Sepsey Tamás Tartalom Elõzõ Következõ

DR. SEPSEY TAMÁS (MDF): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselõtársaim! Tisztelt Államtitkár Asszony! Jelen törvényjavaslat esetén nem az a kérdés, hogy ki vezesse a nyilvántartásokat, mert azokat az ügyviteli alkalmazottak fogják vezetni. Õk fogják elvégezni a bejegyzést, illetõleg a törlést. Ahhoz, hogy a bejegyzés vagy a törlés végrehajtásra kerüljön, az okirat alakszerûségének az eldöntése nem közjegyzõi feladat. Nem kell hogy valaki jogvégzett legyen, hogy el tudja dönteni, hogy egy ingatlan tulajdonjogának átvezetésére alkalmas szerzõdés alapján be lehet-e jegyezni a földhivatalba a tulajdonjogot vagy sem. A földhivatalban sem jogvégzett emberek végzik ezt, hanem elõadók, akiknek van egy bizonyos szakképzettségük.

Én azt hiszem, hogy képviselõtársamnak igaza van abban, hogy teljesen értelmetlen a beterjesztett törvényjavaslatnak az a része, hogy csak és kizárólag közjegyzõk által készített közokirat alapján lehet az ingóságokra vonatkozó jelzálogjogot bejegyezni, mert egy ilyen okiratnak a megszerkesztéséhez ugyanolyan szakirányú végzettségük van az ügyvédeknek vagy a jogtanácsosoknak, mint a közjegyzõknek. Ezen a téren, mint ahogy korábban már a Szabad Demokraták Szövetsége képviselõjétõl is elhangzott, az okiratszerkesztési területen ugyanaz a szakirányú végzettségük a közjegyzõknek, az ügyvédeknek és a jogtanácsosoknak, tehát valójában semmiféle indoka nincs annak az elképzelésnek, javaslatnak, amit a kormány beterjesztett, kivéve, hogy egy olyan közjegyzõi monopóliumot hozzon létre, amelynek a kárát majd az ügyfelek fogják látni, hiszen már most is jóval kisebb és nehezebb a hozzáférési lehetõség a közjegyzõkhöz, hát még ha majd ezt is megkapják.

Azt hiszem, hogy a gyakorló ügyvédek, akik a cégbíróságnál cégaláírási nyilatkozatokat kell hogy a közjegyzõkkel hitelesítsenek, jól tudják, hogy milyen nehéz idõt kapni ahhoz, hogy a közjegyzõ egy ötperces munkát elvégezzen, amennyi idõbe telik egy aláírási címpéldánynak a hitelesítése.

Még egyszer arra kérném a kormányt, fontolja meg, hogy a már általam is beadott módosító javaslatok támogatásával egy jó törvényt tudjunk alkotni. Köszönöm szépen.

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage