Varga István Tartalom Elõzõ Következõ

DR. VARGA ISTVÁN (MDF): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyûlés! A privatizációs folyamat törvényes keretek között 1990-tõl indult. Az ehhez kapcsolódó felháborító jogellenességek és törvénytelenségek kizárólagos haszonélvezõi a rendszerváltozást megelõzõ posztkádárista lobbyk, akik a jelenlegi szociálliberális rezsim gátlástalan, félelmet nem ismerõ támogatóiból verbuválódtak. (Felzúdulás a kormánypárti oldalon.) A közvélemény elõtt is ismert a Co-Nexus Rt., mely székhelyének nevéhez illõen - Budapest, Roham u. 1. - huszáros rohammal rávetette magát az 1991-ben rábízott 4 milliárdos állami vagyonra, s ma már biztosnak tûnik, hogy 1996. december 31- áig sem vagyont nem fog visszaadni, sem a 4 milliárd forintot nem tudja visszafizetni, mert mindent megtettek annak érdekében - értékesítés, felszámolás és különbözõ manipulációk -, hogy az állami vagyonból egyetlen fillér se maradjon.

Hiába mutatott rá az Állami Számvevõszék több alkalommal - legutóbb 1994 júliusában - a törvénytelenségekre, semmilyen intézkedés nem történt, holott mindegyik számvevõszéki jelentés elvi éllel leszögezte, idézem: "Az ÁVÜ ellenõrzési igazgatósága az átvett vagyon változásaihoz kapcsolódó pénzügyi elszámolások következetlensége miatt megkérdõjelezi az öt évre szóló vagyonkezelési szerzõdés elteltével az ÁVÜ-nek a szerzõdés szerinti 4 milliárd forint visszafizethetõségét és a vagyongyarapodás ellenõrzését."

A Co-Nexus különbözõ konkrét üzleteivel, veszteségeivel több újság foglalkozott, a kormány azonban hallgat. Például a társadalombiztosítás töredék vagyonelem részvényeinek értékesítésébõl szerzett bevételekbõl 1994. december 20-án Simsa úr, az Egészségbiztosítási Önkormányzat alelnöke 103 millió forintot ígért a Co-Nexusnak. A Magyar Gördülõcsapágy Mûvek csõdegyezségét elõkészítve a Co-Nexustól Kardos Péter elõterjesztésében az Országos Egészségpénztár 469 millió forint kamattartozást és járulékot elenged az 1 milliárd 98,4 millió forintos követelésbõl, miközben a Budapest Bank követelését az MGM-tõl tõkeemelésre fordítják.

A Horn-Kuncze-kormány hatalomra kerülése után a Co-Nexus emberei olyan vezetõ beosztásokba kerültek - kormányszaktanács, portfolio-gazdálkodás, PM- kabinetfõnök, bankok vezetése -, ahol feltehetõen megpróbálták és megpróbálják a 4 milliárd forintot, illetve a felvett hiteleket eltüntetni.

Az ÁVÜ-nek 1995 elején volt egy esélye, hogy visszakapja a 4 milliárdot kárpótlási jegyben, azonban az Állami Vagyonkezelõ nem élt a lehetõséggel. Talán érdemes megvizsgálni, képviselõtársaim, a Déli Autópálya Rt.-ben játszott szerepét a Co-Nexusnak, melyben alapító tagként most is részt vesznek. Vajon ezen az - idézõjelben - "üzleten" mennyit buknak a helyi önkormányzatok és más befektetõk?

Végül, tisztelt Országgyûlés, egy kis névsort hadd ismertessek a Co- Nexusnál dolgozók személyekrõl, ami ékesen bizonyítja a kormánykoalíció és holdudvara kétes összefonódását.

Soós Károly Attila, volt politikai államtitkár 1994-ig a Co-Nexus igazgatóságának tagja és elnöke - cégkivonatot majd mellékelek. Misetit Sándor: a Co-Nexus felszámolási divíziójának vezetõje, majd Bokros Lajos kabinetfõnöke, az Iparbank elnök-vezérigazgatója. Szûcs Endre: az ÁVÜ privatizációs igazgatója a Co-Nexussal kötött szerzõdés idején, majd 1993-tól a Co-Nexus privatizációs igazgatója. Kardos Péter: a Co-Nexus elnök- vezérigazgatója volt, ma tagja a Hitelbank igazgatótanácsának, a Fõvárosi Önkormányzat portfolio menedzsmentjének feje, valamint a Wallis Holding egyik vezérigazgató-helyettese, mely az elhíresült Vektor többségi tulajdonosa volt. Pencz András: korábban a Kincstári Vagyonkezelõ igazgatója, majd a Co-Nexus Portreal vagyonkezelõ ügyvezetõje, végül a Pillér Ingatlanalapokat Kezelõ Prudent-Invest tisztségviselõje. Kádár Mihály: a Co-Nexus Portreal másik ügyvezetõje, most az ÁVÜ ingatlanportfolio-menedzsment igazgatója. Lehoczky László: a Co-Nexus elnök-vezérigazgatója volt, aki 1994-ben - tõzsdei bukás után - a Postabank színeiben versenyez, õ alapította a híres-nevezetes Árendás Kárpótlási Jegy Hasznosító Kft.-t. Végül a birodalom feje: a Tervhivataltól nagyvállalkozóvá avanzsált László András úr.

Tisztelt Országgyûlés! A tavalyi év mérlegadatai szerint a Co-Nexus adózás utáni vesztesége félmilliárd forint, rövid lejáratú kötelezettségei meghaladják az 1 milliárd forintot, az állam ezen az üzleten körülbelül - a szakértõk szerint - 6 milliárdot bukott. Képviselõtársaim! A 4 milliárd és a Co-Nexus megér egy parlamenti vizsgálatot, hiszen nincs se vagyon, se pénz. Ki a felelõs ezért? Köszönöm figyelmüket. (Taps a jobb oldali padsorokban.)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage