Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm önt az Országgyűlés Gazdasági bizottságának honlapján. Célunk, hogy tájékoztatást adjunk az érdeklődők számára a bizottság tevékenységéről: a megtárgyalt törvény- és határozati javaslatokról, beszámolókról, a megvitatott kérdésekről, a tapasztalatainkat összegző állásfoglalásokról és kezdeményezésekről. Honlapunkról megismerhető a bizottsági, albizottsági ülések időpontja és napirendje, és hozzáférhetők az ülésekről készült jegyzőkönyvek, valamint a megvitatásra kerülő előterjesztések.

A törvényhozás bizottságainak működésére vonatkozó szabályokat az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény, továbbá az Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat állapítja meg. Az állandó bizottságok az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben ügydöntő, valamint a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szervei. Ennek megfelelően a bizottság részletes vitát folytat az Országgyűléshez benyújtott, a feladatkörébe tartozó indítványokról. Egyeztetési eljárás keretében pedig szakbizottságként véleményezi a feladatkörébe tartozó európai uniós jogszabálytervezeteket.

A törvényjavaslatokon és az országgyűlési határozati javaslatokon túlmenően megtárgyalja a feladatkörét érintő beszámolókat, így például az Állami Számvevőszék által készített jelentéseket, a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett tapasztalatokról szóló jelentést, a Magyar Nemzeti Bank üzleti jelentését és éves beszámolóját, a Közbeszerzési Hatóság beszámolóját.

Bízom abban, hogy honlapunk segítséget nyújt bizottságunk munkájának megismeréséhez.

Kellemes böngészést kívánunk!

 

 

Bánki Erik
elnök