SZALAY GÁBOR (SZDSZ): Tisztelt Képviselőtársaim! Tudjuk, hiszen sajnálatos tény, hogy az elmúlt másfél esztendő világgazdasági recessziója, meg bizonyos hazai gazdaságpolitikai döntések következtében gazdaságunk jelenlegi állapota visszaesést mutat az 1997-2000 közötti, felívelő szakaszhoz képest.

Tudjuk, hiszen tény, hogy a gazdasági növekedés üteme most alig több mint a fele a négy évvel ezelőttinek, hogy az ipari termelés növekedésének mértéke egy év alatt a negyedére esett vissza, hogy a beruházások mértéke a négy évvel ezelőtti szint mintegy harmadán-negyedén stagnál, hogy a folyó fizetési mérleg és az államháztartás egyenlegének hiánya ismét nyugtalanítóan kezd növekedni. Az elmúlt másfél évben ráadásul jelentős versenyképesség-csökkenés történt gazdaságunkban az alkalmazott jövedelem- és árfolyam-politika miatt. A pár nappal ezelőtt bevezetett kamatváltoztatás is azt mutatja, hogy a Magyar Nemzeti Banknak is lehetnek bizonyos aggályai az elmúlt időszak fejleményei miatt.

Ez a helyzet azonban nem drámai, nem kell hogy rémülettel töltsön el bennünket, s minden reményünk megvan arra, hogy a világgazdasági konjunktúra ez év második felében várt újbóli beindulása, valamint a megfelelő kormányzati intézkedések ismét sikeres pályára fogják terelni gazdaságunkat, s jövőre 4 százalék, majd 2004-től ismét 5-6 százalék lesz a GDP növekedésének üteme, hiszen gazdaságunk sikerre ítélt, a gazdasági szerkezetváltás nálunk már lezajlott, s gazdaságunk szerkezete a fejlett országokéhoz hasonló.

A kormányprogram gazdaságpolitikai fejezete azt foglalja össze, hogy milyen céljai, alapelvei, eszközei vannak ezen a téren annak a kormánynak, amelyik napokon belül lép hivatalba. Fő cél, hogy emelkedjen az emberek életszínvonala, hogy csökkenjen az esélyegyenlőtlenség mértéke az eddigi vesztesek és nyertesek között, hogy hazánk hátrányosabb és előnyösebb helyzetben lévő régiói között ugyanígy csökkenjen a különbség, s hogy mindezzel szűküljön a különbség Magyarország és az Európai Unió országai, tagállamai között. Mindehhez tartós növekedési pályára állított, az export és a beruházások által vezérelt, kiegyensúlyozott gazdaságra van szükségünk. Cél továbbá az Európai Unióhoz való csatlakozás, ami reményeink szerint 2004-ben megtörténhet, majd ezt követően a monetáris uniós tagságra való felkészülés következik.

Az új kormány gazdaságpolitikája a kiszámíthatóság, az együttműködés, a bizalomteremtés és az átláthatóság alapelveire épül. A bizalom erősítését fogják szolgálni betartott ígéreteink, s az adó- és járulékcsökkenést preferáló gazdaságpolitika, amely egyformán kedvező a gazdasági élet valamennyi szereplőjének, s valamennyi adózó magánszemélynek, szemben azokkal az ötletszerű és vitatható szempontok alapján nyújtott célzott támogatásokkal, amelyek az eddigi gyakorlatot jellemezték.

(11.20)

 

Az átláthatóság növelésével kívánjuk áttekinthetővé és ellenőrizhetővé tenni egyrészt a közpénzekről való döntést minden szinten, másrészt a kormányzati munkát is. Ezért visszatérünk az autópálya-építések során a törvényes, az ésszerű és a gazdaságos lebonyolításhoz, közbeszerzés útján, pályázati rendszerrel fogjuk folytatni a beruházásokat, miáltal legalább 15 százalékos költségmegtakarítást, valamint jelentős európai uniós pénzek elnyerését fogjuk megvalósítani, vagyis a magyar adófizetők terheinek csökkenését fogjuk elérni.

Így nyer mindenki egyszerre, s nemcsak a Vegyépszer szépül, hanem az út is épül. (Derültség és taps az MSZP és SZDSZ soraiban.) Így lesz azután pénz lehetőség szerint nemcsak autópálya- és gyorsforgalmiút-építésekre, de kerülőutak és a nehezen megközelíthető kistelepülések bekötőútjainak kiépítésére, korszerűsítésére is.

A vasúti reformot és a MÁV fejlesztését tízéves program keretében fogjuk megvalósítani, és nemcsak tervek fognak készülni, hanem tettek is lesznek. A Széchenyi-tervet a költségvetésben előirányzott források adta keretek között folytatjuk ez évben, jövőre pedig újabb forrásokat biztosítunk, és újabb pályázati címekhez fognak ezek a források kerülni. Ugyanakkor mérni kívánjuk az eddigiekkel szemben a felhasznált pénzek megvalósítási hatékonyságát.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mindezen túl és többek között többlépcsős személyi jövedelemadóterhelés-csökkentést hajtunk végre, és a minimálbért kereső alkalmazottak adómentességet kapnak. Három év alatt fokozatosan megszüntetésre kerül a munkáltatókat terhelő fix összegű egészségügyi hozzájárulás. Bevezetjük az egyszerűsített vállalkozói adót, amely az áfát, a társasági adót, az osztalékadót és a cégautóadót lesz hivatva kiváltani a kevesebb mint évi mintegy 10 milliós forgalmat lebonyolító cégek esetében.

A közszférában jelentős bérfelzárkóztató program kerül megvalósításra, már ez évtől kezdődően mintegy másfél éves időtartam alatt. Tizenharmadik havi nyugdíj kerül fokozatosan bevezetésre, mintegy négy év alatt. Állami szerepvállalást fogunk megvalósítani a lakosság számára túlzott terhet jelentő hazai áremelkedések elkerülése céljából. Bizonyos, hogy ebben az évben, de lehetséges, hogy akár egy éven belül sem kerül sor semmilyen gázáremelésre, ameddig a költségalapú ármechanizmus kiszámításra, megvalósításra nem kerül, és ez bizonyos, hogy nem lesz előbb, mint egy év. Tehát nem lesz semmiféle gázáremelés a belátható jövőn belül, bármennyire szuggerálják is ennek ellenkezőjét politikai ellenfeleink, vitapartnereink.

Az életminőség javítását szolgálja az a masszív csatornaépítési és szennyvíztisztítási elképzelés is, amelynek eredményeként a lakosság kétharmada csatornahálózatra kötött lakásokban fog élni négy év múlva.

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormányprogramból kitetszően a gazdaságpolitikai elképzelések egy ismét emelkedő pályára állított, kiegyensúlyozott növekedésű gazdasággal számolnak, ahol a makrogazdasági egyensúly megőrzése igen-igen fontos, de nem kizárólagos szempont lesz.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

 

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage