Torgyán József Tartalom Elõzõ Következõ

DR. TORGYÁN JÓZSEF (FKGP): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter Úr! Tisztelt Képviselõtársaim! 1996. március 15-e alkalmából a mûvelõdési kormányzat - nyilván teljes egyetértésben Horn Gyula miniszterelnökkel és Göncz Árpád köztársasági elnökkel - a kultúra, a tudomány, a mûvészet jeleseinek különféle rendû, rangú és fokozatú állami kitüntetéseket adott át. A kitüntetettek között megdöbbenve láthatta az egész ország friss Kossuth- díjasként Esterházy Péter írót és Petri György költõt.

Hogy emlékeztessem a tisztelt Házat és az ország lakosságát is, Petri György írta azt az ocsmányságoktól hemzsegõ, vallásgyalázó verset, melynek hírhedtté vált elsõ sora így hangzik: "Zakatol a szent család, isten tömi Máriát." Másik friss Kossuth-díjasunk, Esterházy Péter "Így gondozd a magyarodat" címû írásában a következõképpen vélekedik rólunk: "Mit akar ezekkel a magyarokkal? Was für ein magyar?", "A csokorba kötött magyart szétbontjuk és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk.", "Az összement magyart a savó leöntése és Trianon után túrónak használhatjuk...", "A magyar emlõs, a magyar sötét, ahova Európa, ugrik.", "A magyar az új nincs. Az új semmi. Az árnyék.", "Ki tartson magyart? Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart.", "Olcsó magyarnak híg a leve", "A magyartartás csak akkor gazdaságos, ha a törzsállományunktól szaporulatot nyerünk és azt fölneveljük. De azt nem kell megadni, hogy tízmillió vagy tizenöt."

Kérdezem tehát a miniszter urat, Kossuth-díj-e a jutalma a nemzet- és vallásgyalázóknak? A két említett magyar állampolgár kitüntetése azt jelenti- e, hogy a mûvelõdési kormányzat a jövõben hivatalos rangra emeli és követendõ példaként állítja a magyarság elé vallásának és nemzetének ocsmány, mosdatlan gyalázását? Az ön tanultsága és jó ízlése szerint beleférnek-e az idézett mûvek a mûvészi szabadság fogalomkörébe, és ha nem, akkor hol, mikor és milyen formában emelte fel szavát az ilyen és hasonló, ocsmány hangvételû, perverz és otromba nemzet- és vallásgyalázás ellen? Várom a miniszter úr válaszait. (Taps az FKGP padsoraiból.)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage