Torgyán József Tartalom Elõzõ Következõ

DR. TORGYÁN JÓZSEF (FKGP): Köszönöm a szót, elnök úr. A millecentenárium évében vagyunk, s gondolom, mondanom sem kell, hogy ez az ünnep a magyarság számára, fõként a mai összekuszálódott Európában milyen nagy jelentõségû. Ekkor éri az odafigyelõ magyarságot a sokkoló döbbenet.

A kormányzat március 15-e alkalmából Kossuth-díjjal jutalmazott két, mondhatni mesterien magyar- és vallásgyalázó írót, Esterházy Pétert és Petri Györgyöt. Esterházy azt mondja rólunk, hogy "az összement magyart a savó leöntése és Trianon után túrónak használhatjuk". Vagy hogy "kezdõ magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát" és félt bennünket - idézem -: "nehogy megrohadjon a magyar". Õ egy Kossuth-díjas író!

Petri György ezzel szemben az "Ami kimaradt" címû kötetében a szentcsaládról, Szent Józsefrõl, Szûz Máriáról és a Jóistenrõl ír elképesztõen mosdatlan hangnemben. Az 50. születésnapját ünneplõ Spiró Györgyöt, akinek "Vak Béla" címû kétrészes hangjátékát a közelmúltban hallhatta bárki, ami hemzseg a trágár, obszcén kifejezésektõl, gyalázza az egyházat, a Magyar Rádió Királydráma pályázatában nívódíjban részesítették. Ma reggel pedig a rádió mûsorismertetésében külön felhívták a figyelmet a 19 óra 40 perckor Szilágyi Ákossal kezdõdõ beszélgetésre, amelyben Szittya szótár, poszt Feszty-körkép címû trágár, magyarcsúfoló mûrõl hallhatunk majd beszélgetést.

Talán hallhatjuk majd, hogy "áll a szittya juharosban, a lapályoson tehénfosban", "hol van takony, hol van Párizs, hol van Bakony", "egyik szittya sliccét nyitja", buzgó bozgor" - ilyen kifejezésekbõl álló döbbenetet.

(14.40)

Kérdezem ezek után miniszter urat: kormányzati szándék megvalósítása-e... (Az elnök poharát megkocogtatva jelzi az idõ leteltét.)... a millecentenárium évében a vallási (sic!) és Kossuth-díjjal való elismerése a magyar- és nemzetgyalázatnak. Szerepel-e a miniszter úr... (Az elnök ismét megkocogtatja poharát.)... tervei között további vallásgyalázó, magyargúnyoló udvari költõk és írók... (Az elnök egy pillanatra kikapcsolja a szónok mikrofonját.)... Kossuth-díjjal való jutalmazása?

Várom a miniszter úr válaszát. (Taps a kisgazdák padsoraiban.)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage