Szigethy István Tartalom Elõzõ Következõ

DR. SZIGETHY ISTVÁN (SZDSZ): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyûlés! Én is tulajdonképpen csak reagálni szerettem volna az államtitkár asszony elõbbi, nagyon nagy tárgyi tudást mutató összefoglalására. Ennek egy részét Sepsey Tamás elmondta. Két gondolattal szeretném kiegészíteni azokat, amiket õ elmondott.

Az államtitkár asszony bizonyos korábbi ügyvédi monopóliumokról beszélt. Ez igaz, ez valóban így van. Azonban ez összefügg azzal a kérdéssel, hogy az ügyvédi tevékenység és a közjegyzõi tevékenység sok tekintetben eltér egymástól, néhány tekintetben viszont közös területet fed le. Nyilvánvalóan nem lehet ügyvéd és közjegyzõ közötti diszkriminációról beszélni az ügyvéd javára, mondjuk egy büntetõügyben, hiszen ott nyilván csak ügyvéd járhat el, ahogy fordítva: nem lehet diszkriminációról beszélni egy hagyatéki eljárásban, mert ott csak a közjegyzõ járhat el.

A lényeges különbség a példáknál ott van, hogy ez tipikusan az a terület, ahol a két jogi tevékenység fedi egymást. Ebben nincs különbség az ingatlanoknál, tehát indokolatlan, hogy különbség legyen az ingóságnál. Ez kimondottan az okiratszerkesztésre vonatkozik.

A másik gondolat, amit el szeretnék mondani: valóban nagyon impozáns volt az a felsorolás az európai jogból azokra a példákra, hogy hol kötelezõ az közokirati forma bármiféle ilyen bejegyzésre kerülõ szerzõdésnél. Ez igaz. De szeretném jelezni, hogy ez nem fedi le a teljes Európai Közösséget. S éppen ezért nem lehet arról beszélni, hogy az az eurokonform, amely néhány európai ország gyakorlatához hasonlít, ugyanakkor következetlenül, hiszen a terület egyik részére vonatkozik, a másikra nem vonatkozik: ingatlanra nem vonatkozik, ingóságra vonatkozik.

Tehát ezzel a két gondolattal kiegészítve szeretném mondani azt, megköszönve államtitkár asszonynak ezeket a nagyon értékes információit: valószínû, hogy a logikai rendnek inkább az felel meg, amit Sepsey Tamás az elõbbi észrevételében mondott. Köszönöm szépen. (Szórványos taps.)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage