SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Magyarország és a magyar kormány külpolitikájának egyik sarokköve az erős közép-európai együttműködés felépítése. Ebben a munkában és ennek a célnak az elérésében természetesen nem akadályozhat meg minket a térségbeli népek közös történelmének sok esetben eltérő emlékezete és eltérő értelmezése. Mi, magyarok nem a múltbéli különbségeket, hanem a jelen és a jövő közös pontjait keressük, amikor sikeres együttműködésről hozunk döntéseket. Ennek a megközelítésnek a jegyében folytatunk párbeszédet valamennyi szomszédos országgal. A kölcsönös sikertörténetek felépítése terén sikerült látványos eredményeket elérnünk az elmúlt időszakban több viszonylatban is, elég csak talán Magyarország Szerbiához vagy Szlovákiához fűződő kapcsolatainak dinamikájáról beszélni itt. Mi azt gondoljuk, hogy ha praktikus kérdésekben megállapodásokat, sikertörténeteket tudunk tető alá hozni, akkor az összességében jó hatással van a két ország kapcsolatára, valamint az adott ország területén élő nemzeti közösség életkörülményeire is.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mindez azonban nem szabad, hogy elhomályosítsa korábbi közös sikereinket és közös örökségünk értékes elemeiről való gondoskodásunk felelősségét. Ilyen mások mellett Közép-Európa egyedülálló építészeti öröksége, melyet az itt élő nemzetek, az elődeink építettek és hagytak ránk. Magyarország Kormánya felelősséget érez aziránt, hogy a közép-európai identitás kulturális alapjait is meg tudjuk erősíteni. Ezért tartjuk kiemelten fontosnak, hogy különös gondot fordítsunk elődeink építészeti teljesítményének megőrzésére, gondos és kellő körültekintéssel történő ápolására.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány létrehozására és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatás mikéntjére tesz javaslatot. A törvényjavaslat rendelkezik egyrészt magának az alapítványnak a létrehozásáról, rendelkezik a közérdekű célokról, rendelkezik az alapítással összefüggő feladatokról, másrészt pedig rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges, az alapító részéről juttatásra kerülő állami vagyon biztosításáról is.

A vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény értelmében vagyonkezelő alapítvány az alapító által rendelt vagyon kezelésére és az ebből származó jövedelemnek az alapító okiratban megjelölt feladatok megvalósítása, valamint a kedvezményezettként megjelölt személy, illetve személyek javára történő vagyoni juttatás céljából alapítható. Ezen törvényjavaslat alapján, tisztelt képviselőtársaim, az alapítvány feladata a közép-európai térség egyes műemléki vagy műemléki védelemben nem részesülő, de kulturális, történelmi, művészeti, építészeti értékkel rendelkező és magyar vonatkozásban jelentőséggel bíró épületek, építmények megőrzéséhez való hozzájárulás. Az alapítvány ezen épületek és építmények állagmegóvása, felújítása, fenntartása céljából végezné tevékenységét, ahogyan azokat a feltételeket is biztosítaná, amelyek az említett épületek és építmények oktatási, tudományos, kutatási célú, építészeti szempontú tanulmányozásához, vizsgálatához szükségesek.

(12.30)

Mindehhez szükség van sok esetben ezen épületek és építmények közvetlen vagy közvetett módon történő megvásárlására is. Ezen felül az alapítvány ezekre az épületekre, építményekre is kiterjedő, az épített örökség megőrzéséhez, megóvásához, védelméhez kapcsolódó oktatási, tudományos tevékenységet végző szervezetek, intézmények munkáját is segítené.

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Mindezen célok elérése érdekében a törvényjavaslat ennek az alapítványnak a működését és ezen alapítvány működési céljait közérdekűnek minősíti. Az alapítvány céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végez, amely keretében az alapító által rendelt, valamint az alapítványhoz csatlakozók és adományozók által juttatott vagyont kezeli.

Az alapítvány céljainak támogatása olyan pártpolitikai dimenziókon felül álló ügy, amely a mindenkori kormány széles körű társadalmi elváráson nyugvó, meghatározott feladatát képezi.

A törvényjavaslat alapján az alapítvány részére a MANEVI Zrt. és a Comitatus-Energia Zrt. részesedését megtestesítő értékpapír tulajdonba adásával megvalósuló alapítói vagyonjuttatásról a külgazdasági és külügyminiszter, az alapítvány további vagyonáról pedig a kormány gondoskodik. A nemzeti vagyonról szóló és 2011-ben elfogadott törvény, valamint az állami vagyonról szóló és 2017-ben elfogadott törvény szerint állami vagyon tulajdonjogát átruházni csak törvényben meghatározott feltételekkel és törvény által meghatározott esetekben, fő szabály szerint csak törvény rendelkezése alapján lehet. A nemzeti vagyonról szóló törvény és az állami vagyonról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel az alapítvány részére történő alapítói vagyonjuttatásra is e törvény rendelkezéseivel kerülne sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy egy fontos nemzeti cél végrehajtásáról van szó, arra kérem önöket, hogy támogassák ezen törvényjavaslatot, és szavazzanak majd annak elfogadása mellett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage