Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Költségvetési bizottság honlapján! Örömömre szolgál, hogy érdeklődik munkánk iránt!

A honlapon tájékozódhat a Költségvetési bizottsági aktuális ülésének napirendi javaslatáról, naprakész információkat talál a bizottság tagjairól, feladatairól, tevékenységéről, elolvashatja az ülések szó szerinti jegyzőkönyveit és megtalálja itt a bizottság által benyújtott önálló és nem önálló irományokat is.

Az Országgyűlésnek – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 16. § (2) bekezdése alapján – kötelező létrehoznia a költségvetéssel foglalkozó állandó bizottságot, amelynek elnöke – a parlamenti szokásjognak megfelelően – mindig ellenzéki képviselő. A bizottság az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben ügydöntő, valamint a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve.

A Költségvetési bizottság feladatkörébe a központi költségvetéssel, az államháztartás alrendszereivel és az önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos kérdések tartoznak.

A Költségvetési bizottság tevékenysége során részletes vitát folytat a feladatkörébe tartozó törvényjavaslatokról és határozati javaslatokról, tájékoztatókat hallgat meg, megvitat egyes beszámolókat, kinevezése előtt – majd minimum évente egyszer –  meghallgatja a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert.

A bizottságnak kiemelt szerep jut a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, a központi költségvetésről szóló törvényt módosító törvényjavaslat, valamint a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása esetén, hiszen ezen eljárások során a bizottság a Törvényalkotási bizottság feladatait is ellátja. A bizottság speciális feladata, hogy minden évben megtárgyalja és benyújtja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetésére vonatkozó törvényjavaslatokat, valamint véleményezi az Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési Őrség költségvetésére vonatkozó javaslatokat.

Amennyiben bizottságunk munkájával kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérem, keressen bizalommal.

Kellemes és eredményes böngészést kívánok!


elnök