Csiha Judit Tartalom Elõzõ Következõ

DR. CSIHA JUDIT igazságügy-minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselõ Úr! Ha amiatt tartja indokoltnak képviselõtársam a törvényjavaslat visszavonását, mert a jelzálogjog fogalma nem tiszta vagy nem képes a 340-egynéhány közjegyzõ a nyilvántartást vezetni, továbbá szakértõi aggályok fogalmazódtak meg, akkor remélem, hogy két perc alatt is sikerül megnyugtatnom.

A jelzálogjog és a kézizálogjog, mind a kettõ, a polgári törvénykönyv és a polgári jogtudomány fogalma szerint is a zálogjog különféle formái. Köztük a különbség annyi, hogy a kézizálogjog esetében az adós õrizetében marad a tárgy, a jelzálogjog esetében nem. Ez alkalmazható mind az ingatlan, mind az ingó zálogjognál.

A 340-egynéhány közjegyzõ alkalmassága vagy képessége az ilyen nyilvántartás vezetésére eldönthetõ egyszerûen a közjegyzõk, illetõleg a szakma képviselõinek megkérdezésével, ami az elõkészítés során meg is történt.

Nem merült fel semmiféle olyan aggály, hogy olyan kapacitáshiányban szenvednének a szakértõk, hogy a vélhetõleg nem tömeges - fõleg az elsõ idõben nem tömeges - ilyen igényeknek ne tudnának eleget tenni.

A megfogalmazott szakértõi aggályokat pedig ismertük az elõkészítés fázisában is. Mind az ezzel foglalkozó gyakorló bírók, mind vezetõ ügyvédi kamarai tisztségviselõk, mind a közjegyzõi kamara vezetésének a szakértõi véleményét jól ismerjük, ezekrõl külön-külön és együttesen konzultáltunk, feloldhatatlan ellentmondás nem található közöttük. Köszönöm.

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage