CSEPREGHY NÁNDOR építési és beruházási minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a felvetését. Engedje meg, hogy részben megismételjem miniszter úr múlt héten elmondott szavait, amelyek arra vonatkoztak, és értelemszerűen ezt nemcsak mint országgyűlési képviselő, hanem mint a kormány felelős minisztere tette, hogy a kormány idén, az őszi ülésszakban tervez beterjeszteni egy, a magyar állam beruházási rendjéről szóló kerettörvényt az Országgyűlésnek, amit minden országgyűlési frakciónak lesz alkalma előzetesen megtárgyalni, megvitatni.

A természeti kincseket is érintő beruházások kapcsán engedje meg, hogy felhívjam arra a figyelmét, hogy itt két szempontot kell mindenképp egymással összeegyeztetni, és a két szempont egységes érvényesülését kell a szabályoknak garantálniuk. Az egyik az, hogy a természeti kincsek megóvása és a teljes körű használhatósága, hozzáférhetősége garantálható kell legyen. A másik szempontrendszer pedig az, hogy a magyar embereknek lehetőségük legyen hozzáférni akár a tavakhoz, amiket ön is említett, vagy bármilyen más természeti kincshez, és csak olyan beruházások valósulhassanak meg, amelyek garantálják ennek a jognak a sérülhetetlenségét. Tehát a Balaton esetében is, ahogy az Alkotmánybíróság kimondta, minden olyan szempontot érvényesíteni kell, ami a közérdekre vonatkozik, tehát a hozzáférhetőséget biztosítani kell.

(13.10)

A képviselő asszony és az ön által most is említett balatonvilágosi beruházás kapcsán itt a képviselő úrral is egyeztettünk, Witzmann képviselő úrral, aki a térség országgyűlési képviselője, aki többek között közölte azt is velünk, hogy még a beruházás nem indult meg. A kormány itt is, ezen a fórumon is, egyéb fórumokon is azt fogja kérni a beruházótól, amit majd kötelezővé fog tenni minden beruházó számára a jövőben, amennyiben az Országgyűlés ezt a törvénytervezetet elfogadja, hogy a helyi közösségek érdekeit meghallgatva, a helyi közösségek véleményét kikérve és a helyi közösségek érdekeivel és véleményével szembemenően semmilyen beruházást ne valósítson meg. Tehát az új kerettörvény azt fogja garantálni, hogy bármilyen beruházás is történjen bármilyen természetvédelemhez kapcsolódó területen, akkor az csak úgy történhessen meg, hogy a helyileg ott lévő és demokratikus legimitációval rendelkező önkormányzati közösség véleménye ebben kikérésre kerül, a szempontjait akceptálni fogja, és a nemzeti kincsek nem sérülhetnek sem állagukban, sem pedig a hozzáférhetőségükben.

Tehát azt gondolom, hogy ez egy megnyugtató szabályozás lehet, amire így előzőekben is szeretném kérni akkor a nyitottságukat, és azt szeretném kérni önöktől, hogy ne az általánosan elfogadott ellenzéki hozzáállással próbáljanak meg közelíteni ehhez a törvényhez, hanem valóban, ami az ön szavából kicsengett az imént, hogy fontosnak tartják ezeket a természeti értékeket, akkor ennek a garanciáit biztosító törvényt ősz elején legyenek kedvesek támogatni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti sorokban.)

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage