Sepsey Tamás Tartalom Elõzõ Következõ

DR. SEPSEY TAMÁS (MDF): Tisztelt Elnök Asszony, köszönöm a szót. Képviselõtársaim! Tisztelt Államtitkár Asszony! Módosító indítványom kapcsán a részletes vitában nyilvánvalóan számtalan érvet fogok majd elmondani. Itt azonban szeretném a tisztelt Ház figyelmét felhívni, hogy államtitkár asszony egy kicsit egyoldalúan próbálta elõadni azokat a korábbi törvényhozási aktusokat, amelyek úgymond ügyvédmonopóliumot teremtettek volna. Hiszen az ügyfél jogainak érdekében, hogy az igazságszolgáltatásban valóban az igazság érvényesüljön, szavazta meg a tisztelt Ház a Legfelsõbb Bíróság elõtti ügyvédkényszert, de nem mindegyik fél számára - ezt az államtitkár asszony is jól tudja -, hanem csak annak a félnek, aki a felülvizsgálati kérelmet beadja, azért, hogy szakszerû legyen.

A tisztelt államtitkár asszony említette, hogy a nyilvántartás állami feladat. Így igaz. Az okiratszerkesztés nem állami feladat. Akkor, amikor mi a közjegyzõket akarjuk kizárólagosan csakis az ingóságokra vonatkozó jelzálogjogos szerzõdés esetén feljogosítani az okiratszerkesztésre, egy nem állami feladatot testálunk egy szervezetre. Ha konzekvens lenne a kormány, azt mondta volna, hogy az ingatlanokra vonatkozó jelzálogszerzõdést közokirat formában csak közjegyzõ készíthet - de ez nem történt meg.

Jól tudjuk, ezeket a szerzõdéseket akár közjegyzõ, akár ügyvéd ellenjegyzéssel elkészítheti. Itt a jogbiztonság biztosítva van. Tehát akármennyire is csûrjük-csavarjuk ezt a témát és járjuk körbe... És egyáltalán nincs igaza Sasvári képviselõtársamnak, hogy a képviselõk nem felelõsségteljesen szólnának hozzá. Éppen a felek érdekében, éppen a pénzintézetek érdekében, amelyek olyan szakembergárdával rendelkeznek, hogy ezeknek a szerzõdéseknek a jogi szakszerûsége kétségbevonhatatlan. Ezeknek az indokoknak az ellenére mondja a kormány folyamatosan, hogy csak a közjegyzõk képesek ezeket az okiratokat megfelelõ formában elkészíteni. Azt hiszem, hogy szakvizsgával rendelkezõ jogászok, ha meg tudják csinálni az ingatlanra vonatkozó jelzálogjogos szerzõdést, meg tudják csinálni az ingókra vonatkozó jelzálogjog-szerzõdést is. Köszönöm szépen. (Taps az MDF padsoraiban.)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage