvonalának egyes pontjain az épületbe érkezőknek kötelező a biztonsági ellenőrzés (csomagellenőrzés, személyi okmányok bemutatása, belépés a biztonsági kapun keresztül).

 

 1. Számlázás, fizetés

A Weboldalon feltüntetett árak magyar forintban (HUF) értendők, és tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét.

Amennyiben a Vásárló a termékek megtekintését követően a helyszínen úgy nyilatkozik, hogy meg kívánja vásárolni azokat, az Eladó online pénztárgéppel nyugtát, illetve a Vásárló előzetes kérése alapján ÁFÁ-s számlát állít ki.

A vételár kifizetése készpénzzel és bankkártyával egyaránt lehetséges.

 

 1. Felelősségvállalás

Az Eladó felelősséget vállal azért, hogy kiadványai a Weboldalon feltüntetett egységárakon vásárolhatók meg, ide nem értve azt az esetet, amikor valamely működési hiba miatt igazolhatóan tévesen jelenik meg a kiadvány ára a weboldalon, és a hasonló kiadványok árától jelentősen eltér.

Amennyiben az Érdeklődő által előjegyzett kiadványok készlethiány miatt nem állnak rendelkezésre, úgy az Eladó munkatársa az Előjegyzés beérkezését követő kettő munkanapon belül e-mailben veszi fel a kapcsolatot az Érdeklődővel.

Az Érdeklődő illetve Vásárló felelős az Eladó részére megadott adatok (különös tekintettel a számlázási adatokra) pontosságáért valóságnak megfelelő voltáért.

 

 1. Az „Előjegyzés” megszakítása

A termékek „Előjegyzése” nem minősül megrendelésnek, az „Előjegyzés” elküldésével nem jön létre adásvételi szerződés a Felek között, továbbá nem eredményez szerződéskötési kötelezettséget, mivel a vásárlás az Eladó székhelyén kialakított Értékesítési ponton történik.

Az Érdeklődő az „Előjegyzés” folyamatát a „kosár ürítése” funkciógombbal bármikor megszakíthatja.

Amennyiben az „Előjegyzés” elküldésére nem kerül sor, a Kosárba helyezett termékek a böngésző bezárásával törlésre kerülnek.

Amennyiben az Érdeklődő az „Előjegyzés” elküldését követően kapott automatikus e-mail alapján nem erősíti meg az előjegyzést, és nem adja meg a belépéshez szükséges adatait, úgy az „Előjegyzés” annak elküldését követő 24 órán belül automatikusan törlésre kerül.

Amennyiben a Vásárló a vásárlási adatok megadásakor meghatározott napon a nyitvatartási időben nem tudja átvenni a könyvet, és ezt előzetesen nem jelezte e-mailben az Eladó kapcsolattartási e-mail címére, úgy az „Előjegyzés”-t a kiadványok kosárba helyezésétől kezdődően meg kell ismételni.

A Vásárló a kiadványok megtekintésekor jogosult arról nyilatkozni, hogy a kiadványokat a megtekintést követően nem kívánja megvásárolni.

Az előzőek alapján a Weboldal nem működik webáruházként, ezért a szolgáltatásra nem alkalmazandók az elektronikus kereskedelemre, az üzlethelyiségen kívül megkötött szerződésekre, valamint a távollévők között megkötött szerződésekre vonatkozó jogszabályi előírások.

 

 1. Szavatosság, elállás

A megvásárolt termékek hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk. XXIV. fejezetében foglaltak szerint érvényesítheti kellékszavatosságra vonatkozó igényeit. Az igényérvényesítés sorrendje: kicserélés, arányos árcsökkentés, továbbá a jogosult kicseréléshez, árcsökkentéshez fűződő érdekének megszűnése esetén: elállás.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de – a Ptk 6:162. § (2) bekezdése szerint – legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni.

A kellékszavatosság a Ptk. 6:163. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a kiadványok átvételétől számított kettő év elteltével elévül, ezen határidőn túl szavatossági igény nem érvényesíthető.

 

 1. Panaszkezelés

A megvásárolt termékekkel vagy az ügyintézéssel kapcsolatos panaszait az ÁSZF első oldalán található e-mail címen kérjük bejelenteni. A panaszbejelentéshez szükséges mellékelni a panasszal érintett termék számlájának másolatát.

Amennyiben panaszára vonatkozóan öt munkanapon belül nem érkezik megfelelő válasz, úgy kérjük, forduljon az Országgyűlési Könyvtár vezetőjéhez a panaszkezeles@parlament.hu  e-mail címen.

Az Eladó nem járul hozzá a választott bírósági eljáráshoz, amennyiben a jogvita az Országgyűlési Könyvtár vezetője bevonásával sem orvosolható, úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot a 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján kell kiválasztani.

 

Jóváhagyás:

az ÁSZF rendelkezéseit jóváhagyom:

dr. Such György

főigazgató

Országgyűlés Hivatala

 

1. sz. melléklet

 

Tisztelt …………………..!

 

 

Tájékoztatjuk arról, hogy „név” és „e-mail cím” feltüntetésével az Országház Könyvkiadó kiadványaira vonatkozó Előjegyzés érkezett az Országgyűlés Hivatala részére.

Amennyiben az Előjegyzést Ön küldte, kérjük, erősítse azt meg az automatikus e-mailben kapott linken, majd rögzítse a belépéshez szükséges adatait. Kérjük, hogy a mai naphoz viszonyítva legalább három munkanappal későbbi időpontot jelöljön be a következő linken

„belépéshez szükséges adatok rögzítése”

 

A belépéshez szükséges adatai rögzítésének határideje: éééé.hh.nn.   oo:pp.

Amennyiben a belépéshez szükséges adatok rögzítésére fenti határidőn belül nem kerül sor, az „Előjegyzés” törlésre kerül, a fenti link elérhetetlenné válik, az Előjegyzés folyamatát meg kell ismételni.

 

Tisztelettel:

Országgyűlés Hivatala

 

 

2. sz. melléklet

Tisztelt …………………..!

 

Köszönettel vettük kiadványaink iránti érdeklődését, kérjük, ellenőrizze adatainak helyességét. Az esetleges adatbeviteli hibát, vagy a belépés napjának módosítását az elojegyzes@parlament.hu e-mail címen, legkésőbb az átvételre megjelölt napon kérjük jelezni.

 

 

Kiadvány címe

Nyelv

Egységár

Darabszám

Összesített ár

 

 

  Ft

 

  Ft

 

 

  Ft

 

  Ft

     

Fizetendő:

  Ft

Az árak az ÁFA összegét tartalmazzák.

A fizetés módja: készpénz vagy bankkártya.

 

Beléptető rendszerben rögzített adatok:

A felsorolt kiadvány(ok) az Országgyűlési Könyvtárban vehető(k) át.

Cím: Országház, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Megközelítés a XXV. számú kapun át, nyitvatartási időben.

 

Az átvétel Ön által megjelölt napja: éééé.hh.nn.

Az Országgyűlési Könyvtár elérhetősége és nyitvatartási ideje a http://www.ogyk.hu/hu/elerhetoseg#content weboldalon tekinthető meg.

 

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az átvételre megjelölt nap nem megfelelő az Országgyűlés Hivatala számára, vagy valamely előjegyzett kiadvány nincs készleten, munkatársunk az Ön által megadott e-mail címen felveszi a kapcsolatot Önnel.

Megértését köszönjük.

 

Tisztelettel:

Országgyűlés Hivatala