Balsai István Tartalom Elõzõ Következõ

DR. BALSAI ISTVÁN (MDF): Köszönöm a szót. Meg kell mondanom, hogy államtitkár asszony felsorolása nem teljesen tárgyszerû. Itt már egyrészt utalt rá Sepsey Tamás, másrészt Szigethy képviselõtársam. Hozzátenném, hogy a cégeljárásra vonatkozó gyorsító csomag egyáltalán nem alapított ügyvédi monopóliumot, hiszen bármelyik cégokiratot csinálhatja közjegyzõ is. Csináljanak minél többet!

(12.20)

Tehát amit az államtitkár asszony mondott, annak a nagy része a közjegyzõkre éppen úgy vonatkozik, mint az ügyvédekre, az ingatlan- nyilvántartásra szoruló, a cégeljárásra szoruló okiratok egyformán készíthetõk ügyvéddel, egyformán készíthetõk közjegyzõvel.

Ami a választottbíráskodással kapcsolatos nemcsak ügyvédi, hanem egyfajta jogászi kört érint, én nem hiszem, hogy akadálya lenne annak, hogy a közjegyzõk tekintetében holnapután módosítsa a parlament azt a törvényt, amelyet nagy keservesen az állami bírák miatt kellett úgy megfogalmazni, ahogy megfogalmaztuk. Semmi akadálya. Üdvözölnénk azt, hogy a közjegyzõk is részt vehessenek a választottbíráskodásban. Nagyon jó helyük lenne ott, és hiányzó helyük van jelenleg, úgyhogy ezt üdvözölnénk.

Sasvári úr népszerûnek látszó, de sajnos, nem igazán üdvözölhetõ fejtegetésére szeretnék önnek egy nagyon egyszerû példát mondani. Az alkotmányügyi bizottságban nem egy olyan jogász ül, aki eredeti foglalkozását tekintve ugyan ügyvéd, de például a házastársa közjegyzõ. Én azt szeretném, hogyha Sasvári képviselõ úr és mindazok, akik ennek a kérdésnek kapcsán azt hinnék, hogy itt valami közjegyzõ-, ügyvédlobby csatázik egymással, és azokban az országokban, amit az államtitkár asszony felsorolt, gyõztek a közjegyzõk - de ez egy másik történet - , inkább azt vennék észre, hogy az ügyfelek és a forgalom biztonsága és gyors lebonyolítása érdekében mondjuk azt, amit mondunk, mert 350 közjegyzõ, mint létszám, eleve nem felelhet meg egy ekkora monopóliumnak. Köszönöm. (Szórványos taps a jobb oldalon.)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage